Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Marka FERLOS
Etken Madde Kodu SGKEWW-DEMIR III HIDROKSID POLIMALTOZ+FOLIK ASIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B03AB05
ATC Açıklaması Dekstriferon
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Likitler
Kamu Kodu A09556
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 32,76 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 29,25 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 12,19 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E301E
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımına bağlı herhangi bir intoksikasyon bildirilmemişse de, bu durumda desferroksamin veya kalsiyum disodyum EDTA kullanımı önerilmektedir.

Endikasyonlar

Özellikle demir eksikliği anemisi başta olmak üzere tüm latent ve belirgin demir eksikliklerinin tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Ferlos® Oral Solüsyon, demir eksikliğinin tedavisi ve profilaksisi için geliştirilmiştir. Ferlos® Oral Solüsyon’un ağız yoluyla alınmasından sonra hızla emilen demir, hemoglobin ve myoglobin sentezinde kullanılır ya da demir depolarına taşınır. Böylece demir yetersizliği belirtileri ortadan kalkar. Ferlos® Oral Solüsyon, iki değerlikli iyonize demir tuzu preparatları ile görülen diş boyanması ve ağızda metalik tat gibi istenmeyen etkilere neden olmaz.

 

Polinüklear demir (III) hidroksit çekirdekleri, yüzeysel olarak non-kovalent bağlanmış polimaltoz molekülleri ile çevrilidir.

 

Demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksi, stabildir ve fizyolojik koşullarda iyonik demiri salmamaktadır. Polinüklear çekirdeklerde demir fizyolojik olarak oluşan ferritine benzer yapıda bağlanmaktadır ve aktif olarak emilmektedir.

 

Demir (III) hidroksit polimaltozun prooksidatif özellikleri yoktur. VLDL+LDL gibi lipoproteinlerin oksidasyona eğilimi azalır.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim çalışmaları; hemoglobin ve miyoglobin sentezi baz alındığında demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksinin ve demir (II) tuzlarının fizyolojik ve terapötik dozlarında demir emiliminin benzer olduğunu göstermiştir.

Demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksi ile demir depolarının doldurulması, serum ferritinin artması, demir (II) tuzlarına göre biraz daha uzun zaman alır. Bunun nedeni, absorpsiyon mekanizmasının farklı olmasıdır ve bu, demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksi ile zehirlenme görülmemesinin de nedenidir.

Demir emilimi, plazma ferritini ile ilişki halindedir. Emilen demir miktarı, kişinin demir eksikliği miktarına ve dozaja bağlıdır. Emilmeyen demir, feçesle atılmaktadır.

Farmasötik Şekli

Oral solüsyon

Formülü

Her bir oral flakon (5 ml); etkin madde olarak 100 mg elementer demire eşdeğer demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksi, tatlandırıcı olarak şeker ve sorbitol, koruyucu olarak sodyum metil hidroksibenzoat, sodyum propil hidroksibenzoat ve ayrıca krema esansı ile karamel esansı içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksindeki demir (III), kompleks yapmış olduğundan yiyeceklerdeki bileşenlerle (fitin, oksalat, tannin) ve birlikte uygulanan ilaçlarla (tetrasiklin, antiasidler) iyonik etkileşme görülmez. Buna karşın demir iyonları (ferröz tuzları), yukarıda sayılan maddelerle çözünmeyen kelatlar oluşturarak demir emilimini azaltırlar.

 

Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden aolmaz. Bu nedenle, bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.

Kontraendikasyonlar

Demir yüklenmesi bulunanlarda veya demirin kullanımında bir bozukluğun söz konusu olduğu durumlarda (örneğin; hemokromatoz, hemosideroz, kurşun anemisi, sidero akrestik anemi, talasemi).

 

Demir eksikliğinin neden olmadığı anemiler (örneğin; hemolitik anemi).

Kullanım Şekli Ve Dozu

Ferlos® Oral Solüsyon, yemekler sırasında veya hemen yemekten sonra alınmalıdır.

Çocuklar (> 12 yaş), erişkin ve yaşlılar:

Latent demir eksikliği:
Günde ½-1 flakon (50-100 mg)

Ciddi demir eksikliği:
Günde 2-3 defa 1 flakon (200-300 mg)

Tedavi süresi, demir metabolizmasının durumuna (azalmış alım, artan ihtiyaç, patolojik kayıp) ve eritrosit sayısının normalleşmesine bağlıdır. Belirgin demir eksikliğinde normal kan değerlerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur.
 
Latent demir eksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır.

Hb konsantrasyonunun normale dönmesinden sonra depoların dolması için 2-3 aylık süre boyunca her gün 1 flakon içilmesi gereklidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Ferlos® Çiğneme Tableti; 30 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Saklama Koşulları

30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Ferlos® Oral Solüsyon; 10x5 ml ve 20x5 ml flakonluk ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

İnfeksiyöz veya kansere bağlı oluşan anemilerde demir, retiküloendotelyal sistemde depolanmakta ve ancak primer hastalığın tedavisiyle mobilize olmakta ve kullanılmaktadır.

 

Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir; bu durum, normal olup herhangi  bir önlem gerektirmez.

 

GEBELİKTE ve LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIMI

 

Gebelerde kullanımı

Gebelik kategorisi, A’dır. Deneysel çalışmalarda herhangi bir fötal risk gösterilmemiştir, fakat gebelerin ilk trimesterinde yapılmış kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Gebe kadınlarda ilk trimesterden sonra yapılan klinik çalışmalarda anne veya bebekte herhangi bir istenmeyen etkiye rastlanılmamıştır.

 

Emzirenlerde kullanımı

Demir, klinik yönden anlamlı olmayan konsantrasyonlarda (günde 0,5 mg) da olsa meme sütüne geçer.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksindeki demir (III) esasen non-iyonik olduğundan FerlosÒ Oral Solüsyon ile iyonize demir tuz preparatlarında gözlenen gastrointestinal irritasyon, epigastrik dolgunluk, bulantı, diare, kabızlık gibi istenmeyen etkiler nadirdir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.