Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka FEXADYNE
Etken Madde Kodu SGKF12-FEKSOFENADIN HCL
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R06AX26
ATC Açıklaması Feksofenadin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03015
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 11,55 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,31 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,78 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E259B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Yaşlı, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir özel önleme ihtiyaç yoktur (ancak, tüm yeni ilaçlarda olduğu gibi feksofenadin hidroklorür bu risk gruplarında dikkatle kullanılmalıdır).
Karaciğer Yetmezliği
Yaşlı, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir özel önleme ihtiyaç yoktur (ancak, tüm yeni ilaçlarda olduğu gibi feksofenadin hidroklorür bu risk gruplarında dikkatle kullanılmalıdır).
Doz Aşımı
Feksofenadinin yüksek dozda alınmasına bağlı olarak sersemlik hissi, uyuşukluk ve ağız kuruluğu rapor edilmiştir.
 
Feksofenadin hidroklorür akut doz aşımı durumunda herhangi bir diğer ilacı uzaklaştırmak için uygulanacak standart önlemler düşünülmelidir. Gastrointestinal emilim tamamlanmış ise semptomatik ve destekleyici tedavi önerilir. Hemodiyaliz feksofenadin hidroklorürü kandan etkili biçimde uzaklaştırmamaktadır.
Endikasyonlar

Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda, kronik idiyopatik ürtikerin deride kaşıntı ve kızarıklık semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Feksofenadin hidroklorür, sedatif etkisi olmayan bir antihistaminiktir. Etkisini selektif periferik H1 reseptör blokajı yaparak gösterir. Feksofenadin kan beyin engelini geçmez dolayısıyla sedasyon ve diğer santral sinir sistemi etkileri feksofenadin ile görülmez. Yaklaşık bir aylık tedavi sonunda tolerans gelişmediği saptanmıştır.

Farmakokinetik Özellikler
  • Oral yolla alınımını takiben, gastrointestinal sistemden hızla emilir. Doruk plazma konsantrasyonuna ulaşma zamanı (t maks) 2.6 saattir.Tek doz 60mg ve 180mg feksofenadin uygulamasını takiben ulaşılan ortalama doruk plazma konsantrasyonları (C maks) sırasıyla 142 ve 494 ng/mL dir.
  • Feksofenadin, plazma proteinlerine %60-70 oranında bağlanır.
  • Feksofenadin dozunun %5’i metabolize olur, bunun çoğunluğu intestinal mukozada ve %0.5-1.5 luk kısmı ise karaciğerde gerçekleşmektedir.
  • Feksofenadinin terminal eliminasyon yarılanma ömrü, çoklu dozu takiben 11-15 saattir. İdrar ve feçes yolu ile atılır.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her bir film tablet, aktif madde olarak 180 mg Feksofenadin HCI (168 mg feksofenadin baza eşdeğer) ve boyar madde olarak indigo carmine lake (AK 4898) ve sun set yellow F.C.F lake (AK 5948) içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Feksofenadin karaciğerde metabolize olmaz ve bu nedenle hepatik mekanizmaları nedeniyle diğer ilaçlarla etkileşmez. Feksofenadin hidroklorürün eritromisin ya da ketokonazol ile birlikte uygulanmasının, feksofenadinin plazma düzeyinde 2-3 kat artışa yol açtığı saptanmıştır. Bu değişikliklere EKG’de QT aralığı üzerinde herhangi bir etki eşlik etmemiştir ve tek başına alınmasına kıyasla istenmeyen olaylarda herhangi bir artış saptanmamıştır. Hayvan çalışmaları, eritromisin ya da ketokonazol ile birlikte uygulama sonrasında feksofenadinin plazma düzeylerinde görülen artışın gastrointestinal emilimde meydana gelen bir artışa ve safra yoluyla atılımda ya da gastrointestinal sekresyonda meydana gelen bir azalmaya bağlı olabileceğini göstermiştir.
 
Feksofenadin hidroklorürden 15 dakika önce alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren bir antasidin uygulanması, büyük olasılıkla gastrointestinal sistemde bağlanmaya bağlı olarak, biyoyararlanımda bir azalmaya neden olmaktadır. Bu nedenle, feksofenadin hidroklorür uygulanması ile alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitlerin uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir.
Kontraendikasyonlar

Feksofenadin HCI veya içerdiği bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda:
Önerilen Fexadyne 180 mg film tablet dozu günde bir tablettir.
 
Özel risk grupları
Yaşlılar, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastaları kapsayan çalışmalar, bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

FEXADYNE 120 mg Film Tablet

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Fexadyne 180 mg Film Tablet, 20 film tablet

Uyarılar/Önlemler
Feksofenadin ile birlikte ketokonazol ve eritromisin alınması, feksofenadinin gastrointestinal sistemden emilimini arttırarak, feksofenadinin plazma konsantrasyonlarında artışa sebep olur.
 
Feksofenadinin, magnezyum ve alüminyum içeren antiasitlerle 15 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde birlikte alınması, feksofenadinin AUC değerinde %41 ve Cmax değerinde %43 azalmaya yol açar.
 
Yaşlı, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir özel önleme ihtiyaç yoktur (ancak, tüm yeni ilaçlarda olduğu gibi feksofenadin hidroklorür bu risk gruplarında dikkatle kullanılmalıdır).
 
Gebelikte kullanımı:
Feksofenadinin gebelik kategorisi C’dir. Gebe kadınlar için feksofenadin hidroklorür ile herhangi bir deneyim yoktur. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, hasta için beklenen yararlar fetüs için olası riske daha ağır basmadıkça feksofenadin hidroklorür de gebelik süresince kullanılmamalıdır.
 
Emzirme döneminde kullanımı:
Feksofenadin hidroklorürün anne sütüne geçip geçmediğine dair herhangi bir veri yoktur. Bununla birlikte, terfenadin uygulanan emziren annelerde, terfenadin metaboliti olan feksofenadinin insan sütüne geçtiği saptanmıştır. Bu nedenle, feksofenadin hidroklorür emziren anneler için önerilmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kontrollü klinik çalışmalarda, en sık bildirilen yan etkiler; baş ağrısı %10.6 (plasebo%7.5); üst solunum yolu enfeksiyonu %3.2 (plasebo%3.1); sırt ağrısı %2.8 (plasebo%1.4); soğuk algınlığı, nezle %2.5, (plasebo%1.5); sinüzit %2.2, (plasebo%1.1); baş dönmesi ve sersemlik hissi %2.2, (plasebo%0.6); uykulu olma, uyuşukluk %2.2 (plasebo% 0); bulantı %1.6, (plasebo%1.5), ağrılı adet %1.5, (plasebo%0.3); hazımsızlık % 1.3, (plasebo%0.6); yorgunluk %1.3, (plasebo%0.9) dır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.