Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka FLECTOR
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ŞERİT/AMBALAJ
ATC Kodu M02AA15
ATC Açıklaması Diklofenak
NFC Kodu WA
NFC Açıklaması Topikal Harici İlaçlı Flasterler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 35,73 TL (16 Ocak 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 35,73 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Sıklıkla ciltte görülen yan etkiler: kaşıntı, kızarıklık, döküntü, uygulama bölgesi reaksiyonları ve kontak dermatitdir.

Yan etkiler mümkün olan en kısa süre ve en düşük dozda kullanılarak azaltılabilir.

Topikal NSAİİ kullanan çok az sayıda olguda yaygın deri döküntüsü, anjiyoödem gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, anafilaktik tipte reaksiyonlar ve fotosensitivite reaksiyonları bildirilmiştir.

Sistemik emilimi çok düşük olduğundan oral diklofenak ile ortaya çıkabilen sistemik yan etkiler (gastrik ve renal) topikal diklofenak ile çok az oranda görülür. Fakat geniş bir alana ve uzun süreli uygulandığında, sistemik yan etki olasılığı ortadan kalkmaz.

Bronşiyal astımı, alerjik hastalığı ya da asetil salisilik asit ya da NSAİİ’lara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda bronkospazma yol açabilir.

Endikasyonlar
  • Diz osteoartritindeki ağrı ataklarının kısa süreli semptomatik tedavisinde,
  • Alt ve üst ekstremitelerdeki tendon patolojilerinin semptomatik tedavisinde,
  • Ezilme, burkulma gibi travmaların semptomatik tedavisinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Flector tissugel %1 Flaster (diklofenak epolamin), topikal kullanım için hazırlanmış bir nonsteroid antiinflamatuvar (NSAİ)’dır. Diklofenak epolamin, diklofenak’ın suda çözünen bir tuzudur. Diklofenak NSAİİ’ların aril karboksilik asit grubuna bağlı fenilasetik asit türevi bir bileşiktir.
Diklofenak epolamin içeren Flector, analjezik ve antiinflamatuvar etkiye sahiptir. Bu etkisini kısmen prostaglandin sentezini, kısmen de lizozomal enzimleri inhibe ederek lokal olarak gösterir.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: İlaçlı flasterin deriye uygulanmasının ardından diklofenak epolamin emilir.
Dağılım: Maksimum plazma konsantrasyonuna 5 saat sonra ulaşır (Tmax=5.4±3.7 saat). Maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) 17.4±13.5ng/ml.dir. Diklofenak plazma proteinlerine %99 oranında bağlanır.
Metabolizma ve atılım: İlaçlı flaster kullanılarak yapılan etkin madde ve metabolitlerinin atılımlarına bakılarak yapılan hesaplamaya göre bu kullanım biçiminde etkin maddenin sistemik dolaşıma geçme oranı %2’dir.
Farmasötik Şekli

Flaster.

Formülü

Her bir flaster etkin madde olarak 140 mg diklofenak sodyuma eşdeğer diklofenak epolamin; ve ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit ve kaolin ile koruyucu olarak metil ve propil parahidroksibenzoat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Sistemik emilimi çok düşük olduğundan (%2), oral diklofenak kullanımında görülen ilaç etkileşimleri gözlenmemiştir.

Kontraendikasyonlar
  • Diklofenak, asetil salisilik asit, diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ya da ürünün içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık
  • Derinin bütünlüğünün bozulduğu durumlar: eksudatif dermatit, egzema, enfeksiyonlu lezyonlar, yanık ya da yaralar
Kullanım Şekli Ve Dozu
Yalnızca deri yoluyla kullanılır.
 
Kullanmadan önce:
  • Flaster içeren ambalajı makas işaretli hattan kesiniz
  • İçerisinden 1 flaster aldıktan sonra, ambalajı tekrar açtığınız kenara basarak kapatınız.
  • Flaster üzerindeki plastik film tabakasını çıkartınız.
  • Flasteri tedavi edilecek bölgeye düzgün bir şekilde yapıştırınız.
Flaster bütün olarak kullanılmalıdır.
 
Diz osteoartiriti ve tendon patolojilerinde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 uygulama,
Ezilme ve burkulmalarda günde 1 uygulama önerilmektedir.
 
Tedaviye 14 günden fazla devam edilmemelidir.
 
Çocuklarda kullanım:
Çocuklarda kullanımına dair yeterli çalışma bulunmadığından 15 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

2 ve 5 adet diklofenak epolaminli flaster içeren kutularda.

Saklama Koşulları

25º C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ambalaj açıldıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 adet diklofenak epolaminli flaster içeren kutularda.

Uyarılar/Önlemler
Bu flaster göze ya da mukozalara uygulanmamalı ya da temas etmemelidir.
 
Emilmeye uygun pansuman ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Flaster uygulandıktan sonra deride kızarıklık görülürse, flaster hemen çıkarılmalı ve tedavi sonlandırılmalıdır.
 
Eş zamanlı olarak topikal ya da sistemik etkili diklofenak ya da diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
 
Flector Tissugel peptik ülser, kardiyak, hepatik ya da renal yetmezliği, kanama diyatezi ya da intestinal enflamasyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Bu ürün metilparahidroksibenzoat ve propilparahidroksibenzoat içermektedir. Bu maddeler geç alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca deri reaksiyonuna neden olabilecek propilen glikol içermektedir.
 
Hastalar fotosensitivite riskini azaltmak amacıyla çok fazla güneş ışığına maruz kalmamaları için uyarılmalıdır.
 
Gebelikte kullanımı:
Gebelik kategorisi, C’dir.

İlk ve ikinci üç ay: Hayvan çalışmalarında teratojenik etkisi saptanmamış olmakla birlikte gebe kadınlarda yapılmış yeterli çalışma bulunmamaktadır. Gebeliğin bu döneminde kullanımından kaçınılmalıdır.
 
Üçüncü üç ay: Tüm prostaglandin sentez inhibitörleri gibi diklofenak da, bu dönemde fötusta kardiyopulmoner ve renal hasara yol açabilir. Gebeliğin son döneminde anne ve bebekte kanama zamanının uzamasına neden olabilir. 3. üç ayda kontrendikedir.
 
Emzirme Döneminde Kullanım: Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte, birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden ya ilaç kullanılmamalı ya da emzirme kesilmelidir.
 
Araç ve Makine Kullanma Üzerine Etkileri
Flector tissugel %1’in araç ve makine kullanımına etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Sıklıkla ciltte görülen yan etkiler: kaşıntı, kızarıklık, döküntü, uygulama bölgesi reaksiyonları ve kontak dermatitdir.

Yan etkiler mümkün olan en kısa süre ve en düşük dozda kullanılarak azaltılabilir.

Topikal NSAİİ kullanan çok az sayıda olguda yaygın deri döküntüsü, anjiyoödem gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, anafilaktik tipte reaksiyonlar ve fotosensitivite reaksiyonları bildirilmiştir.

 

Sistemik emilimi çok düşük olduğundan oral diklofenak ile ortaya çıkabilen sistemik yan etkiler (gastrik ve renal) topikal diklofenak ile çok az oranda görülür. Fakat geniş bir alana ve uzun süreli uygulandığında, sistemik yan etki olasılığı ortadan kalkmaz.

Bronşiyal astımı, alerjik hastalığı ya da asetil salisilik asit ya da NSAİİ’lara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda bronkospazma yol açabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.