Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka FLIXONASE
Etken Madde Kodu SGKF2I-FLUTIKAZON PROPIYONAT Nazal topikal
Ambalaj Miktarı 4
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R01AD08
ATC Açıklaması Flutikazon
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Nazal Topikal Damlalar
Kamu Kodu A03056
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 45,14 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 40,28 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Flixonase Nazal Damlanın akut veya kronik aşırı dozajı hakkında yeterli bilgi yoktur. Sağlıklı gönüllülere 7 gün süre ile günde 2 kez 2mg flutikazon propiyonat intranazal olarak uygulandığında hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseninde herhangi bir etki yapmamıştır. Önerilenden daha yüksek dozların uzun süreli uygulanması geçici olarak adrenal fonksiyonda baskılanmaya neden olabilir. Bu hastalarda flutikazon propiyonat tedavisine semptomları kontrol altına alabilecek yeterli dozda devam edilmelidir. Adrenal fonksiyon birkaç gün içinde normale dönecektir ve bu durum plazma kortizol seviyesi ölçülerek doğrulanabilir.

Endikasyonlar

Yetişkinler ve 16 yaş üzeri adolesanlarda: Flixonase Nazal Damla, nazal polipler ve nazal tıkanıklık ile ilişkili semptomların düzenli tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Flutikazon propiyonat güçlü bir anti-inflamatuar aktivitiye sahiptir, fakat topikal olarak burun mukozasına uygulandığında sistemik aktivite oluşturmaz. Flutikazon propiyonat intranazal veya topikal (deriye) uygulamayı takiben hipotalamus-hipofiz-adrenal eksen supresyonuna çok az neden olabilir ya da hiç olmaz. Belirgin bir hipotalamus-hipofiz-adrenal eksen supresyonu ancak çok yüksek oral dozlardan (örneğin 40mg/gün-10mg 4x1 ve üstü) sonra görülür.

Farmakokinetik Özellikler
Damar içine uygulamayı takiben flutikazon propiyonatın farmakokinetiği dozla orantılıdır ve üç üssü rakamlarla tanımlanabilir. Gastrointestinal kanaldan tamamlanmamış emilim ve yüksek oranda ilk geçiş metabolizması kombinasyonuna göre mutlak oral biyoyararlanımı ihmal edilebilir düzeydedir (< %1). Nazal damla formunun sistemik biyoyararlanımı son derece düşüktür (ortalama değer % 0.06). İntranazal flutikazon propiyonatın önerilen dozları sonrasında plazma düzeyleri çok düşüktür, kantitatif miktar tayini limitleri civarındadır. Plazma proteinlerine %91 oranında bağlanır.
 
Flutikazon propiyonatın vücutta büyük oranda dağılması ve yüksek bir klirense sahip olması (1.1 litre/dak. olarak tahmin edilmektedir) geniş karaciğer ekstraksiyonunun göstergesidir.
 
Flutikazon propiyonat, CYP3A4 enzimi ile karaciğerde inaktif karboksilik türevlerine büyük oranda metabolize olur. Flutikazon propiyonat çok düşük dozlarda verildiğinden başka ilaçlarla birlikte uygulandığında da ilaçlar üstünde etki göstermesi beklenmez. Pik plazma konsantrasyonları 3-4 saat içinde yaklaşık %98 düşer ve sadece düşük plazma konsantrasyonları, yaklaşık 8 saat olan terminal yarı ömür ile ilişkili olarak bulunur. Flutikazon propiyonatın oral alınımını takiben dozun %87-100’ü feçes ile atılır. 1 veya 16 mg’ lık dozları takiben sırasıyla %20 ile %75 kadarı feçes ile ana bileşik şeklinde atılır.
 
Pediatrik farmakokinetik veriler yetişkin bulgularıyla uyum göstermektedir.
Farmasötik Şekli

Nazal Damla

Formülü

Flixonase Nazal Damla, flutikazon propiyonatın sulu süspansiyonudur. Her tek kullanımlık nazal damlalık, 0.4 ml sulu süspansiyon içinde 400 mikrogram flutikazon propiyonat, 32 mikrogram polisorbat 20, 3.6 mikrogram sorbitan laurat, 3.76 mg sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, 700 mikrogram susuz dibazik sodyum fosfat, 1.92 mg sodyum klorür içerir.

İlaç Etkileşmeleri
İntranazal dozu takiben ulaşılan çok düşük plazma konsantrasyonlarına göre klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimi beklenmez. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile (örneğin; ketokonazol, ritonavir) birlikte kullanımında flutikazon propiyonata sistemik maruz kalma potansiyel olarak artacağından dikkatli olunmalıdır.
Kontraendikasyonlar

Flixonase Nazal Damla, içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
(Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde).
 
Yetişkinler ve 16 yaşın üstündeki adolesanlarda nazal polip tedavisi için : Nazal damlalık içeriği (400mikrogram) günde bir ya da iki kere damlatılmalıdır. Bu doz etkilenmiş burun deliklerine eşit olarak bölünmelidir.
 
Yaşlılar: Normal yetişkin dozu uygulanır.
 
Çocuklar: Çocuklarda nazal polip tedavisinde Flixonase Nazal Damla kullanımını önermek için klinik bilgiler yeterli değildir.
 
Tek taraflı polipler nadiren görülür ve başka hastalıkların göstergesi olabilir. Tanı bir uzman tarafından doğrulanmalıdır. İlaçla tam terapötik fayda sağlanması için düzenli kullanım şarttır. Etkinin hızlı görülmemesi durumunda, birkaç hafta kullanım sonrası maksimum iyileşmenin görülebileceği hastaya açıklanmalıdır. Flixonase Nazal Damla sadece intranazal yoldan uygulanmalıdır, gözle temas edilmesinden kaçınılmalıdır.
 
Nazal poliplerde durumun ciddiyetini izlemek için düzenli tıbbi değerlendirme gerekir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
30o C’in altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Kutusunda ve folyo ambalajı içinde nazal damlaları dik duracak şekilde saklayınız. Folyo ambalaj açıldıktan sonra, 28 gün içinde kullanılmayan nazal damlalıklar atılmalıdır.
Dondurmayınız.
Işıktan koruyunuz.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Flixonase Nazal Damla, polietilenden yapılmış tek kullanımlık 7 nazal damlalık içeren şeritler halinde alüminyum folyo içinde ambalajlanmıştır. Her polietilen damlalık 400mikrogram tek doz flutikazon propiyonat içermektedir. Her kutu alüminyum folyo ile sarılmış 7’li şeritlerden 4 adet içerir.
Uyarılar/Önlemler
Lokal enfeksiyon: Nazal hava yollarında enfeksiyon bulunması Flixonase Nazal Damla tedavisi için spesifik bir kontrendikasyon oluşturmamakla beraber bu enfeksiyonların uygun bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Flixonase Nazal Damla’dan tam bir fayda, tedavi birkaç hafta uygulanmadan sağlanmayabilir. Sistemik steroid tedavisini bırakıp Flixonase Nazal Damla tedavisine başlayan hastalarda adrenal fonksiyonlarının bozulduğunu düşündürecek bir sebep varsa dikkatli olunmalıdır. İntranazal kortikosteroid alınımını takiben nadir olarak glokom ve artmış intraoküler basınç bildirilmiştir.
 
Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı:
Gebelik kategorisi C'dir. Diğer bütün ilaçlarda olduğu gibi, gebelik ve emzirme sırasında Flixonase Nazal Damla kullanılmasında, ilacın faydalarıyla alternatif tedavi yöntemleri ya da ürünün kullanılmasından doğabilecek muhtemel tehlikelerin karşılaştırılması gerekir. Hamilelerdeki güvenilirliği için yeterli kanıt yoktur.
 
Emziren anneler: Anne sütü ile itrah edilip edilmediği araştırılmamıştır. Flutikazon propiyonatın önerilen dozlarda intranazal verilmesini takiben hastalarda plazma seviyeleri çok düşük bulunmuştur.
 
Diğer İlaçlarla Etkileşimleri
İntranazal dozu takiben ulaşılan çok düşük plazma konsantrasyonlarına göre klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimi beklenmez. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile (örneğin; ketokonazol, ritonavir) birlikte kullanımında flutikazon propiyonata sistemik maruz kalma potansiyel olarak artacağından dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Flixonase Nazal Damla kullanımında diğer intranazal ürünlerde olduğu gibi burunda kuruluk ve irritasyon olabilir. Burun kanaması ve aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Nadir olarak intranazal kortikosteroidlerin kullanımını takiben anafilaksi/anafilaktik reaksiyonlar, bronkospazm ve son derece nadir olarak da nazal septal perforasyon bildirilmiştir .
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.