Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.
Marka FLUANXOL
Etken Madde Kodu SGKF2C-FLUPENTIKSOL HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05AF01
ATC Açıklaması Flupentiksol
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03086
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 72,71 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 72,71 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar :

Uyuklama hali, koma, ekstrapiramidal semptomlar , konvülsiyonlar, hipotansiyon, şok , hipo veya hipertermi.

Tedavisi :

Semptomatik ve destekleyicidir. Solunum ve kardiyovasküler sistemleri destekleyecek önlemler alınmalıdır. Kan basıncını daha da düşürebileceğinden adrenalin kullanılmamalıdır. Ortaya çıkabilecek konvülsiyonlar diazepam, ekstrapiramidal semptomlar ise biperiden ile tedavi edilebilir.

Endikasyonlar

Özellikle apati, anerji, depresyon ve geri çekilmenin eşlik ettiği halusinasyonlar, hezeyanlar ve düşünce bozukluğu semptomları ile seyreden şizofreni ve diğer psikozların, akut ve idame tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Flupentiksol belirgin antipsikotik, anksiyolitik ve aktive edici etkilere sahip, tioksanten türevi bir maddedir. Nöroleptiklerin antipsikotik etkileri genelde dopaminerjik reseptörleri bloke edici etkileriyle ilintilidir; bu reseptörlerin blokajı ise diğer nörotransmitter sistemlerinde de zincirleme değişimlere neden olabilmektedir.
Düşük ve orta düzeydeki dozlarda (günde 25 mg’a kadar) Flupentiksol sedasyon oluşturmaz. Ancak daha yüksek dozlarda özgün olmayan sedatif etkisi ortaya çıkar. Ayrıca Flupentiksol, bütün dozajlarda belirgin anksiyolitik etkiye sahiptir.
Flupentiksol’ün halüsinasyonlar, paranoid delüzyonlar ve diğer psikotik semptomlar üzerine belirgin etkisinin olabilmesi için, günde 3 mg’dan yüksek dozlarda kullanılması gerekir. Antipsikotik etki dozun artırılması ile artmaktadır. Flupentiksol, inhibisyonu kaldırıcı ( antiotistik ve aktive edici ) ve genel ruh halini kalkındırıcı etkileri ile apatik, deprese, kendini geri çekmiş ve zayıf motivasyonlu hastaları daha dikkatli, daha paylaşımcı ve daha aktif bir biçimde sosyal ilişkilere girer duruma getirmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
Flupentiksol’ün oral alımından sonra biyoyararlılığı yaklaşık % 40 düzeyindedir ve serum pik konsantrasyonlarına 4 saat içinde ulaşır. Flupentiksol, küçük miktarlarda plasenta bariyerini geçer ve yine düşük miktarlarda süt içine salıverilir.
Metabolitleri ise nöroleptik aktiviteden yoksundur. Atılım büyük oranda feçesle olmakta, bir miktar da idrar yolu ile atılmaktadır.
Biyolojik yarı ömrü 35 saat düzeyindedir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Bir tablet :

Flupentiksol dihidroklorür 3.504mg (3 mg flupentiksol’e eşdeğer ) ve sarı demir oksid ve şeker içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Fluanxol, yüksek dozlarda alkolün sedatif etkisini, barbitüratların ve diğer santral sinir sistemi depresanlarının etkilerini güçlendirebilir. Fluanxol antihipertansif etkilerini bloke edebileceğinden, guanetidin veya benzeri etkileri olan ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Fluanxol, levodopa ve adrenerjik ilaçların etkilerini azaltabilir ve metoklopramid ve piperazin ile birlikte eş zamanlı kullanımı, ekstrapiramidal semptomların şiddetlenmesine neden olabilir.

Kontraendikasyonlar

Akut alkol, barbitürat ve opiat zehirlenmelerinde ve komada kontrendikedir. Eksitasyona girebilecek veya aşırı aktif hastalarda, ilacın aktive edici etkisi, bu tür özellikleri şiddetlendirebileceğinden uygulanmamalıdır.

Elektrokonvülsif tedavi gerektirebilecek veya hastaneye yatacak ağır depresyon hastalarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Dozaj, hastanın durumuna göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. İdame dozu genellikle sabahları tek bir doz olarak verilebilir.
Erişkinler : Genel bir kural olarak tedaviye düşük bir dozajla başlanmalı ve optimal etki sağlanıncaya kadar doz artırımı yapılmalıdır.
Günlük doz, günde iki kez 3-9 mg (1-3 tablet, sabah ve akşam) , günde maksimum 18 mg (6 tablet) dir. Tedavi başlangıcı ve dozaj artırımının yakın gözlem altında yapılması önerilmektedir.
Yaşlı hastalara, erişkinlere önerilen dozun yarısı ile başlanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Enjektabl: Fluanxol Depot 20 mg/ml, i.m. enjektabl 1ml’lik, 1 ampullük kutularda

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50 tabletlik plastik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Fluanxol, ilerlemiş hepatik, konvulsif veya kardiyovasküler hastalığı ve ayrıca ağır solunum yolu hastalıkları, renal yetmezlik halleri ve Parkinson hastalığı olan vakalarda, dikkatle uygulanmalıdır. Sedatif etkisi belirgin nöroleptiklerle tedavi edilmekte olan vakalarda, Fluanxol tedavisi başladığında bu nöroleptiğin dozu azaltılarak kesilmelidir. Uzun dönemli ve özellikle yüksek dozlarda tedavi edilen hastalar özenle izlenmeli ve idame dozunun yeniden belirlenmesi yönünden periyodik olarak değerlendirilmelidir.
Özel Uyarı :
Malin Nöroleptik Sendrom seyrek görülen ancak nöroleptik kullanımına bağlı olarak fatal potansiyel taşıyabilen bir durumdur. Malin Nöroleptik Sendromun temel belirtileri hipertermi, kas katılıkları ve dalgalanan bilinç yanısıra otonomik disfonksiyonlardır (labil kan basıncı, taşikardi, diyaforez). Nöroleptik ilacın hemen kesilmesi gerekliliğinin yanısıra, genel destekleyici önlemlerin alınması ve semptomatik tedavi şarttır.
Gebelik ve laktasyon dönemleri için uyarı:
Fluanxol tercihen gebelik ve laktasyon dönemlerinde verilmemelidir.
Çocuklar:
Çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez
Taşıt Kullanma ve Bir Makinanın İşletilmesi Üzerine Etkileri:
Tedavi sırasında, otomobil ve diğer motorlu araçların kullanımı etkilenebileceğinden, bireyin tedaviye vereceği cevap belirlenene kadar dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Nörolojik: Özellikle tedavinin erken dönemlerinde ekstrapiramidal semptomlar ortaya çıkabilir. Çoğu vakada bu yan etkiler, doz azaltılarak ve/veya antiparkinson ilaçlarla tatmin edici bir biçimde kontrol altına alınabilmektedir. Ancak rutin olarak antiparkinsoniyen ilaç proflaksisi önerilmemektedir. Tardiv diskineziler, uzun dönemli tedavilerde çok seyrek olarak ortaya çıkabilir. Antiparkinsoniyen ilaçlar bu semptomları iyileştirmez. Dozun azaltılması ve eğer mümkünse de tedavinin kesilmesi önerilmektedir.
Psişik : Özellikle sedatif nöroleptiklerden sonra Fluanxol’e geçen vakalarda geçici uykusuzluk görülebilir. Yüksek dozlarda sedatif etki oluşabilir.
Otonomik ve kardiyovasküler : Bu tür yan etkiler, tedavi edici doz aralığında çok seyrek görülmektedir.
Karaciğer : Karaciğer fonksiyon testleri değerlerinde, geçici hafif yükselmeler saptanabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.