Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.
Marka FLUANXOL
Etken Madde Kodu SGKF2D-FLUPENTIKSOL HCL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N05AF01
ATC Açıklaması Flupentiksol
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral Gecikmeli IM Ampüller
Kamu Kodu A03087
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (17 Haziran 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar :

Uyuklama hali, koma, ekstrapiramidal semptomlar , konvülsiyonlar, hipotansiyon, şok , hipo veya hipertermi.

Tedavisi :

Semptomatik ve destekleyicidir. Solunum ve kardiyovasküler sistemleri destekleyecek önlemler alınmalıdır. Kan basıncını daha da düşürebileceğinden adrenalin kullanılmamalıdır. Ortaya çıkabilecek konvülsiyonlar diazepam, ekstrapiramidal semptomlar ise biperiden ile tedavi edilebilir.

Endikasyonlar

Özellikle apati, anerji, depresyon ve geri çekilmenin eşlik ettiği halusinasyonlar, hezeyanlar ve düşünce bozukluğu semptomları ile seyreden şizofreni ve diğer psikozların idame tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Flupentiksol belirgin antipsikotik, anksiyolitik ve aktive edici etkilere sahip tioksanten türevi bir maddedir. Nöroleptiklerin antipsikotik etkileri, genelde dopaminerjik reseptörleri bloke edici etkileriyle ilintilidir; bu reseptörlerin blokajı ise diğer nörotransmitter sistemlerinde de zincirleme değişimlere neden olabilmektedir.
Fluanxol Depot , özellikle kronik psikotik vakaların tedavisi için uygun bir üründür.
Halüsinasyonlar , paranoid delüzyonlar ve düşünce bozuklukları gibi majör psikotik semptomları iyileştirir. Antipsikotik etkisi ise dozun arttırılması ile artmaktadır.
Düşük ve orta düzeydeki dozlarda ( 100 mg/2 hafta) Fluanxol Depot, sedasyon oluşturmaz; ancak daha yüksek dozlarda özgün olmayan sedatif etkisi ortaya çıkar.
Flupentiksol, inhibisyonu kaldırıcı ( antiotistik ve aktive edici ) ve genel ruh halini kalkındırıcı etkileri ile apatik deprese, kendini geri çekmiş ve zayıf motivasyonlu hastaları daha dikkatli, daha paylaşımcı ve daha aktif bir biçimde sosyal ilişkilere girer duruma getirmektedir. Flupentiksol, göreceli olarak kısa etkili olmasına karşın,Fluanxol Depot’nun etki süresi belirgin bir biçimde uzundur. Bu nedenle de Fluanxol Depot, antipsikotik tedavinin sürekliliğini sağlayabilmektedir. Bu, özellikle verilen tedaviyi
düzenli uygulamayan vakalarda yararlı olmaktadır. Fluanxol Depot, böylelikle oral tedaviyi düzenli sürdüremeyen vakalarda, sık karşılaşılan nükslerin oluşma olasılığını azaltmaktadır.
Farmakokinetik Özellikler
Yapılmış farmakokinetik ve klinik çalışmalar,Fluanxol Depot enjeksiyonlarının 2 ila 4 hafta aralıklarla uygulanabildiğini göstermiştir. Cis (Z)-Flupentiksol dekanoat, enjeksiyondan sonra aktif komponenti, cis-(Z)-Flupentiksol’e ve dekanoik aside enzimatik olarak yıkılır. Cis (Z)-Flupentiksol düşük miktarlarda plasental bariyeri geçer ve yine düşük miktarlarda süt içine salıverilir.
Metabolitleri ise nöroleptik aktiviteden yoksundur. Atılım büyük oranda feçesle olmakta, bir miktar da idrar yolu ile atılmaktadır.
Cis (Z)-Flupentiksol’ün maksimal serum konsantrasyonlarına, enjeksiyonu izleyen birinci haftanın sonlarında ulaşalır. Serum konsantrasyon eğrisi, yaklaşık 3 haftalık bir yarı ömür süresi ile, eksponansiyel olarak azalır. Bu üç haftalık yarı ömür, depot preparatından yavaş salıverilmeyi göstermektedir.
Farmakokinetik açıdan 40 mg/2 hafta dozunda Fluanxol Depot, 10 mg/gün dozunda oral Fluanxol’e eşittir.
Farmasötik Şekli

IM. ENJEKTABL SOLÜSYON

Formülü
Cis (Z)-Flupentiksol dekanoat                                 20 mg

Fraksiyone hindistan cevizi yağı B.P. k.m.                    1 ml     

İlaç Etkileşmeleri

Fluanxol Depot, yüksek dozlarda alkolün sedatif etkisini, barbitüratların ve diğer santral sinir sistemi depresanlarının etkilerini güçlendirebilir.Fluanxol Depot, antihipertansif etkilerini bloke edebileceğinden, guanetidin veya benzeri etkileri olan ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

Fluanxol, levodopa ve diğer adrenerjik ilaçların etkilerini azaltabilir. Metoklopramid ve piperazin ile birlikte eş zamanlı kullanımı ekstrapiramidal semptomların şiddetlenmesine neden olabilir.

Kontraendikasyonlar

Akut alkol, barbitürat ve opiat zehirlenmelerinde ve komada kontrendikedir.

Eksitasyona girebilecek veya aşırı aktif hastalarda, ilacın aktive edici etkisi bu tür özellikleri şiddetlendirebileceğinden uygulanmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinler :
Fluanxol Depot, gluteal bölge üst-dış kadranına intramüsküler enjeksiyonla uygulanır. Lokal tolerans yüksektir. Dozaj ve uygulama aralıkları,hastanın durumuna göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Fluanxol Depot 20 mg/ml :
İdame tedavisi sürecinde doz aralığı , her 2- 4 haftada bir 20 – 40mg
( 1-2 ml ) olarak ayarlanmalıdır. Çok az sayıdaki vakada ise bu doz düzeyini arttırıp, dozlar arası zamanı kısaltmak gerekebilmektedir.
Semptomların yeterli kontrolü sağlandıktan sonra, iki veya dört haftada bir 20-80 mg
( 1-4 ml ) doz aralığında , 20 mg/ml Fluanxol Depot ile tedavi sürdürülür. 2ml’yi aşan dozlarda , enjeksiyon, iki farklı yere uygulanmalıdır .
Oral Fluanxol tedavisinden Fluanxol Depot idame tedavisine geçirilmesinin planlandığı koşullarda, aşağıdaki dozaj şemasının kullanılması önerilmektedir : 
Günlük Oral x 4  =  mg Fluanxol Depot i.m. Fluanxol Dozu ( mg )     her iki haftada bir
İlk enjeksiyonun yapıldığı ilk haftada oral Fluanxol tedavisine doz azaltılarak devam edilmelidir. Bundan sonraki dozlar ve doz aralıkları hastanın tedaviye cevabına göre ayarlanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Fluanxol tablet 3 mg 50 tabletlik plastik ambalajlarda

Saklama Koşulları

Ampuller kutularında , ışıktan korunarak ve 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20mg/ml 1 ml’lik, 1 ampullük kutularda

Uyarılar/Önlemler
Fluanxol Depot, ilerlemiş karaciğer, konvulsif veya kardiyovasküler hastalığı olan vakalarda dikkatle uygulanmalıdır. Sedatif etkisi, belirgin nöroleptiklerle tedavi edilmekte olan hastalarda Fluanxol tedavisi başladığında, bu nöroleptiğin dozu azaltılarak kesilmelidir.
Uzun dönemli ve özellikle yüksek dozlarla tedavi edilen hastalar özenle izlenmeli ve idame dozunun yeniden belirlenmesi yönünden periyodik olarak değerlendirilmelidir.
Özel uyarı :
Malin Nöroleptik Sendrom, seyrek görülen ancak nöroleptik kullanımına bağlı olarak fatal potansiyel taşıyabilen bir durumdur.
Malin Nöroleptik Sendrom’un temel belirtileri, hipertermi, kas katılığı ve dalgalanan bilinç yanısıra otonomik disfonksiyonlardır (labil kan basıncı, taşikardi, diyaforez). Bu durumda Nöroleptik ilacın hemen kesilmesi gerekliliğinin yanı sıra genel destekleyici önlemlerin alınması ve semptomatik tedavi şarttır.
Gebelik ve laktasyon dönemleri için uyarı :
Fluanxol Depot, tercihen gebelik ve laktasyon dönemlerinde verilmemelidir.
Çocuklar:
Çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.
Taşıt Kullanma ve Bir Makinanin İşletilmesi Üzerine Etkiler :
Tedavi sırasında, otomobil ve diğer motorlu araçların kullanımı etkilenebileceğinden, bireyin tedaviye vereceği cevap belirlenene kadar dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Nörolojik: Özellikle tedavinin erken dönemlerinde ekstrapiramidal semptomlar ortaya çıkabilir. Çoğu vakada bu yan etkiler, doz azaltılarak ve/veya antiparkinson ilaçlarla tatmin edici bir biçimde kontrol altına alınabilmektedir. Ancak rutin olarak antiparkinsoniyen ilaç proflaksisi önerilmemektedir. Tardiv diskineziler, uzun dönemli tedavilerde çok seyrek olarak ortaya çıkabilir. Antiparkinsoniyen ilaçlar bu semptomları iyileştirmez. Dozun azaltılması ve eğer mümkünse de tedavinin kesilmesi önerilmektedir.
Psişik : Özellikle sedatif nöroleptiklerden sonra Fluanxol’e geçen vakalarda geçici uykusuzluk görülebilir. Yüksek dozlarda sedatif etki oluşabilir.
Otonomik ve kardiyovasküler : Bu tür yan etkiler, tedavi edici doz aralığında çok seyrek görülmektedir.
Karaciğer : Karaciğer fonksiyon testleri değerlerinde, geçici hafif yükselmeler saptanabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.