Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Marka FLUDEX
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C03BA11
ATC Açıklaması Indapamid
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03104
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (29 Aralık 2009)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma gastrointestinal bozukluklar ve elektrolit dengesizlikleri ile ortaya çıkar. Daha ciddi durumlarda hipotansiyon ve solunum depresyonu görülebilir. Spesifik bir antidotu yoktur. Kusturma veya gastrik lavaj ile midenin boşaltılması, elektrolit dengesinin kurulması ve diğer semptomatik tedbirler alınmalıdır.

DIKKAT: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

Endikasyonlar

Basit esansiyel hipertansiyon ve kardiyak, oküler, renal veya serebral komplikasyonlarla birlikte görülen hipertansiyon.

Farmakodinamik Özellikler

Antihipertansif aktivite.

Tiazid grubundan olmayan, diüretikler sınıfına ait, indol çekirdekli bir sülfonamid türevidir. FLUDEX günde 2.5 mg’lık bir dozla uzun süreli bir antihipertansif aktivite sağlar. Genellikle bu dozda ilacın salüretik farmakolojik etkisi görülmez. Daha yüksek dozlarda antihipertansif etki artmaz, buna karşı diüretik etki artar. Bu bulgular, uzun süreli, etki ile birlikte günde bir drajelik düşük doz bir Indapamide (2.5 mg) tedavisinin seçilmesini mümkün kılar. FLUDEX arterioler cidarın angiotensin’e karşı olan hiper-reaktivitesini azaltır. Yeni elektrofizyolojik araştırmalar FLUDEX’in 10-5 g/ml konsantrasyonda vasküler kontraktiliteyi transmembran iyon değişimleri ile (özellikle kalsiyum) azalttığını göstermiştir. (Garfouil ve ark.) Herhangi bir merkezi tesir yokluğunda gösterdiği periferik tesir, iyi bir toleransın sebebi olabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Indapamide gastrointestinal kanaldan tama yakın miktarda absorbe olur, yoğun bir şekilde metabolize edilir. Yaklaşık %60-70 idrarla, %20’si feçesle atılır. Terminal yarı-ömrü 14-18 saat civarındadır, plazma proteinlerine %75 oranında bağlanır.

Farmasötik Şekli

DRAJE

Formülü
Etken madde 
Indapamide .................................................... 2.5 mg
 
Yan Madde 
Brilliant Scarlet 4 R lake ................................... 0.141 mg
Titanium dioxide ..............................................1.880 mg
Saccharose ....................................................28.755 mg
İlaç Etkileşmeleri

Indapamide diğer antihipertansiflerle beraber kullanıldığında onların etkilerini arttırır. Lityum tuzları ile birlikte kullanılmamalıdır. Aksi takdirde lityum toksisitesi artabilir. Potasyum atılımını artıran ilaçlarla birlikte kullanıldığında (diüretikler, laksatif stimülanlar, kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.

Kontraendikasyonlar
  • Yeni geçirilmiş serebro-vasküler olaylar,
  • Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği
  • Indapamide ya da diğer sulfonamid türevi ilaçlarla aşırı duyarlılık.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Oral yoldan kullanılır. Hipertansiyon ne kadar ciddi olursa olsun dozaj günde bir drajedir. Etki mekanizması ciddi kısıtlı sodyum diyetini gerektirmez. Etkili antihipertansif dozu günde bir drajedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

Ambalajında, kuru yerde 30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
30-60 drajelik ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Salüretik tatbik edilirken kanda potasyum ve ürik asit düzeyleri kontrol edilmelidir.
  • Predispozisyonu olan veya hipokalemiye duyarlı olan hastalarda (kalp hastaları, dijital tedavisi gören hastalar, laksatif alanlar, yaşlılar, hiperaldesteronizm hastaları)
  • Gut hastalığı olanlarda spesifik bir tedavi takip edilmelidir.
Her ne kadar klinik gözlemler esnasında allerji görülmemiş ise de sulfa ilaçlarına karşı allerjik reaksiyonlar gösteren hastaların dikkatle izlenmesi gerekir.
 
Hayvanlar üzerinde teratojenik etkiler görülmemiştir. Buna rağmen her yeni molekül gibi FLUDEX de hamilelikte kullanılmamalıdır.
Hipertansiyon tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda FLUDEX santral bir antihipertansif veya periferal bir antiadrenerjik ile birlikte kombine edilmemelidir.
  • Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Kadınlarda Torsades de Pointes oluşma riski erkeklerden daha fazla olabilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Çok seyrek ve hafiftir.
 
Asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemi hafif artabilir; ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez. Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir. Bunların dışında başağrısı, adale krampları , bulantı, kusma, kabızlık yada ishal, alerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.
 
BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.