Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka FLUDIN
Etken Madde Kodu SGKF5Z-INDAPAMID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C03BA11
ATC Açıklaması Indapamid
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03107
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,79 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,85 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,75 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E027A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Fludin ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Fludin ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı dozla zehirlenmelerde ; bulantı, kusma, halsizlik, gastrointestinal bozukluklar ve elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkar. Daha ciddi vakalarda, hipotansiyon ve solunum depresyonu görülebilir. Bu gibi durumlarda solunum ve kalp fonksiyonları takviye edilmelidir. Spesifik bir antidotu yoktur. Midenin boşaltılması ve yıkanması, su ve elektrolit dengesinin yeniden temini yoluna gidilmelidir.

Endikasyonlar

Fludin hipertansiyon tedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansif ilaçlar ile birlikte),  konjestif kalp yetmezliği ve nefrotik sendrom ile birlikte görülen ödemlerin tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

İndapamid, antihipertansif ve diüretik etki gösteren indolin sınıfından bir maddedir. İndapamid’in etki biçimi ve kimyasal yapısı tiazid grubu diüretiklere benzemekle birlikte bazı üstünlükler gösterir. İndapamid günde bir kez ve 2,5-5 mg dozlarında, sürekli etki sağlar. Dozun arttırılması etkinliğini artırmaz. Düşük dozlarda ve günde bir kez kullanılması, hipertansiyon tedavisinde üstünlük sağlar. İndapamid hipertansiyonlu hastalarda, günlük 2,5-5 mg dozlarında, kalp üzerine inotropik veya kronotropik bir etki göstermez. Kalp atım sayısı ve debisinde bir değişikliğe yol açmadan periferik damar direncini azaltır. İndapamid uzun süreli tedavide, serum kolesterol düzeyinde bir değişikliğe neden olmaz.

Farmakokinetik Özellikler

İndapamid sindirim sisteminden hızlı ve tam olarak emillir. Etkisi, ağız yoluyla alındıktan çok kısa bir süre sonra, 1-2 saat içinde görülmeye başlar ve 36 saat kadar sürer. İndapamid büyük ölçüde karaciğerde metabolize edilir. Alınan dozun büyük bir kısmı idrarla, kalanı dışkı ile vücuttan dışarı atılır. Plazma yarılanma ömrü 14 saat kadardır.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her tablet, 2.5 mg indapamid içerir.

Boyar madde; titanyum dioksit.

İlaç Etkileşmeleri

Diğer antihipertansifler: İndapamid diğer antihipertansif ilaçların etkisini artırabilir. Yapılan mukayeseli çalışmalar, diğer antihipertansiflerle kombine tedavinin, yan etkilerin sıklığında belirgin bir değişiklik yapmadığını göstermiştir.


Lityum: Diğer diüretikler gibi, renal  klirensini azaltıp toksisite riskini artırır.


Norepinefrin: Tiazidler gibi, indapamid norepinefrine karşı arteriyel cevabı azaltabilir, fakat bu azalma ilacın terapötik kullanımını etkileyecek ölçüde değildir.

Kontraendikasyonlar

Anüri’de ve indapamid veya diğer sülfonamid türevlerine aşırı duyarlılıkta kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinlerde tedaviye günde tek doz, sabahları 2.5 mg (1 tablet) ile başlanır. Bu doz ile hipertansiyonda 4 hafta, konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödemlerde 1 hafta içinde yanıt alınamazsa günlük doz bir defada 5 mg’a (2 tablet) çıkarılabilir. Antihipertansif yanıt yine de yetersiz bulunursa, bir diğer antihipertansif ilaçla kombine edilebilir. Bu durumda, tedaviye eklenen diğer antihipertansif ilacın dozunun %50 azaltılması ve kan basıncının dikkatle izlenmesi önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

15-30°C arasında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 ve 30 film tabletlik blister ambalaj içinde.

Uyarılar/Önlemler

Fludin ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hipokalemiye neden olabileceğinden, kalp glikozidleri ile tedavi olan hastalarda veya elektrolit dengesizliği olan kimselerde serum elektrolit düzeyleri izlenmelidir. Fludin ürisemiyi ve glisemiyi hafif yükseltebilir. Tedavi süresince kan glikoz düzeyi ve ürik asid düzeyi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Diğer diüretikler gibi, renal klirensini azaltıp toksisite riskini artıracağından lityum preparatları ile birlikte kullanılmamalıdır.


GEBELİKTE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI:

Gebelik risk kategorisi: D

Fludin hamilelerde dikkatle kullanılmalıdır. Süt veren annelerde kullanımı gerekli  ise süt vermeleri kesilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Fludin’in günlük dozu ile önemli bir yan etki görülmez. Seyrek olarak baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, kas krampları, el ve ayak  uçlarında uyuşma, sinirlilik görülebilir.  İndapamid ile uzun süreli tedavi edilen hastaların %5’inde hafif bir hipopotasemi görülmüştür.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.