Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Marka FLUIBRON
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB06
ATC Açıklaması Ambroksol
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,94 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,66 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Emzirenlerde, böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Emzirenlerde, böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Şimdiye kadar insanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Antidotu yoktur. Aşırı doz halinde mide boşaltılıp yıkanır, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

Mukus salgısının koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan akut ve kronik solunum yolu hastalıklarında.

Farmakodinamik Özellikler

Bazı solunum yolu hastalıklarında mukus salgısının koyu ve yapışkan olması, dışarı atılmasını engellediğinden öksürük ve solunum güçlüğüne sebep olur. Ambroksol, mukusu sulandırır ve salgılanmasını normalleştirir. Neticede sil vibratillerin normal çalışmasını, balgamın kolayca atılmasını sağlayarak solunum güçlüğünü giderir ve öksürüğü azaltır.

Farmakokinetik Özellikler

Ambroksol, ekspektoran etkili bir madde olan bromheksinin metabolitidir. Oral yoldan alındığında hızla ve tam olarak absorbe olur. Karaciğerde ilk geçiş etkisine uğrayarak üçte bir oranında metabolize edilir. Aç karnına alındığında 2,5 saat içinde maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır. Terapötik kan konsantrasyonu, 30 ng/ml’dir. İdame tedavisi sırasında 50 ng/ml’lik bir kan konsantrasyonunu korur ancak vücutta birikmez. Plazma proteinlerine %90 oranında bağlanır. Yarı ömrü, yaklaşık 9-10 saattir. Büyük ölçüde metabolizasyona uğrayarak %90’ı glukuronidler halinde %10’u değişmemiş olarak ve hemen hemen tamamen idrarla itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

1 ölçek (5 ml) şurupta;

 

Aktif madde:

Ambroksol HCl 15 mg

 

Yardımcı maddeler:

Benzoik asit, sitrik asit monohidrat, sorbitol, sodyum sakkarin ve frambuaz esansı bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Özellikle kalp glikozidleri, kortikosteroidler, bronkodilatörler, diüretik ve antibiotiklerle karşılıklı etkileşimi yoktur. Ancak atropin ve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar, haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi diğer ilaçlar (ipratropium) silier motilite ve mukosilier klirensi azaltarak mukoza salgılarının birikimine yol açabilir.

Kontraendikasyonlar

Bromheksin veya ambroksola aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde çocuklarda aşağıdaki dozlar uygulanır;

  • 0-2 yaş arasında: Günde 2 defa 1/2 ölçek (2,5 ml),
  • 2-5 yaş arasında: Günde 3 defa 1/2 ölçek (2,5 ml),
  • 5-12 yaş arasında: Günde 2-3 defa 1 ölçek (5 ml).

Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir. Su veya meyve suyu ile sulandırılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Fluibron® Şurup; 150 ml şurup içeren şişelerde, 5 ml’lik ölçeği ile birlikte.

Fluibron® Tablet; 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajında, çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Fluibron® Pediatrik Şurup; 150 ml şurup içeren şişelerde, 5 ml’lik ölçeği ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Mukusun dışarı atılmasını engelleyebilecek kodein gibi antitusif ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 

Böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

 

GEBELİKTE ve EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI

 

Gebelerde kullanımı

 

Gebelik kategorisi, B’dir. Yeterli kontrollü klinik çalışma olmadığından gebeliğin ilk üç ayında, ancak zorunlu hallerde, fayda-risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.

 

Emzirenlerde kullanımı

Emzirenlerde çok dikkatli kullanılmalıdır.

 

ARAÇ ve MAKİNE KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nadiren mide bozukluğu, kusma, ishal, kuvvetsizlik, baş ağrısı, deri döküntüleri, serum aminotransferaz seviyelerinde geçici yükselmeler görülebilmektedir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.