Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş
Marka FLUORESCITE
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 12
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu S01JA01
ATC Açıklaması Floressein
NFC Kodu MC
NFC Açıklaması Parenteral IV Ampüller
Kamu Kodu A03112
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
Fundus ve iris vaskülaritesinin diagnostik fluoresein anjiografi ve anjioskopisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Fluorescite® enjeksiyon diagnostik amaçla intravenöz yoldan kullanılan steril aköz solüsyondur. İlacın yarı yeşil fluoresansı incelenen bölgedeki vasküler bölgeyi komşu bölgelerden ayırır.
Farmakokinetik Özellikler
Fluorosein; yoğun yeşil floresans veren bir boyar maddedir. Sudaki çözünürlüğünün fazla oluşu; yüksek oranda lipid içeren bozulmamış kornea epiteline girmesine engel olur. Böylece epitelde bir hasar olmadıkça boyama gerçekleşmez. Travma, infeksiyon ya da başka nedenlerden ötürü, epitelde hasar veya parçalanma olduğunda, fluorosein, alttaki hidrofilik yapıyı boyayacağından, bu bölge iyice görünebilir hale gelir.
Farmasötik Şekli
Steril Enjeksiyon.
Formülü
Fluoresein sodyum ………………………..  %10.0
 
Sodyum hidroksit ve / veya
 
Hidroklorik asit   ………………………...  pH ayarı için
 
Enjeksiyonluk su   .………………………..  k.m.
İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar
Preparatın bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılık gösterenlerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Retina hastalıklarının ve ön segment hastalıklarının bir bölümünde tanı yöntemi olarak kullanılan fundus fluoresein anjiografide damar içine enjekte edilen Fluorescite®, bu tanı yöntemi için gerekli tecrübesi olan kliniklerde kullanılmalıdır. Ekstravazasyondan sakınma için gerekli önlemleri aldıktan sonra ampul içeriğini antekübital vene enjekte edin. İğneyi batırın ve hastanın kanını şırınganın ortasına kadar çekin böylece küçük bir hava kabarcığı tüpteki kanı fluoreseinden ayıracaktır. Aydınlık odada, iğnenin ucundaki deriyi gözleyerek kanı yavaşça vene geri enjekte edin. Eğer iğne ekstravazate olmuşsa hastanın kanı cilt altında toplanacak ve şişme olacaktır, bu durumda enjeksiyon hiç fluoresein enjekte edilmeden durdurulmalıdır. Ekstravazasyon olmadığından emin olunduğunda, odanın ışıkları söndürülür ve fluoresein enjeksiyonu tamamlanır. Retina ve koroidal damarda lüminesans 9 -14 saniyede ortaya çıkar ve standart izleme aletiyle gözlenebilir . Eğer muhtemel bir alerji şüphesi varsa IV uygulamadan önce, intradermal olarak 0.05 ml enjekte edilir ve enjeksiyonu takiben 30 - 60 dak içinde ortaya çıkması beklenen bir intradermal cilt testi yapılır . Çocuklar için doz vücut ağırlığının her 4.5 kg’ı başına 35 mg olarak hesaplanır.
 
Venlerine zor ulaşılan hastalarda, anjiogramın erken dönemlerinin gerekmediği sistoid moleküler ödem gibi olgularda, 1 gr Fluorescite oral olarak uygulanır. Boyanın göz dibinde belirmesi için genellikle 10 – 15 dak gereklidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

ALCON LABORATUVARLARI TİCARET A.Ş.

Acarlar İş Merkezi , Cumhuriyet Cad . No : 10

C Blok, Kat : 5 34805 Beykoz / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

3.10.1997 -  102 / 97

Saklama Koşulları
30° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız .
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Hastane ambalajında her kutuda 12 adet ve ayrıca tekli kutuda bir adet 5 ml. lik Fluorescite  %10 flip-of alüminyum kapaklı vial, her kutuda bir prospektüs
Uyarılar/Önlemler
İNTRATEKAL KULLANIM İÇİN DEĞİLDİR.
 
SADECE OFTALMİK AMAÇLI KULLANIM İÇİNDİR.
 
Fluoresein solüsyonun yüksek pH’ı nedeniyle enjeksiyon esnasında ekstravazasyonun ciddi lokal doku hasarına yol açabileceği dikkate alınmalıdır .
Damar dışına enjeksiyon sonucu ortaya çıkan komplikasyonlar :
 
Deride dökülme, süperfisyal flebit , subkutanöz granüloma antekübital bölgede orta eğri boyunca toksik nevrittir. Ekstravazasyon olursa kolda birkaç saat boyunca şiddetli ağrı olabilir, önemli derecede ekstravazasyon olduğunda enjeksiyon sürdürülmemeli ve hasar görmüş dokuda koruyucu ölçüm yapılmalı ve ağrı giderilmelidir.
 
Alerji veya bronşial astım geçmişi olanlarda dikkatli olunmalıdır.
 
Muhtemel bir fluoresein enjeksiyonu reaksiyonuna karşı IV veya IM kullanılabilecek  %0.1’ lik epinefrin, antihistaminik, soluble steroid ve IV kullanım için aminofilin ve oksijen daima el altında bulundurulmalıdır.
 
Cilt geçici olarak sarı renk alır. İdrar parlak sarı renk alır. Cildin diskolorasyonu 6 - 12 saat içinde, idrar fluoreseini 24 - 36 saatte kaybolur .
 
HAMİLELİKTE KULLANIM (Gebelik kategorisi C):
Gebeliğin özellikle ilk aylarında, hamile hastalarda anjiografiden sakınılmalıdır. Gebe kadınlarda fluoresein enjeksiyonun güvenlik ve etkinliğini kanıtlayan bir çalışma bulunmamaktadır.
Üretim Yeri

Alcon Pharmaceuticals Ltd. / İsviçre Lisansı ile ,

Alcon Laboratories, Inc. / A.B.D. için

International Medication Systems, Limited 1886 Santa Anita Avenue, South El Monte, California 91733, A.B.D.’de üretilmektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Bulantı ve baş ağrısı, GI distres, senkop, kusma, hipotansiyon ve hipersensivitenin diğer belirtileri meydana gelir. Kalp krizi, basilar arter iskemisi, ciddi şok konvulsiyonlar, enjeksiyon bölgesinde tromboflebit ve nadir olarak ölüm vakaları rapor edilmiştir. Enjeksiyon bölgesinde solüsyonun ektravazasyonu, bölgede yoğun ağrıya ve enjeksiyon yapılan kolda ağır ağrıya sebep olur. Genel ürtiker ve kaşıntı, bronkospazm ve anaflaksi rapor edilmiştir. Enjeksiyondan sonra acı bir tat oluşabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.