Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka FLUPAMID
Etken Madde Kodu SGKF5Z-INDAPAMID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C03BA11
ATC Açıklaması Indapamid
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03120
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 22,2 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 19,83 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 5,5 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E027A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Diğer tiazidler gibi ağır böbrek hastalıklarında dikkatle kullanılmalı, tedavi sırasında böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olanlarda ve ilerleyen karaciğer hastalığı bulunan kişilerde, Flupamid dikkatle kullanılmalıdır. Bu gibi hastalarda, su ve elektrolit dengesindeki küçük bir değişme bile hepatik koma riskini arttırabilir.
Doz Aşımı

Yüksek dozla zehirlenmelerde belirtiler, bulantı, kusma, halsizlik, gastroentestinal bozukluklar ve elektrolit dengesi değişiklikleridir. Ağır vakalarda hipotansiyon ve solunum depresyonu görülebilir. Böyle durumlarda solunum ve kalp fonksiyonları takviye edilmelidir. Spesifik bir antidotu yoktur. Midenin boşaltılması ve yıkanması, daha sonra da su ve elektrolit dengesinin yeniden temini yoluna gidilmelidir.

Endikasyonlar

Flupamid, hipertansiyon tedavisinde, tek başına ya da diğer antihipertansiflerle birlikte kullanılır. Ayrıca konjestif kalp yetmezliği ile birlikte görülen su ve tuz retansiyonuna karşı da endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Flupamid’in etken maddesi olan indapamid, antihipertansif diüretik etkili indolin sınıfının ilk ve temel ilacıdır.
 
Günde bir kez alınan indapamid, sürekli bir antihipertansif etki sağlar. 5 mg’lık dozla geçici ve hafif bir diüretik etki de görülür. Daha yüksek dozlarla diüretik etki artar fakat antihipertansif etkide herhangi bir yükselme görülmez. Böylece, indapamidin günde bir kez ve düşük dozlarda verilebilmesi, hipertansiyon tedavisinde başarıyla kullanılabilmesine neden olmuştur.
 
Hipertansiyonlu kişilerde günde 2.5 - 5 mg indapamid kullanılması kalp üzerinde herhangi bir inotropik ya da kronotropik etki meydana getirmez. Periferik damar direncini azaltmakla birlikte, kalp atım sayısı ve debisi üzerinde hiç bir değişikliğe neden olmaz. Santral ve otonom sinir sistemi üzerine etkisi yoktur.
Farmakokinetik Özellikler

Ağızdan verilen 5 mg indapamid 2 saat içinde 260 ng/ml’lik kan düzeyine ulaşır. Verilen dozun % 70’i idrarla, % 23 kadarı gastrointestinal yoldan, büyük kısmı metabolitleri halinde olmak üzere vücuttan atılır. Plazma yarı ömrü 14 saat kadardır.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her film tablet 2.5 mg indapamid içerir.

Yardımcı maddeler : Titanyum dioksit, eritrosin ve indigo karmin, laktoz monohidrat.

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Anüride kullanılmaz. Flupamid, sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinlerde başlangıç dozu günde 1 film tablettir (2.5 mg). Hipertansiyonda 4 hafta içinde, konjestif kalp yetmezliklerine bağlı ödemlerde 1 haftada iyileşme görülmezse günlük doz günde 1 defada alınan 2 film tablete (5 mg) çıkarılabilir. Eğer antihipertansif yanıt gene de alınmazsa Flupamid bir başka antihipertansif ilaçla, kan basıncı dikkatle kontrol altında bulundurularak kombine edilebilir. Tedaviye eklenen diğer antihipertansif ilacın dozunun, başlangıçta mutad dozunun yarısı kadar olması tavsiye edilir. Kan basıncında belirgin bir düşme elde edilince doz yeniden ayarlanmalıdır.

 

Flupamid, paroksimal etkili bir diüretikle kombine edilmemelidir (Böyle bir kombinasyon antihipertansif etkiyi arttırmaz, fakat hipokalemi, hiperglisemi ve hiperürisemiye neden olabilir). Sodyum düşüklüğü istendiği zaman aldosteron antagonisti bir antihipertansif ya da triamteren tipi distal etkili bir diüretik kombine edilir. İnatçı hipertansiyonlarda, Flupamid tedavisine santral etkili bir antihipertansif ya da periferik bir antiadrenerjik eklenebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

18.06.1991-155/90

Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 ve 60 film tablet içeren blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Flupamid, renal klirensini azaltıp toksisitesini arttıracağından lityum tuzları ile birlikte verilmez.
 
Bütün diüretikler gibi hipokalemiye neden olabileceğinden, özellikle kalp aritmisi olan ve kalp glikozitleri kullanan kişilerde, tedaviden önce ve tedavi sırasında, serum elektrolit düzeyleri izlenmelidir. Ayrıca, bazı hastalarda görülebilecek hipokloremik alkaloz ve hiponatremi gibi sıvı ve elektrolit dengesizliklerinin klinik belirtileri dikkatle kontrol edilmelidir (ağız kuruluğu, susama, halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk, kas ağrı ve spazmları, hipotansiyon, oliguri, taşikardi, gastroentestinal rahatsızlıklar gibi belirtiler).
 
Serum elektrolit düzeylerinin tayini, özellikle fazla miktarda kusan ya da parenteral sıvı uygulaması yapılan kişilerde, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı ve siroz dahil, elektrolit dengesizliği bulunan hastalarda ve tuzsuz rejim yapanlarda önem taşır.
 
Flupamid, serum ürik asit miktarını yükseltebilir (ortalama 1 mg/100 ml); bu nedenle serum ürik asit düzeyleri düzenli olarak belirlenmelidir.
Diğer tiazidler gibi, ağır böbrek hastalıklarında dikkatle kullanılmalı, tedavi sırasında böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği olanlarda ve ilerleyen karaciğer hastalığı bulunan kişilerde, Flupamid dikkatle kullanılmalıdır. Bu gibi hastalarda, su ve elektrolit dengesindeki küçük bir değişme bile hepatik koma riskini arttırabilir.
 
Bütün tiazidler gibi, Flupamid latent diabeti belirgin şekline çevirebilir. Diabetiklerin insülin gereksinimi değişebilir, bu nedenle Flupamid tedavisi sırasında, diabetiklerin kan şeker düzeyleri sık sık kontrol edilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır.
 
Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Kadınlarda Torsades de Pointes oluşma riski erkeklerden daha fazla olabilir.
 
Tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği yada glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
 
Gebelik kategorisi B’dir.Flupamid hamilelerde başka bir seçenek yoksa kullanılır. Emziren annelere Flupamid tedavisi gerekiyorsa, süt vermeleri önerilmez.
Üretim Yeri

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Çanta 34580 Silivri - İstanbul

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yan etkilerin çoğu hafif ve geçicidir. Günde 2.5 ve 5 mg Flupamid ile tedavi edilen 426 hasta üzerinde yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlara göre % 5’ten daha fazla görülen yan etkiler, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas kramp ve spazmları, bazı gastroentestinal bozukluklar, uykusuzluk ve bazı deri reaksiyonlarının Flupamid ile doğrudan doğruya ilişkili olduklarını gösteren kesin kanıtlar yoktur.

 

Günde 2.5 mg Flupamid ile tedavi edilen hastaların % 3’ünde, 5 mg ile tedavi edilenlerin % 7’sinde potasyum düzeylerinde azalma saptanmıştır.