Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka FOSFOKALSIYUM
Etken Madde Kodu SGKFU0-TRIBAZIK KALSITUM FOSFAT+KALSIYUM GLUKONAT+KALSIYUM LAKTAT+D VİTAMİNLERİ Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A11JB
ATC Açıklaması Vitaminler, Minerallerle
NFC Kodu
NFC Açıklaması
Kamu Kodu A03173
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 4,22 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,12 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği 2,06 TL
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E481A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
  • Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu süt çocuğu ve çocukluk çağında kemikleşme ve diş   çıkarmanın uygun gelişmesi için kalsiyum ve D vitamini ihtiyacının karşılanmasında,
  • Hamilelik ve süt verme dönemlerinde artan günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında,
  • D vitamini eksikliğine bağlı nütrisyonel raşitizmde,
  • Genetik bozukluk nedeniyle çocuklarda görülen refrakter raşitizmde,
  • Malabsorbsiyona bağlı yetersizliklerde,
  • Hipofosfatemi ve renal tübüler bozukluklarla birlikte görülen osteomalasi de,
  • Renal ve hepatik metabolizmanın bozulması ile oluşan yetersizliklerde ve hipoparatiroidizm’de kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Büyüme ve gelişmenin ön planda bulunduğu çocukluk çağında vücut ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşır. Bunun için kemik ve diş teşekkülü, nöronal eksitabilitenin tanzimi, kas iletisinin sağlanması ve kan pıhtılaşması gibi önemli fonksiyonları olan kalsiyumun eksikliğinde kemik ve dişlerin demineralizasyonu, osteomalasi, osteoporoz, tetani, raşitizm gibi klinik tablolar ve büyüme geriliği ortaya çıkar.

Yeni doğan çocuklarda ortalama 0.4-0.6 g. olan günlük ihtiyaç çocuğun ağırlığı arttıkça, 0.7-1.0 grama kadar yükselir. Vücutta kalsiyum ve fosfat iyonlarının tutulmasını ve kemiklerin mineralizasyonunu sağlayan prekürsör maddeler D2 ve D3 vitaminleridir. Organizmanın günlük normal D vitamini ihtiyacı 25 yaşına kadar 400 IU, 25 yaşından büyüklerde 200 IU’dur. Bu ihtiyaç sağlanmadığı takdirde küçüklerde raşitizm, büyüklerde osteomalasi oluşur. Vücutta oluşacak yetersizliklerde dışarıdan D vitamini alınması gerekmektedir

Farmakokinetik Özellikler
Emilimi : Kalsiyumun emilimi aktif olarak duodenum ve proksimal jejunumda, bir bölümü de ince bağırsağın distal segmentlerinde gerçekleşir. Ancak kalsiyum hiçbir zaman bağırsaklarda tamamen emilmez, absorbsiyon derecesi de bazı faktörlere bağlıdır. Absorbsiyonun meydana gelebilmesi için kalsiyum çözünebilir veya iyonize formda olmalıdır. Bağırsaktaki kalsiyum emilim aktivitesinin arttığı durumlar; gebelik ve laktasyon gibi kalsiyum ihtiyacının normalden fazla olduğu zamanlar ve kalsiyum alımının arttığı zamanlardır. Bununla birlikte, paratiroid hormonu veya D vitamini eksikliğinde kalsiyum absorbsiyonu azalır ve hipokalsemiye neden olur. Eğer serum kalsiyum konsantrasyonu yükselirse, negatif feedback yoluyla paratiroid hormon salınımı kontrol edilerek kalsiyumun emilimi azaltılır. D vitamininin aktif formu kalsiyum emilimi için gereklidir ve absorbsiyon mekanizmasının kapasitesini arttırır.
Dağılımı: Emilimi takiben kalsiyum önce ekstrasellüler sıvılara girer ve hızla iskelet sistemine dahil olur. Mamafih, kemik teşekkülü kalsiyum olmadan stimüle edilemez. Kemikler vücut kalsiyumunun %99’unu içerirler; kalan %1 oranındaki kalsiyum ise intrasellüler ve ekstrasellüler sıvılarda bulunur.
Normal total serum konsantrasyonu değeri 9-10.4 mg/dL’dir. (4.5-5.2 mEq/L), fakat burada sadece iyonize kalsiyum fizyolojik olarak aktiftir. Serum konsantrasyonu, total vücut kalsiyumunu tam olarak göstermez; kaldı ki total vücut kalsiyumu hiperkalsemide azalır, hipokalsemide ise artar. Total serum kalsiyum konsantrasyonunun %50’si iyonik halde, %5’i ise fosfat, sitrat ve diğer anyonlarla kompleksleşmiş halde %45’i ise plazma proteinlerine bağlanmış halde bulunur.
İtrahı: Kalsiyum temel olarak emilmeyen kalsiyumdan ibaret olarak feçesle ifraz edilir ve gastrointestinal traktus boşluğuna safra ve pankreas sıvılarıyla salınır. Büyük kısmı böbrek glomerüllerinde süzülen kalsiyum, Henle Kulbunun çıkan kolunda ve Proksimal - Distal Tubuluslarda tekrar emilir. Sadece küçük bir bölümü idrarla itrah edilir.
Farmasötik Şekli

Granül

Formülü
                                          75 g şişede             Bir ölçekte / 5 g
Kalsiyum Glukonat                               9 g                      0.6 g
Kalsiyum Laktat                                  3 g                      0.2 g
Kalsiyum Fosfat, tribazik                       3 g                      0.2 g
Vitamin D3                                   6000 IU                   400 IU
 
Bir ölçekte (5 g.) toplam 159 mg Kalsiyum vardır.
Yardımcı Maddeler : Şeker, esans banana
İlaç Etkileşmeleri

Kalsiyum ile kardiak glikozidler birlikte alındığında inotropik ve toksit etkiler ortaya çıkabilir. Birlikte kullanılmaları tavsiye edilmez.

Kalsiyumun, tetrasiklin antibiyotiklerle alınması sakıncalıdır.

Kontraendikasyonlar

Hiperkalsemide (hiperparatiroidizm, vitamin D doz aşımı, dekalsifikiye tümörler, şiddetli renal yetmezlik, kemik metastasları gibi durumlarda oluşan), hiperkalsiüri ve renal kalkulide kontrendikedir.

Kardiyak glikozid kullananlarda, renal ve kardiyak rahatsızlığı olanlarda, sarkoidoisisli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yüksek dozda üç aydan fazla FOSFOKALSİYUM GRANÜLE kullanılırsa hipervitaminöz söz konusudur. D vitamini toksisitesi belirtileri görüldüğünde, ileri koroner hastalığı veya yüksek tansiyonu olanlarda, özellikle ileri arteryosklerozlu yaşlılarda ve hamileliğin birinci trimesterinde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
0-1 yaş süt çocuklarında            : günde ½ - 1 ölçek
1-10 yaş çocuklarda                  : günde 1 ölçek çocuklarda ağırlık arttıkça miktar 2 ölçeğe çıkartılabilir.
Yetişkinlerde                             : günde ½ - 1 ölçek
Hamilelik ve süt verme döneminde : günde 1 - 2 ölçek
Teşekkül etmiş olan raşitizm ve osteomalaside ; günde 10 ölçek (sabah 5 - akşam 5 ölçek) 1 ay süreyle verilmelidir. Fosfokalsiyum granüle, genellikle tok karnına herhangi bir sıvı ile çözündürülerek verilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

75 g şişede, 5 g’lık ölçekle birlikte.

Uyarılar/Önlemler
Yüksek dozda D vitamini verilmesi halinde kemiklerde aşırı kalsiyum mobilizasyonuna bağlı olarak hiperkalsemi meydana gelir. Hiperkalsemiye bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, kusma ve konstipasyon oluşur. Uzun süren hiperkalsemilerde yumuşak dokularda kalsiyum çöker.
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM (KATEGORİ C):
Yarar, risk faktörü göz önüne alınarak doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.
ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ:
Herhangi bir etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Konstipasyon, diyare gibi GI bozuklukları, baş ağrısı, uyuşukluk, halsizlik, bulantı, kaslarda ve kemiklerde ağrı, iştahsızlık, hipertansiyon bazen de kardiyak aritmi görülebilir. Bu durumda hiperkalsemi toksisitesi söz konusu olacağından ilaç derhal kesilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.