Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka FUCIDIN
Etken Madde Kodu SGKFPQ-SODYUM FUSIDAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06AX01
ATC Açıklaması Fusidik asit
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A03208
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 9,97 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E206A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
20 gramlık tüp ambalajda
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

FUCİDİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

  • Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
  • Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
  • Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

FUCİDİN 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza FUCİDİN kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  • Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında
  • Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

 

FUCİDİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması 

FUCİDİN’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımına ait özel bir bildirim bulunmamaktadır.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

FUCİDİN’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir.Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

FUCİDİN’in emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir.Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.

 

Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

 

Araç ve makine kullanımı

 

FUCİDİN merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası degildir.

 

FUCİDİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 

Butilhidroksianisol ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

 

FUCİDİN için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

 

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı, bitkisel ürünü vitamin ya da minerali şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi FUCİDİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİDİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

‘Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİDİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

 

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 

  • Cilt döküntüleri
  • Ciltte yanma
  • İrritasyon
  • Kuruma

‘Bunlar FUCİDİN’in hafif yan etkileridir.’

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 
FUCİDİN lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.
 
Uygulama yolu ve metodu :
FUCİDİN cilt yüzeyine haricen uygulanır.
 
Değişik yaş grupları :
  
Çocuklarda Kullanımı:
FUCİDİN’in  çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.
 
Yaşlılarda kullanımı:
FUCİDİN’in yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.
 
Özel Kullanım Durumları:
 
Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:
Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.
 
Eğer FUCİDİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİDİN kullandıysanız:
FUCİDİN’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
FUCİDİN’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
 
FUCİDİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Herhangi bir etki beklenmemektedir.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

FUCİDİN 20g’lık alüminyum tüplerde sunulur.

 

FUCİDİN’in etkin maddesi olan Fusidik asit; bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

 

FUCİDİN’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
FUCİDİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
25ºC’nin altında oda sıcaklığında direkt gün ışığından ve sıcaktan koruyarak saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİDİN’i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
FUCİDİN % 2 krem
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi
Fusidik asit ile lokal uygulamada doz aşımı meydana gelebileceği konusunda hiçbir bilgi yoktur.
Etkin Maddeler

1 gram krem , 20 mg Fusidik asit içerir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Topikal kullanılan diğer antibiyotikler
ATC Kodu : D06AX01
 
Fucidin'in etkin maddesi olan Fusidik asit; Fucudium cuccineum kültüründen elde edilen bir antibiyotik olup bir çok gram-pozitif organizma üzerinde güçlü antibakteriyel etkiye sahiptir. Fusidik asit bakteriyel protein sentezini ribozomlarda aminoaçil-sRNA'dan proteinlere amino asit transferini engelleyerek inhibe eder.
 
 
Penisilin'e ya da diğer antibiyotiklere dirençli olan Stafilokoklar Fucidin'e özellikle duyarlıdır. Topikal olarak uygulanan Fucidin'in terapötik etkinliği kısmen deri enfeksiyonlarına neden olan organizmalar üzerindeki antibakteriyel etkisi, kısmen de bu antibiyotiğin, bütünlüğü bozulmamış olan ciltten penetre olma yeteneğinden kaynaklanmaktadır.
Farmakokinetik Özellikler
İn-vitro çalışmalar fusidik asidin bozulmamış insan derisinden penetre olabildiğini göstermektedir. Penetrasyonun derecesi, Fusidik aside maruz kalma süresi ve derinin durumu gibi faktörlere bağlıdır.
 
Eliminasyon :
Fusidik asid başlıca safrayla ve az olarak da idrarla atılır.
Farmasötik Form

Krem

Gebelik Ve Laktasyon
Gebelik kategorisi B'dir.
 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar,gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum yada doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan yada dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
FUCİDİN'nin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.
 
Üreme yeteneği üzerine etkisi bilinmemektedir.
Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 30/12/1993
 Ruhsat Yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Bilinmiyor: Alerjik reaksiyon
 
Yaygın olmayan: Ekzantem deride irritasyon, kaşıntı, yanma ve batma hissi, eritem, kuru deri. Bilinmiyor: Kontakt dermatit, ekzama, ürtiker, anjionörotik ödem.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik Asit içerir.
Yardımcı maddeler:Bir gram krem 0.04 mg bütilhidroksianisol, 111 mg setil alkol içerir.
 
Yardımcı maddeler için, Bölüm 6.1'e bakınız.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Bildirilmemiştir.
Kontrendikasyonlar
Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Yolu

Haricen kullanılır.

Müstahzar Adı
FUCİDİN %2 krem
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Gözde irritasyona neden olabileceğinden göze kaçmamasına özen gösterilmelidir.
Bütün diğer topikal kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama, kontakt duyarlılık riskini ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesini , artırabilir
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.
 
Cilt yüzeyine haricen uygulanır.
 
 
 
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde topikal kullanılan FUCİDİN ile yapılmış bir çalışma yoktur.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik hastalarda kullanım kısıtlaması yoktur.
 
Geriyatrik hastalarda kullanım kısıtlaması yoktur.
Raf Ömrü
36 ay.
Ruhsat Numarası(Ları)
167/49
Ruhsat Sahibi
Leo Pharmaceutical Products Ltd. Ballerup-Danimarka lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi,Eski Büyükdere Caddesi.No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul
Ruhsat Sahibi
Leo Pharmaceutical Products Ltd. Ballerup-Danimarka lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak /Sarıyer/İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25°C'nin altında oda sıcaklığında, direkt gün ışığından ve sıcaktan koruyarak saklayınız
Terapötik Endikasyonlar
FUCİDİN; stafilokok, streptokok, propionibakterium aknes, corynebacterium minutissimum ve diğer FUCİDİN'e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
 
Bu endikasyonların belli başlı olanları enfekte yanık ve yaralar, impetigo, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, akne vulgaris, paronişya, sikozis barbae, hidrozadenit ve eritrazmadır
Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Yardımcı Maddeler

Bütilhidroksianisol, setil alkol, gliserol, sıvı parafin, potasyum sorbat, polisorbat 60, beyaz yumuşak parafin ve saf su içerir.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Bütilhidroksianisol, setil alkol, gliserol, sıvı parafin, potasyum sorbat, polisorbat 60, beyaz yumuşak parafin ve saf su içerir.