Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka FUCIDIN
Etken Madde Kodu SGKFPQ-SODYUM FUSIDAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06AX01
ATC Açıklaması Fusidik asit
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A03209
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,27 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,22 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E206C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

20 gramlık tüplerde.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

FUCİDİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

  • Etkin maddeye veya içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
  • Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlar var ise kullanmayınız.

FUCİDİN 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza FUCİDİN  kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  • Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında
  • Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda.
  • Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

 

FUCİDİN’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

FUCİDİN’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

FUCİDİN’in emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır

Emzirenlerde meme başı çevresine uygulanmamalıdır.

 

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

 

FUCİDİN’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FUCİDİN, setil alkol ve anhidr lanolin içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatit ) sebebiyet verebilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUCİDİN için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

 

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı, doğal ürünü,vitamini ya da minerali şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi FUCİDİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİDİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 
  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİDİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’
 
‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
  • Cilt döküntüleri
  • Ciltte yanma, kızarma, döküntü
  • İrritasyon
‘Bunlar FUCİDİN’in hafif yan etkileridir.’
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 

FUCİDİN lezyonlara günde 2-3 kez ve lezyonlar üzerine, iyileşme sağlanana kadar uygulanır. Uygulamadan sonra lezyonun üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

 

Uygulama yolu ve metodu :

FUCİDİN cilt yüzeyine haricen uygulanır.

 

Değişik yaş grupları :

  

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek /Karaciğer yetmezliği :

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir

 

Eğer FUCİDİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİDİN kullandıysanız:

FUCİDİN’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

FUCİDİN’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

 

FUCİDİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

FUCİDİN 20g’lık alüminyum tüplerde sunulur.

 

FUCİDİN’nin etken maddesi olan sodyum fusidat; bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

 

FUCİDİN’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

FUCİDİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

25ºC altında oda sıcaklığında, direkt gün ışığından ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİDİN’i kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

FUCİDİN % 2 pomad

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Lokal uygulamada doz aşımı meydana gelebileceği konusunda hiçbir bilgi yoktur.

Etkin Maddeler

20 mg sodyum fusidat içerir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Topikal kullanılan diğer antibiyotikler
ATC kodu:D06AX01
 
FUCİDİN'nin etken maddesi olan sodyum fusidat; fucudium cuccineum kültüründen elde edilen bir antibiyotik olup bir çok gram-pozitif organizma üzerinde güçlü antibakteriyel etkiye sahiptir. Sodyum fusidat bakteriyel protein sentezini ribozomlarda aminoaçil-sRNA'dan proteinlere amino asit transferini engelleyerek inhibe eder.
 
Penisilin'e ya da diğer antibiyotiklere dirençli olan stafilokoklar FUCİDİN'e özellikle duyarlıdır. Topikal olarak uygulanan FUCİDİN'in terapötik etkinliği kısmen deri enfeksiyonlarına neden olan organizmalar üzerindeki antibakteriyel etkisi, kısmen de bu antibiyotiğin, bütünlüğü bozulmamış olan ciltten penetre olma yeteneğinden kaynaklanmaktadır.
Farmakokinetik Özellikler
İn-vitro çalışmalar fusidik asidin bozulmamış insan derisinden penetre olabildiğini göstermektedir. Penetrasyonun derecesi, Fusidik aside maruz kalma süresi ve derinin durumu gibi faktörlere bağlıdır.
 
Eliminasyon :
Fusidik asid başlıca safrayla ve az olarak da idrarla atılır
Farmasötik Form

Pomad

Beyaza yakın renkte viskoz pomad, belirgin kokusu yoktur.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü ( Kontrasepsiyon )

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar,gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum yada doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan yada dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

FUCİDİN'in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

FUCİDİN'nin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Üreme yeteneği üzerine etkisi bilinmemektedir.

Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 12.11.1992
Ruhsat Yenileme tarihi: 12.11.2007
İstenmeyen Etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

İmmün sistem bozuklukları

Bilinmiyor :Alerjik reaksiyon

Dermatolojik bozukluklar

Yaygın olmayan: Ekzantem, deride irritasyon, kaşıntı, yanma ve batma hissi, eritem, kuru deri. Bilinmiyor :Kontakt dermatit, ekzema, ürtiker, anjionörotik ödem.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde: Bir gram pomad 20 mg sodyum fusidat içerir. 
Yardımcı madde(ler): Anhidr lanolin 46 mg/ g 
 Setil alkol 4 mg/ g 
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Bildirilmemiştir.

Kontrendikasyonlar
Etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Yolu

Haricen kullanılır.

Müstahzar Adı

FUCİDİN %2 pomad

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Gözde irritasyona neden olabileceğinden göze kaçmamasına özen gösterilmelidir.

Bütün diğer topikal kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama, kontakt duyarlılık riskini ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesini artırabilir

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Günde 2-3 kez olmak üzere, lezyonlar üzerine, iyileşme sağlanana kadar uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.
 
Cilt yüzeyine haricen uygulanır.
 
 
 
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde topikal kullanılan FUCİDİN ile yapılmış bir çalışma yoktur.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik hastalarda kullanım kısıtlaması yoktur.
 
Geriyatrik hastalarda kullanım kısıtlaması yoktur.
Raf Ömrü

36 ay

Ruhsat Numarası(Ları)
162/48
Ruhsat Sahibi
Leo Pharmaceutical Products Ltd. Ballerup-Danimarka lisansı ile
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak /Sarıyer/İstanbul
Tel : (0212) 366 84 00
Faks: (0212) 276 20 20
Ruhsat Sahibi

Leo Pharmaceutical Products Ltd. Ballerup-Danimarka lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak /Sarıyer/İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, direkt gün ışığından ve sıcaktan koruyarak saklayınız

Terapötik Endikasyonlar
FUCİDİN; stafilokok, streptokok,corynebacterium minutissium ve diğer FUCİDİN'e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir
 
Bu endikasyonların belli başlı olanları enfekte yanık ve yaralar, impetigo, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, paronişya, sikozis barbae, hidrozadenit ve eritrazmadır
Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Yardımcı Maddeler

Anhidr lanolin, setil alkol, likid parafin,beyaz yumuşak parafin

Yardımcı Maddelerin Listesi

Anhidr lanolin, setil alkol, likid parafin, beyaz yumuşak parafin.