Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka FUCIDIN
Etken Madde Kodu SGKFPP-SODYUM FUSIDAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 15
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01XC01
ATC Açıklaması Fusidik asit
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11515
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 72,11 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 64,35 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 29,75 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E206B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

15, 21 veya 30 tablet içeren Alüminyum/Alüminyum blister ambalaj.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

FUCIDIN'in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
FUCİDİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 
Eğer etkin maddeye yada yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
 
FUCİDİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 Eğer;
 • Karaciğer rahatsızlığınız veya bozukluğunuz varsa
 • Sarılık iseniz dikkatli kullanınız.
‘’Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.’’
 
FUCİDİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
FUCİDİN’in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FUCİDİN, hamilelik döneminde, bebeğe zararlı bir etkisi saptanmamış olmasına rağmen zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FUCİDİN, emzirme döneminde anne sütüne çok az miktarda geçtiğinden zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
FUCİDİN’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.
 
FUCİDİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 
İçeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Bu tıbbi ürün her tablette 10 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır. 
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 
Fusidik asitin:
 • Kaslarda güçsüzlük ve ağrıya neden olabileceğinden kandaki kolesterolü düşüren ilaçlar ile,
 • Linkomisin, rifampisin gibi antibiyotikler ile,
 • AIDS tedavisinde ve korunmasında kullanılan çeşitli ilaçlar ile,
 • Kanı sulandıran ilaçlar ile,
 • Bağışıklık sistemine etki eden siklosporin adlı ilaç ile birlikte kullanımı önerilmez. 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi FUCİDİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.  
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Cildinizde veya gözünüzün akında sarılık
 • Vücudunuzda çürük veya sebepsiz kanamalar
 • Yutma güçlüğü, ciddi döküntü ve yüz-boyun şişmesi
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 
 • Hafif mide-bağırsak şikayetleri, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal, hazımsızlık.
 • Tekrarlayan ağız aftları, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyonlar
 • Hafif alerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulanık görme
Bunlar FUCİDİN’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 
Yetişkinlerde normal doz, günde üç kez bir tablettir. 8 saatte bir kullanılır.
 
Uygulama yolu ve metodu:
 Tablet, bir bardak su ile bir bütün olarak yutulmalıdır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek kullanılmalıdır.
 
Yaşlılarda kullanımı:Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.
 
Karaciğer yetmezliği:Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.
 
Eğer FUCİDİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.  
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİDİN kullandıysanız
 
FUCİDİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
FUCİDİN’i kullanmayı unutursanız
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
FUCİDİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
 
Uzun süreli FUCİDİN kullanımında sarılık görülebilir, tedavi sonlandırıldığında düzelir.
 
 
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

 

FUCİDİN, 15, 21 veya 30 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulan bir antibiyotiktir.

 

FUCİDİN, etkin madde olarak sodyum fusidat içerir. Sodyum fusidat, bakterilerin çoğalmasını önleyici veya öldürücü etki gösterir.

 

FUCİDİN, ateş ve titremeye neden enfeksiyonların, akciğer iltihabı, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

FUCİDİN’i  çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİDİN’i kullanmayınız.

 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUCİDİN’i kullanmayınız

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri"'ne uygun olarak imha edilmelidir

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

FUCIDIN 500 mg film kaplı tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Sodyum fusidat, kumarin türevlerinin antikoagülan etkilerini potansiyelize eder.
Sodyum fusidatın karaciğerdeki metabolizması tam olarak bilinmemektedir, bununla beraber sodyum fusidat ve CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaçlar arasındaki etkileşim açık değildir. Bu etkileşimin görünen mekanizması, metabolizmanın ortaklaşa inhibisyonudur.
 
CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaç (örneğin Parasetamol, digitoksin ve steroid) alan hastalarda sodyum fusidat kullanımından kaçınılmalıdır.
 
Sodyum fusidat ve statin gibi HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin aynı anda kullanılması her iki ajanın da plazma konsantrasyonlarının artmasına neden olur ve bu da kreatin kinaz düzeylerinin yükselmesi, kaslarda güçsüzlük ve ağrıya yol açar.
 
Sodyum fusidat penisilinin etkisini azaltabilir.
 
Sodyum fusidat ve siklosporin'in aynı anda kullanılması siklosporin'in plazma konsantrasyonunu artırır.
 
Rifampisin gibi safra ile atılan ilaçlar ile birlikte alınması sarılık riskini artırır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Bildirilmemiştir.
 
Pediyatrik popülasyon
Bildirilmemiştir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

FUCIDIN uzun süreli ve yüksek dozda kullanılınca birikim yaptığından plazma konsantrasyonları yükselir ve reversibl sarılığa neden olabilir. Ilaç bırakılınca düzelir.

Etkin Maddeler

Bir film kaplı tablet 500 mg Sodyum fusidat içerir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanılan steroid yapılı antibakteriyel
ATC kodu: J01XC01
 
Sodyum fusidat, Fusidium coccineum kültüründen elde edilen bir antibiyotiktir. Sodyum fusidat, steroid yapısında olup düşük ve normal dozlarda bakteriostatik, yüksek dozlarda bakterisid etkilidir. Bakterinin ribozomal protein sentezini inhibe ederek etki gösterir.
 
Sodyum fusidat özellikle gram pozitif bakteriler üzerine etkilidir. Sodyum fusidat ve diğer antibiyotikler arasında çapraz rezistans yoktur. Bu nedenle metisilin ve diğer penisilinlere ya da diğer antibiyotiklere dirençli olan stafilokoklar sodyum fusidata duyarlıdır. Stafilokoklara karşı çok düşük konsantrasyonlarda etkilidir. Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis enfeksiyonlarında MIK değeri 0.03-0.1 ^g / mL'dir.
 
Etki spektrumu: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve metisiline dayanıklı stafilokoklara karşı etkilidir.
 
Farmakokinetik Özellikler
Emilim:Sodyum fusidat, gastrointestinal sistemden kolayca emilir (ortalama mutlak biyoyararlanım: %91). Alındıktan 2-4 saat sonra ideal (30 ^g / mL) plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Plazma yarılanma ömrü ortalama 10 saattir. 4 gün süre ile günde üç kez 500 mg'lık doz uygulamasıyla 100 ^g / mL veya daha üzerinde plazma konsantrasyonlarının elde edildiği bildirilmiştir. Gıda alımı, emilim hızını biraz azaltır (ortalama tmaks. süresi tok karnına 3.2 saat iken aç karnına 2.2 saattir), fakat biyoyararlanım değişmez.
 
Dağılım:Sodyum fusidatın plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %95'dir. Hemen hemen bütün bütün vücut sıvıları ve dokularına çok iyi penetre olur. Aseptik ve enfekte olmuş kemiğe, sinoviyal sıvıya, hepatobilier salgıya, bronşiyal salgıya, mukozaya, gözde aköz hümöre, serebral dokulara, abselere ve tüm yumuşak dokuya kolayca penetre olur.
 
Biyotransformasyon:Karaciğerde metabolize olur. Farmakolojik olarak aktif metabolitleri: dikarboksilik asit ve esteri, 3-keto fusidik asit, hidroksi fusidik asit, glukronid fusidik asit ve inaktif metaboliti ise glikol metabolitidir.
 
Eliminasyon:Eliminasyon yarı ömrü 5-6 saattir. Sodyum fusidatın %0.3'ü metabolize edilmeden, %15'i glukronid konjugatı, %10'u dikarboksilik metaboliti ve %3'ü ise hidroksi metaboliti şeklinde safra ile atılır. Yaklaşık %2'si değişmeden feçesle, çok az bir kısmı da idrarla atılır.
 
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
ilacın lineer - non lineer kinetiği hakkında yeterli veri bulunmamaktadır.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler:
 
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Şiddetli hepatik bozukluğu olan, hiperbilüribinemili, sarılıklı olan hastalarda FUCİDİN kullanımından kaçınılmalıdır. Uzun süre yüksek dozda FUCİDİN kullanan hastalarda periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.Gıda alımı, emilim hızını biraz azaltır fakat biyoyararlanım değişmez.
 
Pediyatrik popülasyon: Çocuklarda günlük toplam doz üçe bölünerek verilmelidir.
 
Geriyatrik popülasyon :Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Farmasötik Form

Film kaplı tablet.

Beyaz, beyazımsı oval bikonveks film tablet.

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi C dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. Insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
FUClDlN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Gebelik dönemi:
FUCIDIN, herhangi bir teratojenik etkisi saptanmamış olmasına rağmen zorunlu olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi:
Sodyum fusidat, emzirme döneminde anne sütüne geçtiğinden FUCIDIN emzirme döneminde zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.
 
Üreme yeteneği /Fertilite:
Bildirilmemiştir.
Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi : 31.12.2009

Ruhsat yenileme tarihi :

İstenmeyen Etkiler

Ilaca bağlı olduğu kabul edilen istenmeyen etkiler gösterdikleri sıklıklara göre aşağıda listelenmiştir:

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Lökopeni, trombositopeni

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, psişik bozukluk.

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Bulanık görme

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ishal, dispepsi, anoreksi.

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan: Sarılık

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Hafif alerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:Sodyum fusidat

Yardımcı maddeler:
DL-Alfa Tokoferol 2.6 mg
Laktoz monohidrat 180 mg
Titanyum dioksit 1.2 mg
 
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.
 
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Bildirilmemiştir.

Kontrendikasyonlar

FUClDlN, sodyum fusidat veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Müstahzar Adı

FUCİDİN 500 mg film tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Uzun süre yüksek dozda kullanan kişilerde periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Sodyum fusidat in vitro olarak albümine bağlanmak için bilirubin ile yarışır ve muhtemel kernikterus riski nedeni ile prematüre, sarılıklı, asidotik ya da ciddi hastalığı olan yeni doğanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Içeriğinde bulunan laktoz nedeniyle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Yetişkinlerde tavsiye edilen sodyum fusidat dozu günde üç kez, 500 mg (toplam 1.5 g/gün) 8 saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine göre 2 katına kadar yükseltilebilir.
 
Uygulama şekli
Tablet, bir bardak su ile bir bütün olarak yemekten sonra yutulmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.
Şiddetli hepatik bozukluğu olan, hiperbilüribinemili, sarılıklı olan hastalarda FUClDlN kullanımından kaçınılmalıdır.
Uzun süre yüksek dozda FUCIDIN kullanan hastalarda periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon :
Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek verilmelidir.
 
Geriyatrik popülasyon :
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur
 
Raf Ömrü

24 ay.

Ruhsat Numarası(Ları)

222/100

Ruhsat Sahibi

Abdi ibrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. : Reşitpaşa mahallesi,

Eski Büyükdere Cad. No:4 PK.34467 -

Maslak /Sarıyer/ İstanbul

0212 366 84 00 : 0212 276 20 20

Ruhsat Sahibi
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa mahallesi,
Eski Büyükdere Cad. No:4 PK.34467 -
Maslak /Sarıyer/ İstanbul
Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar
 • Sodyum fusidat, gram pozitif mikroorganizmaların çoğuna özellikle staphylococcuslara karşı etkilidir.
 • Stafilokoksik septisemi, pnömoni, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomiyelit, septik artrit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları, kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir.
 • Sepsis, endokardit gibi ciddi enfeksiyonlarda etkenin duyarlı olduğu biliniyorsa kullanılmalıdır.
Metisilin'e dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde tek başına
kullanımı uygun değildir.
 
Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Yardımcı Maddeler

DL-alfa tokoferol, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, krospovidon, talk, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropilmetilselüloz E5, titanyum dioksit, talk.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Dl-Alfa tokoferol Mikrokristalin selüloz Laktoz monohidrat Krospovidon Talk

Kolloidal silikondioksit Magnezyum stearat Hidroksipropil metil selüloz E5 Titanyum dioksit