Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Marka FULLCEF
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD15
ATC Açıklaması Sefdinir
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A13616
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 127,49 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 113,82 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E499D
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

20 Film Kaplı Tablet PVC / PVDC - Alüminyum blister ile kullanma talimatıyla beraber ambalajlanmıştır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
FULLCEF PLUS'ın araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

FULLCEF PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Sefdinir, klavulanik asit, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

FULLCEF PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.
Eğer;

 • Şeker hastasıysanız,
 • Mide-barsak problemleriniz varsa,
 • Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız, veya emziriyorsanız,
 • K vitamini eksikliğiniz varsa,
 • Kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
 • Kolon iltihabı (kolit) geçirdiyseniz,
 • Küçük çocuklara (1 yaşın altı) uygulanacaksa,
 • Penisiline karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Böbrek hastalığınız varsa,
 • Canlı tifo aşısı olduysanız veya olacaksanız, bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Tüm beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi, özellikle uzun süreli tedavilerde nadiren akyuvar sayısında anormal derecede azalma (nötropeni ve daha nadir olarak agranülositoz) görülebilir. Bu sebeple, 10 günden uzun süren tedavilerde doktorunuz kan sayımlarını izleyecek ve akyuvar sayısında anormal derecede azalma görülmesi durumunda tedaviyi sonlandıracaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FULLCEF PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
FULLCEF PLUS yemeklerden önce veya sonra ya da yemeklerle birlikte alınabilir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik döneminde FULLCEF PLUS kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FULLCEF PLUS, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
FULLCEF PLUS'ın araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

FULLCEF PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
FULLCEF PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

 • Antiasid (aluminyum veya magnezyum içeren ilaçlar )
 • Probenesid
 • Demir içeren ilaç veya vitaminler
 • Doğum kontrol hapları,
 • Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar),
 • Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid)
 • Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi FULLCEF PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FULLCEF PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (dökünüt, kaşıntı, nefes almada güçlük, ağızi yüz, dudaklar veya dilde şişme)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanlı dışkı
 • Göğüs ağrısı
 • Ateş, titreme, grip semptomları
 • Anormal kanama
 • Havale
 • Soluk veya sararmış deri, koyu renkli idrar, ateş, zihin karışıklığı
 • Sarılık (deride veya gözlerde sararma)
 • Ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı ile birlikte ciltte su toplaması, derinin soyulması, deride kırmızı döküntüler
 • İştah kaybı, şişme, kilo alımı, nefessiz kalma, normalden az idrar yapma ya da hiç idrar yapmama

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık, karın şişkinliği, gaz, mide bozukluğu
 • Bulantı, kusma, mide ağrısı, hafif ishal
 • Baş ağrısı, sersemlik
 • Kas katılığı
 • Hiperaktivite
 • Ağız kuruluğu
 • Ağızda anormal veya hoş olmayan tat
 • Hafif kaşıntıveyda deri döküntüsü
 • Vajinal kaşıntı veya akıntı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler
Yetişkinler ve 13 yaşın üzerindeki adolesanlar için önerilen doz ve tedavi süresi aşağıdaki verilmiştir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları:
Sinüzit 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet veya 10 gün boyunca günde 1 defa 2 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Bademcik/yutak iltihabı -10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet veya 10 gün boyunca günde 1 defa 2 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:
Bronş iltihabı, 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet veya 10 gün boyunca günde 1 defa 2 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Toplum kökenli akciğer iltihabı 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları enfeksiyonları 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Uygulama şekli:
Ağızdan uygulanır.
FULLCEF PLUS film kaplı tablet bütün olarak yutulmalıdır, emilmemeli veya çiğnenmemelidir. Tabletin mideye ulaşmasına yardımcı olmak için FULLCEF PLUS bir bardak su ile alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda (6 ay-12 yaş)Kullanımı:

Üst solunum yolu enfeksiyonları:
Akut orta kulak iltihabı tedavisinde 5-10 gün boyunca sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde 12 saat ara ile günde 2 defa veya 10 gün boyunca sefdinir dozu 14 mg/kg olacak şekilde günde 1 defa sefdinir/klavulanik asit uygulanır.

Akut maksiller sinüzit tedavisinde 10 gün boyunca sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde 12 saat ara ile günde 2 defa veya sefdinir dozu 14 mg/kg olacak şekilde günde 1 defa sefdinir/klavulanik asit uygulanır.

Farenjit/tonsilit tedavisinde 5-10 gün boyunca sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde 12 saat ara ile günde 2 defa veya 10 gün boyunca sefdinir dozu 14 mg/kg olacak şekilde günde 1 defa sefdinir/klavulanik asit uygulanır.

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde 10 gün boyunca sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde 12 saat ara ile günde 2 defa sefdinir/klavulanik asit uygulanır. 43 kg ve üzerindeki çocuklara yetişkin dozu (12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet veya günde 1 defa 2 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet) yukarıda belirtildiği şekilde uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:
Kreatinin klerensi <30mL/dakika olan yetişkin hastalara günde bir defa 300/125 mg FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablet verilmelidir. Kronik hemodiyaliz hastalarına tavsiye edilen başlangıç dozu birer gün ara ile 300/125 mg FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablettir (veya sefdinir dozu 7mg/kg olacak şekilde gün aşırı alınır). Her hemodiyalizden sonra hastalara 300/125 mg FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablet verilmelidir. Hemodiyaliz uygulamasını müteakiben gün aşırı 300/125 mg FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablet veya sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde sefdinir/klavulanik asit uygulanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır.
Eğer FULLCEF PLUS'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla FULLCEF PLUS kullandıysanız:
FULLCEF PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda görürünüz.

Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdinir'i vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

FULLCEF PLUS'ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Tabletinizi almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

FULLCEF PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Eğer FULLCEF PLUS kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuza danışarak FULLCEF PLUS kullanımını sonlandırabilirsiniz.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
FULLCEF PLUS oral geniş spektrumlu, yarı sentetik, bir 3. kuşak sefalosporin olan sefdinir ve bir beta laktamaz inhibitörü olan klavulanik asit kombinasyonudur.
FULLCEF PLUS, 20 film kaplı tablet PVC / PVDC - Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

FULLCEF PLUS aşağıda yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılır:
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları (Toplum kökenli akciğer iltihabı,Bronş iltihabı)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları (Orta kulak iltihabı, Sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı),Bademcik iltihabı/Yutak iltihabı)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

FULLCEF PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FULLCEF PLUS'ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FULLCEF PLUS'ı kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Antasidler:
Alüminyum veya magnezyum içeren antasidlerle birlikte kullanıldığında sefdinirin Cmaks ve absorpsiyon miktarı yaklaşık % 40 oranında azalır. Cmaks değerine ulaşma süresi de 1 saat uzar. Antasid sefdinir'den 2 saat önce veya sonra alınmışsa sefdinir farmakokinetiği üzerine belirgin etki göstermez. Eğer antasidlerin sefdinir kullanımı sırasında alınması gerekiyorsa antasidlerin sefdinir alımından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Probenesid:
Diğer beta laktam antibiyotiklerde olduğu gibi probenesid sefdinirin de renal atılımını inhibe ederek sefdinirin maksimum plazma konsantrasyonunun yaklaşık %54 oranında artmasına ve yarılanma ömrünün %50 oranında uzamasına neden olur.

Demir içeren ilaç veya demir içeren yiyecekler:
Sefdinirin 60 mg elemental demir içeren bir terapötik demir takviyesi veya 10 mg elemental demir içeren vitaminler ile birlikte alındığında sefdinirin absorpsiyonu sırasıyla % 80 ve %31 oranında azalır. Eğer sefdinir kullanımı sırasında demir takviyesi alınması gerekiyorsa takviye sefdinir alımından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Temel demir içeren yiyeceklerin (kahvaltıda demir içeren yağların) sefdinirin üzerine etkisi araştırılmamıştır.

Sefdinir alan bireylerin dışkılarının kırmızımsı renkte olduğu rapor edilmiştir. Vakaların çoğunda hastalar demir içeren ürünler almıştır. Kırmızı renk, bağırsakta sefdinir ve sefdinirin parçalanmış ürünlerinin kombinasyonun ve demirin absorbe olmayışından kaynaklı oluşmaktadır.

Demir eklenmiş bebek mamalarıyla (2,2 mg elemental demir/6 oz) birlikte verilmesi sefdinirin farmakokinetik özellikleri etkilenmemiştir.

Bu nedenle FULLCEF PLUS demir eklenmiş bebek mamalarıyla birlikte verilebilir. Nefrotoksik potansiyeli olan ilaçlar:
Potansiyel nefrotoksik maddeler (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin B, viomisin gibi) ve güçlü etkili diüretikler (etakrinik asit, furosemid gibi) ile kombine tedavi böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa sebep olabileceğinden, bu tip tedavilerde böbrek fonksiyonları dikkatle takip edilmelidir. Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar yakından izlenmelidir.

Oral antikoagülanlar:
Sefalosporinler ve kumarin antikoagülanların birlikte kullanımında izole vakalarda kanama ile beraber ya da kanama olmaksızın protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Bu gibi vakalarda pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir.

Oral kontraseptifler:
Sefalosporinler oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle hormonal olmayan ek bir kontraseptif yöntem uygulanması tavsiye edilir.

Nifedipin:
Bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipinin sefalosporin grubundan bir başka antibiyotiğin biyoyararlığını %70 oranına kadar artırabildiği bildirilmiştir

Laboratuar testleri:
Nitroprusid kullanılan idrarda keton testlerinde yalancı pozitiflik görülebilir, nitroferrisiyanid kullanılan testlerde görülmez. Sefdinir Benedict solüsyonu veya Fehling solüsyonu idrar glukoz testlerinde yalancı pozitiflik görülebilir. Enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonlarına dayanan glukoz testlerinin kullanılması önerilmektedir.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ve tedavisi ile ilgili veriler mevcut değildir. Kemirgenlerde yapılan akut toksisite çalışmalarında tek doz 5600 mg/kg yan etki oluşturmamıştır. Diğer P-laktam antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, epigastrik rahatsızlık, ishal ve zihin karışıklığı gibi toksik belirtiler ve semptomlar görülmektedir. Hemodiyaliz, böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdiniri vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

Etkin Maddeler

Her bir film kaplı tablette 300 mg sefdinir ve 125 mg Klavulanik Asit'e eşdeğer miktarda 297,88 mg potasyum klavulanat; avicel karışımı bulunmaktadır.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: 3.kuşak sefalosporin ve beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonu
ATC Kodu: J01DD

Sefdinir oral geniş spektrumlu, yarı sentetik, üçüncü kuşak bir sefalosporindir. Sefdinir penisilinler gibi bir beta-laktam antibiyotiktir ve bakterisit etki gösterir. Penisilinler ve bazı sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalar sefdinire duyarlıdır. Sefdinirin S. aureus suşlarına ait penisilin bağlayan protein (PBP) 3, 2, 1 ve E. faecalis suşlarınaa ait penisilin bağlayan protein (PBP) 2 ve 3 üzerine diğer sefalosporinlerden daha fazla etkinliği bulunmaktadır. Sefdinir çözünülebilir mediyatörlerle nötrofil stimulasyonu sırasında, nötrofillerden ekstrasellüler ortama miyeloperoksidaz salınımını inhibe etmektedir. Klavulanik asit, sefolosporin ve penisilinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş spektrumdaki beta-laktamaz enzimlerini inaktive etmektedir. Klavulanik asit özellikle direnç gelişiminde etkili olan plazmid aracılı beta-laktamazlara karşı iyi bir aktiviteye sahiptir. Klavulanik asidin FULLCEF PLUS formülasyonundaki varlığı, sefdiniri beta-laktamaz enzimlerince parçalanmaktan korur ve sefdinirin etki spektrumunu normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyi de içine alacak şekilde genişletir.

Sefdinirin, in vitro ve klinik enfeksiyonlarda aşağıdaki mikroorganizmalara karşı etkili olduğu gösterilmiştir

Aerobik Gram pozitif mikroorganizmalar:
Staphylococcus aureues (beta laktamaz üreten suşlar dahil, metisiline dirençli suşlar hariç),
Streptococcuspneumoniae (penisiline duyarlı suşlar),
Streptoccus pyogenes

Aerobik Gram negatif mikroorganizmalar:
Haemophilus influenzea (beta laktamaz üreten suşlar dahil),
Haemophilus parainfluenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil),
Moraxella catarrhalis (beta laktamaz üreten suşlar dahil),

Sefdinirin, aşağıda belirtilmiş olan mikroorganizma suşlarına karşı minimum inhibitor konsantrasyonunun (MİK) <1,0 ug/mL değerinde olduğu tespit edilmiştir. Ancak yeterli kontrollü çalışma bulunmaması nedeniyle bu organizmalara bağlı klinik enfeksiyonların sefdinirle tedavisinin güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır. Bu mikroorganizmalar şunlardır:

Aerobik Gram pozitif mikroorganizmalar:
Staphylococcus epidermidis (yalnızca metisline duyarlı suşlar)
Streptoccus agalactiae
Viridans
streptokoklar.

Not: Sefdinir Enterococcus türlerine ve metisiline dirençli stafilokok suşlarına karşı etkisizdir.

Aerobik Gram negatif mikroorganizmalar:
Citrobacter diversus
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis.


Not: Sefdinir Pseudomonas ve Enterobacter türlerine karşı etkisizdir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Sefdinir oral uygulamadan 2-4 saat sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Sefdinir süspansiyonun tahmin edilen mutlak biyoyararlanımı %25'tir. Sefdinir yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

Sefdinir süspansiyonun 6 ay-12 yaş çocuklara tek doz 7 mg/kg uygulanmasından sonra Cmaks ([jg/mL), tmaks (sa) ve EAA ([jg sa/mL) değerleri sırasıyla; 2.30, 2.2, 8.31 ve 14 mg/kg sefdinir süspansiyon tek doz uygulanmasından sonra 3.86, 1.8, 13.4 olarak saptanmıştır. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda günde tek doz veya iki kez uygulama ile sefdinir plazmada birikmez.

Klavulanik asit oral uygulama sonrasında hızla ve iyi absorbe olur. Klavulanik asit %75 biyoyararlanım oranına sahiptir. Yapılan çalışmalarda klavulanik asidin yemek başlangıcında alınmasının absorbsiyonunu önemli ölçüde arttırdığı saptanmıştır. Yetişkinlerde oral yoldan 125 mg klavulanik asit verilmesinin ardından klavulanik asidin 50-60 dakika sonra maksimum serum konsantrasyonuna ( 3-5 mg/l ) eriştiği tespit edilmiştir.

Dağılım ve protein bağlanması:
Sefdinirin erişkinlerdeki ortalama dağılım hacmi (Vd) 0.35L/kg (±0.29)'dır.
Pediatrik popülasyonda (6 ay-12 yaş) sefdinirin dağılım hacmi 0.67L/kg (±0.38)'dir.
Sefdinir hem yetişkinde hem de çocuklarda plazma proteinlerine %60 ile %70 oranında bağlanır; bağlanma oranları konsantrasyondan bağımsızdır.

Deri vezikülü:
Yetişkin bireylerde 300 ve 600 mg sefdinir alınımı takiben 4 ile 5. saatlerde medyan maksimal vezikül sıvı konsantrasyonun sırasıyla 0.65 (0.33 ile 1.1) ve 1.1 u/mL (0.49 ile 1.9)'dir.

Bademcik dokusu:
Elektif tonsilektomiye giren yetişkin hastalarda 300 ve 600 mg sefdinir alınımı takiben 4.saatinde medyan bademcik doku sefdinir konsantrasyonu sırasıyla 0.25 (0.22 ile 0.46) ve 0.36 u/mL (0.22 ile 0.80) ve ortalama sinüs doku konsantrasyonu, plazma konsantrasyonunun %24'ne (±8) eş değerdi.

Sinüs doku:
Elektif maksiler ve etmoid sinus cerrahisi olan yetişkin hastalarda 300 ve 600 mg sefdinir alınımını takiben 4 saat sonra sinüs dokusunda medyan sefdinir konsantrasyonu sırasıyla <0.12 (<0.12 ile 0.46) ve < 0.21 (0.12 ila 2.0) u/mL'dır. Bademcik dokusunda ortalama konsantrasyonu, plazma konsantrasyonunun %16'sına (±20) eş değer bulunmuştur.
 
Akciğer dokusu:
Tanısal bronskopiye giren yetişkin hastalarda 300 ve 600 mg sefdinir alınımından 4 saat sonra bronşiyal mukozadaki sefdinir konsantrasyonu (medyan değeri) sırasıyla 0.78 (<0.06 ile 1.33) ve 1.14 (<0.06 ile 1.92) ug/mL ve plazma konsantrasyonları %31(±18)'dir. Epitel katman sıvısındaki konsantrasyonları (medyan değeri) ise sırasıyla 0,29 (<0.3 ile 4.73) ve 0.49 (<0.3 ile 0.59) ve plazma konsantrasyonunu %35 (±83)'dir.

Santral sinir sistemi:
Sefdinirin beyin omurilik sıvısına nüfuz ettiğine dair veri bulunmamaktadır.
Klavulanik asit'in proteinlere bağlanma oranı ise %22-30'dur. Klavulanik asit akciğerler, idrar, plevra ve periton sıvısı içinde dağılırlar.

Metabolizma:
Sefdinir kayda değer oranda metabolize olmaz.
Klavulanik asid insanda 2,5-dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-1H-pirol-3-karboksilik asid ve 1-amino-4-hidroksi-bütan-2-on'a metabolize olur.

Eliminasyon:
Böbrekler yoluyla atılır ve plazma eliminasyon yarı ömrü (t1/2) ortalama 1.7 saattir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefdinir klerensi azalmaktadır. Eliminasyonun büyük kısmı böbreklerle olduğundan, böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda veya hemodiyaliz hastalarında doz ayarlaması gerekmektedir.

Klavulanik asit glomerular filtrasyona uğrayarak idrarla atılır. Renal fonksiyonu bozuk olan hastalarda ilacın plazma yarı ömrüde o düzeyde uzar. Bu gibi hastalarda dozun hastanın durumuna göre ayarlanması gerekir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek Yetmezliği:
Çeşitli seviyelerde böbrek fonksiyonu olan 21 kişiyle yapılan bir çalışmada, sefdinirin oral ve renal klerensindeki belirgin düşüşler yaklaşık olarak kreatinin klerensindeki (CLcr) düşüşlere orantılıdır. Normal böbrek fonksiyonu olan hastalarla karşılaştırıldığında, böbrek yetmezliği olan hastalarda plazma sefdinir konsantrasyonu yüksek ve uzun süre kalmaktadır. CLcr 30 ve 60 mL/dak olan kişilerin Cmaks ve tı/2 'si yaklaşık 2 kat, EAA ise 3 kat artar. CLcr < 30 mL/dak olan kişilerin Cmaks'ı ~ 2 kat, t1/2 'si ~ 5 kat ve EAA ise 6 kat artar. Belirgin ciddi renal bozukluğu olan (kreatin klerensi < 30 mL/dak ) hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.

Hemodiyaliz:
Hemodiyalize giren 8 yetişkin hastanın sefdinir farmakokinetik verilerine göre diyalizin sefdinirin vücuttan %63 oranında attığı ve görünen eliminasyonun tV2 'si 16 saatten 3.2 saat'e azalttığı bildirilmiştir. Bu popülasyonda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Sefdinir çoğunlukla böbreklerden elimine edildiğinden ve etkin bir şekilde metabolize olmadığından sefdinirin farmakokinetik çalışmaları karaciğer yetmezliği olan hastalarda yürütülmemiştir. Bu hasta popülasyonunda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Geriyatrik hastalar:
Yaşın, sefdinirin farmakokinetiği üzerine etkisi 19- 91 yaş aralığında olan 32 kişide tek doz 300 mg sefdinir alımından sonra incelenmiştir. Yaşlı bireylerde (N=16) sistemik sefdinir maruziyeti artmıştır (Cmax % 44 ve EAA'% 86 oranında artmıştır). Bu artış sefdinirin klerensinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Görünen dağılım hacmindeki azalmadan dolayı görünen eliminasyon yarı ömründe fark edilebilir değişim gözlenmemiştir (yaşlılarda 2.2 ± 0.6 saat'e karşın gençlerde 1.8 ± 0.4 saat). Sefdinir klerensinin yaştan daha ziyade böbrek fonksiyonlardaki değişimle öncelikli olarak ilişkili olduğu görüldüğünden, ciddi renal bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Cinsiyet ve ırk:
Klinik farmakokinetik meta analizinin sonuçları (N=217), cinsiyetin ve ırkın sefdinirin farmakokinetiği üzerine belirgin bir etkisinin olmadığını göstermiştir.

Farmasötik Form
Film Kaplı Tablet
Beyaz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda ve doğum kontrolü (kontrasepsiyon) uygulayanlarda ilacın kullanımı yönünden bir öneri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal/ fetal gelişim/ doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmadığından, hekim tarafından zorunlu görülmedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi
Sefdinirin tek doz 600 mg'ın uygulanmasını takiben, insan sütünde bulunduğu tespit edilmemiştir.

Üreme yeteneği /Fertilite
Klinik dışı çalışmalarda, sefdinir verildiğinde üreme performansı, doğurganlık ve sperm değerlendirme parametreleri etkilenmemiştir. Üreme toksisitesi çalışmalarına dayalı klinik dışı veriler insanlara yönelik potansiyeli bir risk ortaya koymamaktadır.

 

Geçimsizlikler
Geçerli değil.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 18.02.2011
Ruhsat yenileme tarihi:-
İstenmeyen Etkiler

Sefdinirin güvenlik profili 3841 yetişkin ve adolesan hastalarla yapılan klinik çalışmalardan alınan verilere dayanmaktadır. Görülen yan etkilerin çoğunun hafif şiddette olduğu ve kendi kendine iyileştiği belirtilmiştir. Sefdinir kullanımıyla ilişkili kalıcı sakatlık ve ölüm görülmemiştir.

Yetişkinlerde ve adolesanlarda en sık raporlanan istenmeyen etki diyare, vajinal moniliyaz, bulantı, baş ağrısı, abdominal ağrı ve vajinittir.
İstenmeyen ilaç reaksiyonları aşağıda tanımlanan sıklığa göre listelenmiştir:

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı
Yaygın olmayan: Uykusuzluk, uyku hali, baş dönmesi

Gastrointestinal hastalıklar
Çok yaygın: Diyare
Yaygın: Karın Ağrısı, mide bulantısı
Yaygın olmayan: Midede gaz, kusma, hazımsızlık, kabızlık, anormal dışkı

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın olmayan: Cilt döküntüsü, kaşıntı

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın: Vajinit (kadınlarda), vajinal moniliyaz (kadınlarda)
Yaygın olmayan: Moniliyaz
 
Üreme sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Lökore (kadınlarda)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar
Yaygın olmayan: Yorgunluk, ağız kuruluğu, iştah azalması

Sefdinirin pediyatrik popülasyonda güvenlik profili 1783 çocuk hastayla yapılan klinik çalışmalardan alınan verilere dayanmaktadır. Görülen yan etkilerin çoğunun hafif şiddette olduğu ve kendi kendine iyileştiği belirtilmiştir. Sefdinir kullanımıyla ilişkili kalıcı sakatlık ve ölüm görülmemiştir.

Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Diyare, kusma
Yaygın olmayan: Karın ağrısı, anormal dışkı, hazımsızlık, bulantı

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Hiperkinezi

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Cilt döküntüsü
Yaygın olmayan: Makülopapüler döküntü

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın olmayan: Vajinit (kız çocuklarda), vajinal moniliyaz (kız çozuklarda) kutanöz moniliyaz

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları
Yaygın olmayan: Lökopeni Hepatobilier hastalıklar
Yaygın olmayan: AST seviyesinde artış

Pazarlama Sonrası
Japonya da 1991 yılında sefdinirin pazarlama sonrası sefdinir ile ilişkisine bakılmaksızın istenmeyen olayların ve laboratuar testlerinin değişimi rapor edilmiştir; şok, anaflaksi ile birlikte nadir ölüm, fasiyel ve laringeal ödem, boğulma hissi, serum hastalığı reaksiyonları, konjuktivit, stomatit, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz, eksfoliatif dermatitit, eritema multiforme, eritema nodosum, akut hepatit, kolestaz, fulminan hepatit, hepatik yetmezlik, sarılık, amilaz artışı, akut enterokolit, kanlı ishal, hemorajik kolit, melena, psödomembranöz kolit, pansitöpeni, granülositöpeni, lökopeni, trombositöpeni, idiyopatik trombositöpenik purpura, hemolitik anemi, akut solunum yetmezliği, astım atağı, ilaca bağlı pnömoni, ezonofilik pnömoni, idiyopatik interstiyel pnömoni, ateş, akut renal yetemezlik, nöropati, kanama eğilimi, koagülasyon bozukluğu, yaygın intravasküler koagülasyon, üst GI kanama, peptik ülser, ileus, bilinç kaybı, alerjik vaskülit, olası Sefdinir-diklofenak etkileşimi, kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, miyokard enfarktüsü, hipertansiyon, rabdomiyoliz ve istemsiz hareketler.

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:
Her bir film kaplı tablette 300 mg sefdinir ve 125 mg klavulanik asit'e eşdeğer miktarda 297,88 mg potasyum klavulanat - avicel (1:1) karışımı bulunmaktadır.

Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
-
Kontrendikasyonlar

FULLCEF PLUS, sefdinir, klavulanik asit veya ilacın içerisinde yer alan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet
Onay Tarihi
18.02.2011
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Sefdinir tedavisine başlanmadan önce hastanın sefdinir, diğer sefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara karşı aşırı hassasiyeti olup olmadığı araştırılmalıdır. Penisilin alerjisi olan hastalarda sefdinir tedavisi başlanacaksa mutlaka dikkatli olunmalıdır. Sefdinire kaşı alerjik reaksiyon oluştuğunda ilaç tedavisi kesilmelidir. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonu epinefrin, intravenöz sıvı uygulaması, intarvenöz antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör aminler ile tedaviyi ve oksijen verilmesi ile hava yolu açılması gerekebilir. FULLCEF PLUS gibi antibakteriyel ilaçların hepsi ile Clostridium difficile ile ilişkili diyare (CDİD) bildirilmiştir ve ciddiyeti hafif diyareden ölümcül kolit'e kadar olabilmektedir. Antibakteriyel ilaçlarla tedavi bağırsağın normal florasını bozarak C.difficile'rim aşırı çoğalmasına neden olmaktadır.

C.difficile CDİD oluşumuna neden olan toksin A ve B üretmektedir. C.difficile'nin hipertoksin üreten suşları morbidite ve mortalite artışına neden olmaktadır. Bu enfeksiyonlar antimikrobiyal tedaviye dirençli olabilir ve kolektomi gerekebilir. Antibiyotik kullanımdan sonra diyare görülen hastalarda CDİD düşünülmelidir. Antibakteriyel ilaçların kullanımından sonra iki aydan daha fazla süre sonra CDİD oluştuğu bildirilmiştir bu nedenle hastanın medikal öyküsü gerekmektedir.

CDİD oluştuğu şüpheli veya kesinleşmişse C.difficile'e karşı etkili olmayan antibiyotik tedavisinin sonlandırılması gerekebilir.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli tedavi dirençli organizmaların gelişmesine neden olabilir. Hastanın dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekmektedir. Eğer tedavi süresince süperinfeksiyon gelişirse, uygun alternatif tedavi uygulanmalıdır. Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler gibi sefdinir de kolit öyküsü olan kişilere verilirken dikkatli olunmalıdır.

Geçici veya kronik böbrek bozukluğu hastalarda (kreatin klerensi <30 mL/dak) önerilen doz kullanılması yüksek konsantrasyonda sefdinire uzun süre maruz kalınmasına yol açabileceğinden sefdinirin toplam günlük dozu azaltılmalıdır.

Magnezyum veya alüminyum içeren antasidler sefdinir absorpsiyonunu engeller. Eğer FULLCEF PLUS tedavisi süresince antasid uygulaması gerekliyse antasidler FULLCEF PLUS'dan en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Demir içeren multivitaminler dahil demir takviyeleri absorpsiyonunu engeller. Eğer FULLCEF PLUS tedavisi süresince demir takviyesi gerekliyse demir takviyesi FULLCEF PLUS'dan en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Tüm beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi, özellikle uzun süreli tedavilerde nötropeni ve daha nadir olarak agranülositoz gelişebilir. Bu sebeple, 10 günden uzun süren tedavilerde kan sayımları izlenmelidir ve nötropeni gelişmesi durumunda tedavi sonlandırılmalıdır.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler
Yetişkinler ve 13 yaşın üzerindeki adolesanlar için önerilen doz ve tedavi süresi aşağıdaki verilmiştir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları:
Akut maksiller sinüzit 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet veya 10 gün boyunca günde 1 defa 2 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Farenjit/tonsilit 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet veya 10 gün boyunca günde 1 defa 2 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:
Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet veya 10 gün boyunca günde 1 defa 2 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Toplum kökenli pnömoni 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi edilebilir.

Uygulama şekli:
Ağızdan uygulanır.
FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablet bütün olarak yutulmalıdır, emilmemeli veya çiğnenmemelidir. Tabletin mideye ulaşmasına yardımcı olmak için FULLCEF PLUS bir bardak su ile alınmalıdır.

FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablet yemekten önce veya yemekle beraber alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:
Kreatinin klerensi <30mL/dakika olan yetişkin hastalara günde bir defa 300/125 mg FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablet verilmelidir. Kronik hemodiyaliz hastalarına tavsiyen edilen başlangıç dozu birer gün ara ile 300/125 mg FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablettir (veya sefdinir dozu 7mg/kg olacak şekilde alınır). Her hemodiyalizden sonra hastalara 300/125 mg FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablet verilmelidir. Hemodiyaliz uygulamasını müteakiben gün aşırı 300/125 mg FULLCEF PLUS Film Kaplı Tablet veya sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde sefdinir/klavulanik asit uygulanmalıdır.

Hastanın ml/dakika cinsinden kreatinin klerensi (Clcr) değeri aşağıdaki formülden

yararlanılarak, elde edilen serum kreatinin (mg/dl) değerleriyle hesaplanabilmektedir: 

            [140 - yaş (yıl)] x ağırlık (kg)
Clcr =----------------------------------- (x 0,85 [bayanlar için]) 
         72 x serum kreatinin değeri (mg/dl)

Pediyatrik hastalarda kreatinin klerensi aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplanabilir:

                    Vücut ağırlığı veya uzunluğu
Clcr = K x ----------------------------------
                    serum kreatinin değeri (mg/dl)

Bir yaş üstü pediyatrik hastalarda K= 0,55 ve bir yaş ve altındaki bebeklerde K= 0,45'dir.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda yeterli bilgi bulunmamaktadır.
 
Pediyatrik popülasyon:

Üst solunum yolu enfeksiyonları:
Akut orta kulak iltihabı tedavisinde 5-10 gün boyunca sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde 12 saat ara ile günde 2 defa veya 10 gün boyunca sefdinir dozu 14 mg/kg olacak şekilde günde 1 defa sefdinir/klavulanik asit uygulanır.

Akut maksiller sinüzit tedavisinde 10 gün boyunca sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde 12 saat ara ile günde 2 defa veya sefdinir dozu 14 mg/kg olacak şekilde günde 1 defa sefdinir/klavulanik asit uygulanır.

Farenjit/tonsilit tedavisinde 5-10 gün boyunca sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde 12 saat ara ile günde 2 defa veya 10 gün boyunca sefdinir dozu 14 mg/kg olacak şekilde günde 1 defa sefdinir/klavulanik asit uygulanır.

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde 10 gün boyunca sefdinir dozu 7 mg/kg olacak şekilde 12 saat ara ile günde 2 defa sefdinir/klavulanik asit uygulanır. 43 kg ve üzerindeki çocuklara yetişkin dozu (12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet veya günde 1 defa 2 adet FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet) yukarıda belirtildiği şekilde uygulanmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:
Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

 

 

Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
229/67
Ruhsat Sahibi

Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Tozkoparan Mahallesi General
Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No:2/2
Güngören/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 20 95
Faks:     0 212 481 20 95
e-mail:
info@vitalisilac.com.tr

 

Ruhsat Sahibi
Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Tozkoparan Mahallesi General
Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No:2/2 Güngören/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 20 95
Faks:     0 212 481 20 95
e-mail: info@vitalisilac.com.tr
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

FULLCEF PLUS, yetişkin ve ergenlerde toplum kökenli pnömoni, kronik bronşitin akut alevlenmesi, akut maksiler sinüzit, farenjit/tonsillit, komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Üretici Bilgileri
Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1.OSB. 2.Yol No:2
Adapazarı / SAKARYA
Yardımcı Maddeler

Avicel pH 102, karboksimetilselüloz-kalsiyum, P.V.P.K.-25, aerosil 200, magnezyum stearat, titanyum dioksit(E 171) içermektedir.

Yardımcı Maddelerin Listesi

 

 • Avicel pH 102
 • Karboksimetilselüloz-kalsiyum
 • P.V.P.K.-25
 • Aerosil 200
 • Magnezyum Stearat
 • Titanyum dioksit (E 171)