Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka FUROMID
Etken Madde Kodu SGKF33-FUROSEMID Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu C03CA01
ATC Açıklaması Furosemid
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A03242
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,03 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,38 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,72 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E126A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımı durumunda aşırı diüreze bağlı elektrolit dengesi bozukluğu ve dehidratasyon görülür. Tedavi elektrolit dengesizliğini düzeltmeye yönelik olmalı ve sıvı takviyesine dikkat edilmelidir.
 
Miksiyon bozukluğu olan hastalarda (Ör: Prostat hipertrofisi) yeterli idrar sağlanmalı, bilinci bozuk hastalar bu yönden gözlenmelidir.
Endikasyonlar
FUROMİD; konjestif kalp yetmezliği, siroz ve böbrek hastalıklarında (nefrotik sendrom dahil) görülen ödemlerde; akut pulmoner ödemde, hipertansiyonda (tek başına veya bir antihipertansif ile birlikte) endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
FUROMİD’ in etkin maddesi olan furosemid, hem proksimal ve distal tübüllerde hem de Henle lupunda sodyum ve klorür reabsorbsiyonunu önleyerek etki gösteren etkin bir diüretiktir. Proksimal ve distal tübüllerdeki etkisi karbonik anhidraz veya aldosteron üzerindeki inhibisyondan kaynaklanmaktadır.
Farmakokinetik Özellikler
FUROMİD, oral kullanımdan sonraki 1 saat, İ.V. uygulamadan sonraki 5 dakika içinde diürez sağlar. Etkinliği oral uygulamalarda  6-8 saat, parenteral uygulamalarda ise 2 saat devam eder.FUROMİD özellikle güçlü bir diürez beklenen durumlarda tercih edilmelidir.
Farmasötik Şekli
2 ml’lik amber renkli ampuller (Tip I) içinde berrak solüsyon.
Formülü
Her 2 ml’ lik ampulde;20 mg Furosemid,
 
Diğerleri: Sodyum klorür 15 mg, Sodyum hidroksid 6 mg, Apirojen bidistile su q.s. 2 ml ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
Oral yoldan yeterli elektrolit alınamaması, dijital kullanımı ve siroz mevcudiyetinde furosemid ile sağlanan ani diürez de hipokalemiye yol açabilir. Öte yandan aşırı potasyum kaybı ise dijital toksisitesini arttırabilir.
 
Sülfonamidlere aşırı hassasiyeti olanlarda, furosemid kullanımı ile allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir.
 
Furosemid antihipertansif ilaçların ve adrenerjik blokerlerin etkisini arttırabilmekte süksinilkolin’in etkisini arttırabilmekte ve tubokürarin’in tesirini ise antagonize edebilmektedir.
 
Furosemid, aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında, özellikle böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda, aminoglikozidlerin ototoksisitesini fazlalaştırabilmektedir. Bu nedenle hayati bir tehlike olmadığında, bu gruba dahil antibiotiklerle birlikte verilmemelidir.
 
Yüksek dozda salisilat kullananlarda, furosemid kullanımı salisilat toksisitesine yol açabilmektedir.
 
Furosemid, sefaloridin’ in nefrotoksisitesini arttırabilmekte ve lityum kullananlarda lityum toksisitesine yol açabilmektedir.
 
Bazı şahıslarda furosemid ile birlikte indometazin kullanılması, furosemidin natriüretik  ve antihipertansif etkisini azaltabilmektedir.
Kontraendikasyonlar
FUROMİD, müstahzarın etkin maddesine hassasiyeti olanlarda ve anüride kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinlere: Parenteral tedavi, oral yoldan ilaç verilemeyenlere ve acil durumlarda uygulanmalı, mümkün olan en kısa sürede oral yoldan tedaviye geçilmelidir.
 
ÖDEMDE:
 
Mutad inisyal doz, İ.V. veya İ.M. olarak 20-40 mg’ dır (Tek doz halinde). İntravenöz uygulamalar çok yavaş (1-2 dakikalık bir sürede) yapılmalıdır. Hastanın cevabına göre 2 saat sonra bu doz tekrarlanabilir. Yeterli cevap alınamazsa, 2 saatte bir, bir önceki doz 20 mg arttırılarak etkin doz saptanır. Saptanan bu etkin doz, günde 1 veya 2 defa verilir.
 
Hekim tavsiyesi ile yüksek dozlar uygulanacaksa, parenteral infüzyon şeklinde tatbik edilmeli ve infüzyonun hızı dakikada 4 mg furosemid verilecek şekilde ayarlanmalıdır. Ancak FUROMİD Ampul hafif alkali reaksiyonlu olduğundan, pH’ ı 5,5’ un altındaki asid reaksiyonlu solüsyonlarla karıştırılmamalıdır. İnfüzyon solüsyonu hazırlanırken pH’ ı ayarlanmış isotonik sodyum klorür, laktatlı Ringer solüsyonu ve % 5 dekstroz solüsyonu ile kullanılabilir.
 
AKUT PULMONER ÖDEMDE:
 
FUROMİD’ in inisyal dozu İ.V. olarak 40 mg’ dır. Yeterli cevap alınamazsa 1 saat sonra İ.V. olarak 80 mg’ lık bir doz daha verilir. İ.V. enjeksiyonlar çok yavaş (1-2 dakikalık bir sürede) yapılmalıdır. Gereğinde furosemid ile birlikte dijital glikozitleri ve oksijen verilebilir.
 
Bebekler ve Çocuklara:
 
Parenteral tedavi, oral yoldan ilaç verilemeyenlere ve acil durumlarda uygulanmalı; mümkün olan en kısa sürede, oral yoldan tedaviye geçilmelidir. Çocuklarda parenteral doz günlük 0.5-1.5 mg/kg’ dır. Maksimum günlük doz ise 20 mg’ dır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
FUROMİD Tablet 40 mg
Ruhsat Sahibi
DEVA HOLDİNG A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
34303 No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
16.7.1980 – 129 / 12
Saklama Koşulları
25°C’nin altinda oda sıcaklığında saklayınız. 
Işıktan koruyunuz. 
Soğukta bekletilme nedeniyle kristallenen ampuller, avuçta ısıtılarak kullanılabilir. 
Ampul içeriğinde renk bozulması görülürse kullanılmamalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Her ampulde 20 mg furosemid içeren 5 ve 25 ampullük ambalajlar.
Uyarılar/Önlemler
Aşırı diürez, özellikle yaşlılarda dehidratasyon ve kan hacminin azalması ile birlikte dolaşım kolapsına, vasküler tromboza ve emboliye yol açabilir. Yüksek dozda furosemid verilen tuz kullanımı kısıtlanmış hastalarda, elektrolit dengesi bozulabilir ve hiponatremi, hipokloremik alkaloz ve hipokalemi görülebilir.
 
Elektrolit dengesi bozukluğu belirtileri, ağız kuruluğu, aşırı susama, yorgunluk, uyku hali, hipotansiyon, oliguri, aritmi, taşikardi, kaslarda kramp veya ağrı; bulantı ve kusmadır. FUROMİD kullanımı ile dehidratasyonla birlikte BUN düzeyinde reversibl yükselmeler görülebilir. Bu durum, özellikle böbrek yetmezliği olanlarda önlenmelidir.
 
FUROMİD ile tedavinin ilk aylarında sık sık, daha sonra periyodik olarak, serum-elektrolit, CO2 ve BUN tayini yapılmalı, sağlanan sonuçlara göre gerekli önlemler alınmalıdır. Serum ve idrarda elektrolit tayini, özellikle aşırı kusma görülen ve parenteral sıvılar verilen hastalarda önem taşır. Ağır ve ilerleyen böbrek hastalıklarında azotemi ve oliguri görüldüğünde furosemid kesilmelidir.
 
Siroz ve ascites’de furosemid ile tedaviye bir hastanede başlanmasında fayda vardır. Karaciğer koması ve elektrolit dengesi bozukluğunda, esas bulgularda düzelme olmadıkça furosemid verilmemelidir. Sirozda, elektrolit dengesindeki ani değişiklikler, hepatik komaya yol açabileceğinden, hasta gözetim altında tutulmalıdır. Potasyum klorür ve gereğinde bir aldosteron antagonisti verilmesi, hipokalemi ve metabolik asidozu önlemekte yarar sağlar. Kardiyak glikozitler veya antihipertansif ajanlarla birlikte kullanılacağı zaman doz, gözden geçirilmeli, ACE inhibitörleri kullanılacağı zaman furosemid dozu ya azaltılmalı veya tamamen bırakılmalıdır.
 
Furosemid kullanımı sistemik lupus eritematosusun kötüye gitmesine yol açabilir. Nadiren gut nöbetlerini ağırlaştırabilir.
 
Furosemid, serum kalsiyum düzeyini düşürebileceğinden, serumdaki kalsiyum düzeyi tayin edilmelidir. Çok ender olarak tetani görüldüğü bildirilmiştir. Furosemid kullanan diyabetli hastalarda veya latent diyabetten şüphe edilenlerde, periyodik olarak idrar ve kanda şeker tayini yapılmalıdır.
 
Yaşlılarda furosemid oldukça yavaş elimine edilir. Dozaj, alınan cevaba göre ayarlanmalıdır.
 
Gebelik ve Emzirme Devresinde Kullanılışı : 
 
Furomid anne sütüne geçtiğinden, mutlaka kullanılması gerekiyorsa annenin süt vermeyi kesmesi gerekir.
 
Furosemid’in hamilelikte emniyetle kullanılabileceğini gösteren yeterli araştırmalar mevcut değildir. Bu nedenle ancak sağlayacağı yarar fetus üzerindeki muhtemel riskten daha fazla önem taşıyorsa verilmelidir.
Üretim Yeri
Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ulus Mah. Ankara Cad. No:2 Kartepe-KOCAELİ
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Furomid kullanımı ile görülebilecek yan tesirler şunlardır :
 
Gastrointestinal Sistem Reaksiyonları : Anoreksi, oral ve gastrik irritasyon, bulantı, kusma, diyare veya konstipasyon, intrahepatik kolestatik sarılık, pankreatit.
 
Merkezi Sinir Sistemi Reaksiyonları: Vertigo, parestezi, baş ağrısı, görme bulanıklığı, tinnitus ve işitme kaybı.
 
Hematolojik Reaksiyonlar: Anemi, lökopeni, agranülositoz (ender olarak), trombositopeni, aplastik anemi (ender olarak).
 
Dermatolojik-Hipersansitivite Reaksiyonları: Purpura, fotosansitivite, deri döküntüsü, ürtiker, eksfoliatif dermatit, eritema multiforme, pruritis, vaskulitis.
 
Kardiovasküler Reaksiyonlar: Ortostatik hipotansiyon görülebilir ve alkol, barbitürat veya diğer narkotiklerin kullanımı ile kötüye gidebilir.
 
Diğer: Hiperglisemi, glikozüri, hiperüresemi, adale spazmı, mesane spazmı, tromboflebit. 
 
Yukarıda belirtilen yan tesirler ciddiyet kazandığında, doz azaltılmalı veya tedavi kesilmelidir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.