Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma EXELTIS
Marka GAMAKUIL
Etken Madde Kodu SGKF1H-FENPROBAMAT
Ambalaj Miktarı 40
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M03BA01
ATC Açıklaması Fenprobamat
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03254
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,76 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,76 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 4,8 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E192A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Yanlışlıkla çok sayıda Gamakuil® yutulduğunda hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde mide lavajı ve destekleyici tedavi uygulanır. Spesifik antidotu yoktur.

Endikasyonlar

Kas spazmının neden olduğu ağrılı durumlarda spazmın giderilmesi ve ağrının hafifletilmesi amacıyla kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Fenprobamat sedatif etkisi hafif olan santral etkili bir kas gevşeticidir. Beyin sapı ve medulla spinalisde nöronlar arası polisinaptik refleks arklarını inhibe ederek kas gevşetici etki gösterir. Kas tonusu artışına ve kramplara bağlı ağrılarda etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Fenprobamat karaciğerde oksidatif biyotransformasyonla benzoik aside dönüşür, hippurik asid şeklinde %67 oranında idrarla atılır. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 8 saattir.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her kaplanmış tablette,
Aktif madde : Fenprobamat 400 mg
Boyar madde : Titanyum dioksit bulunur.
İlaç Etkileşmeleri

Alkol, santral sinir sistemi depresanları ve psikotropik ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Fenprobamat ya da türevlerine karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda kullanılmamalıdır. Gebelerde, çocuk emzirenlerde, çocuklarda, myasthenia gravis’de, karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; erişkinlere günde üç kere 1-2 tablet, tok karnına verilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Gamakuil® 400 mg Film Tablet’in ayrıca 800 mg fenprobamat içeren supozituvar formu da vardır.

Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

40 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar ile mental depresyonda dikkatli kullanılmalıdır. Gamakuil® alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları ve psikotropik ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Tedavi dozlarında uzun süreli veya yüksek dozda kısa süreli kullanımında bağımlılık yapabileceği riski göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek dozda alındığında barbiturat aşırı dozuna bağlı semptomlara benzer belirtilere yol açabilir. Karaciğer mikrozomal enzimlerini indüklediğinden çeşitli ilaçlarla etkileşime girebilir.

Gebeler, Emzirenler için Uyarılar:
Gebelik risk kategorisi D’dir. Gebelerde, çocuk emzirenlerde kullanılmamalıdır.
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi:
Gamakuil® fiziksel ve mental performansı azaltabileceğinden, araba kullananlar ile yüksekte ve hassas işlerde çalışanlarda kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Genellikle iyi tolere edilir. Mide mukozasını tahriş etmediğinden mide asiditesini arttırmaz; peptik ülseri olanlarda da kullanılabilir. Nadiren uyku hali, yorgunluk, halsizlik, parestezi yapabilir. Ayrıca bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, anksiyete, baş dönmesi, ataksi ve görme bozukluğu da görülebilir. Allerjik deri reaksiyonları çok enderdir, ilacın kesilmesi ile geçer.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.