Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma METİN ECZA
Marka GELOCAPS
Etken Madde Kodu SGKF7X-KAPSIKUM+KAFUR Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu M02AB
ATC Açıklaması Kapsikum Preparatları ve Benzer Ajanlar
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A03308
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,4 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,28 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İlacın kullanımına son verilir ve ilacın kullanıldığı bölge bir pamuğa emdirilmiş zeytinyağı sürülerek temizlenir.

Endikasyonlar

Romatoid artrit, osteoartrit, fibrosit, miyosit ve diğer artralji ve miyaljilerde.

Postherpetik nevralji, ağrılı diabetik nöropati ve diğer periferik sensoriel nöropati ve nevraljilerde.

Muskuloskeletal sistemin postravmatik ağrılı sendromları : Ezik, burkulma, gerilme, kopma, çıkık, atletik darbe ve kazalar.

Lokal sirkülasyon bozukluğu ve azalmasına bağlı sendromlar : Yüzeysel tromboflebit, flebit flebotromboz, periflebit sonrası ağrılarda.

Sportif faaliyetlerden önce ve sonra : Yorulma ve zorlanmaya bağlı kas ağrı ve krampları, spordan önce çabuk ısınmayı sağlamak için.

Farmakodinamik Özellikler

Gelocaps Pomad, kas-iskelet sisteminin romatizmal ve travmatik ağrılı sendromlarında ve nevraljilerde lokal olarak ağrı impulslarının doğuşunu ve iletimini inhibe ederek semptomatik iyileşme sağlayan bir müstahzardır. Kapsikum oleoresin'in etkin maddesi kapsaisin (trans-8-metil-N-vanillil-6-nonamid)'dir. Kapsaisin C-modunda ileti yapan periferik duyu nöronlarının uçlarından P maddesini (substance P) açığa çıkararak geri dönmesini ve sinir uçlarında birikimini engeller. Endojen bir nöropeptid olan P maddesi ağrı duyusunun periferiden merkeze iletiminde aracı (kemomediatör) olduğundan sinir uçlarının ağrıya duyarlılığı azalır (desansitize olur).

Ökaliptol, mentol, kafur, terebentin esansı bitkisel kökenli monoterpenoidler olup lokal olarak deriye uygulandıklarında lokal stimulan etkiyle hiperemi ortaya çıkar, ayrıca periferik sinir uçları üzerinde lokal anestezik etkileri vardır.

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon

Pomad içindeki aktif maddelerin hepsi deri yoluyla ufak miktarlarda absorbe olur.Ancak bu miktarlar sistemik bir farmakodinamik etki yapabilecek düzeyde değildir.

Dağılım

Kafur’un dağılım hacmi 2-4 L/kg dır. proteine bağlanma oranı % 61 olarak tahmin edilmektedirKafur plasenta yoluyla fetusa geçer. 

Mentol vücutta yaygın biçimde dağılır.Deri ve mukozalar.solunum sistemi,sinir sistemi ve metabolizma üzerinde etkileri vardır.

Terebentin :terpenlerin kanda erirliliği yüksektir.Terebentin lipofilik bir madde olduğundan periferik yağ dokusu,beyin,dalak ve karaciğerde birikir.

Metabolizma

Kapsaisin sitokrom P450 enzim sistemi tarafından metabolize olur Bunun sonucu bir epoksit ve fenoksiradikal oluşur.Ayrıca amid bağının hidrolizi sonucu vaillilamin oluşur.Bu da vanillil alkole indirgenerek idrarla atılır

 

Kafur hidrolsilasyonla hidroksikafura dönüşür,bu da bir keton ve karboksilik aside oksitlenir.Bu asit de glukuronid konjugesi şeklinde elimine olur.

 

Mentol karaciğer mikrosomlarında sitokrom P450 enzimi trafından metabolize olur ve aynı zamanda bu enzimin endüksiyonunu yapar.Yani kendi metabolizmasını hızlandırır

 

Terebentin karaciğerde mikrosomal enzim sistemi tarafından metabolize olur.Kronik olarak verildiğinde karaciğer mikrosomlarında epoksit hidrolaz ve uridin difosfoglukuronosil transferaz enzimlerinin konsantrasyonları artar..

Atılım

Kapsaisinin idrarla çıkan başlıca metaboliti vanillik asittir.

 

Kafur’un metabolitleri glukuronidasyondan sonra idrarla elimine olur.Bir miktar değişmemiş kafur idrarla ve akciğerden solunumla atılır.

 

Menthol’un idrarla çıkan başlıca metaboliti mentil glukuroniddir.

 

Terebentin ve metabolitleri başlıca idrar yoluyla atılır.Bir miktar değişmemiş terebentin α-pinen,β-pinen ve 3-karen şeklinde akciğerden solunum yoluyla atılır.İdrarla atılan başlıca metaboliti verbenol’dur.

Farmasötik Şekli

Merhem

Formülü

40 g’lık pomad;

Oleoresin Kapsikum.......................1 g

Kafur........................................ 2 g

Terebentin esansı......................3.5 g

Ökaliptol.................................... 2 g

Mentol.....................................0.5 g    içerir.

 

İlaç Etkileşmeleri

GELOCAPS POMAD’ın içindeki etkin maddelerin başka ilaçlarla etkileşimleri araştırılmamıştır. GELOCAPS POMAD yalnız başına kullanılmalı, başka pomad veya losyonlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

GELOCAPS POMAD bileşimindeki aktif maddelere karşı allerjisi olanlarda açık yara ve deri lezyonları, aktif dermatozlara sahip olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

GELOCAPS POMAD hafifçe ovuşturularak ağrılı bölgeye sürülür ve deriye emdirilir.Deri yüzeyinde pomad artıkları bırakılmamalıdır. Bu uygulama günde ortalama 4 kere yapılır ve tedaviye ağrı geçene kadar devam edilir. Pomad günde 4 kereden daha az sıklıkta uygulanırsa sinir uçlarının desansitizasyonu sağlanamaz ve analjezik etki elde edilemez GELOCAPS POMAD çocuklarda vazelin veya zeytinyağı ile 4 misli seyreltilerek kullanılır. İlaç elle sürülmüşse uygulamadan sonra eller sabunlu suyla yıkanmalıdır. Sürülen yer açık bırakılır veya gaz beziyle hafifçe örtülür. Sıkı bandaj uygulamaktan kaçınılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal - İstanbul

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

17.09.2008 – 216/84

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği  yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

GELOCAPS POMAD 40 g'lık tüplerde

Uyarılar/Önlemler

Genel :

1) Haricen kullanılır. GELOCAPS POMAD temiz ve kuru deri yüzeyine tek ilaç olarak sürülmeli, başka pomadlarla karıştırılmamalıdır.

2) GELOCAPS POMAD mukozalara, göz, ağız çevresine, genital bölgelere, kıvrımlı deri bölgelerine (koltukaltı, memealtı, kasık) sürülmemelidir.

3) Açık yaralara, çıplak veya soyulmuş deri yüzeylerine, enfekte deriye uygulamaktan kaçınılmalıdır.

4) GELOCAPS POMAD'ın uygulandığı bölge açık bırakılmalı veya bir gaz beziyle hafifçe örtülmelidir. Sıkı bandaj uygulamaktan kaçınılmalıdır.

5) Pomadın uygulanmasından sonra uzun süre dar, kapalı ve havasız yerlerde kalmaktan kaçınılmalıdır.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :

Gebelikte Kullanım : Gebelik kategorisi C’dir.

GELOCAPS POMAD’ın içindeki aktif maddelerin gebelik üzerindeki etkisinin incelenmesi için hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü araştırmalar yapılmamıştır.GELOCAPS POMAD gebelikte risk/fayda oranı tartılarak kullanılmalıdır

Emzirme Döneminde Kullanım

GELOCAPS POMAD içindeki aktif maddelerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Ancak birçok ilaç süte geçtiğinden preparatın emziren annelerde kullanılması önerilmez.

Pediatrik Hastalar : GELOCAPS POMAD’ın pediatrik hastalarda etkinlik ve güvencesi araştırılmamıştır 

Geriyatrik Hastalar : GELOCAPS POMAD’ın geriyatrik hastalarda etkinlik ve güvencesi araştırılmamıştır 

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:GELOCAPS POMAD’ın araç veya makine kullanmayı engelleyecek bir farmakodinamik etkisi yoktur.

Üretim Yeri

BİOFARMA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Akpınar Mah. Fatih Cad. No: 17 Samandıra – Sancaktepe / İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

GELOCAPS POMAD sürüldüğü bölgede kuvvetli bir sıcaklık ve yanma duygusu meydana getirir. Bu kapsaisin'in normal farmakolojik etkisidir. İrritasyon veya allerji belirtileri görüldüğünde ise ilaç kesilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.