Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka GENOTROPIN
Etken Madde Kodu SGKFQ9-SOMATROPIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu H01AC01
ATC Açıklaması Somatropin
NFC Kodu PF
NFC Açıklaması Parenteral Kartuşlar
Kamu Kodu A03318
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 288,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 260,07 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 128,83 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E223A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Aşırı doz ve intoksikasyon bilinmemektedir. Ancak akut aşırı doz, hipoglisemi ve takiben hiperglisemiye neden olabilir. Uzun süreli aşırı doz, fazla miktardaki insan büyüme hormonunun bilinen etkilerine benzer belirti ve bulgulara neden olabilir.
Endikasyonlar
 • Büyüme hormonunun yetersiz salgılanmasına bağlı çocuklardaki büyüme bozukluklarında; büyüme hormonunun yetersizliği iki ayrı dinamik büyüme hormonu uyarı testi ile doğrulanarak;
 • Gonadal disgenezi (Turner Sendromu) ile birlikte bulunan büyüme bozukluklarında;
 • Kronik böbrek yetersizliği olan prepubertal çocuklardaki büyüme bozukluklarında;
 • SGA tedavisinde;
 • Doğum ağırlığı ve/veya uzunluğu -2 SD olan ve 4 yaşı ve sonrasında gerekli büyümeyi yakalayamamış (son 1 yılda yıllık boy kazanımı SDS<0) çocuklarda
 • Gestasyonel yaşına göre küçük doğmuş olan (SGA) kısa çocuklardaki büyüme bozukluklarında (uzunluk SDS<-2.5 ve ebeveyne uyarlanmış uzunluk SDS<-1);

Hipotalamus-hipofizer hastalığı saptanan hipofizer cerrahi-girişim geçirmiş, kraniyal radyoterapi görmüş veya çocuklukta başlamış büyüme hormonu yetmezliği olan erişkinler ile hipofizde adenomu olan hastalarda büyüme hormonu eksikliği varsa veya büyüme hormonu yetersizliğini düşündüren bulguların bulunması durumunda biyokimyasal tanı testleri ile büyüme hormonu eksikliği kesin olarak saptanan yetişkinlerde, özetle:

 • Konjenital veya idiopatik hipofiz hastalıkları,
 • Hipotalamus hipofiz tümörleri ve tedavileri sonunda,
 • Kraniofarenjioma tedavisinden sonra,
 • Cerrahi girişim hasarlarında,
 • Sheehan sendromu ve vasküler sebeple gelişen iskemik sebepli büyüme hormonu yetersizlikleri, radyasyon, travma, kronik otoimmun, bakteriyel veya viral enflamasyonlar ile hemokromatozis ve amiloidoziste görülen hipofizer yetmezliklerde,
 • Septo-optik displazide meydana gelebilen aşikar büyüme hormonu eksikliğinin replasmanı için büyüme hormonu replasman tedavisi endikasyonu vardır.
Yetişkinlerde büyüme hormonu eksikliği tanısı dikkatle konulmalıdır. Bunun için değerlendirmeye başlamadan önce diğer hormonlar yönünden hasta stabil olarak yeterli hormon replasman tedavisine alınmış olmalıdır. Büyüme hormonu yetersizliğinin tanısı için tanı testi; insülin tolerans testidir (ITT). Bu test deneyimli endokrinoloji ünitelerinde yapılmalıdır. ASKH ile ilgili EKG bulgusu veya hikayesi olanlarda, felçli hastalarda bu test kontrendikedir. 60 yaş üstünde hastalarda riskli olabileceğinden tercih edilmemelidir.
 
Normal cevap pik büyüme hormonu değeri 5 mcg/l üstünde olmalıdır. Pik büyüme hormonu değerinin 3 mcg/l’nin altında olması ciddi büyüme hormonu yetersizliğini düşündürür. Bu değerler polikonal kompetetif RIA ile çalışılan büyüme hormonu metodları için geçerlidir. Alternatif testler arginin ve GHRH testlerinin kombine kullanılması veya tek başına arginin, glukagon veya L-Dopa testi olabilir. Ancak, tanı değerleri düşüktür. Hipotalamo-hipofizer hastalığı veya bir tane daha hipofiz hormonu eksikliği olanlarda, çocuk yaşta başlayan büyüme hormonu yetersizliği olanlarda bir provokatif test yeterlidir. Izole BHY (büyüme hormonu yetersizliği) tanısı için 2 test gereklidir. IGF-1 düzeyinin normal bulunması BHY’ni ekarte ettirmez. IGF-1 seviyeleri yaşa göre düzeltilmiş olmalıdır.
Farmakodinamik Özellikler
GENOTROPİN®’in aktif maddesi olan Somatropin lipid, karbonhidrat ve protein metabolizması açısından büyük önemi olan potent bir metabolik hormondur. GENOTROPİN® yeterli büyüme hormonu olmayan çocuklarda uzunlamasına büyümeyi ve büyüme hızındaki artışı uyarır. Büyüme hormonu yetersizliği olan yetişkinlerde GENOTROPİN® yağ kütlesini azaltır, adale kütlesini artırır ve enerji ile canlılıkta düzelme sağlar. Hastanın iyi hissetmesine yardımcı olur. Büyüme hormonu yetersizliği olan hastalarda GENOTROPİN® tedavisi serum IGF-I (İnsülin benzeri Büyüme Faktörü-I) ve IGFBP3 (İnsülin benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein 3) seviyelerini yükseltir. GENOTROPİN® primer ve sekonder farmakolojik etkileri açısından incelenmiş ve etkilerinin hipofiz bezi büyüme hormonu ile eşit olduğu gözlenmiştir.
 
İlave olarak GENOTROPİN® ve/veya Somatropin ile aşağıdaki etkiler gösterilmiştir.
 • Yağ metabolizması: Büyüme hormonu yetersizliği olan hastalarda Somatropin uygulanması yağ mobilizasyonuna, vücut yağ stoklarının azalmasına ve kan yağ asitlerinin artışına neden olur.
 • Karbonhidrat metabolizması: GENOTROPİN® insülini artırır ancak açlık kan şekeri genellikle değişmez. Hipofiz bezi yetersizliği olan çocuklarda bazen gözlenebilen açlık kan şekerinin düşüşü GENOTROPİN® tedavisi ile düzelir. Yüksek doz insan büyüme hormonu uygulanması glukoz toleransını bozabilir.
 • Su ve mineral metabolizması: Büyüme hormonu eksikliğinde plazma ve ekstraselüler volüm azalır. GENOTROPİN® tedavisi ile her ikisi de hızla düzelir. GENOTROPİN® sodyum, potasyum ve fosfor retansiyonunu indükler.
 • Kemik metabolizması: GENOTROPİN® iskelet kasının yıkım ve yapımını artırır. Osteopenisi olan hastalarda uzun süreli GENOTROPİN® uygulanması kemiğin mineral içeriğinin ve ağırlık alanlarının dansitesinin artmasına neden olur.
 • Doku gelişmesi : Büyüme hormonu yetersizliği olan hastalarda çizgili kas gelişmesinin uyarılması ile adale hücrelerinin sayı ve büyüklük olarak artışı;
 • Protein metabolizması: İdrarda azot atılımının azalması ve serum üre azotunun azalması ile gösterilen azot retansiyonu;
 • Fiziksel kapasite: Kas gücü ve fizik egzersiz kapasitesi uzun dönemli GENOTROPİN® tedavisi ile iyileşir. GENOTROPİN® aynı zamanda kardiyak çıktıyı artırır, ancak bu mekanizma henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Periferik vasküler rezistansın düşüşünün bu etkiye bir katkısı olabilir.

 

Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Cilt altı (subkütan) uygulamadan sonra GENOTROPİN®, hem sağlıklı kişilerde hem de büyüme hormonu eksikliği olan kişilerde yaklaşık %80 oranında emilir ve serum zirve değerlerine 3-6 saat içinde ulaşılır.
 
Eliminasyon: İntravenöz uygulamadan sonra GENOTROPİN®’in terminal yarı ömrü büyüme hormonu eksikliği olan erişkinlerde 0.4 saattir. Ancak subkutan uygulamadan sonra 2-3 saatlik yarı ömre ulaşılır.
Farmasötik Şekli

ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN KULLANIMA HAZIR KALEM

Formülü
Çoklu doz uygulamasına özel hazırlanmış olan  ve GENOTROPİN® 5.3 Pen’de kullanıma uygun iki kompartımanlı kartuş içinde 16 IU (5.3 mg) büyüme hormonu içerir. Birinci kompartımanda bulunan enjeksiyon için koruma maddeli toz kısmı, ikinci kompartımanda bulunan eritici ile karışarak, cilt altından çoklu doz uygulamasına hazır hale gelir.
 
GENOTROPİN®’in aktif maddesi olan Somatropin, insan hipofiz bezinden salgılanan 191 amino asid dizilimindeki büyüme hormonu ile özdeş yapıdadır. GENOTROPİN® rekombinant teknoloji ile üretilmiştir.
 
İlaç Etkileşmeleri
Yapılan çalışmalarda büyüme hormonu tedavisi gören yetişkinlerde sitokrom P450 üzerinden metabolize olan bileşiklerin metabolizasyon hızının arttığı belirtilmektedir. Sitokrom P450 3A4 ‘ten metabolize edilen bileşiklerin(örn. Kortikosteroidler, antikonvülzyonlar, cinsiyet hormonları ve siklosporin) klerensi; bu bileşiklerin daha düşük plazma seviyeleri ile sonuçlanarak artabilir.Klinik olarak anlamlılığı bilinmemekedir.
Kontraendikasyonlar
GENOTROPİN® bir tümör aktivitesini gösteren bulguların bulunması durumunda kullanılmamalıdır. Benign intrakraniyal basınç artışı, diabetik retinopati ve gebelik kontrendikasyon oluştururlar. GENOTROPİN® epifizleri kapanmış çocuklarda büyümenin uyarılması için kullanılmamalıdır. Açık kalp ameliyatı, abdominal cerrahi, kazaya bağlı multipl travma, akut solunum yetmezliği veya benzeri durumlardaki gibi akut kritik hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Dozaj bireyseldir ve vücut ağırlığı ile vücut yüzey alanına bağlıdır. Haftalık dozlar; 7’ye bölünerek cilt altı enjeksiyonu şeklinde (günde bir kez) uygulanır.
 
Lipoatrofi gelişmesini önleyebilmek için subkütan enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.
 
 • Çocuklardaki büyüme hormonu salgılanma yetersizliğine bağlı büyüme bozukluğunda: 0.07 – 0.10 IU/kg (0.025 – 0.035 mg/kg)/gün veya 2.1 – 3.0 IU/m² (0.7 – 1.0 mg/m²)/gün. Daha yüksek dozlar da kullanılmıştır.
 • Gonadal diskinezi (Turner Sendromu): 0.14 IU/kg (0.045 – 0.050 mg/kg)/gün veya 4.3 IU/m² (1.4 mg/m²)/gün.
 • Kronik böbrek yetersizliğine bağlı prepubertal çocuklardaki büyüme bozukluğu: 4.3 IU/m² (1.4 mg/m²)/gün [yaklaşık 0.14 IU/kg (0.045 – 0.050 mg/kg)/gün]. Büyüme hızı çok düşükse daha yüksek dozlar gerekebilir. 6 aylık tedavi süresinden sonra dozun yeniden düzenlenmesi gerekebilir.
 • Gestasyonel yaşa göre küçük doğmuş (SGA) olan kısa çocukların büyüme bozukluklarında: Final uzunluğa erişinceye kadar genellikle günlük vücut ağırlığına göre 0.035 mg/kg (vücut yüzeyine günlük 1.0 mg/m²) önerilmektedir Tedavinin ilk yılından sonra eğer uzama hızı +1’in altında ise tedavi bırakılmalıdır. Eğer uzama hızı <2 cm /yıl ise ve eğer onaylanması gerekiyorsa, epifizyel büyüme plaklarının kapanmasına bağlı olarak kemik yaşında kızlar için >14 yaş ve erkekler için >16 yaşa ulaşılmışsa tedavi bırakılmalıdır.
 • Yetişkinlerdeki büyüme hormonu eksikliği: Doz bireyseldir. Ancak başlangıç dozu olarak 0.018 IU/kg (0.006 mg/kg)/gün tavsiye edilir. Doz yavaş yavaş artırılmak suretiyle hasta ihtiyacına göre belirlenir. Maksimum doz 0.036 IU/kg (0.012 mg/kg)/gün’dür. Hastalardaki klinik etkinlik, yan etkiler ve insüline benzer büyüme faktörünün (IGF-I) serum düzeyleri referans alınarak doz ayarlanmalıdır. Yaş büyüdükçe verilecek doz miktarı düşmektedir.
Bir günlük uygulama unutulduğunda bir sonraki gün iki misli doz uygulanmaz. Normal tedavi dozuyla kalınan yerden devam edilir.

KULLANIM KILAVUZU
Daha geniş bilgi için Genotropin 5.3 Pen içindeki hasta kullanım kılavuzuna bakınız.
 
Genotropin GoQuick enjeksiyonluk solüsyon için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalemdir. Yeni bir kaleme başlandığı zaman kalemdeki Genotropin, sadece bir kez karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra tek bir kalem, 28 gün boyunca kullanılabilir. Kartuşları asla değiştirmemelisiniz. Kalem boşaldığı zaman yeni bir kaleme başlayın.
 
Kalemde doz saklama hafızası vardır. Doz yeni bir kalem üzerinde ayarlanır. Daha sonra kalem her enjeksiyon için aynı dozu verir. Kalemi iğne koruyucusu ile ya da koruyucusuz kullanabilirsiniz.
 

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi
Pfizer Health AB, İsveç lisansı ile,
PFIZER İLAÇLARI LTD.ŞTİ
34347 Ortaköy/ İSTANBUL
Tel : (0-212) 310 70 00
Faks : (0-212) 310 70 58
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
18.12.1997 - 103/41
Saklama Koşulları
İlaç, +2° ila +8° C arasında saklanmalıdır. 0° C altındaki soğuğa maruz kalmış toz kullanılmamalıdır.
+2° ila +8° C arasında saklandığında son kullanım tarihine kadar etkinliğini korur.
25°C’nin altındaki oda ısısında bir ay saklanabilir. Koruyucu madde içeren GENOTROPİN® sulandırıldığında, ışıktan uzak bir yerde +2° ila +8°C arasında 28 gün süresince saklanabilir.
 
İgne koruyucuyu kullanıyorsanız, kaleminizi iğne koruyucu ve siyah kapağı ile saklayın. İğne koruyucuyu kullanmıyorsanız, kaleminizi beyaz kalem kapağı ile saklayınız. Kullanım Klavuzuna bakınız. Bu önlemler Genotropin’in ışıktan korunmasına yardımcı olacaktır. Koruyucu GoQuick kabı kalemi iğne koruyuculu veya koruyucusuz saklamak için kullanılabilir. Kalem kabı Pfizer’den temin edilebilir.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

16 IU (5.3 mg) GoQuick enjeksiyonluk solüsyon için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalem

 

 

Uyarılar/Önlemler
Tedaviye başlanılmadan önce teşhis doğrulanmalıdır. Somatropin tedavisi yeterli nitelikte ve tecrübeli doktorlar tarafından başlatılmalı ve takip edilmelidir. Diabetes mellitus’da GENOTROPİN® kullanırken anti-diyabetik tedavi dozunun ayarlanması gerekebilir. Somatropin tedavisi sırasında bir çeşit hipotiroidizm gelişebilir. Hipotiroidizm Somatropin ile sağlanacak yanıtla etkileşebileceğinden hastalar düzenli tiroid fonksiyon testlerine tabi tutulmalı ve gerekli olduğunda tiroid hormonu ile tedavi edilmelidir.
 
Malign bir hastalığın tedavisine bağlı olan sekonder büyüme hormonu yetersizliğinde malignitenin relaps belirtilerine dikkat edilmesi önerilmektedir.
 
Büyüme hormonu yetersizliğinin de birlikte bulunabileceği endokrin rahatsızlığı olan hastalarda kalça ekleminde epifiz kayması nispeten sık olarak görülebilir. Büyüme hormonu tedavisi altındaki çocuklarda bir aksama gözlenirse klinik olarak incelenmelidir.
 
Standart replasman tedavisi, (pan)hipopitüitarizmi olan hastalarda yakından gözlenmelidir. Tekrarlayan ve şiddetli baş ağrısı, görme sorunları, bulantı ve/veya kusma gelişmesi halinde papilla ödemi için fundoskopi yapılması önerilmektedir. Papilla ödemi teşhisi doğrulandığında selim intrakraniyal hipertansiyon düşünülmeli ve eğer uygun ise büyüme hormonu tedavisi sonlandırılmalıdır. Halen kafaiçi basıncı düzelmiş hastalarda klinik açıdan yönlendirme için yeterli veri mevcut değildir. Büyüme hormonu tedavisine tekrar başlanırsa, intrakraniyal hipertansiyon semptomlarının yakından dikkatlice gözlenmesi gerekir. Turner Sendromu olan hastalarda tedavinin bitirileceği final boy uzunluğu hakkında bilgi henüz mevcut değildir.
 
Kronik böbrek yetersizliği bulunan 10 yaştan küçük kız, 11 yaştan küçük erkek çocuklarda boy %3 persentilin altında ise büyüme hormonu uygulanabilir. Tedavi sırasında bir yıl süre ile büyüme izlenmeli ve buna göre sürdürülmelidir. Somatropin tedavisi sırasında konservatif böbrek yetersizliği tedavisine başlanılmış olmalı ve bu tedavi de sürdürülmelidir. Renal transplantasyondan sonra tedavi sonlandırılmalıdır.
 
SGA olarak doğan kısa çocuklarda tedaviye başlamadan önce büyüme bozukluğuna neden olacak diğer tıbbi nedenler ve tedaviler ekarte edilmelidir. Bu hastalarda tedaviye başlamadan önce açlık insülin ve kan şekeri düzeyleri ölçülmelidir. SGA olan çocuklarda tedavi başlangıcında ve devamında senede iki kez olmak üzere IGF-I değerleri ölçülmelidir.
 
SGA olan hastalarda ergenlik başlangıcına yakın tedaviye başlanması ile ilgili deneyimler sınırlıdır.
 
Büyüme hormonu ile tedavi edilen SGA olan hastalarda elde edilen uzamanın bir bölümü tedavi final uzunluğuna erişilmeden bırakılırsa gerileyebilmektedir.
 
GENOTROPİN® kullanan hastaların uluslararası kayıt ve takip programına dahil edilmesi önerilir. Hastaların hekimin uygun gördüğü sıklıkla yapılan muayenelerinde ve bu programa göre, uzun süreli takip ve kontrol ile tedavileri izlenir.
 
60 yaş üstündeki hastalarda yeterli deneyim yoktur. Yetişkinlerdeki uzun süreli tedavi ile ilgili deneyimler sınırlıdır.
 
Gebelik ve Süt Verme Döneminde Kullanımı
Hamilelerde GENOTROPİN® veya Somatropin kullanımı ile ilgili klinik deneyimler mevcut değildir. Deneysel hayvan çalışmaları tamamlanmamıştır. Hamilelik gelişmesi durumunda GENOTROPİN® tedavisi durdurulmalıdır. Peptid hormonların süte geçişi ile ilgili bilgiler yetersizdir, ancak yeni doğanlarda intakt proteinin gastrointestinal kanaldan emilmesi beklenmez.
 
Gebelik Kategorisi:
Gebelik kategorisi B
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olduğu saptanmamıştır.
Üretim Yeri
Pfizer Manufacturing Belgium NV Puurs/Belçika
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik çalışma verilerine göre kısa boylu çocuklarda yaklaşık %10, yetişkinlerde ise %30-40 civarında yan etkiye rastlanabilmektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde enjeksiyon bölgesinde geçici cilt reaksiyonlarına rastlanabilmektedir.
 
Yetişkinlerde yan etkiler ağırlıklı olarak sıvı retansiyonuna bağlı yakınmalardır. Bunlar arasında periferik ödem, ekstremitelerde katılık, artralji, miyalji ve parestezi sıktır. Bu belirtiler tedavinin başlangıcını takiben ortaya çıkabilmekte ve zaman içinde sıklığı azalmaktadır ve günlük aktiviteleri nadiren etkilemektedir.
 
GENOTROPİN® kullanımı bazı hastalarda (%1) antikor oluşumuna neden olabilmektedir. Bu antikorların bağlanma kapasiteleri düşüktür.
 
GENOTROPİN® kullanımı sırasında hastalarda hipotiroidizim gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Nadiren hastalarda tip II diyabetes mellitus, benign intrakraniel hipertansiyon ve karpal tünel sendromu görülebilir.
 
İn vitro şartlarda büyüme hormonu kromozomal değişimlere neden olabilmektedir; bu durumun klinik önemi belirli değildir. Büyüme hormonu tedavisi gören bazı çocuklarda çok nadir olarak lösemi tespit edilmiştir. Ancak insidans; büyüme hormonu yetersizliği olmayan hastalar ile aynıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.