Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka GENTA
Etken Madde Kodu SGKF3O-GENTAMISIN SULFAT Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S03AA06
ATC Açıklaması Gentamisin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A03323
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,91 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,1 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,29 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E127A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Gentamisin içeren göz-kulak damlaları ile doz aşımı bildirilmemiştir. Uygulanan bir göz damlasının hacmi ne olursa olsun, bir damladan fazlası gözyaşı ile birlikte gözden dışarı akmaktadır. Keza çözelti hacmi ve konsantrasyonu düşük olduğundan yanlış olarak (ambalaj tipi oral kullanıma uygun olmadığından) oral yolla uygulama sonucunda da doz aşımı riski bulunmamaktadır.
Endikasyonlar
GENTA® STERİL GÖZ KULAK DAMLASI, gözün dış kısmında ve yardımcı organlarında duyarlı bakterilerle oluşan konjunktivit, keratit ve keratokonjunktivit, kornea ülserleri, blefarit, blefarokonjunktivit, Meibom bezlerinin akut iltihabı, dakriyosistit gibi enfeksiyonlar ile dış kulak yolunun duyarlı bakterilerle oluşan enfeksiyonlarının topikal tedavisinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Gentamisin, Gram-negatif basillerin meydana getirdiği enfeksiyonlarda kullanılan aminoglikozit grubu bir antibiyotiktir. Aminoglikozitler, bakteri hücre duvarı membranını aktif transportla geçer, bakteriyel ribozomların 30 S alt ünitesi üzerindeki spesifik reseptör proteine bağlanır ve mRNA ile 30 S alt ünitesi arasındaki başlangıç kompleksi ile etkileşerek protein sentezini inhibe eder. Protein sentezini etkileyen birçok antibiyotiğin bakteriyostatik olmasına rağmen, aminoglikozit grubu antibiyotikler bakterisid etkilidir.
 
Başlıca, Gram-negatif bakterilerin ekseriyetine karşı etkilidir: Pseudomonas aeruginosa, indol-pozitif ve indol-negatif proteus türleri, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, Haemophilus aegyptius, Aerobacter aerogenes, Moraxella lacunata ve Neisseria gonorrhoeae.
 
Bazı Gram-pozitif bakterilere karşı da etkilidir: Koagülaz-negatif ve koagülaz-pozitif stafilokoklar, Grup A beta-hemolitik ve nonhemolitik streptokoklar ve Diplococcus pneumoniae.
Farmakokinetik Özellikler
Göz ve kulağa topikal uygulamayı takiben, özellikle kulak zarı delinmiş ya da dokularda hasar mevcutsa absorbsiyon olabilir (uygulanan dozun en fazla % 5 kadarı). Ancak bu uygulama biçiminde sistemik bir etki bildirilmemiştir.
Farmasötik Şekli
DAMLA
Formülü
Her bir şişe (5 mL); 15 mg gentamisine eşdeğer 25.42 mg gentamisin sülfat, 25 mg disodyum hidrojen fosfat, 0.5 mg benzalkonyum klorür, 25 mg sodyum klorür ve enjeksiyonluk su q.s. içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Gentamisin ihtiva eden göz damlalarının oftalmik kromolin ile birlikte uygulanmalarına bağlı ciddi bir advers etkileşim gözlenmemiştir.
Kontraendikasyonlar
Diğer bir aminoglikozit grubu antibiyotiğe ya da ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:
 
GENTA® STERİL GÖZ KULAK DAMLASI her 4 saatte bir enfekte göze 1 veya 2 damla damlatılır. Dış kulak yolu enfeksiyonlarında, dış kulak kanalı temizlendikten sonra günde 3-4 defa 2-4 damla damlatılır. Ağır enfeksiyonlarda dozaj her saatte 1-2 damlaya kadar yükseltilebilir.
 
Ambalajı açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
GENTA® 20 mg Ampul, 1 mL x 1 ampul
 
GENTA® 40 mg Ampul, 1 mL x 1 ampul
 
GENTA® 80 mg Ampul, 2 mL x 1 ampul
 
GENTA® 120 mg IM/IV Ampul, 2 mL x 1 ampul
 
GENTA® 160 mg IM/IV Ampul, 2 mL x 1 ampul
Saklama Koşulları
30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
5 mL’lik plastik şişelerde, damlalık ve prospektüsü ile birlikte.
Uyarılar/Önlemler
GENTA® STERİL GÖZ KULAK DAMLASI, enjeksiyonluk bir preparat olmadığından asla subkonjunktival olarak enjekte edilmemeli veya gözün ön kamarası içine doğrudan verilmemelidir.
 
Fungal ve viral enfeksiyonlar için kullanılmamalıdır.
 
Kulak zarında delinme mevcut ise kulağa uygulanmamalıdır.
 
Gözde kontakt lens takılı iken uygulanmamalıdır.
 
Topikal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı mantarlar gibi duyarsız mikroorganizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Bu durumda veya herhangi bir irritasyon ya da aşırı duyarlılık belirtisi görülmesi halinde preparatın kullanımına son verilip uygun bir tedavi yapılmalıdır.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı (Hamilelik kategorisi C) :
 
Hamilelerde ve emziren annelerde fetüse olan yarar-risk oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Etken maddeye veya bileşenlere (özellikle benzalkonyum klorüre) aşırı duyarlılığı olan bazı kişilerde, tedaviye başlamadan önce olmayan kaşınma, kızarıklık, şişme veya diğer irritasyon belirtileri görülebilir. Veya tedaviye başlamadan önce enfeksiyon nedeniyle gözde mevcut olan kaşınma, kızarıklık, yanma ve şişme gibi enflamasyon belirtileri gentamisin göz damlasının uygulanmasından sonra kişiye ait duyarlılık derecesine bağlı olarak az veya çok artabilir. Genellikle bu şikayetler ilacın kullanımı sırasında, enflamasyonun tedavisi ile giderek azalır ve ortadan kalkar. Eğer ilacın devamı sırasında yanma ve kaşınma devam ederse ve dayanılmaz özellikte ise ilacın kesilmesi gerekebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.