Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka GENTAGUT
Etken Madde Kodu SGKF3O-GENTAMISIN SULFAT Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S03AA06
ATC Açıklaması Gentamisin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A03332
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,16 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,29 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E127A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
---
Endikasyonlar

Gentagut Göz ve Kulak Damlası, gözün dış bölümü ile ona bağlı organların ve dış kulak yolunun duyarlı bakterilerle oluşan enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

 

Oftalmolojide:Konjonktivit, keratit, keratokonjonktivit, kornea ülserleri, blefarit, blefarokonjonktivit, akut meibomianit ve dakriyosistit.

 

Otolojide:Dış kulak yolu enfeksiyonları, dış kulak yolu enfekte egzamaları gibi duyarlı bakteriler ile oluşan enfeksiyonların topikal tedavisinde kullanılır

Farmakodinamik Özellikler

Gentagut Göz ve Kulak Damlası, pH’sı yaklaşık 7 olan steril bir solüsyondur. Her ml’sinde 3 mg Gentamisin’e eşdeğerde Gentamisin sülfat içerir. Gentamisin sülfat, suda çözünen aminoglikozid grubu gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir.

 

Aminoglikozidler, bakteri hücre duvarı membranını aktif transportla geçer, bakteri ribozomlarının 30 S alt ünitesi üzerindeki spesifik reseptörlere bağlanır ve m RNA ile 30 S alt ünitesi arasındaki başlangıç kompleksi ile etkileşerek protein sentezini inhibe eder ve bakterisid etki gösterir.

 

Başlıca gram negatif bakterilerin büyük kısmına etkilidir: Pseudomonas aeruginosa, indol pozitif ve indol negatif proteus türleri, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus aegyptius, Aerobacter aerogenes, Moraxella lacunata ve Neisseria gonorrhoeeae.

 

Bazı gram pozitif bakterilere karşı da etkilidir: Koagülaz negatif ve koagülaz pozitif stafilokoklar, Grup A hemolitik ve nonhemolitik streptokoklar ve Diplococcus pneumoniae

Farmakokinetik Özellikler

Göz ve kulağa topikal uygulamayı takiben özellikle kulak zarı delinmiş ya da dokularda hasar mevcutsa absorbsiyon olabilir (uygulanan dozun en fazla % 5’i) . Ancak bu uygulama biçiminde sistemik bir etki bildirilmemiştir.

Farmasötik Şekli

Steril Göz ve Kulak Damlası

Formülü

Her mL’de;

 

Gentamisin sülfat                                                     5 mg (3 mg Gentamisin’e eşdeğer)

Benzalkonyum klorür                                                0.1 mg

Dibazik sodyum fosfat (2H2O)                                    4.5 mg

Monobazik sodyum fosfat (2H2O)                               2.5 mg

Sodyum metabisülfit                                                 1 mg

Sodyum klorür                                                         8.9 mg

Sodyum hidroksit                                                      k.m.    (pH:6.5-7.5)

Distile su                                                                 k.m.    1mL    içerir.

İlaç Etkileşmeleri

---

Kontraendikasyonlar

İçerdiği maddelere karşı aşırı duyarlılık gösterdikleri bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hasta göze ya da kulağa her 4 saatte bir, 1-2 damla damlatılır. Ağır enfeksiyonlarda, doz her saat başı 2 damlaya çıkarılır.

 

Açmak için aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:

  • Kapak açılır
  • Altındaki halka atılır
  • Kapak tekrar tamamen ve sıkıca vidalanır. Böylece damlalıktaki membran delinir ve damlalık akmaya başlar.

HARİCEN KULLANILIR.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
---
Saklama Koşulları

30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Açılıncaya kadar sterildir.

 

Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Damlalıklı, plastik şişede 5 ml steril solüsyon.

Uyarılar/Önlemler

Yerel olarak uygulanan antibiyotiklerin uzun süre kullanımı cilt hassasiyetine ve dirençli organizmaların oluşmasına neden olabilir. Tedavi sırasında kontakt lens kullanılmamalıdır. Gentamisin işitme kaybına neden olabilir, bu nedenle kulak zarı delik ise kulağa uygulanmamalıdır. Fungal ve viral enfeksiyonlar için uygulanmamalıdır.

 

Hamile ve süt verenlerde kullanımı:

Gentamisinin gebelik kategorisi C dir.

 

Emzirme döneminde çok düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçtiğinden doktor tarafından gerekli görüldüğü durumlarda kullanılabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Geçici olarak tahriş bildirilmiştir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları görülür.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.