Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka GENTAMED
Etken Madde Kodu SGKF3O-GENTAMISIN SULFAT Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S03AA06
ATC Açıklaması Gentamisin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A10128
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,73 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,23 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,05 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E127A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Topikal kullanımı sırasında aşırı doz ile ilgili bulgular rapor edilmemiştir.

Endikasyonlar

Gentamed % 0.3 Steril Göz ve Kulak Damlası;

 

Gözde duyarlı bakteriler ile oluşan;

  • Konjonktivit, keratit ve keratokonjonktivit,
  • Kornea ülserleri,
  • Blefarit ve blefarokonjonktivit,
  • Meibom bezlerinin akut enflamasyonu,
  • Dakriyosistit gibi çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. 

Kulakte ise, duyarlı bakterilerle oluşan;

  • Otitis eksternada,
  • Dış kulaktaki enfekte ekzemalar ve furonkülozda,
  • Akut veya kronik kulak akıntılarında kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Gentamisin, aminoglikozidler grubundan olup, micromonospora purpurea’dan elde edilen bir antibiyotiktir.

 

Bakterisid etkisini, duyarlı mikroorganizmaların normal protein sentezini inhibe etmek suretiyle gösterir.

 

Gentamisin, E.coli, Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella – Enterobacter – Serratia türleri, Citrobacter ve Staphylococcus türlerine (penisilin ve metisilin’e rezistans türleri de dahil) karşı etkilidir.

 

İnvitro olarak Salmonella ve Shigella türlerine karşı da etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Gentamisin ekstraselüler sıvıda dağıldığı için ekstraselüler sıvı hacmi yüksek olan bazı yetişkinlerde serum düzeyleri düşük kalabilir. Keza ateşli hastalardaki serum düzeyleri de ateşsiz hastalara göre daha düşük olabilir.

Gentamisin plazma proteinlerine çok düşük oranda bağlanır (%0-30). Yeni doğanlarda ve renal yetmezlikli hastalarda daha uzun olmakla birlikte plazma eliminasyon yarı ömrü 2-3 saat civarındadır.

Gentamisin, diğer aminoglikozitler gibi metabolize olmadan değişmemiş olarak atılmaktadır. Kararlı durumda verilen dozun en az % 70’ i 24 saat içinde idrarla atılır. İdrardaki konsantrasyonu 100 mcg/ml’ yi aşabilir.

 

Farmasötik Şekli

Göz /kulak damlası

Formülü

Beher ml damla:

 

Gentamisin (sülfat tuzu olarak)          3.0 mg

Sodyum fosfat dibazik 12 H2O          14.4 mg

Benzalkonyum klorür                         0.1 mg

Sodyum klorür                                 5.0 mg

Disodyum EDTA                               1.0 mg

Distile su        k.m.                          1.0 ml  içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Gentamisinin topikal kullanımı sırasında ciddi bir etkileşim beklenmez.

Kontraendikasyonlar

Preparatın bileşiminde bulunan hehangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığı olanlarda, ayrıca viral ve fungal enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Gentamed % 0.3 Steril Göz ve Kulak Damlası, doktor tarafından başka türlü önerilmemişse, her yaştaki hasta grubunda; her dört saatte bir 1 ila 2 damla şeklinde uygulanır. Ağır enfeksiyon durumlarında her saatte 1-2 damla uygulanabilir.

Dış kulak yolu enfeksiyonları için, günde 3-4 defa 2-4 damla şeklinde uygulanır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Gentamed 20 mg /2 ml Ampul

Gentamed 40 mg / 1 ml Ampul

Gentamed 80 mg / 2 ml Ampul

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

23.12.2002 – 201 / 62

Saklama Koşulları

25 o C’ nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Gentamed % 0.3 Steril Göz ve Kulak Damlası, steril bir preparat olup orijinal ambalajı açıldıktan sonra en fazla 15 gün kullanılmalı, artan kısmı atılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Gentamed % 0.3 Steril Göz ve Kulak Damlası, 5 ml’lik polietilen şişelerde piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Gentamed % 0.3 Steril Göz ve Kulak Damlası, bileşiminde benzalkonyum klorür içerir. Bu nedenle gözde lens takılı iken kullanılmamalıdır.

Preparatın kullanılması ile irritasyon ya da aşırı duyarlık reaksiyonları ortaya çıkarsa Gentamed damla uygulamasına son verilip uygun başka bir tedaviye geçilir. Uzun süreli topikal antibiyotik kullanımı, duyarsız mikroorganizmaların (mantarlar gibi) aşırı çoğalmasına neden olabilir.

Gentamed % 0.3 Steril Göz ve Kulak Damlası, lokal kullanım için hazırlanmıştır. Kesinlikle konjuktiva altına enjekte edilmemeli veya doğrudan göz kamarasına verilmemelidir.

Gentamed % 0.3 Steril Göz ve Kulak Damlası, steril olduğundan kullanımı sırasında damlalığın ucunun hiçbir yere dokundurulmamasına dikkat edilmelidir.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım (kategori C) :

Yeterli ve güvenli çalışma bulunmadığından çok gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

KOÇAK İLAÇ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gentamed % 0.3 Steril Göz ve Kulak Damlası kullanımı sırasında geçici oküler irritasyon oluşabilir. Ayrıca bakteriyel ve fungal korneal ülser gelişebilir. Non-spesifik konjuktivit, konjuktival epitelyal hasar ve konjuktival hiperemi oluşabilir.

Aşırı duyarlık reaksiyonları ya da süperenfeksiyon durumlarında preparatın kullanımı durdurulmalıdır.  

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."