Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka GERALGINE-P
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Likitler
Kamu Kodu A03378
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,81 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,43 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 2,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E187B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Parasetamole karşı aşırı duyarlılık gösteren kimseler ile böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan kimselerde kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Parasetamole karşı aşırı duyarlılık gösteren kimseler ile böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan kimselerde kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı
10 g’dan fazla alan yetişkinlerde toksisite olasılığı vardır. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun sürelere uzar. 14C-aminopirinden sonra 14CO2  atılımında azalma bildirilmiştir. Bu; plazma parasetamol konsantrasyonu veya yarı ömür, veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar. Parasetamol bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tübüler nekrozdan dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığındabu grup hastalarda daha sık değildir. Nadiren, ilaç alındıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişimine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.
 
Semptom ve belirtileri: Solgunluk, anoreksi, bulantı ve kusma parasetamol aşırı dozajının sık görülen erken semptomlarıdır. Hepatik nekroz parasetamol aşırı dozajının dozla ilişkili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ile 48 saat içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını 1 ile 6 gün görülmeyebilir.
 
Tedavi: Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda, veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin % 30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalarda parasetamolün toksik etkilerine karşı duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.
 
UZUN SÜRELİ KULLANIMA BAĞLI TOKSİSİTE İLE İLGİLİ BELİRTİLER:
Anemi, böbrek harabiyeti, peptik ülser dahil gastro-intestinal bozukluklar nefrotoksisite, papiller nekroz görülür.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatınız.
Endikasyonlar

Baş, diş ağrılarında, romatizmal ağrılarda, miyaljide, tonsilitte, soğuk algınlığından ileri gelen rahatsızlıklarda, antipiretik ve analjezik etkilidir. Aşı ve tonsillektomi sonrası rahatsızlıklarda da kullanılabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Geralgine - P' nin etken maddesi olan Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir. Ancak antienflamatuar etkisi zayıftır. Bu durum, enflamasyon alanlarında bulunan selüler peroksitlerin parasetamol tarafından siklo-oksijenazın inhibisyonunu önlemesi ile açıklanabilir. Ağrı, ateş gibi düşük selüler peroksitlerin görüldüğü alanlarda ise parasetamol, prostaglandin biyosentezini engeller.

Farmakokinetik Özellikler

Ağızdan alındıktan sonra genellikle 30-90 dakika içinde plazma parasetamol konsantrasyonları görülür. Vücut sıvılarına üniform şekilde dağılır ve sadece % 15-25'i plazma proteinlerine bağlanır. Plazma yarı ömrü 1-3 saat arasıdır. Absorbsiyon hızı gastrik boşalmaya bağlıdır ve karbonhidratlı gıda alındığında düşmektedir. İdrarla parasetamol'ün % 1-3'ü değişmemiş olarak, %80'i ise biyolojik olarak inaktif glukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılır.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

5 ml (1 ölçekte) 120 mg Parasetamol ihtiva eder.

Yardımcı Maddeler:Şeker, Alkol, Metil Paraben,Propil paraben, Ponceau 4R, Esans Framboise.

İlaç Etkileşmeleri

Tedavi dozunda belirlenememiştir. Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandoin deriveleri ile, fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez, 5-hidroksi indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Alkol, barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar parasetamolun hepatotoksisitesini artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Parasetamole karşı aşırı duyarlılık gösteren kimseler ile böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan kimselerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
3 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmez.
Günde 3-4 defa;
3 ay – 1 yaş arası: 1/2 ölçek (60 mg)
1 - 4      yaş arası: 1/2-1 ölçek (60-120 mg)
4 - 8      yaş arası: 1,5 ölçek (180 mg)
8 - 12     yaş arası: 2 ölçek (240 mg)
Dozlar çocuğun yaşına ve kilosuna göre ayarlanır. Dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak verilmelidir.
Genellikle uzun süreli tedavilerde küçük dozlar kullanılmalıdır.
24 saat içinde 4-6 defadan fazla tekrarlama yapılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml. şişede (5 ml.'lik ölçeği ile birlikte)

Uyarılar/Önlemler
  • Anemisi olan, akciğer hastalığı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
  • Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
  • Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur.     12-24 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 gün üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.
  • Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
  • Doktor tavsiyesi olmadan, yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda 5 günden fazla süren ağrılarda, 39.5oC’den fazla ateşi olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya tekrarlayan ateşli vakalarda kullanılmamalıdır.
  • Diğer ilaçlar gibi, doktor tavsiyesi olmaksızın süt veren annelerin ve hamilelerin kullanması sakıncalıdır.
  • Alkol ile birlikte kullanımı, parasetamolün hepatotoksite riskini artırır. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Kronik alkol kullanıcılar tavsiye edilen ya da üstünde parasetamol kullanımından kaçınmalıdır.
  • Kalp hastalıkları olan hastalarda dikkatle kullanmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
İlaca hassas kimselerde allerjik belirtiler görülürse de ilacı kesmekle bu belirtiler ortadan kalkar. Yüksek dozlarda alındığında hematolojik araz gösterebilir. Diğer pirazolon grubu analjeziklerde görülen kan tablosu bozukluğu çok daha hafiftir. Uzun süreli tedavilerde kan tablosunda bozukluk görülebilir. (Trombositopenik purpura, hemolitik anemi, agranülositoz).
Ayrıca yine yüksek dozlarda, hassas kimselerde kusma, gastrointestinal kanama, deri döküntüsü, karaciğer harabiyeti, serebral ödem, renal tübüler nekrosis, kalp aritmileri, ensefalopati, merkezi sinir sistemi stimülasyonu, anemi, methemoglobinüri görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.