Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka GEROFEN
Etken Madde Kodu SGKF5I-IBUPROFEN
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE01
ATC Açıklaması Ibuprofen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03382
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,39 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,39 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer, böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer, böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Ağrılı durumlarda ortalama doz her 4-6 saatte 1 film tablettir. Yetişkinlerde ilk ağrı belirtileriyle birlikte gerektiğinde her 4 saatte 2 film tablet verilir.

10 günden fazla kullanılmamalıdır. 3 günden fazla kullanımlar için doktor kararı olmalıdır.

12 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir.

Endikasyonlar

Romatizmal hastalıklara  bağlı ağrı ve enflamasyonun tedavisi ile hafif ve orta şiddette ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen, propiyonik asit grubundan, analjezik, antipiretik etkili nonsteroid antienflamatuar bir preparattır. Etkisi diğer NSAİD’lere benzer. Tam olarak bilinmemekle birlikte etkisi prostaglandin sentezini inhibe etmesiyle ilgili olabilir. Rasemik karışımı halinde bulunan ibuprofen absorbsiyondan sonra dönüşüme uğrar ve (-R) şekli (+S) şekline dönüşür. Biyolojik aktivitesi (+S) izomeri ile ilgilidir.

Farmakokinetik Özellikler

İbuprofenin plazma proteinlerine bağlanma oranı çok yüksektir. (%99’un üstünde) hidroksilasyon, karboksilasyon ve konjugasyon yoluyla metabolize olur. Hemen hemen tamamı aktif olmayan metabolitleri halinde idrarla vücuttan atılır. Hızlı metabolize olan İbuprofen, son dozun alımından 24 saat sonra vücuttan tamamen atılır. Plazma yarılanma ömrü 2 saattir.

Farmasötik Şekli

Film Kaplı Tablet

Formülü

Her film tablette;

İbuprofen  200 mg

Boyar Madde : Titanyumdioksit

 

İlaç Etkileşmeleri

Kumarin Tipi Antikogülanlar: Kumarin tipi antikogülanlarla birlikte alındıklarında protrombin zamanlarında veya pıhtılaşma faktörlerinde önemli değişiklikler meydana gelir. Dikkatli  kullanılmalıdır.

Aspirin: Aspirin, İbuprofen dahil olmak üzere nonsteroidal antienflamatuarlarla birlikte alındıklarında antienflamatuar etki de azalma ve ibuprofenin plazma konsantrasyonunda düşme görülebilir.

Metotreksat: Metotreksatın toksik etkisini arttırabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Diüretikler: İbuprofen frusemit, tiazid ve diğer diüretiklerle beraber kullanıldığında bu ilaçların natriüretik etkilerinde azalma görülebilir. İbuprofen ve diğer nonsteroidal antienflamatuarlar renal prostaglandin sentezini inhibe ederler. Bu sebeplerden dolayı İbuprofen’in frusemid, tiazid ve diğer diürtikerlerle birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Anti-hipertansifajanlar: İbuprofen ve diğer NSAI ilaçlarla birlikte alındığında beta-adrenerjik bloke ajanların antihipertansif etkilerinde antagonizm görülebilir. İbuprofenin bu tür ilaçlarla kullanımında ve diğer antihipertansiflerle medikasyonlarında dikkatli olunmalıdır.

Lityum: İbuprofen lityum plazma konsantrasyonunda artma ve renal lityum klerensinde azalma meydana getirir. Bu yüzden birlikte alımında lityum toksisitesi nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.

Kinolonlar: NSAI ilaçlarla beraber kullanımında 4 - kinolonların CNS eksitatör etkisi artabilir.

Kontraendikasyonlar

Bu ilaca daha önceden aşırı hassasiyeti olanlar ile diğer nonspesifik antienflamatuar ajanlara bronkospazm, anjiyo ödem, burun polipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

20 Film Tabletlik ambalajlarda.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Gerofen Jel %5, Gerofen 100mg/5 ml Süspansiyon.

Ruhsat Sahibi

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yunus Mh. Sanayi Cd. No: 22 34873 Kartal – İstanbul

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.12.1991 - 158/60

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Doktora danışmadan kullanmayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 Film Tabletlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Kumarin tipi antikogülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğinden dikkat edilmelidir. Hamileler ve emziren hanımlarda kullanılmamalıdır. Yüksek tansiyonlu ve kalp dekompanzasyonu olan kişilerde, kanamalı hastalarda, kumarin antikogülanı alanlarda, karaciğer böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

Kullanım sırasında görme bozukluğu hissedilirse tedaviye hemen son verilmeli, hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Üst Gastrointestinal sistem rahatsızlığı olan hastalarda peptik ülserasyon, kanama ve perforasyon ihtimali nedeni ile mümkünse kullanılmamalı, zorunluluk varsa hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.

Üretim Yeri

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yunus Mh. Sanayi Cd. No: 22 34873 Kartal – İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Seyrek olarak gastrointestinal kanama ve iritasyon tesirinden dolayı peptik ülser olabileceği bildirilmiş, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, karın ağrısı, diyare, karında dolgunluk hissi, iştahsızlık, kulak çınlaması, sinirlilik, deri döküntüsü, uykusuzluk, ödem, görme bozukluğuna rastlanmıştır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.