Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka GETAMISIN
Etken Madde Kodu SGKF3O-GENTAMISIN SULFAT Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S03AA06
ATC Açıklaması Gentamisin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A03384
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,41 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,41 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İlacın sistemik dolaşıma geçen miktarı ihmal edilebilir düzeyde az olduğundan dolayı herhangi bir doz aşımı vakasına rastlanmamıştır.

Endikasyonlar

GETAMİSİN Göz ve Kulak Damlası;

Oftalmolojide: Gentamisine hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği göz ve göz adneksi enfeksiyonlarının lokal tedavisinde kullanılır. Bu enfeksiyonlar arasında konjunktivit, keratit, keratokonjunktivit, akut meibomianit, kornea ülserleri, blefarit, blefarokonjunktivit ve dakryosistit sayılabilir.

Otolojide: Gentamisine hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği otitis eksternada, dış kulaktaki enfekte ekzemalar ve fronküloslarda, akut veya kronik kulak akıntılarında kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

GETAMİSİN Göz ve Kulak Damlası etkin madde olarak gentamisin ihtiva eden steril, pH’ ı takriben 7’ ye ayarlanmış, lokal olarak kullanılmak üzere hazırlanmış bir müstahzardır.

Gentamisin, Micromonospora purpurea mantarlarından elde edilen, bakteri protein sentezini inhibe eden, bakterisid etkiye sahip, geniş spektrumlu göz ve kulaktaki çeşitli enfeksiyonların lokal tedavisinde etkili bir antibiyotiktir.

GETAMİSİN Göz ve Kulak Damlası’nın etkisine duyarlı olan Gram-pozitif mikroorganizmalar arasında, stafilokoklar (koagülaz pozitif, koagülaz negatif ve penisiline dirençli bazı suşlar dahil), streptokoklar (A grubu beta hemolitik ve non-hemolitik suşlar dahil) ve Diplococcus pneumoniae; Gram-negatif bakterilerden Pseudomonas aeroginosa, indol-pozitif ve indol-negatif Proteus türleri; Aerobacter aerogenes, Neisseria türleri (Neisseria gonorrhoeae dahil), Moraxella lacunata, Escherichia coli,

 

Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Haemophilus aegyptius sayılabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Topikal tatbik sonucu gentamisinin çok az bir miktarı sistemik dolaşıma geçer. Geniş yüzeylerin tedavisi esnasında ilacın plazma konsantrasyonu 1 mg/ml’nin üzerine çıkabilir.

Gentamisinin  >% 90’ı glomerüler filtrasyon yoluyla idrarla atılır.  < %10 ‘luk kısmı plazma proteinlerine bağlanmaktadır.  Renal fonksiyonları normal olan bireylerde t1/2 2-3 saattir ancak böbrek yetmezliği olan hastalarda bu süre uzayabilir.

Farmasötik Şekli

Damla

Formülü

5 ml’ lik her damlada;

15 mg Gentamisin baz’ a eşdeğer Gentamisin sülfat,

Diğerleri: disodyum hidrojen fosfat 14.50 mg, Sodyum dihidrojen fosfat 0.65 mg, Sodyum klorür 37 mg, Benzalkonyum klorür 0.50 mg, Distile su q.s. 5 ml ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Topikal kullanım ile ilgili bir etkileşime rastlanmamıştır.

Kontraendikasyonlar

Gentamisine veya preparatın terkibinde bulunan maddelerden herhangi birine hassasiyeti olduğu bilinen şahıslarda kontrendikedir. Kulak zarında perforasyon olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

GETAMİSİN Göz ve Kulak Damlası, enfekte göz ve kulağa her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Ağır enfeksiyonlarda bu doz saatte 1-2 damlaya kadar arttırılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

GETAMİSİN Pediatrik Ampul 20 mg.

GETAMİSİN Ampul 40 mg.

GETAMİSİN Ampul 80 mg.

Ruhsat Sahibi

Ruhsat Sahibi: DEVA HOLDİNG A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

 No: 1 34303 Küçükçekmece - İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

18.7.1983 – 132/53

Saklama Koşulları

Ambalaj açıldıktan 15 gün sonra artan kısım atılmalıdır.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 ml’ lik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Antibiyotiklerin lokal olarak ve uzun süreli kullanılmaları, bazen bu antibiyotiklere duyarlı olmayan bakteri ve mantarların çoğalmasına yol açabilir. Ayrıca diğer aminoglikozid antibiyotiklerle de çapraz duyarlılık görülebilir. Böyle durumlarda ve bir irritasyon veya hassasiyet görüldüğünde, GETAMİSİN Göz ve Kulak Damlası kesilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

GETAMİSİN Göz ve Kulak Damlası lokal olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Hiçbir zaman subkonjunktival olarak enjekte edilmemeli, doğrudan gözün ön kamerasına verilmemelidir.

Fungal ve viral enfeksiyonlar için kullanılmamalıdır.

Kulak zarında delinme mevcut ise kullanılmamalıdır.

Gözde kontakt lens takılı iken uygulanmamalıdır.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım:

Hamilelikte ve laktasyonda oluşabilecek etkiler dökümante edilmemiştir.

Doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:

GETAMİSİN Göz ve Kulak Damlası uygulandıktan sonra görmede hafif bulanıklık olabilir. Görüş netlik kazanana kadar araba ve makine kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş

Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sok. No:12 34020 Topkapı-İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gentamisin kullanımı ile gözde geçici bir irritasyon görülebilir.

Gentamisin ile görülen hipersensitivite reaksiyonları genellikle gecikmiş olarak ortaya çıkar. Bu reaksiyonlar irritasyon, yanma, dermatit ve kaşıntıdır. Gentamisin, sistemik veya açık yaralar ve hasara uğramış ciltlere topikal olarak uygulandığında ototoksisitesi nedeniyle parsiyel veya total sağırlık oluşturabilir. Bu etkinin oluşma ihtimali yüksek dozlar uygulandığında ve/veya renal veya hepatik bozukluklar mevcut olduğunda artar.

Topikal oküler uygulamalardan sonra ancak küçük çocuklar ve bebekler için bu tür bir risk mevcut olup, diğer yaş gruplarında ihtimal düşüktür.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.