Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka GETAMISIN
Etken Madde Kodu SGKF3P-GENTAMISIN SULFAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01GB03
ATC Açıklaması Gentamisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A03388
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 0,76 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 0,76 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Yaşlılar ve böbrek yetmezliği olan hastalar yakından takip edilmeli, audiometrik testler uygulanmalı, böbrek fonksiyonları tayin edilmelidir. Önceden streptomisin kullanan şahıslarda böbrek hasarına ait bulgular araştırılmalıdır.
Doz Aşımı

Gentamisin aşırı dozda alındığında, hemodiyaliz veya peritonal dializ yarar sağlar.

Endikasyonlar

GETAMİSİN, Gentamisine hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği solunum sistemi (anjin, tonsilit, bronşit, pnömoni, ampiyem), üriner sistem (piyelonefrit, sistit, üretrik, prostatit, gonore), kemik ve yumuşak doku (osteomiyelit, peritonit, endometrit) enfeksiyonları ile septisemi, menenjit ve otite özellikle endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

GETAMİSİN’in etkin maddesi olan Gentamisin, Micromonospora purpurea mantarlarından elde edilen geniş spektrumlu bir antibiotiktir. Isıya ve pH değişikliklerine karşı dayanıklıdır. Bu nedenle buzdolabında saklanmasına gerek yoktur.

Gentamisin’in tesir spektrumu içine; Pseudomonas aeroginosa, Esherichia coli, Klebsiella ve Aerobacterler, Staph. aureus, beta hemolitik Streptokoklar, D.pneumoniae, Past. multocida, H.influenzae, Vibrio comma, Proteus mirabilis, pigmentsiz Serratia’lar, Mycoplasma pneumoniae girer. Ayrıca Gentamisin; Salmonella, Shigella, Brucella ve Listeria’lar ile Proteus inconstans, Neisseria gonorrhoeae, N.menengitidis, Clostridia ve Corynebacteria’lar üzerine de etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

GETAMİSİN verilmesi ile aktif serum konsantrasyonlarına 30-60 dakika içinde ulaşılır ve 6-8 saat süre ile ölçülebilir bir düzeyde kalır.

Bebeklerde, 2.5 mg/kg tek  doz gentamisin, 8-12 saat süre ile 3-5 µg/ml’lik serum seviyeleri meydana getirir.

1 haftalıktan 6 aylığa kadar olan bebeklerde Gentamisin serum yarı ömrü 3-3.5 saattir. Bir haftalıktan daha küçük prematüre bebeklerde Gentamisin serum yarı ömrü 5.5 saattir.

1500 gramdan daha az ağırlıktaki prematüre bebeklerde ilacın serum yarı ömrü 11.5 saat; 1500-2000 gram ağırlıkta 8 saat; 2000 gram vücut ağırlığının üstünde ise yaklaşık olarak 5 saattir.

GETAMİSİN’in tesir mekanizması, streptomycin’in de dahil olduğu aminoglikozid grubu antibiyotiklerinki gibidir, fakat etkinlik açısından onlardan daha üstündür. GETAMİSİN, Ampisilin, Karbenisilin, Kanamisin ve Kolistin ile birlikte verildiği zaman bir kısım bakteriler üzerinde aditif, sinerjik bir tesir gösterir. Gentamisin, ağız yolu ile verildiği zaman gastrointestinal sistemden emilmez. Bu nedenle, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyonlar şeklinde kullanılır. İtrahı idrarladır. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda verilen dozun %70'i ilk 24 saatte idrarla atılır. (İdrarla 100 mcg/ml’lik bir konsantrasyonun üstüne çıkabilir). Böbrek fonksiyonlarının bozulmuş olduğu hallerde ve üremik hastalarda dahi kullanılabilir ancak böbrek fonksiyon bozukluklarında itrah yavaşladığı için, dozun fonksiyon bozukluğu ile orantılı olarak azaltılması gerekir.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

 

2 ml’lik her ampul;
80 mg Gentamisin’e eşdeğer Gentamisin sülfat,
Diğerleri: Metil paraben 3.6 mg, Propil paraben 0.4 mg, Sodyum metabisülfit 6.4 mg; EDTA disodyum 0.2 mg Enjeksiyonluk su q.s 2 ml ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

Gentamisin, Sisplatin, Sefaloridin, Kanamisin, Amikasin, Neomisin, Polimiksin B, Streptomisin, Kolistin ve Paromomisin gibi nefrotoksik ve nörotoksik ilaçlarla birlikte veya peşpeşe kullanılmamalıdır.

Gentamisin; Etakrinik asid ve Furosemid gibi ototoksik tesir gösterebilen diüretiklerle birlikte verilmemelidir. İ.V. yoldan verilen diüretikler, Gentamisin’in serum ve doku konsantrasyonunu arttırabilmektedir.

Gentamisin nöromüsküler blok yapıcı ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.

GEÇİMSİZLİKLERİ:

Diğer ilaçlarla karıştırılıp kullanılması tavsiye edilmez.

Amfoterisin ve Heparinle birlikte parenteral kokteyl halinde uygulanmaz.

Ampisilin, Benzin Penisilin, Kloksasilin, Metisilin ve Karbenisilin ile karıştırılarak uygulanmamalıdır, aktivitesini kaybeder. 

Kontraendikasyonlar

GETAMİSİN, Gentamisin ve diğer aminoglikozidlere karşı bilinen hassasiyeti olan kişilerde kontrendikedir. Gentamisin’in nöromüsküler blok yapıcı etkisinden dolayı nöromüsküler blok yapıcı ajanlarla birlikte verilmesi letaliteyi arttırmaktadır. Bu yüzden birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

GETAMİSİN’in intravenöz ve intramüsküler uygulamalardaki dozu aynıdır. Böbrek fonksiyonları normal olan erişkin hastalar için ortalama günlük doz, vücut ağırlığının kilosu başına 3 mg’dır. Bu doz 3 eşit kısma bölünerek eşit aralarla (8 saatte 1 mg / kg) verilir. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 5 mg / kg’a kadar arttırılabilir. Enfeksiyon kontrol altına alındığında 3 mg / kg’lık günlük doza dönülmelidir.

Ağır yanık vakalarında, Gentamisin’in  serum konsantrasyonu düşük olabileceğinden, dozun ayarlanabilmesi için antibiotiğin serum konsantrasyonunun tayini yararlıdır.

GETAMİSİN çocuklara günde 6-7.5 mg / kg olarak (8 saatte bir 2-2.5 mg / kg) verilir. Bebeklere günde 7.5 mg / kg (8 saatte bir 2.5 mg / kg) bir haftalıktan küçük bebeklere ve prematürelere günde 5 mg / kg (12 saatte bir 2.5 mg / kg) olarak verilmesi uygundur.

Mutad tedavi süresi tüm hastalar için 7-10 gündür.

İntravenöz uygulamalarda GETAMİSİN fizyolojik tuz veya %5 dekstroz solüsyonları içinde, 1 seferlik doz, 50-200 ml solüsyonla dilüe edilerek 1.5-2 saatlik bir sürede verilir. Çocuklar ve bebeklere verilecek infüzyon solüsyonunun hacmi daha düşük olmalıdır.

GETAMİSİN, hiçbir zaman başka bir ilaçla karıştırılarak verilmemeli, gereğinde diğer ilaçlar ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda Gentamisin itrahı azalacağından kanda daha fazla ilaç birikir. Bu gibi durumlarda serumdaki Gentamisin düzeyi sık sık kontrol edilmeli, doz araları uzatılmalıdır.

Doz araları serum kreatinin düzeyini (mg / 100 ml), 8 ile çarpılarak bulunulabilir.

Örneğin: 60 kg vücut ağırlığına sahip serum kreatininin düzeyi 2.0 mg/100 ml olan bir hastaya 16 saatte bir 60 mg (1 mg/ kg) Gentamisin verilebilir (2 x 8 =16)

Ağır enfeksiyonlarda, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalara daha düşük dozda fakat daha sık Gentamisin verilmesi gerekebilir. Böyle hallerde 8 saatte bir uygulanacak dozun tesbiti için, böbrek fonksiyonları normal hastalara önerilen bir defalık doz, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastanın serum kreatinin düzeyine bölünerek, bu hastaya verilecek bir defalık doz hesaplanabilir.

Örneğin: Vücut ağırlığı 60 kg, serum kreatinin düzeyi 2 mg / 100 ml olan bir hastaya 60 mg’lık (1mg / kg) bir inisiyal dozdan sonra, 8 saatte bir 30 mg Gentamisin verilmesi uygundur. (60:2=30)

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Getamisin Ampul 40 mg.

Getamisin Pediatrik Ampul 20 mg.

Getamisin Göz ve Kulak Damlası 5 ml.

Saklama Koşulları

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 ml’de 80 mg Gentamisin’e eşdeğer Gentamisin sülfat ihtiva eden 1.2 ve 5 ampulluk kutular.

Uyarılar/Önlemler

Gentamisin, özellikle böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda ve önerilenden uzun süre veya yüksek dozda kullanıldığında, nefrotoksik ototoksik olabilmektedir.

Ototoksisite (baş dönmesi, tinnitus, işitme duyusunun kaybı) ve nefrotoksisite belirtileri dozun azaltılmasını, icabında tedavinin kesilmesi gerektirir.

Yaşlılar ve böbrek yetmezliği olan hastalar yakından takip edilmeli audiometrik testler uygulanmalı, böbrek fonksiyonları tayin edilmelidir. Önceden streptomisin kullanan şahıslarda böbrek hasarına ait bulgular araştırılmalıdır.

Gentamisin’in dozu, doruk serum konsantrasyonu uzun süre 12 mcg/ml’nin üstünde kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Aşırı dozlar riski arttırır. Gentamisin ile tedavi süresince hastaların bol sıvı alması yararlıdır.

Sodyum metabisülfit içermekte olduğundan özellikle astımlı hastalarda anafilaksi dahil olmak üzere allerjik reaksiyonlar görülebilir.

Myasthenia gravis ve parkinson vakalarında dikkatle kullanılmalıdır.

Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, Getamisin ile tedavi sırasında da hassas olmayan mikroorganizmaların üremesi sonucu bir süperenfeksiyon görülebilir. Böyle durumlarda, gerekli önlemler alınmalıdır.

Hamilelikte emniyetle kullanabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gentamisin alan hastalarda bulantı, kusma, baş ağrısı, böbrek harabiyeti, albüminüri, oliguria, kalıcı olan parsiyel veya total sağırlık görülebilir. Paranteral olarak birkaç gün gentamisin uygulamasının disfonksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Semptomların şiddeti ve ortaya çıkması doza ve tedavinin uygulama süresine bağlıdır. Renal  semptomlar ilacın kesilmesiyle ortadan kaybolur. Ototoksisitesi irreversibldir.

Gentamisin kullanımı ile daha nadir olarak solunum depresyonu, konfüzyon, depresyon, görme bozuklukları, iştahsızlık, kilo kaybı, hipertansiyon veya hipotansiyon, deri döküntüsü, larenks ödemi, anafilaktik reaksiyonlar, akut organik beyin sendromu, pulmoner fibrosis, eklem ağrısı, geçici hepatomegali ve splenomegali görülebileceği bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.