Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka GISMOTAL
Etken Madde Kodu SGKFU7-TRIMEBUTIN MALEAT
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A03AA05
ATC Açıklaması Trimebutin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A10451
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,22 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E251B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda alındığında hasta erken görülmüşse kusturulur ve midesi yıkanır, daha sonra genel semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır.

Endikasyonlar
  •  İrritabl bağırsak sendromuna bağlı olarak oluşan, fonksiyonel tipte; karın ağrıları ve kramplar, spazm,şişkinlik, ishal ve/veya kabızlık periyotları   
  • Fonksiyonel sindirim bozuklukları
  • Gastrointestinal polimorf semptomlar
Farmakodinamik Özellikler

Trimebutin, sindirim sisteminin fonksiyonel motilite hastalıklarında düzenleyici ve normalleştirici etki gösterir. Hipokinetik sindirim kaslarını stimüle ederek peristaltizmi artırır, hiperkinetik kaslarda ise spazmolitik etkisi vardır. Trimebutin, sindirim düz kaslarında spontan faz III migratör motor kompleksleri başlatarak normal peristaltik dalgaların dönüşünü kolaylaştırır. Trimebutin’in sindirim sistemi motilitesi üzerindeki bu düzenleyici etkisi kolinerjik sistem üzerinde modülatör olarak rol oynayan periferik enkefalinerjik reseptörler aracılığı ile gerçekleşir. Ayrıca doğrudan Ca2+ ve K+ iyon kanallarını etkilemesi de mümkündür.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon : Trimebutin oral yolla alındıktan sonra çabuk absorbe olur ve 1-2 saatte plazmada doruk düzeylere erişir. Yoğun ilk geçiş etkisi nedeniyle değişmemiş molekülün biyoyararlılığı % 4-6 kadardır. Besinler biyoyararlanımı etkilemez. Oral yolla alınan farmasötik formların biyoyararlanımı eşittir.
 
Dağılım : Trimebutin dağılım hacmi büyük olup yaklaşık 88 litre kadardır. Oto-radyografi kullanılarak yapılan araştırmalarda ilacın gastrointestinal sistemde yoğunlaştığı görülmüştür. Proteine bağlanması düşük olup % 5’in altındadır.
 
Metabolizma : Trimebutin karaciğerde metabolize olur. Başlıca aktif metaboliti monodesmetiltrimebutin olup verilen dozun % 25’i metabolite dönüşür. Eliminasyon yarı ömrü 4 saattir.
 
Atılım : Trimebutin’in büyük bölümü metabolitler şeklinde idrarla elimine edilir. Verilen bir dozun ortalama % 70’i 24 saat içinde idrarla elimine olur. Trimebutin vücutta birikmez.

 

Farmasötik Şekli

 TABLET

Formülü

Her tablet ; 200 mg Trimebutin maleat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Bugüne kadar herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Trimebutin’e ya da preparat içindeki bileşenlerden herhangi birine, asetil salisilik asit veya öteki COX inhibitörlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

GİSMOTAL 100 mg Tablet, 40 tabletlik blister ambalajlarda

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

GİSMOTAL 200 mg Fort Tablet, 20 ve 40 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı :
 
Gebelikte kullanımı : Gebelik kategorisi B.
 
Deneysel araştırmalarda Trimebutin’in teratojen etkisi görülmemiştir. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırma bulunmamaktadır.
GİSMOTAL gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, daha sonraki aylarda ise beklenen faydaları potansiyel risklerine üstünse kullanılmalıdır.
 
Emzirme döneminde kullanımı :
 
Trimebutin’in emzirme döneminde kullanılmasının güvenli olup olmadığı araştırılmamıştır. GİSMOTAL emziren annelerde kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanımına etkisi : Araç ve makine kullanımına bilinen bir etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Seyrek olarak deri erüpsiyonu, ağız kuruluğu, baş ağrısı, bulantı, asteni, baş dönmesi görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.