Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka GLIKRON
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BB09
ATC Açıklaması Gliklazid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,81 TL (1 Mart 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,81 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek başlıca semptom, hipoglisemidir. Böyle hallerde mide yıkanmalı, uygun yollarla hipoglisemi giderilmeli, ilacın etkisi sona erene kadar kan şekeri tayini sürekli tekrarlanmalıdır.

Endikasyonlar

Olgunluk çağı diyabetinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

GLİKRON Tabletin etken maddesi olan Gliklazid, hipoglisemik etkisinin yanı sıra trombosit agregayonu ve adezyonunu azaltan ve fibrinolitik aktiviteyi artıran bir maddedir.

Gliklazid, gün boyunca gliseminin stabil kalmasını sağlar. Açlıkta glisemiyi normal düzeyde tutar, reaksiyonel ve post-parandiyal hiperglisemiyi önler. Gliklazid’in mikrotrombozları önleyici etkisi de vardır. Bu etki, maddenin;

  • Kandaki trombosit agregasyonu ve adezivitesiniazaltıcı
  • Fibrinolitik,
  • Adrenalin’in vazokonstriktör tesirini önleyici özelliklerinden kaynaklanır.
Farmakokinetik Özellikler

Gliklazid, oral olarak alındığında süratle absorbe olur. Yarı ömrü yaklaşık 10-12 saattir. Karaciğerde metabolizasyona uğrar. %5’den daha az bir kısmı idrarla değişmeden itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet,80 mg Gliklazid ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Fenilbutazon, salisilatlar, sülfonamidler, kumarin türevleri, MAO İnhibitörleri, beta blokerler, tetrasiklinler, Klofibrat, Kloramfenikol, Diisopiramid, Mikonazol (oral) ve Simetidin, Gliklazid’in hipoglisemik etkisini artırabilir.

Kortikosteroidler, oral kontraseptifler, tiazid grubu diüretikler, fenotiazin türevleri, tiroid hormonları ve aşırı laksatif kullanımı ise Gliklazid’in hipoglisemik etkisini azaltabilir.

Kontraendikasyonlar

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, hamilelikte, ketoz ve asidoz gibi komplikasyonların mevcudiyetinde, diyabetik prekoma ve komada, jüvenil diyabette, ağır travma sonrasında, ameliyat edilecek diyabetlilerde ve Gliklazide karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doz hastanın cevabına göre ayarlanmalıdır.

Erişkinlerde total günlük doz 40-320 mg arasında değişir. Tedaviye günde 40-80 mg (1/2 -1 tablet ) verilerek başlanmalı ve bu doz yeterli kontrol sağlanana kadar giderek artırılmalıdır.

Tek bir doz, 160 mg’ı (2 tablet) aşmamalıdır. Daha yüksek dozlar uygulanmak istendiğinde günlük doz iki eşit kısma bölünerek 2 defada verilmelidir.

Şişmanlarda ve yeterli cevap sağlanamayan hastalarda, tedaviye başka bir ilaç eklenebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

DEVA HOLDİNG A.Ş.  

Gültepe Kavşağı No : 199, 34413  4. Levent – İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

09.02.1999 – 190 / 13

Saklama Koşulları

25 °C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Işıktan ve nemden koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20, 60 ve 100 tablet içeren blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında biyolojik kontroller sıklaştırılmalıdır. Anne sütüne geçebileceği göz önünde tutulmalıdır. Böbrek yetmezliğinde dozun azaltılması veya tedavinin tamamen durdurulması gerekebilir.

Gliklazid kullanımı ile diğer sülfonilüre türevlerinde olduğu gibi hipoglisemi oluşabilir. Bu risk yalnız diyet ile kontrol altına alınmış olanlarda; glikoz ve kalori alımı eksikliğinde, yanlışlıkla aşırı dozda Gliklazid alanlarda; karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğinde daha yüksektir.

Hipoglisemi riskini azaltmak için tedavinin ilk günlerinde doz, kandaki glikoz düzeyindeki değişiklik ve 24 saatlik idrardaki glikoz düzeyi göz önünde alınarak ayarlanmalıdır. Hafif hipoglisemi semptomları görüldüğünde (ör: terleme,sararma, taşikardi, yorgunluk), ciddi hipoglisemik reaksiyonlarla karşılaşıldığında ve hiperglisemi oluştuğunda, doz yeniden ayarlanmalıdır.

Üretim Yeri

DEVA HOLDİNG A.Ş.  İLAÇ FABRİKASI

Gültepe Kavşağı No : 199, 34413  4. Levent – İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gliklazid kullanımı ile en sık görülen yan etki hipoglisemidir. Nadiren hepatit ve karaciğer yetmezliği görülebilir. Her ne kadar bulantı, diyare veya konstipasyon, dispepsi gibi gastrointestinal şikayetler bildirilmişse de bunlar ilacın yemeklerle birlikte alınması ile önlenebilir.

Gliklazid ile tedavi edilen bazı şahıslarda cilt reaksiyonları, anemi, lökopeni, trombositopeni ve granülositopeni görülmüşse de bu belirtilerin ilaçtan kaynaklandığı kanıtlanamamıştır.