Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Marka GLUCAGEN
Etken Madde Kodu SGKF44-GLUCAGON HCL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu H04AA01
ATC Açıklaması Glukagon
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A03436
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 126,04 TL (17 Haziran 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 112,54 TL (5 Nisan 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozun advers etkileri bildirilmemiştir. Bakınız Yan Etkiler/Advers Etkiler. Aşırı dozdan şüphelenildiği durumlarda (yani; terapötik dozların üstünde) serum potasyum değeri azalabilir; eğer gerekiyorsa takip edilmeli ve düzeltilmelidir.

Endikasyonlar

İnsülin tedavisi gören diyabetli hastalarda oluşabilen ciddi hipoglisemik reaksiyonların tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Glukagon, kana glukoz olarak salınan karaciğer glikojenini harekete geçiren bir hiperglisemik ajandır. Karaciğer glikojeni tükenmiş kişilerde glukagon etkili olmayacaktır. Bu nedenle, açlık, adrenal yetmezlik, kronik hipoglisemi veya alkole bağlı hipoglisemi durumlarında glukagonun etkisi çok azdır veya hiç yoktur.

Glukagonun adrenalinden farklı olarak kas fosforilazı üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle, iskelet kasında mevcut olan daha büyük glikojen depolarının karbonhidrata dönüşümünde  yardımı olamaz.

 

Glukagon katekolaminlerin salınımını stimüle eder. Feokromositoma varlığında, glukagon tümörden çok fazla katekolamin salınımına neden olabilir, bu da akut hipertansif reaksiyona yol açabilir.

Glukagon gastrointestinal sistemdeki düz kasların tonüs ve motilitesini inhibe eder.

Farmakokinetik Özellikler

İnsanda glukagonun metabolik klirens hızı yaklaşık 10 ml/kg/dak’dır. Kan plazması içinde ve dağıldığı organlarda enzimatik yolla parçalanır. Karaciğer ve böbrek glukagonun en büyük oranda klirensinin gerçekleştiği organlardır. Her organ klirens hızında ortalama % 30 rol oynar.

 

Glukagonun kanda yaklaşık 3-6 dakikalık kısa bir yarılanma ömrü vardır.

İntravenöz/ven içine enjeksiyondan sonra etki 1 dakika içinde başlar.  Etki süresi, inceleme altındaki organa ve doza bağlı olarak 5-20 dakika aralığı içindedir. İntramusküler enjeksiyon sonrası etkisi 5-15 dakika içinde başlar ve etkisi doz ve organa bağlı olarak 10-40 dakika sürer.

Ciddi hipogliseminin tedavisinde kullanıldığında, kan glukozu üzerine etki genelde 10 dakika içinde görülür.

Farmasötik Şekli

GlucaGen® 1 mg HypoKit

Enjeksiyonluk çözelti halinde uygulamak için toz ve önceden-doldurulmuş enjektörde çözücü

Formülü

Flakon içinde

Etkin madde: Glukagon 1 mg (1 IU) (hidroklorür olarak)

Diğer maddeler: Laktoz monohidrat  

 

Çözücü (Kullanıma hazır dolu enjektör içinde)

Enjeksiyonluk steril su : 1 ml.

Sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı)

Hidroklorik asit (pH ayarlayıcı)

 

Çözücü ile glukagonun sulandırılması sonrası (steril enjeksiyonluk su) her flakon yaklaşık olarak 1 mg/ml glukagon ve 107 mg/ml laktoz monohidrat içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

İnsülin: Glukagona karşı antagonistik etki göstermektedir.

İndometazin: Glukagon kan şekerini yükseltici etkisini kaybedebilir veya paradoksal olarak hipoglisemi oluşturabilir.

Warfarin: Glukagon, warfarinin antikoagülan etkisini artırabilir.

 GlucaGen onaylanan endikasyonlarda kullanıldığında, diğer ilaçlarla arasında başka bir etkileşme bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Glukagon veya yardımcı maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. GlucaGen feokromositomada kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Dondurularak kurutulmuş ürünü beraberindeki çözücü ile Kullanım Şekli ve Dozu'nda tarif edildiği şekilde çözünüz. Sulandırılan çözelti deri altına, kas içine veya intravenöz/ven içine uygulanılır.

 

Ciddi hipoglisemi

 

a. Tıbbi personelin uygulaması:

Deri altına, kas içine veya intarvenöz/ven içine enjeksiyon 1.0 mg (25 kg üzeri veya 6-8 yaş üzeri çocuk veya yetişkinler) veya 0.5 mg (25 kg veya 6-8 yaşın altındaki çocuklar) uygulanır. Hasta normalde 10 dakika içinde cevap verecektir. Hasta tedaviye yanıt verdiğinde, hipogliseminin tekrarlanmasını önlemek ve karaciğer glikojenini yeniden depolamak için oral karbonhidrat verilir. Eğer hasta 10 dakika içinde yanıt vermezse, intravenöz/ven içi glukoz verilmelidir.

 

b. Hastaya bir yakını tarafından uygulanması:

GlucaGen aşağıda belirtildiği gibi enjekte edilir.

Deri altına veya kas içine enjeksiyon 1.0 mg (25 kg üzeri veya 6-8 yaş üzeri çocuk veya yetişkinler) veya 0.5 mg (25 kg altındaki veya 6-8 yaşın altındaki çocuklar)  uygulanır. Hasta normalde 10 dakika içinde cevap verecektir. Hasta tedaviye yanıt verdiğinde, hipogliseminin tekrarlanmasını önlemek ve karaciğer glikojenini yeniden depolamak için oral karbonhidrat verilir.

Ciddi hipoglisemili hastaların tümü için tıbbi yardım gereklidir. 

 

Enjeksiyon için çözeltinin hazırlanması

 

1. Flakonun turuncu kapağını çıkarınız. Enjektörün ucundaki iğnenin kapağını çıkarınız. GlucaGen içeren flakonun lastik kapağına iğneyi batırınız.  Enjektörün içindeki sıvının tümünü flakonun içine enjekte ediniz. 

  

 

2. İğneyi flakondan ayırmadan, GlucaGen’in tamamen çözünene ve çözelti berrak hale gelene kadar flakonu hafifçe çalkalayınız.

3. Enjektör pistonunun sonuna kadar itili olduğundan emin olunuz. Flakonun içindeki çözeltinin tamamını enjektör içine çekiniz. Pistonu çekerken enjektörden ayırmamaya dikkat ediniz.

 4. Hava kabarcığını çıkarınız ve enjeksiyonu yapınız. Lütfen dozlama bilgisi için önceki paragrafa bakınız.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Kapalı ambalajında 2-8 °C arasında buzdolabında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır. Dondurulmamalıdır.

 

GlucaGen HypoKit  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 18 aya kadar saklanabilir. Son kullanma tarihi aşılmamalıdır.

 

Ender durumlarda lif oluşum belirtileri (viskoz görünüş) veya çözünmeyen maddeler gözlendiği durumlarda kullanılmadan atılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

GlucaGen 1mg HypoKit tek dozluk ambalajdadır. Plastik kutusu içinde liyofilize toz halinde 1 mg (1 IU) glukagon içeren 1 flakon ve 1 ml steril enjeksiyonluk su ile dolu 1 adet steril kullanıma hazır dolu enjektör bulunur. Kullanıma hazır kit halindedir.

Uyarılar/Önlemler

Sekonder bir hipogliseminin oluşumunu önlenmek için hasta tedaviye yanıt verdiğinde veya diyagnostik işlem için kullanılıyorsa işlem bittiğinde, karaciğer glikojenini yeniden depolamak için oral karbonhidratlar verilmelidir. Ciddi hipoglisemi durumunda, intrevenöz olarak glukoz verilmesi gerekebilir.

 

Glukagonun insüline karşı antagonist olarak etki göstermektedir. Eğer insülinoma veya glukanoma olan hastalarda kullanılırsa dikkatle  izlenmelidir. Kardiyak hastalığı olduğu bilinen yaşlı hastalarda veya diyabetli hastalardaki endoskopik veya radyoskopik prosdedürlerde ek olarak GlucaGen kullanıldığında da hastalar dikkatle izlenmelidir.

 

Çözelti içinde, lif oluşumu (viskoz görünüş) veya katı partiküllerin bulunması durumunda, kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Pazara veriliş sonrası deneyime dayanarak advers ilaç reaksiyonları çok nadirdir (<1/10,000) (11 - yıldan fazla bir periyot boyunca tahmin edilen tedavi sayısı 14 milyondur.)

 

Genel aşırı duyarlılık reaksiyonlarını da kapsayan aşırı duyarlılık reaksiyonları izole vakalarda bildirilmiştir (<1/10,000).

Karın ağrısı, bulantı ve kusma, özellikle 1 mg üzerindeki dozlarda veya hızlı enjeksiyon ile (1 dakikanın altında) çok nadir vakalarda (<1/10,000) oluşabilir.

 

Üst gastrointestinal sistem endoskopisi prosedürleri için premedikasyon olarak GlucaGen alan hastalarda, uygulamadan sonra 2 saate kadar hipotansiyon bildirilmiştir.

 

Hastalar tedaviye cevap verdiklerinde, sekonder hipoglisemi bazen ciddi olarak oluşabilir. Bu daha çok, diyagnostik prosedür öncesi aç olan hastalarda bildirilebilir.

 

Glukagonun pozitif inotropik ve kronotropik etkisi (taşikardi) vardır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.