Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Marka GONAPEPTYL
Etken Madde Kodu SGKFUB-TRIPTORELIN ASETAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 7
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu L02AE04
ATC Açıklaması Triptorelin
NFC Kodu NE
NFC Açıklaması Parenteral Kullanıma Hazır SC Enjektörler
Kamu Kodu A02111
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 251,12 TL (17 Haziran 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 225,63 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Zehirlenme belirtileri: Etken madde triptorelinin geniş tedavi alanı nedeniyle dozaşımı veya zehirlenme belirtisi beklenmemektedir. Böyle bir durumun olması halinde semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
Decapeptylâ, seks steroidlerinin kastrasyon düzeylerine kadar düşürülmesinin endike olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin:
Erkeklerde:
Terapi amaçlı: İlerlemiş hormon bağımlı prostat kanserlerinde semptomatik tedavi amaçlı
Tanı amaçlı:Prostat kanserinin hormon bağımlılığının ayırıcı tanısını yapabilmek amaçlı
Kadınlarda:
Endometriozis, uterus miyomu, IVF
Farmakodinamik Özellikler
Decapeptylâ , gonadotropin’in (GnRH) sentetik analoğudur. Doğal moleküldeki 6. aminoasidin eklenmesi sonucunda agonistik etki artmış ve plazma yarı ömrü uzamıştır.
Decapeptyl’in günlük enjeksiyonları başlangıçta hipofizden LH ve FSH’ın salınımını uyarmaktadır. Uzun süreli uyarıdan sonra gonadotropin salınımı azalır ve seks steroidleri (testesteron ve östrojen) kastrasyon seviyelerine iner. Bu etkiler geri dönüşümlüdür.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon ve Dağılım:
Elde edilen farmakokinetik verilere göre Decapeptyl subkutan olarak uygulandıktan sonar triptorelinin biyoyararlanımı %100’e yakındır.
 
Metabolizma ve Eliminasyon:
Triptorelinin eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 3-5 saattir. Daha küçük peptid ve amonioasitlere metabolizasyon genellikle karaciğer ve böbreklerde gerçekleşir. Triptorelin başlıca idrarla atılır.
 
Klinik çalışmalar, ciddi karaciğer ve böbrek yetersizliği olan hastalarda triptorelin birikme riskinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir (böyle hastalarda yarı ömür yaklaşık 8 saat).
Farmasötik Şekli

Enjeksiyonluk solüsyon

Formülü
1 ml’1ik şırınga içerisinde:
Triptorelin asetat               105 mg
(95.6 mg Triptorelin eşdeğeri)
Sodyum klorür                            9 mg
Glasiyel asetik asit             0.00002 ml
Enjeksiyonluk su                1 ml
İlaç Etkileşmeleri

Östrojen içeren hiçbir ilaçla birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar
Erkeklerde
·         Hormona bağlı olmayan prostat kanseri
·         Cerrahi kastrasyonu takiben. DECAPEPTYL®, testosteron düzeyinde ilave bir azalmaya neden olmaz. 
Kadınlarda
·         Klinik olarak belirgin osteoproz ya da osteoproz riski (örn. Azalmış kemik yoğunluğu).
·         Hamilelik
·         Laktasyon
Yardımlı üreme teknikleri:
·         Özellikle polikistik overli hastalarda, ultrasonografi ile tespit edilen foliküller 10’ dan fazla olduğunda DECAPEPTYL®, kullanımında önlemlerin sayısı artırılmalıdır. 
Erkeklerde ve kadınlarda
Triptorelin, poli (DL-laktid-ko-glikolid), dekstran veya diğer herhangi bir bileşene duyarlılık gösteren kişilerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Mutad doz, 7 gün süreyle 0.5 mg'dır ve deri altına zerkedilir. Daha sonra idame dozu, 0.l mg uygulanır. IVF’te dozaj uygulanan protokole göre değişir. Genellikle, siklus/ilk foliküler fazı ilk gününden itibaren hCG uygulamasına kadar günde 0.1mg (kısa protokol) siklus/ilk foliküler fazı ilk gününden itibaren hCG uygulamasına kadar üç gün 0.1mg’dır (çok kısa protokol).

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Yoktur.

Saklama Koşulları

Decapeptyl 0.1mg buzdolabında (2-8°C) saklanmalıdır. Tek kullanımlık enjektörler ambalajı içinde ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Decapeptyl 0.l mg: 1 ml solüsyon içeren, kullanıma hazır 7 şırıngalık kutularda

Uyarılar/Önlemler
Tedavi seks steroidlerinin serum düzeylerine göre ayarlanmalıdır. Özellikle polikistik overleri olanlarda aşırı uyarılmayı önlemek için foliküler büyüme ve luteal faz dikkatle izlenmelidir.
Erkeklerde: Başlangıçta serum testesteron bazı hastalarda yükselebilir, bu nedenle hastalığın bazı belirtileri geçici olarak şiddetlenebilir, örneğin; idrar yolu obstrüksiyonu, metastaza bağlı kemik ağrıları gibi. Bu vakalarda tedavinin ilk haftasında hasta yakından takip edilmelidir. İlk tedavi periyodunda serum testesteron düzeylerindeki yükselme antiandrojen tedavisi ile engellenebilir. Gerekli olan vakalarda semptomatik tedavi kullanılabilir.
Kadınlarda: Tedaviden önce gebelik durumu kontrol edilmelidir. Tedavinin ilk ayında kadınlar hormonal olmayan kontraseptifler kullanmamalıdırlar. Decapeptyl tedavisi sırasında kadınlar östrojen pereparatı kullanmamalıdırlar. Uterus miyomu tedavisi sırasında uterusun ve miyomun boyutları, örneğin ultrasonografi ile düzenli olarak ölçülerek takip edilmelidir. Az sayıdaki vakada, miyom dokusuna göre orantısız olarak uterus hacminin hızla küçülmesi, kanamaya ve sepsise neden olmuştur.
 
Gebelik ve laktasyon:
Gebelikte kullanım kategorisi X. Gebelik ve laktasyon döneminde kesinlikle kullanılmaz.
 
ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ
Araç ve makina kullanıma hiçbir etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hormon üretiminin baskılanması sonucu en çok sıcak basması olmak üzere (erkeklerde % 30 ve kadınlarda %75-100) hastalarda yan etkiler görülebilir. Ayrıca, empotans ve libido azalması erkek hastaların %30-40’ında görülür. Kanama veya deride lekelenme, terleme, vajinal kuruma ve /veya disparoni, libido azalması ve ruh hali değişiklikleri kadınların %10’unda görülür.
 
Tedavinin ilk haftasında testosteron seviyelerindeki normal artış, belirtilerin ve şikayetlerin artmasına neden olabilir (örn. Üriner tıkanma, metastazların neden olduğu iskelet ağrısı, omurga kasılması, kas yorulması ve bacaklarda lenfomatik ödem). Bazı durumlarda üriner yolun tıkanması böbrek fonksiyonunu azaltabilir. Bacaklarda asteni ve paresteziyle birlikte nörolojik sıkışma gözlenmiştir.
 
Organ grubu
Yaygın advers etkiler
(>1/100, <1/10)
Yaygın olmayan advers etkiler (> 1/1000, <1/100)
Kadınlarda
Metabolik ve beslenme
 
Seruım kolesterol düzeyinde hafif artış
Merkezi ve periferal sinir sistemi
 
Görme bozuklukları; parestezi
Genel
 
Sırt ağrısı
Erkeklerde
Platelet, kanama ve pıhtılaşma sorunları
 
Trombo-embolik rahatsızlık
Endokrin
Jinekomasti; başağrısı; terleme
Testiküler atrofi; sakal gelişiminde azalma; göğüs, kol ve bacaklarda kıl azalması
Kardiyovasküler
 
Hipertansiyon
Gastro-intestinal
 
İştah kaybı; gastralji; ağız kuruması
Solunum sistemi rahatsızlıkları
 
Astım
Genel
 
Kilo değişiklikleri
Erkekler ve Kadınlarda
Endokrin
Depresif ruh hali; tahriş
 
Metabolik ve beslenme
 
Yükselmiş enzim seviyeleri (LDH, γGT, SGOT, SGPT)
Gastrointestinal
Bulantı
 
Kas-iskelet sistemi
Miyalji; artralji
 
Genel
Yorgunluk; uyku bozuklukları; aşırı duyarlık reaksiyonları (kaşıntı; cilt dökünütüsü; ateş)
Anafilaksi
Uygulama yeri rahatsızlıkları
Uygulama noktasında geçici ağrı
Uygulama noktasında yabancı vücut reaksiyonu
 
Hafif trabekül kemik kaybı görülebilir. Bu durum, tedavinin kesilmesini takiben 6-9 ay içinde genellikle geçer.
Triptorelin kullanımında iki epifizyoliziz capitis femoris vakası bildirilmiştir. Nedensel ilişki saptanamamıştır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.