Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka GONAPHENE
Etken Madde Kodu SGKF93-KLOMIFEN SITRAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G03GB02
ATC Açıklaması Klomifen
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A03473
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,26 TL (16 Ocak 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,26 TL (16 Ocak 2015)
Kurumun Ödediği 6,46 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Ruhsatı İptal edildi.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
 1. Klomifen sitrat, eşleri fertil ve potent olup, gebe kalmak isteyen kadınlarda ovulasyon yetersizliği vakalarında kullanılır.
 2. Klomifen sitrat ayrıca polikistik over sendromu ve bazı durumlarda gonadotropinlere ilave olarak ve in-vitro fertilizasyon programlarında da kullanılır.
Klomifen sitrat ancak aşağıdaki durumların varlığında uygulanabilir:
 • Normal karaciğer fonksiyonu
 • Normal endojen estrojen fizyolojik aktivitesi (vaginal smear, endometrial biyopsi, serum veya üriner estrojen tayini veya progesterona yanıt olarak kanama ile tesbit edileceği üzere). Azalmış estrojen düzeyleri, daha az tercih edilir bir durum olmakla beraber, başarılı bir tedaviyi engellemez.
 • Primer pitüiter veya over yetmezliği olan hastalarda klomifen sitrat tedavisi etkili değildir. Ovulatuar disfonksiyona neden olan diğer hastalıklarda, örn; tiroid veya adrenal bozuklukların varlığında uygun tedavi amacıyla kullanılamaz. Anormal uterus kanaması olan hastalarda klomifen sitrat tedavisi öncesi çok dikkatli muayene yapılmalıdır. Neoplastik lezyonların teşhisi çok önemlidir.
 •  

Farmakodinamik Özellikler
Klomifen sitrat estrojenik ve antiestrojenik özelliklere sahip nonsteroidal bir maddedir. Ovulasyonu uyarıcı mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber, antiestrojenik özelliklerine ve overler üzerine olan direkt etkisine bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Terapötik etkisini hipofiz gonadotropik hormonlarının sekresyonunu stimüle etmek, muhtemelen hipotalamus ve hipofiz reseptör bölgelerinde estrojenlerin etkisini bloke etmek suretiyle göstermektedir. Klomifen sitrat anovulatuar infertilite tedavisinde kullanılır. Klomifen sitrat tedavisi, ancak kadının ovulasyon yeteneğine sahip olması ve eşinin de fertil olması durumunda başarılı olabilir.
 

 

Farmakokinetik Özellikler
Klomifen sitrat gastro-intestinal kanaldan absorbe olur, karaciğerde metabolize edilir ve safra yoluyla yavaş itrah olur. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri feçes ile itrah edilir. Biyolojik yarılanma ömrü 5 gün olarak bildirilmiştir ancak feçeste 6 haftaya kadar saptanabilir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Beher tablet 50 mg klomifen sitrat içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Bildirilen bir etkileşimi yoktur.
Kontraendikasyonlar
 • Gebelik varlığı veya şüphesi.
 • Kontrol edilmemiş tiroid ya da adrenal disfonksiyonu.
 • Pitüiter tümör benzeri organik intrakranial lezyon.
 • Karaciğer rahatsızlığı veya özgeçmişte karaciğer disfonksiyonu.
 • Sebebi bilinmeyen anormal uterus kanaması.
 • Over kistleri veya kistlerin büyümesi (polikistik over sendromu hariç).
 • Endometrial karsinoma.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Tabletler ağızdan bir miktar sıvı ile alınmalıdır. Günlük doz 50 mg’dır. Tedaviye normalde menstrüel siklusun 5. günü, amenoreli kadınlarda ise herhangi bir gün başlanıp 5 gün süre ile klomifen sitrat verilir. İlk tedavi siklusunda ovulasyon olmuş, ancak gebelik görülmemişse tedaviye aynı dozla 2-3 siklus daha devam edilir. Ancak ovulasyon görülmemiş ise, bir sonraki siklusta doz iki katına (2x50 mg/gün) çıkartılır ve bu tedavi 3-4 siklus sürdürüldüğü halde yanıt alınamaz ise, tedavi kesilir. Literatürde dozun 250 mg’a kadar yükseltildiğine dair veriler mevcut olmasına karşın, yüksek dozların veya uzun süreli tedavinin over büyümesine neden olabileceği unutulmamalıdır.
Yine de, en uygun dozaj şeması hastanın gelişimini ve tedaviye cevabını izleyen hekim tarafından saptanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

7.2.1996 - 177 / 30

Reçete ile satılır.

Prospektüs onay tarihi: 02.12.2008

Saklama Koşulları
25°C’nin altında, ışık ve rutubetten uzakta saklayınız.
 • Çocuklardan uzakta ve ambalajında saklayınız.
 • Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
 • Başvurularda seri numarasının bildirilmesi rica olunur.
 •  

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Karton kutuda 10 tabletlik blister ambalajda.
Uyarılar/Önlemler
 • Klomifen sitrat tedavisi esnasında nadiren de olsa görmede bulanıklık gibi bazı vizüel semptomlar ortaya çıkabilir. Bu durumda tedaviye ara verilmeli ve hasta oftalmolojik muayeneden geçirilmelidir.
 • Tedaviye başlamadan önce hasta karaciğer hastalığı, hipofiz veya over yetmezliği ve endometrium neoplazmı olasılığına karşı dikkatli muayeneden geçirilmelidir.
 • İnfertilite ve her türlü anormal kanama nedeni araştırılmalıdır.
 • Özellikle yüksek dozlar kullanıldığında hastalar çoğul gebelik olasılığına karşı uyarılmalıdır.
 • Abdominal veya pelvik ağrılar, over kisti varlığı ya da büyümesi habercisi olabileceğinden, hastalar bu gibi durumları hekime bildirme konusunda uyarılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Önerilen dozda, yan/advers etkiler çok nadir olarak görülür. Advers etkilerin insidens ve ciddiyeti dozaj ve tedavi süresi ile ilgili olup, klomifen tedavisi kesildikten sonra genellikle geri dönüşlüdür.
 
Yaygın görülebilecek yan etkiler: vazomotor sıcak basmaları, abdominal rahatsızlık, anormal uterus kanaması, over büyümesi, memelerde hassasiyet, bulantı, kusma, uykusuzluk, başağrısı vb. çeşitli semptomlar ile görme bozukluğudur.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.