Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Gripin İlaç A.Ş.
Marka GRIPIN
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj POŞET/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu EZ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kombine Paket Tozlar/Granüller
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,34 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,91 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozdan şüphelenildiğinde acil olarak ilgili bir sağlık merkezine başvurulur. Hepatik toksisite parasetamol'ün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 saat sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemelidir. Potansiyel olarak hepatotoksik aşırı dozu takip eden erken semptomlar; bulantı, kusma, terleme, genel kırıklıktır. Hepatik toksisitenin klinik ve laboratuar bulguları ilacın alımından sonra 48-72 saate kadar belirgin olmayabilir. Adolesan ve yetişkinlerde alınan parasetamol miktarına bakılmaksızın, alım zamanından 24 saat veya daha kısa bir süre geçmiş ise, parasetamol ölçüm sonuçlarını beklemeden asetilsistein verilmelidir. Ayrıca ek olarak tavsiye edilen prosedürler şunlardır. Mide, lavaj veya ipeka şurubu ile kusmanın indüksiyonu yoluyla boşaltılmalıdır. Mümkün olduğu kadar erken fakat alımı takip eden 4 saatten daha önce olmamak üzere, serum parasetamol ölçümü yapılmalıdır. Başlangıçta karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve 24 saatlik aralıklarla takip edilmelidir.

Muhtemelen parasetamol metabolizmasındaki farklılıklardan dolayı çocuklarda ciddi toksisite veya ölümler çok nadirdir. Çocuklarda alınan maksimum potansiyel miktar daha kolay tahmin edilebilir. Eğer 150 mg/kg'dan daha yüksek veya bilinmeyen miktarda alım sözkonusu ise, parasetamol'ün plazma düzeyi ölçülmelidir. Bu ölçüm yine alımdan sonra 4 saatten önce olmamak koşuluyla mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. Hasta kusturulmalıdır. Eğer plazma düzeyi, parasetamol aşırı doz nomogramının üzerindeki kesik çizginin üzerinde bir değer ise asetilsistein tedavisine başlanmalıdır. Eğer parasetamol düzeyi ölçülemiyorsa ve tahmin edilen parasetamol alımı 150 mg/kg'ın üzerinde ise yine asetilsistein tedavisine başlanmalıdır. Klorfeniramin maleat toksisitesi, akut alımından sonra muhtemelen birkaç saat içinde oluşur ve antihistaminik/antikolinerjik doz aşımı tedavisi gibi tedavi edilmelidir. Psödoefedrin HCl'in aşırı dozundan kaynaklanan semptomlar, hafif anksiyete, taşikardi ve/veya hafif hipertansiyondur. Semptomlar genellikle ilacın alımından sonraki 4-8 saat içinde başlar ve geçicidir, genellikle de tedavi gerektirmez.

 

Endikasyonlar

GRİPİN HOT PEDİATRİK; grip ve soğuk algınlığının semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

GRİPİN HOT PEDİATRİK içerdiği parasetamol, klorfeniramin maleat ve psödoefedrin HCI'nın etkisiyle analjezik, antipiretik, antihistaminik ve dekonjestan özellikleri gösterir. Parasetamol, klinik olarak kanıtlanmış, analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Ağrı eşiğini yükseltmek yoluyla analjezik, hipotalamustaki termoregülasyon merkezi üzerindeki etkisi yolu ile de antipiretik etki gösterir. Klorfeniramin maleat bir histamin H-ı-reseptör antagonisti olup, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma ve kızarıklık gibi semptomların giderilmesini sağlar. Psödoefedrin HCI, sempatomimetik bir amin olup, güçlü etkili bir üst solunum yolu dekonjestanıdır. Solunum yolu mukozasındaki a-adrenerjik reseptörleri etkileyerek vazokonstrüksiyon oluşturur. Böylece nazal mukozadaki ödemi, hiperemiyi ve konjesyonu azaltarak, burundaki hava akışının kolaylaşmasını sağlar. Presör aktivitesi ve santral sinir sistemine etkisi diğer sempatomimetiklerden çok daha azdır.

 

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol ağız yolu ile alındığında gastrointestinal kanaldan hızlı ve tam olarak emilir. Doruk plazma konsantrasyonlarına 10-60 dakika içinde ulaşır. Parasetamol çoğu vücut dokularına hızlı ve düzenli olarak dağılır. Plazma yarı ömrü 1.25-3 saattir. Karaciğerde mikrozomal enzim sistemi ile metabolize olur. Ağız yolu ile alınan parasetamol dozunun yaklaşık %85'i 24 saat içinde idrarda serbest ve konjuge parasetamol olarak atılır. Klofeniramin maleat, gastrointestinal kanaldan yavaş bir şekilde emilir. Ağız yoluyla alındıktan yaklaşık 2,5-6 saat sonra en yüksek plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Biyoyararlanımı, %25-50 arasındadır. Klorfeniramin maleat dolaşımda %70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Santral sinir sistemi de dahil olmak üzere vücutta yaygın olarak dağılır. Yarı ömrü 2- 43 saat arasındadır. Etki süresi 4-6 saattir. Klorfeniramin maleat, büyük oranda metabolize olur. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri, esas olarak idrar ile kalan kısmı ise feçesle atılır. Psödoefedrin, gastrointestinal mukozadan hızla ve neredeyse tamamen emilir. Oral yolla solüsyon halinde alındığında 1.5-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Oral yolla alımı takiben 30 dakika içinde nazal dekonjesyon meydana gelir ve doza bağlı olarak 4­8 saat kadar devam eder. Karaciğerde kısmen metabolize olur. Metabolitinin küçük miktarları ile birlikte idrarda değişmemiş ilaç olarak atılır.

Farmasötik Şekli

Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet

Formülü
Her 10 g Gripin Hot Pediatrik Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet etken madde olarak,

Parasetamol         250 mg,
Klorfeniramin maleat 2 mg,
Psödoefedrin HCI    30 mg,

boyar madde olarak kinolin sarısı; tatlandırıcı olarak şeker ve toz portakal esansı içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Parasetamol, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandion deriveleri ile etkileşebilir. Antipsikotik ilaçlardan fenotiazinler ile etkileşebilir. Antiepileptik ilaçlardan karbamazepin, fenobarbital, fenitoin veya primidon kullanan hastalarda parasetamol dozu yarıya indirilmelidir. Klorfeniramin, fenitoin'in hepatik metabolizmasını geciktirerek plazma konsantrasyonunu artırır. Ayrıca alkol, barbituratlar, hipnotikler, opioid analjezikler, anksiyolitik sedatifler ve antipsikotikler gibi santral sinir sistemini deprese eden ilaçların bu etkileri ile aditif etkileşir. Psödoefedrin HCI, MAO inhibitörleri, dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeri psikostimülanlar birlikte kullanıldığında hipertansif krize neden olabilirler. Alüminyum hidroksit ile birlikte kullanıldığında psödoefedrin'in absorbsiyonu artar. Ancak kaolin psödoefedrin'in absorbsiyonunu azaltır. Metil dopa, a-adrenerjik reseptör blokörleri, p-adrenerjik reseptör blokörleri ve guanetidin gibi antihipertansif ilaçların etkisi psödoefedrin HCI ile azalabilir.

Kontraendikasyonlar

GRİPİN HOT PEDİATRİK; içindeki etken maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığı olanlarda, önceki iki hafta içerisinde MAO inhibitörü almış veya halen alan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

GRİPİN HOT PEDİATRİK, oral yol ile aşağıdaki şekilde kullanılır: Her bir poşetin içindeki ilaç 1 çay bardağı (80 ml) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir. GRİPİN HOT PEDİATRİK, 6 saat ara ile tekrarlanabilir. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Gripin Hot Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet; 6 ve 12 poşet içeren ambalajlarda.
Gripin Hot-D Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet; 6 ve 12 poşet içeren ambalajlarda

Ruhsat Sahibi

Gripin İlaç A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 126 Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:11
Zincirlikuyu-İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

233/77

 

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Gripin Hot Pediatrik Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet: 6 ve 12 poşet içeren ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler

Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastaları ile daha önce anemisi olanlarda mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda yetmezliğin şiddeti Child-Pugh klasifikasyonuna göre C grubunda ise uygulanan günlük doz % 50 oranında azaltılmalıdır. GRİPİN HOT PEDİATRİK; ağrı tedavisinde çocuklarda 5, günden fazla süre ile kullanılmamalıdır. Tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5°C'den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Psödoefedrin normotansif hastalarda pressör etki göstermemekle birlikte, hipertansif hastalarda böyle bir etki oluşabileceğinden dikkatle kullanılmalıdır.

 

GRİPİN HOT PEDİATRİK tedavisi sırasında uyuşukluk görülebilir. Bu nedenle hastalarda araç ve makine kullanma gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebileceği unutulmamalıdır.

 

GRİPİN HOT PEDİATRİK ile birlikte alkol alımı, sözü edilen bu etkiyi artırabileceğinden tedavi sırasında alkol kullanılmamalıdır. Kronik olarak önemli miktarda alkol tüketen kişilerde yüksek doz parasetamol kullanımına bağlı karaciğer toksisitesi riski artabilir. Ancak bu durum çok nadirdir.

 

GRİPİN HOT PEDİATRİK, hipertansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı, hipertiroidizm, astım, glokom ve prostatik büyüme görülen hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Hipertansiyon ve depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlar ile birlikte doktora danışmadan kullanımı uygun değildir. G

 

RİPİN HOT PEDİATRİK, 6 yaşın altındaki çocuklarda ancak doktor önerisi ile kullanılabilir.

 

Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes'e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Kadınlarda Torsades de Pointes oluşma riski erkeklerden

daha fazla olabilir.

 

Her dozda 9,492 g sukroz içerir. Bu durum, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Gebelerde ve Emziren Annelerde Kullanımı:
GRİPİN HOT PEDİATRİK Parasetamol, klorfeniramin ve psödoededrin'in yetişkin dozlarının yarısını içeren çocukların kullanımına yönelik bir kombinasyondur. Bu nedenle, yetişkinlerin 2 katı doz alarak kullanılabileceği söz konusu olabileceğinden aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Parasetamol ve klorfeniramin'in gebelikte kullanım kategorileri B dir. Bu kategorideki ilaçların fetotoksik etkisinin bulunmadığı hayvan deneyleriyle gösterilmiş olmakla birlikte ilaç hakında gebe kadınlarda yapılmış kontrollü incelemeler yoktur. Parasetamol anne sütüne geçer, ancak bunun süt emen bebek üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Klorfeniramin de anne sütüne geçer. Antihistaminikler özellikle yeni doğanlarda ve prematüre bebeklerde hipereksitabilite ve hatta nöbetlere neden oldukları için emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır. Psödoefedrin'in gebelikte kullanım kategorisi C dir. Özellikle birinci trimesterde vazokonstrüktör etkiden dolayı fötusa zarar verebileceği düşünülmektedir. Bu kategorideki ilaçlar eğer hekim ilacın gebe kadına sağlayacağı yararın fetus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılabilir. Psödoefedrin anne sütüne geçer ve özellikle yeni doğan ve prematüre bebeklerde istenmeyen etkilere neden olabilir. İlaç gebe kadınlarda ve emziren annelerde çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
 

Üretim Yeri

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Acıbadem Köftüncü Sokak No:1 34718
Kadıköy- İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

GRİPİN HOT PEDİATRİK, genellikle iyi tolere edilir. Parasetamol tedavisi sırasında nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapüler kızarıklık gibi duyarlılık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir. Psödoefedrin kullanımına bağlı ender olgularda deri reaksiyonları, idrar retansiyonu, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar, mental konfüzyon gelişebilir; bulantı, kusma görülebilir. Klorfeniramin maleat tedavisi gören hastalarda sedasyon, konsatrasyon güçlüğü, bulanık görme, üriner retansiyon, ağız kuruluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık, kusma, diyare, karın ağrısı, çarpıntı, aritmi, hipotansiyon, hepatit, hemolitik anemi ve bazı allerjik deri reaksiyonları bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.