Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Gripin İlaç A.Ş.
Marka GRIZINC
Etken Madde Kodu SGKFVR-ZINC SULFATE
Ambalaj Miktarı 40
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A12CB01
ATC Açıklaması Çinko sülfat
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A13243
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,07 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,53 TL (22 Aralık 2018)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E345B
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İnsanlarda kronik çinko zehirlenmesi tespit edilmemiştir. Uzun süre veya yüksek dozda kullanımda bakır noksanlığına ve anemiye sebep olabilir. Bu durumda bakır eksikliğini gidermek için günde 4 mg bakır sülfat alınması ve anemi için ise yavaş kan transfüzyonu gerekebilir. Çinko zehirlenmelerinde mide yıkanarak elektrolit dengesi sağlanır.

 

Endikasyonlar

GRİZİNC KAPSÜL, çinko eksikliğinin giderilmesinde veya eksikliğin oluşmasının önlenmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

GRİZİNC KAPSÜL’ün etkin maddesi olan çinko sülfat, organizmada karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmasında önemli rolleri bulunan muhtelif dehidrogenaz, aldolaz, peptidaz, fosfoteraz, isomeraz, fosfolipaz gibi enzimlerin yapısında bulunan metaldir. Ayrıca piridin nükleotidlerine bağlı enzimlerde de fazla miktarda bulunduğu gibi birçok enzimlerde de kofaktör olarak rol oynar.

Organizmadaki çinko eksikliği sonucunda protein ve karbonhidrat metabolizması bozulur, öğrenme kapasitesi engellenir, büyümede yavaşlama olur. ß-Thalessemia'lı çocuklarda serum çinko seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiş ve uygulanan çinko tedavisiyle bu çocukların sağlıklı çocuklarla eşit gelişme gösterdikleri gözlenmiştir.

Çinko DNA ve RNA, protein sentezi, insülin aktivasyonu, yaraların iyileşmesi, hücre bölünmesi, tat alma, sperm yapımı, bağışıklık gibi çok yönlü fonksiyonlara sahiptir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Çinko mide-barsak kanalından tam olarak emilmez, besinlerle alınan çinkonun biyoyararlanımı besin kaynağına bağlı olarak değişir ve absorpsiyonu %20-30 arasındadır. Gastrointestinal sistemden kısmen emilir.

Kan konsantrasyonu; normal plazma konsantrasyonu 0.7 ile 1.5 mcg/ml arasındadır. Oral olarak 50 mg çinko (220 mg çinko sülfat’a eşdeğerdir) alan hastanın plazma konsantrasyonu 2-3 saatte yaklaşık 2.5 mcg/ml’ye ulaşmaktadır. Plazma yarı ömrü 3 saattir. Kandaki iyonik çinkonun yaklaşık %2-8’i düşük molekül ağırlıklı serum proteinlerine bağlanır. Çinko vücutta dağılarak kaslar, kemik dokusu, cilt ve prostat sıvısında en yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Çinko başlıca feçesle atılır. İdrarla atılan miktarı ise azdır.

 

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Her kapsül 220 mg çinko sülfat (bu miktar 50 mg elementel çinko’ya ekivalandır) ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Çinko sülfat, bazı antibiyotikler (kinolonlar ve tetrasiklinler), kafein ve bakır, demir, fosfor desteği ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Penisilamin ile birlikte alındığında bu ilacın etkisini azaltabilir. Bazı yiyecekler çinko sülfat’ın absorpsiyonunu azaltabilir. Fitat gibi besinsel maddelerin varlığında ve süt, peynir gibi yiyecekler ile kahve çinkonun absorbsiyonu azaltır. Bu durum özellikle akrodermatit enteropati’si olan şahıslarda görülür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

 

Kontraendikasyonlar

Bilinen bir kontrendikasyonu olmamakla birlikte çinko sülfat’a hassasiyeti olan şahıslarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinler için günlük doz günde bir kapsüldür. Günde alınan bir kapsül yetişkin bir insanın ihtiyacı olan çinkonun 3.3 katını sağlar. Kapsül, yemeklerden en az 1 saat tercihen 2 saat sonra 1 bardak su ile alınmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

Gripin İlaç A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 126
Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:11
Zincirlikuyu-İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

233/45

Saklama Koşulları

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.
KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
25°C’Yİ GEÇMEYEN ODA SICAKLIĞINDA MUHAFAZA EDİNİZ.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

40 adet kapsül içeren blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

Demir, bakır ve fosfor içeren ilaçlar çinko kapsül alındıktan en az 2 saat sonra alınmalıdır. Kan bakır seviyesi çok az olan, hamile, hamile olmak isteyen bayanlar ve emziren anneler ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora başvurmalıdır.

GRİZİNC kapsül laktoz içerdiğinden dolayı eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Çinko sülfat’ın teratojenik etkisine dair bir kayıt olmamakla birlikte hamile ve emziren anneler doktor kontrolünde kullanmalıdır. Yapılan çalışmalar sonunda hamilelerde, çinko gereksiniminin arttığı saptanmıştır.

Gebelik kategorisi: C

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri:
Yoktur.

 

Üretim Yeri

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Acıbadem Köftüncü Sokak No:1
Kadıköy/İstanbul

Prospektüs onay tarihi: 15 Temmuz 2011

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Mide-barsak şikayetleri (bulantı, kusma, diyare, gastrik irritasyon ve gastrit) görülebilir.