Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka HAMETAN
Etken Madde Kodu SGKEV4-CADI FINDIGI DISTILATI Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D11AX
ATC Açıklaması Diğer Dermatolojik İlaçlar
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A03517
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,87 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

30 ve 50 g'lık alüminyum tüplerde sunulmuştur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
HAMETAN'ın araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bildirilmemiştir
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
HAMETAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer HAMETAN’ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.
 
HAMETAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 
HAMETAN, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
 
HAMETAN kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.
 
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
HAMETAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
HAMETAN, cilde sürüldüğünden besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Hamamelis virginiana için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
 
Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.
 
HAMETAN, gebelikte kullanılacaksa tedbirli olunmalıdır.
 
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Hamamelis virginiana’nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Hamamelis virginiana’nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.
Emzirme döneminde HAMETAN kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.
 
Araç ve makine kullanımı
HAMETAN’ın araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.
 
HAMETAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan lanolin nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

 

Tüm ilaçlar gibi HAMETAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, HAMETAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 
 • Deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil yada gırtlakta şişme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HAMETAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
HAMETAN ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
HAMETAN; günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.
 
HAMETAN kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
 
Uygulama yolu ve metodu:
HAMETAN, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.
Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.
 
HAMETAN, emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:Doğumdan itibaren kullanılabilir.
Yaşlılarda kullanımı: Bildirilmemiştir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği: Bildirilmemiştir.
Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.
 
Eğer HAMETAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla HAMETAN kullandıysanız:
HAMETAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
HAMETAN’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.
 
HAMETAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
HAMETAN tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

HAMETAN, 30 ve 50 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir pomaddır.

HAMETAN, 100 gramında etkin madde olarak 0.75 mg Hamamelis ketonları olarak standardize edilmiş, 25 g Hamamelis virginiana özütü içerir.

 

HAMETAN’ın bileşimindeki Hamamelis virginiana sulu özütü; astrenjan (doku büzücü), lokal hemostatik (kanamayı durdurucu) ve antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkilere sahiptir.

 

Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede deri proteinlerinin çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.

 

Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.

Antiinflamatuvar etkisi ile; derideki iltihaba ait belirti ve bulguları giderir.

 

HAMETAN;

 • Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
 • 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında
 • Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
 • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
 • Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında [yaşlı kimselerin derisi dahil ] kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
HAMETAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
 
250C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HAMETAN’ı kullanmayınız.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HAMETAN’ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
HAMETAN pomad
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Bildirilmemiştir.
Etkin Maddeler

100 g Pomad’da; 25 g Hamamelis virginiana distilatı.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik Grup: Diğer Dermatolojikler
ATC Kodu: D11AX
 
HAMETAN'ın bileşimindeki Hamamelis virginiana sulu distilatı; astrenjan, lokal hemostatik ve antiinflamatuar etkilere sahiptir.
Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede proteinlerin çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.
Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.
Antiinflamatuar etkisi ile; derideki enflamasyon semptom ve bulgularını giderir.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
 
Emilim:
HAMETAN, yağ içinde su emülsiyonudur [ % 44 oranında yağ içerir ]. Uygulama yerinde örtücü-koruyucu tabaka oluşturur. Sistemik etkisinin olduğuna ait bir bilgi bulunmamaktadır.
 
Dağılım:
Bildirilmemiştir.
 
Biyotransformasyon:
Bildirilmemiştir.
 
Eliminasyon:
Bildirilmemiştir.
Farmasötik Form

Pomad

Sarımsı, homojen pomad.

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi bildirilmemiştir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Bildirilmemiştir.
 
Gebelik dönemi
Hamamelis virginiana gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, fetal gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Hamamelis virginiana'nın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hamamelis virginiana'mn süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına yada HAMETAN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HAMETAN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Bildirilmemiştir.
Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 02.10.1989
Ruhsat yenileme tarihi: 02.10.2009
İstenmeyen Etkiler
Bugüne dek bildirilmiş bir yan etkisi bulunmamaktadır.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:

Hamamelis virginiana distilatı 25 g / 100 g

 

Yardımcı maddeler:

Asetillenmiş saf lanolin       5 g / 100 g

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Bildirilmemiştir.
Kontrendikasyonlar
HAMETAN'ın bilinen kontrendikasyonu bulunmamaktadır.
Ancak genel bir önlem olarak, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık bulunan kimselerde kullanılmamalıdır.
Kullanım Yolu

Haricen kullanılır.

Müstahzar Adı

HAMETAN pomad

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
HAMETAN, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
Hastada mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.
İçeriğinde bulunan lanolin nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
HAMETAN; günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür. HAMETAN kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
 
Uygulama şekli:
HAMETAN, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür. Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.
HAMETAN, emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:Bildirilmemiştir.
Pediyatrik popülasyon: Bildirilmemiştir.
Geriyatrik popülasyon:Bildirilmemiştir.
Raf Ömrü
24 ay.
Ruhsat Numarası(Ları)
149 / 85
Ruhsat Sahibi
Dr. Willmar Schwabe GmbH / Almanya lisansıyla
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20
Ruhsat Sahibi

Dr. Willmar Schwabe GmbH / Almanya lisansıyla Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
250C' nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.
Terapötik Endikasyonlar
HAMETAN;
 • Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
 • 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında
 • Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
 • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
 • Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında [yaşlı kimselerin derisi dahil ] kullanılır.
Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Yardımcı Maddeler

Propilparaben, oksineks LM ve lanolin.

Yardımcı Maddelerin Listesi
Asetillenmiş saf lanolin
Lanolin alkolleri
Beyaz yumuşak parafin
Likid parafin
Setostearil alkol
Oksineks LM
Anhidr lanolin
Propil hidroksi benzoat
Disodyum EDTA
Hamamelis parfümü