Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma RA İlaç San. ve Tİc. A.Ş
Marka HEPAGAM
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J06BB04
ATC Açıklaması Hepatit B immünoglobülini
NFC Kodu PA
NFC Açıklaması Parenteral Flakonlar
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 1476,17 TL (5 Temmuz 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1473,9 TL (23 Haziran 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Mor Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Henüz piyasaya sunulmamıştır.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Bromobütil kauçuk tıpalı, plastik flip-off başlıklı alüminyum kapaklı, 3 mL tip I cam flakon içerisinde 1.0 mL çözelti halinde sunulmaktadır.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç ve makine kullanımına ilişkin herhangi bir etki gözlenmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

HEPAGAM B'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Eğer immünglobulinlere ya da ilacın içinde bulunan bir maddeye karşı alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız varsa HEPAGAM B'yi kullanmayınız.

Özellikle immünglobulin A eksikliğiniz varsa kanınızda immünglobulin A'ya karşı antikorlarınız olabilir. HEPAGAM B'nin içinde çok az miktarda da olsa immünglobulin A bulunduğu için (40 mikrogram/mL'den daha az) alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.

HEPAGAM B'yi kullanmadan önce onun riskleri ve yararları hakkında doktorunuza danışınız.

HEPAGAM B'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

HEPAGAM B Hepatite ve diğer viral hastalıklara neden olan maddeleri içerebilen insan kanının sıvı kısmından (plazmasından) hazırlanmaktadır. Bu gibi ürünlerin bir mikrobik (enfeksiyöz) maddeyi bulaştırma riski, belli virüslere maruz kalma öncesi kan veren kişiler (donörler) titizlikle incelenerek, iltihap oluşturan viral hastalığın (enfeksiyonun) mevcut olup olmadığı test edilerek ve imalat süreci esnasında belli virüsleri etkisiz hale getirerek ve / veya ortadan kaldırarak azaltılmıştır.

Ancak bu tedbirlere rağmen bu gibi ürünler gene de hastalığı bulaştırma özelliğine sahiptir. Bu ürünler içerisinde bilinmeyen virüsler veya deli dana hastalığı (Creutzfeld Jacobs hastalığı) ajanı gibi mikrobik (enfeksiyöz) maddeler bulunması ihtimali ayrıca mevcuttur.

Gerçek aşırı hassasiyet tepkileri (reaksiyonları) nadiren görülmektedir. Alerjik veya ani aşırı duyarlılık tepkisi (anaftaktik reaksiyon) ortaya çıktığında infüzyon işlemi derhal durdurulmalıdır. Şok ortaya çıktığında şok tedavisi ile ilgili bilinen medikal standartlara uyulmalıdır.

Hekim hastaya reçete yazmadan veya ilaç vermeden önce bu ürünün yararlarını ve risklerini tartışmalıdır.

 

Tüm bu önlemlere rağmen insan plazmasından elde edilen ürünler iltihap oluşturan mikrobik hastalık (enfeksiyon) bulaştırma riski taşıyabilmektedir.
Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

HEPAGAM B, damar ve kas içine verilmek üzere formüle edilmiş olmakla beraber karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemek için sadece damar içine verilmelidir.

HEPAGAM B tek kullanımlıktır. Aynı flakonu ikinci kez kullanmayınız veya başka bir hastaya kullandırmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HEPAGAM B karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemek için sadece damar içine verilmelidir.
Damar içine verilme; doz (35 mL) başına büyük hacim gerekli olduğundan ve karaciğer nakli yapılmış birçok hastanın nakil sonrasında trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni) veya pıhtılaşma bozukluğu olacağından zorunludur.

Maruz kalınma sonrası koruma (profilaksi) endikasyonları için HEPAGAM B kas içine verilmektedir. Ciddi bir trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni) olan veya kas içi enfeksiyonlarda kullanılmaması gerekli durum (kontrendikasyon) gösteren hastalarda beklenen yararlar muhtemel risklere daha ağır bastığı takdirde HEPAGAM B verilmelidir.

Akut böbrek hastalığına yatkın olan veya böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu meydana getirildiği rapor edilmiştir. Eğer böbrek fonksiyon bozukluğu meydana gelirse HEPAGAM B'nin infüzyon hızının azaltılmasının gerekli olup olmadığını veya ürünün kullanılmasına devam edilip edilmeyeceğini saptamak için klinik çalışmalardan yararlanılır.

HEPAGAM B'nin damar içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararına göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir veya tamamen durdurulabilir.

Herhangi bir alerjik reaksiyonun tedavi edilmesi için epinefrin ve difenhidramid bulundurulmalıdır.
Kanınızdaki glukoz düzeyini kontrol etmek için bir kan glukoz monitörü kullanıyorsanız HEPAGAM B'nin bazı kan glukoz monitörlerinin glukoz sonuçlarını hatalı olarak yüksek göstermesine sebebiyet verebilecek bir şeker tipi olan maltoz içerdiğini bilmenizde fayda vardır. Doktorunuz kanınızdaki glukoz düzeylerinin izlenmesi için farklı bir yöntem önerebilir.

HEPAGAM B'nin yiyecek ve içeceklerle kullanılması
HEPAGAM B'nin yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz ya da emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz.
HEPAGAM B'nin hamileyken ya da emzirirken kullanılıp kullanılmayacağını doktorunuz karar verecektir.

Hamile ya da emziren kadınlarda HEPAGAM B ile hiçbir çalışma yapılmamıştır. HEPAGAM B'nin verilmesinin sağlayacağı yarar/oluşturacağı risk her vaka için tek tek değerlendirilmelidir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HEPAGAM B'nin anne sütüyle vücuttan atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da HEPAGAM B tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HEPAGAM B tedavisinin emziren anne açısından faydası doktorunuz tarafından değerlendirilecektir.

Araç ve makine kullanımı
HEPAGAM B'nin araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

HEPAGAM B'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
HEPAGAM B hiçbir koruyucu madde içermemektedir. % 10 oranında maltozla, % 0.03 oranında polisorbat 80 ile dengelenmiştir, ayrıca eser miktarda tri- n-butilfosfat ve TrionX-100 içermektedir. Bu maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

 • Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya son 6 hafta içerisinde aşı olduysanız doktorunuza bildiriniz.
 • Immunglobulin verilmesi kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve varisella gibi canlı atenüe virüs aşılarının etkinliğini azaltabilir. HEPAGAM B'nin verilmesinden sonra yaklaşık 3 ay kadar canlı virüs aşılarının yapılması ertelenmelidir. 14 günden daha az bir süre içinde HEPAGAM B almış olan kişinin serolojik testleri antikorların üremiş olduğunu göstermedikçe immünglobulin verilmesinden 3 ay sonra yeniden aşılanmalıdır. 
 • HEPAGAM B'nin ve diğer ilaçların aynı zamanda birlikte kullanılmasına dair hiçbir bilgi mevcut değildir.
 • Diğer ilaçlarla karıştırılmadan kullanılmalıdır.

Kan testlerine etkileri:
Hepatit B İmmün Globulin (insan) verilmesinden sonra pasif olarak transfer edilmiş olan antikorların hastaların kanında geçici bir artış göstermesi serolojik testlerde (örneğin Coomb's testi ) yanıltıcı pozitif testlere yol açabilir.

HEPAGAM B, belirli tiplerdeki kan glukoz testlerine (test çubuklarıyla yapılan dahil) ve izleme sistemlerine müdahale edebilen maltoz içermektedir. Bundan dolayı hatalı şekilde yükseltilen glikoz okuma değerlerine yol açabilir.

HEPAGAM B'yi kullandıktan sonra kan testi yaptırırsanız kan testinizi yapan kişiye ya da tedavinizi düzenleyen doktora bunu bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa siz veya çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi HEPAGAM B'nin içeriğinde olan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Seyrek:1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Maruz kalma sonrası korumada:

Genel bozukluklar:
Çok yaygın: İshal, yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı.

Karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemede:

Genel bozukluklar:
Çok yaygın: Üşüme, ateş, baş ağrısı, kusma, alerjik reaksiyon, bulantı, eklem ağrısı.
Yaygın olmayan: Sırt ağrısı.
Yaygın: Titreme, tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon).
Çok seyrek: Ani aşırı duyarlılık tepkisi (anaflaktik reaksiyon).

Kas içi uygulamada görülen yan etkiler:
İshal, ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı.

Bu hafif yan etkiler yaygın görülürler.

Pazarlama sonrası meydana gelen yan etkiler:
Şu ana kadar, sağlık çalışanlarından iki vaka ile ilgili toplam iki adet istenmeyen (advers) olay bildirimi alınmıştır. Bu iki vakada da HEPAGAM B, karaciğer nakli (transplantasyonu) sonrasında hepatit B'nin nüksetmesinin önlenmesi endikasyonu için uygulanmıştır.

MedDRA sistem organ sınıfı

MedDRA tercih edilen tanım

Sindirim sistemi (gastrointestinal) rahatsızlıkları

Hazımsızlık (dispepsi)

Genel rahatsızlıklar ve uygulama yeri sorunları

Sırt ağrısı

İstenmeyen (advers) olay olarak hazımsızlık (dispepsi) yaşayan hastanın, bu olaya yatkınlık yaratan sindirim sistemi-yemek borusu reflü (gastro-esofageal reflü) hastalı ğı'nı içeren bir tıbbi geçmişi mevcuttur.

Maruziyet sonrası profilaksi endikasyonu için hiçbir istenmeyen (advers) olay bildirimi alınmamıştır.

Karaciğer naklini takip eden damar içi uygulamada görülen yan etkiler:

Yaygın:

 • Titreme,
 • Üşüme,
 • Baş ağrısı,
 • Kusma,
 • Mide bulantısı, Eklem ağrısı, Sırt ağrısı,
 • Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), Alerjik reaksiyonlar,
 • Soğuk algınlığı veya nezle belirtileri (semptomları),
 • Kafada sersemlik,
 • Baygınlık.

Immünglobulin (insan) ürünlerinin verilmesini takiben ani aşırı duyarlılık tepkilerinin (anafilaktik reaksiyonların) ortaya çıktığı rapor edilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Ürün, kullanılmadan önce oda veya vücut ısısına getirilmelidir.
HEPAGAM B uygulanmadan önce gözle kontrol edilmeli, içinde parçacık varsa veya çözelti bulanık ise kullanılmamalıdır.

Şişeyi çalkalamayınız, köpüklenmesinden kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • HEPAGAM B çocuklarda doğumu takiben 12 saat içerisinde, yetişkinlerde ise maruz kalındığında 48 saat içerisinde kas içine verilmelidir. Enjeksiyon deltoit kas içine veya miadında doğan çocuklarda ön-yan (antreiolateral) uyluk içine yapılmalıdır.
 • Hepatit B aşısı ile birlikte verilirse HEPAGAM B'nin aşının etkisizleşmesini önlemek için farklı bölgeye enjekte edilmesi gerekmektedir.
 • Damar içine verildiği durumlarda HEPAGAM B hat içi bir filtre ve sabit bir infüzyon pompası içeren bir damar içi ilaç verme seti kullanılarak, ayrı bir damar içi hatla öngörüldüğü şekilde verilmelidir.
 • İlaç verme hızı dakikada 2 mL olacak şekilde ayarlanmalıdır. 
 • İnfüzyon hızı hastada bir rahatsızlık gösterirse veya infüzyon hızı hakkında bir endişe varsa dakikada 1 mL'ye veya daha aza indirilmelidir.
 • Mikrobik (enfeksiyöz) maddelerin bulaşmasını önlemek amacı ile her kişi için ayrı bir flakon, steril şırınga ve iğne kullanılması gerekmektedir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:
HBsAg-pozitif olan annelerden doğan çocuklar hepatit B virüsünün oluşmasına karşı %98 oranında korunma derecesine sahiptir. Deneme esnasında hiçbir güvenlik endişesiyle karşılaşılmamıştır.

Yaşlılarda kullanım:
65 yaşın üzerindeki hastalarda HEPAGAM B'nin güvenli ve etkin olup olmadığı tespit edilmemiştir.

Özel kullanım durumları:
HEPAGAM B, aynı zamanda (ama farklı bölgeye) veya hepatit B aşısından önce bir aylık süreye kadar olmak üzere hepatit B aşısına olan aktif immün tepkiyi azaltmaksızın verilebilir. Canlı atenüe virüs aşılarının etkinliği immünglobulin verilmesiyle zayıflayabilir. Yeniden bir aşılama yapılması gerekebilir.

HBsAg-pozitif kan'a akut olarak maruz kalmada en büyük etkinliğin sağlanması için HEPAGAM B ile pasif korumanın (profilaksinin), maruz kalınmayı takiben mümkün olan en kısa süre içerisinde verilmesi gerekmektedir. Zira maruz kalınmayı takip eden 7 gün geçtikten sonra onun değerinin ne olduğu belli olmamaktadır. Vücut ağırlığının her kilosu için 0.06 mL'lık bir enjeksiyon maruz kalındıktan en kısa süre içerisinde ve mümkün olursa 24 saat içerisinde kas içine yapılmalıdır.

Hepatit B aşısını reddeden veya aşıya karşı tepki göstermeyen kişilere ilk dozdan sonra bir ay içinde ikinci doz HEPAGAM B verilir.

HBeAg'si (antijen) bulunan veya bulunmayan HBsAg-pozitif olan annelerden doğan çocukların profilaksisi:
HBsAg'si pozitif olarak bilinen annelerden doğan çocuklar fizyolojik olarak dengelendikten sonra ve doğumlarını takip eden 12 saat içerisinde 0,5 mL HEPAGAM B almak durumundadır. Hepatit B aşı serisi, eğer kullanılmaması gerekli durum yoksa (kontrendike olmamışsa) HEPAGAM B ile aynı anda fakat farklı bir bölgeye verilen aşının ilk dozu ile birlikte derhal başlatılmalıdır. Aşının müteakip dozları imalatçının tavsiyelerine uygun olarak verilmelidir. Doğum öncesi devrede tetkik edilmeyen fakat doğuma alınan kadınların test edilmesi gerekmektedir. Sonuçlar beklenirken yeni doğan çocuğun doğumu takip eden 12 saat içerisinde hepatit B aşısı olması zorunludur (dozla ilgili imalatçı tavsiyelerine bakınız). Eğer anne daha sonra HBsAg-pozitif olarak bulunursa çocuğun mümkün olan en kısa süre ve doğumu takip eden 7 gün içerisinde 0,5 mL HEPAGAM B olması gerekmektedir. Ancak 48 saat geçtikten sonra verilen HEPAGAM B'nin etkinliğinin ne olduğu bilinmemektedir. HBsAg ve anti-HBs için test yapılması çocuk 12 ila 15 aylıkken tavsiye edilmektedir. HBsAg tespit edilemiyorsa ve anti-HBs mevcutsa çocuk korunmuş anlamına gelmektedir.

Tablo 2 Hepatit B virüsü enfeksiyonunun doğum öncesi (perinatal) bulaşmasını önlemek için tavsiye edilen Hepatit B İmmünoprofilaksi Programı

Çocuğun yaşı

İlacın verilmesi

HBsAg-pozitif olarak bilinen anneden doğan çocuk

HBsAg incelemesinden geçmeyen anneden doğan çocuk

ilk aşı*

Hepatit B İmmün Globülin (insan) t

Doğumdan sonra (12 saat içerisinde) Doğumdan sonra (12 saat içerisinde)

Doğumdan sonra (12 saat içerisinde) eğer anne HBsAg-pozitif olarak bulunursa dozu çocuğa hemen ve doğumdan sonra en geç 1 hafta içinde verin.

ikinci aşı*

1 ay

1 - 2 ay

Üçüncü aşı*

6 ayt

6 ay t

*Uygun doz için imalatçının tavsiyesine bakın.
tAşı için kullanılan yerden farklı bir bölgeye kas içine verilen 0.5mL
tACIP (Aşı Uygulama Danışma Komitesi) tavsiyelerine bakın.

HBsAg-pozitif kişilerle cinsel temas kurma:
Bu kişilerin tek bir HEPAGAM B (0.06 mL/kg) alması ve eğer kullanılmaması gerekli durum yoksa (kontrendike değilse) son cinsel temastan sonra 14 gün içinde veya enfekte olan kişi ile cinsel temas devam edecekse, hepatit B aşısı serilerinin başlatılması gereklidir. HEPAGAM B ile birlikte aşının yapılması maruz kalınma sonrası tedavinin etkinliğini artırabilir. Aşının kalıcı koruyuculuğu sağlama gibi bir ilave avantajı vardır.

Akut HBV enfeksiyonlu kişilerle ev halkının temas etmesi:
Anne veya çocuğun bakıcısı akut HBV enfeksiyonuna yakalanmışsa, yaşı 12 aydan küçük ve kendisine 0,5 mL HEPAGAM B verilen ve hepatit B aşısı yapılan bir çocuğun korunması (profilaksi) için endikedir. Akut HBV enfeksiyonu olan kişi ile temas kuran diğer ev halkının endeks hastanın diş fırçasının veya traş jiletinin paylaşılması gibi tanımlanabilir kanı ile teması olmadıkça, endike değildir. Bu gibi temaslar cinsel temaslar gibi nitelendirilmelidir. Eğer endeks hasta bir HBV taşıyıcısı olursa onunla ev içinde temas eden herkesin hepatit B aşısı olması gerekmektedir.

Karaciğer naklini takiben hepatit B nüksetmesinin (reküransının) önlenmesi : Hepatit B'li yetişkin hastalarda karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemek için HEPAGAM B'nin aşağıda tarif edilen şekilde 500 mlU/mL'den daha büyük düzeylerde serum anti-HB düzeylerine ulaşması için damar içinden verilmesi gerekmektedir. Yüksek dozlarda (500 mIU/mL den daha yüksek düzeylerde anti-HBs düzeylerine ulaşmak için) verildiği zaman Hepatit B Immün Globulin (HBIG) korumasının (profilaksinin) en fazla etkin olduğu saptanmıştır.

Aşağıda tarif edilen önerilmiş dozlama çizelgesi 500 mIU/mL den daha büyük anti-HBs düzeylerine ulaşması amacına yöneliktir.

Tavsiye edilen doz ve dozaj ayarlaması:
HEPAGAM B'nin her dozu 35 mL (10.920 IU anti-HBs ) bir damar içi doz olarak verilmelidir. İlk doz Tablo 3 de tavsiye edilen şekilde olmak üzere sonraki dozlama ile birlikte nakledilen karaciğere yapılan aşılama (greftleme) (anti hepatik faz) işlemiyle aynı anda verilmelidir. Anti-HBs düzeyleri dozun ilk defa ayarlanmasına izin vermek için tedavinin ilk haftasını takiben ölçülmelidir.

Tablo 3 HEPAGAM B doz tayini rejimi

Anhepatik faz*

Ameliyat sonrası 1. hafta*

Ameliyat sonrası 1- 3. aylar

Daha sonraki 4. ay

Birinci doz

Gün 1-7'den itibaren günlük

14. günden itibaren 2 haftada bir

Aylık

*Anti-HBs düzeyleri dozajın ilk defa ayarlanmasına izin vermek için tedavinin ilk haftasını takiben ölçülmelidir.

HEPAGAM B doz ayarları, karaciğer naklini takiben l.hafta içinde 500 mlU/mL lik anti-HBs seviyelerine ulaşmayan hastalarda gerekebilir.

Ameliyat kanaması veya karın sıvı dreni (>500 mL) bulunan veya plazmaferez uygulanan hastalar dolaşımdaki anti-HBs'lerin aşırı kaybına karşı bilhassa duyarlıdır. Aşağıda açıklanan doz ayarı tavsiye olunmuştur.

 • Anti HBs hedefine ulaşılana kadar her 6 saatte bir kere dozlama rejimi 5460 IU (17.5 mL IV) seviyesine çıkarılmalıdır.

Serum HBsAg, HBV-DNA ve HBeAg'nin düzenli olarak izlenmesinin yanı sıra anti-HBs antikor düzeyleri üzerinde ve izleme HEPAGAM B tedavisine devam etme ve/veya tedavinin ayarlanması üzerinde karar verilmesi amacıyla yapılmalıdır.

Doktorunuz HEPAGAM B ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

Eğer HEPAGAM B etkisini çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPAGAM B kullandıysanız
Aşırı dozun sonuçları bilinmemektedir.
HEPAGAM B'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEPAGAM B'yi kullanmayı unutursanız:
Eğer programlanan doz eksik kalırsa HEPAGAM B eksik kalan dozdan (dozlardan) sonra en kısa süre içinde verilmelidir. Müteakip dozların tamamlanması doktor tarafından yapılmalıdır.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEPAGAM B tedavisi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

HEPAGAM B enjeksiyonu immunglobulinler grubuna dahildir.
Bu ilaç [Hepatit B İmmun Globulin (insan)] hepatit B antijenine karşı antikorlar içeren insan plazmasının steril çözeltisidir.

HEPAGAM B aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

Maruz kalma sonrası koruma 
HBsAg-pozitif kan içeren malzeme ile gerek parenteral olarak maruz kalma, gerek iğne batması, ısırık, kazara sıçrama veya ağızdan alınması gibi pipetleme kazası sonunda maruz

 • kalmanın ortaya çıkardığı sonuçların tedavisinde.
 • HBeAg'si (antijen) bulunan veya bulunmayan HBsAg-pozitif olan annelerden doğan çocukların parenteral olarak maruz kalmasının ortaya çıkardığı sonuçların tedavisinde.
 • HBsAg-pozitif kişilerin cinsel partnerlerinde ortaya çıkan sonuçların tedavisinde.
 • Annesi veya asıl bakıcısı HBsAg-pozitif olan ve yaşı 12 aydan küçük olan çocuklarda ve ev içinde hastayla kurulan diğer temaslarda ortaya çıkan sonuçların tedavisinde.

Karaciğer naklini takiben hepatit B' nin nüksetmesini önleme

 • HEPAGAM B, hepatit B'si olan ve HBV artış (replikasyon) düzeyi düşük veya hiç olmayan yetişkin hastalarda karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemede kullanılır. HEPAGAM B'nin bu endikasyon için damar içine verilmesi gerekmektedir.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
HEPAGAM B'yi çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Buzdolabında saklayınız .( +2°C - +8°C )
Etiketinin ve karton kutusunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra HEPAGAM B'yi kullanmayınız. Son kullanma tarihi, ilgili ayın son gününü işaret eder. Dondurmayınız, donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız. Işıktan korumak için flakonu dış ambalajı içinde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HEPAGAM B'yi kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız HEPAGAM B'yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut ısısına getirilmelidir.

HEPAGAM B uygulanmadan önce gözle kontrol edilmeli, içinde parçacık veya çözeltide bulanıklık varsa kullanılmamalıdır.

Virütik (enfeksiyöz) ajanların bulaşmasını önlemek amacı ile her kişi için ayrı bir flakon, steril şırınga ve iğne kullanılması gerekmektedir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

 

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
HEPAGAM B 312 IU/1 mL IM/IV enjeksiyon/infüzyon için çözelti içeren flakon
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Canlı virüs aşısı ile etkileşim:
Hepatit B İmmün Globulin verilmesi kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği gibi canlı atenüe virüs aşılarının etkinliğini azaltabilir. HEPAGAM B'nin verilmesinden sonra yaklaşık 3 ay kadar canlı virüs aşılarının yapılması ertelenmelidir. 14 günden daha az bir süre HEPAGAM B almış olan kişilerin serolojik testleri antikorların üremiş olduğunu göstermedikçe immünglobulin verilmesinden 3 ay sonra yeniden aşılanmalıdır.

Serolojik testlerle etkileşim:
Hepatit B Immün Globulin (insan) verilmesinden sonra pasif olarak transfer edilmiş olan antikorların hastanın kanında geçici bir artış göstermesi serolojik testlerde yanıltıcı pozitif sonuçlara yol açabilir. (örn: Coomb's testi)

Kan glukoz testi
HEPAGAM B içinde yer alan maltoz, örneğin glikoz dehidrojenez pirolokuinkinonu (GDH-PQQ) esas alanlar olmak üzere, kan şekeri izleme sistemlerinin bazı tiplerine müdahale edebilir. Bu da yanlış olarak yükseltilen glikoz okuma değerleriyle ve bunun sonucu olarak insülinin uygun olmayan şekilde verilerek yaşamı tehdit edici bir hipoglisemi oluşturmasıyla sonuçlanabilir. Doğru hipoglisemi vakaları hipoglisemik durum yanlış olarak yükseltilen sonuçlarla maskelenmişse tedavisi yapılmadan pas geçilebilir.

Test çubuklarıyla yapılanlar dahil kan glikoz sistemiyle ilgili ürün bilgilerinin sistemin maltoz içeren parenteral ürünlerle birlikte kullanılmasının uygun olduğunu tespit etmek için dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Eğer herhangi bir belirsizlik olursa sistemin maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanılmasının uygun olup olmadığını tespit edebilmek için test sistemi üreticisiyle temasa geçilmelidir.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi
HEPAGAM B'nin aşırı dozda kullanımının sonuçlarına ilişkin veri bulunmamaktadır.
Etkin Maddeler
1 mL çözelti içinde:
Hepatit B İmmün Globulin (insan) (>312 IU / mL)
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup : Hepatit B Immun Globulin (insan) IM ve IV uygulama için
ATC Kodu : J06BB04
 
Etki mekanizması:
Hepatit B İmmün Globulin ürünleri hepatit B virüsüne karşı pasif bir bağışıklık oluşturmakta, nüksü büyük ölçüde azaltmakta ve HBsAg-pozitif olan hastalarda karaciğer naklini takiben hastanın hayatta kalma imkanını ve grefti artırmaktadır.

HBIG profilaksinin etkinliği ilacın dozuna, kullanma süresine ve nakil yapıldığı anda hastanın viral replikasyon durumuna bağlıdır.

HBIG, uzun süre (6 aydan uzun) yüksek dozlarda (500 mlU/mL'den daha büyük) verildiğinde en etkin anti-HBs seviyelerine ulaşmaktadır. Uzun süre düşük dozda HBIG edilen deneklerde görülen %40.4 oranındaki nüksetme, uzun süre yüksek dozda HBIG ile tedavi edilen deneklerde % 15,2 oranına düşmektedir.

HBIG ile olan kısa süreli profilaksi hepatit B nüksetmesini geciktirebilir, ancak yeniden enfeksiyon olmasının oranı tedavi edilmeyen hastaların oranı ile aynıdır. Bundan dolayı tedavinin uzun süre devam etmesi önemlidir.

Karaciğer naklinin yapıldığı anda viral replikasyonun olmaması HBIG'nin etkinliğindeki bir artış ile ilişkilidir. Sonuç olarak HEPAGAM B karaciğer nakli yapıldığı anda hiçbir viral replikasyonu olmayan veya düşük düzeyde viral replikasyonu olan hastalar için tavsiye edilmektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler
Hali hazırda karaciğer nakli olan hastalarda HEPAGAM B'nin intravenöz kullanılmasıyla ilgili olarak hiçbir farmakokinetik bilgi mevcut değildir. Tarif edilen doz tayin rejiminin anti-HBs düzeylerini devam ettirme kabiliyeti, devam etmekte olan klinik çalışmalarda Hepatit B ile ilişkili olarak karaciğer nakli geçirmiş olan 14 hasta üzerinde yapılan bir ara analiz içinde incelenmiştir. Her dozdan önce ve sonra alınan anti-HBs seviyeleri 500 mIU /mL'lik hedefe ilk birkaç HEPAGAM B dozundan sonra ulaşıldığını ve 14 hastanın 12 sinde nakil sonrasının ilk yılı süresince bunun muhafaza edildiğini göstermiştir. Yukarıdaki doz tayinleri ile ilgili kısımda tarif edildiği üzere bu seviyeler etkinlikle ilişkili olmuştur.

0,06 mL/kg'lık dozun intramüsküler enjekte edilmesinden sonra HEPAGAM B'nin sağlıklı gönüllülerde izlediği farmakokinetik profil aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (Tablo:4)

Tablo 4 İntramüsküler enjeksiyonla verildiği zaman sağlıklı gönüllülerdeki HEPAGAM B'nin farmakokinetik parametrelerinin özeti

Cmax

T % (saat)

EAA0.4

Dağılım hacmi

Ortalama tek doz

211.6 mlU/mL

24.5 gün

8253.9 mIU*gün/mL

7.0 ± 1.5 L

Emilim
Yapılan çalışmalarda HEPAGAM B IM yolla verildiğinde dağılım hacmi 7.0 ±1,5 L idi. Azami yoğunluğu 215.6 mIU/mL olup bu seviye ilacın verilmesini takiben 5.4 ± 2.4 gün içerisinde ulaşılmıştır. İntravaskülar ve ekstravaskülar sahalar arasında durumu sabitleştirme süresi yaklaşık 5 gündür.

Dağılım
Hepatit B İmmün Globulin (insan)'in intravenöz kullanımla biyoyararlılığı tam ve anidir. IgG plazma ve damar dışı sıvı arasında hızla dağılır. Immünglobulin ürünlerinin dokunulmamış kan beyin bariyeri içinden nüfuz etmelerinin zayıf olduğu gösterilmiştir.

Biyotransformasyon
Immünglobulinler ve immünkompleksler retikülo-endotelyal sistem içinde yıkılır.

Eliminasyon
HEPAGAM B intramüsküler verildikten sonra yarı ömrü 24.5 gündür. Diğer immünglobulin ürünleri ile çalışmalar esas alındığında intravenöz verilmeyi takiben az bir şekilde azalmış bir yarılanma ömrü beklenmektedir.

 

Farmasötik Form
IM/IV enjeksiyon/infüzyon için çözelti.
Çözelti berrak veya hafif opalesandır.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik katagorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / doğum kontrolü (kontrasepsiyon)
Bilinen olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi
HEPAGAM B'nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/ doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

HEPAGAM B gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi
HEPAGAM B'nin anne sütüyle vücuttan atılıp atılmadığı bilinmemektedir. HEPAGAM B'nin anne sütü ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da HEPAGAM B tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken emzirmenin çocuk için faydası ve HEPAGAM B tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite
Hayvan üreme çalışmaları yürütülmemiştir. İnsanlardaki üreme yeteneği/fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

 

Geçimsizlikler
HEPAGAM B, başka bir tıbbi ürünle karıştırılmamalıdır.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 08.08.2012
Ruhsat yenileme tarihi: -
İstenmeyen Etkiler

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:
Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Maruz kalma sonrası korumada:

Genel bozukluklar:
Çok yaygın: İshal, yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı.

Karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemede:

Genel bozukluklar:
Çok yaygın: Üşüme, ateş, baş ağrısı, kusma, alerjik reaksiyon, bulantı, eklem ağrısı.
Yaygın olmayan: Sırt ağrısı.
Yaygın: Titreme, hipotansiyon.
Çok seyrek: Anaflaktik reaksiyon.

Klinik çalışmalarda ortaya çıkan istenmeyen etkiler:
Klinik çalışmalar çok spesifik koşullar altında yapıldığından, klinik çalışmalarda görülen advers reaksiyon oranları uygulamada görülen oranları yansıtmayabilir ve diğer bir ilacı klinik çalışmalarda ortaya çıkan oranlarla karşılaştırılmamalıdır. Klinik çalışmalarda elde edilen ilaç advers reaksiyon bilgileri ilaçla ilgili vakaları tanımlamada ve orantıları karşılaştırmada yararlıdır.

Karaciğer nakliyle ilgili hepatit B
Devam etmekte olan klinik çalışmalarda karaciğer nakli geçirmiş 14 hastaya 313 (<%1) HEPAGAM B infüzyonla verilmesini takiben sadece iki advers ilaç reaksiyonu meydana gelmiştir. Bu advers reaksiyon olayları karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemek için bir Faz III klinik çalışmada yapılan ara analizde rapor edilmiştir. Bu çalışmada ana hatları belirlenen ve önerilen doz tayini rejiminden yararlanılmıştır. Titreme ve hipotansiyon gibi iki advers ilaç reaksiyonu iki haftada rapor edilmiştir. Bütün reaksiyonlar nakil sonrasının birinci haftası içerisinde yapılan tek bir HEPAGAM B infüzyonu ile ilişkili olmuştur. Bütün reaksiyonlar aynı günde giderilmiş ve daha sonraki HEPAGAM B infüzyonlarında tekrar ortaya çıkmamıştır.

Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalar
70 sağlıklı kadın ve erkek gönüllüye klinik çalışmalar esnasında intramüsküler olarak tek bir doz HEPAGAM B, hepatit B immünglobulin (İnsan) verilmiştir. 17 denek HEPAGAM B'nin verilmesini takiben 30 advers reaksiyon vakasının meydana geldiğini bildirmişlerdir. En sıklıkla rapor edilen advers reaksiyon vakalarında; baş ağrısından muzdarip 4 denek (%6), soğuk alma veya nezle semptomları gösteren 7 denek (%10) ve kafasında sersemlik olan/bayılan 2 denek (%3) yer almıştır. Rapor edilen vakaların ekserisi hafif olmuştur. Bir mide bulantısı epizodunu içeren bir advers reaksiyon vakasının ilaçla ilgili olduğu düşünülmüştür. Rapor edilen hiçbir ciddi advers reaksiyon vakası olmamıştır. Karşılaştırma grupları içinde benzeri bir sayıda denekte advers reaksiyon vakalarının meydana geldiği rapor edilmiştir.

Anormal hematolojik ve kliniksel kimya bulguları
HEPAGAM B'nin verilmesiyle ilişkili olarak hiçbir anormal hematoloji veya kliniksel kimya değerleri rapor edilmemiştir.

Maruz kalma sonrası popülasyonlarda yapılan klinik çalışmalar
Klinik bir çalışma HEPAGAM B'nin etkinliği ve güvenirliği, 2 farklı popülasyon [HBsAg-pozitif annelerden doğan çocuklar (dikey arm) ve muhtemelen HBV'ye maruz kalan (yatay arm) yetişkinler] içinde maruz kalınma sonrası profilakside değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile ilgili hasta demografik bilgi özeti Tablo 4'de sunulmuştur.


Tablo 4 Maruz kalınma sonrası profilaksi çalışmasıyla ilgili hasta demografik bilgilerinin özeti

 

Çalışma Nosu

Deney şekli

Dozaj, ilacın alınma şekli, süre

Çalışma denekleri

Cinsiyet

Yaş

HB-004

Faz III çok merkezli, açık adlı, rastgele olmayan, tarihsel olarak kontrol edilen çalışma

Doğumu takiben 12 saat içerisnde bir defada verilmek üzere 0.5 mL IM

HBsAg-pozitif anneden doğan 253 çocuk, 178'i etkinlik analiz popülasyonu içindedir.

Erkek: 137 (54.2%); Kız:    116 (45.8%)

12 saatten daha az

Hepatit B virüsüne maruz kalındıktan sonra 48 saat içerisinde 0.06 mL/kg IM

Doz uygulanan 42 yetişkin, 23'ü çalışmayı tamamlamıştır.

Erkek: 17 (40.5%) Kız:   25 (59.5%)

37.8(10.3) yaşında sınır aralığı 20.5-57.4

HB-004 nolu çalışmada yer alan çocuklar ve yetişkinler ayrıca, imalatçının tavsiyesine uygun olarak HEPAGAM B ile aynı anda 0. gününde, 30. günde ve 180. günde hepatit B aşısı olmuştur. Bütün çocuklar HEPAGAM B'nin verilmesini takiben güvenlikleri açışından olmak üzere 1 yıl süreyle ve yetişkinler ise 6 aylık bir süreyle izlenmiştir.

Tablo 5 HBsAg-pozitif annelerden doğan, doğumlarını takiben 12 saat içerisinde HEPAGAM B alan ve hepatit B aşısı olan çocuklarda hepatit B enfeksiyonuna karşı koruma oranı.

N

Koruma oranı

%95 güvenirlik aralığı

178

0.978

(0.944, 0.994)

F dağıtım yöntemi kullanılarak binomiyal orantı için kesin güvenirlik aralığı limitleri

Çalışma esnasında 4 çocuğun testi HBsAg için pozitif çıkmış olduğundan 0.98'lik (174/178) koruma oranına ulaşılmıştır. (Tablo 5). HEPAGAM B 0.97'lik (hesaplanan koruma oranına ait olmak üzere %95'in altında olan güvenirlik sınırı 0.92'den daha yüksek olmuştur) geçmiş referans koruma oranının altında olmamıştır. Çalışma esnasında HBsAg pozitif olan 4 çocuğun her biri daha sonra HBsAg-negatif olmuştur. Çocukların hiçbirisi doz tayini (0/187; orantı %0) yapıldıktan sonra HBsAg pozitif olmamıştır.

Hepatit B virüsüne maruz kaldıktan sonra HEPAGAM B alan ve hepatit B aşısı olan 42 yetişkinden hiçbirisinde bir hepatit B enfeksiyonu meydana gelmemiştir. (Koruma oranı %100). Böylece HEPAGAM B, hepatit B aşısı ile birlikte kullanıldığı zaman, hepatit B enfeksiyonuna karşı maruz kalınma sonrası profilaksi aşamasında etkili olmaktadır.

Karaciğer nakli olan hastalarda klinik çalışmalar
Karaciğer nakli geçiren hastalar üzerinde HEPAGAM B [Hepatit B İmmün Globulin (İnsan) enjeksiyon] kullanımıyla ilgili olarak Faz III klinik çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmayı tamamlayan ilk 16 hastadan geçici etkinlik sonuçları alınmıştır.

Ayrıca, karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemede hepatit B İmmün Globulin (HBIG) profilaksisinin etkin olduğunu destekleyen klinik çalışma literatürlerinin bir sistemik incelemesi ve meta analizi olan bu girişim üretici firma tarafından üslenilmiştir. Bu incelemenin bir özeti aşağıda sunulmuştur:

Klinik çalışmaları literatürü ve meta analiz üzerinde yapılan bir sistematik inceleme
Çok sayıda literatür raporları hepatit B immünglobülin veya HBIG ile yapılan tedavinin HBsAg pozitif hastalarda karaciğer naklini takiben hepatit B reküransını azaltmakta ve greft ve hastanın hayatta kalmasını artırmakta etkili olduğunu göstermiştir. Bilhassa, 12 merkezdeki HBsAg-pozitif 372 hastayı sırasıyla muayene eden ve nirengi noktası olacak şekilde Avrupa'da yapılan bir çalışma, karaciğer naklini takiben hepatit B'nin reküransını önlemede yüksek dozlu HBIG ile yapılan uzun süreli immünoprofilaksinin etkili olduğunu saptamış ve bu endikasyonla ilgili klinik çalışmayı değiştirmiştir. Bu literatür bilgisinin sistematik bir incelemesi ve meta analizi karaciğer naklini takiben HBV reküransının önlenmesinde HBIG'nın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Meta analiz HBIG monoterapisi hakkında, karaciğer naklini takiben hiçbir profilaksi uygulanmayan ve profilaksi uygulanan hepatit B'li deneklerde, klinik çalışmalara ait literatür raporları incelenmiştir. 37 çalışmada toplam 1922 hasta analiz edilmiştir. Ana bulguya göre; HBIG profilaksisi HBV reküransını önlemede karaciğer naklini takiben, HBIG profilaksisi uygulanmayan gruba karşı etkili olmuştur. Meta analiz sonuçları, karaciğer naklini takiben HBIG profilaksisinin hepatit B reküransını büyük ölçüde azalttığını ortaya koymuştur. Bu rekürans oranı hiçbir profilaksi uygulanmayan hastalarda %80.3 olurken HBIG alan hastalarda %37.5 olmaktadır. Meta analiz HBIG ile tedavi edilen hastalardaki azalan hepatit B rekürans oranı arasında bir bağıntı olduğunu ve karaciğer naklini takiben hepatit B virüsü (HBV) ile ilişkili ölümlerin oluş sıklığında bir düşme olduğunu göstermiştir: bu ölüm oranı hiçbir profilaksi uygulanmayan hastalarda %14 iken HBIG ile tedavi edilenlerde %5 olmuştur.

HBIG profilaksisi karaciğer naklinden önce hiçbir HBV replikasyonu olmayan veya düşük düzeylerde replikasyonu bulunan hastalara uzun süreli periyodlarda (6 aydan daha uzun) yüksek dozlarda (500 mlU/mL'den daha fazla) verildiği zaman en fazla etkinliğe ulaşmıştır.

HEPAGAM B alan ve hepatit B aşısı olan toplam 42 yetişkin arasında çalışmayı 23 kişi tamamlamıştır. Çalışma süresince 23 yetişkinin hiçbirisinde bir hepatit B enfeksiyonu meydana gelmemiştir. Geri kalan 19 yetişkine ilişkin etkinlikle ilgili sonuçlar bilinmemektedir.(koruma oranı %100)
Böylece, HEPAGAM B, hepatit B aşısı ile birlikte kullanıldığı zaman, hepatit B enfeksiyonuna karşı maruz kalınma sonrası profilakside etkili olmaktadır.

Pazarlama sonrası meydana gelen yan etkiler:
Şu ana kadar, sağlık çalışanlarından iki vaka ile ilgili toplam iki adet advers olay bildirimi alınmıştır. Bu iki vakada da HEPAGAM B, karaciğer transplantasyonunu takiben hepatit B'nin nüksetmesinin önlenmesi endikasyonu için uygulanmıştır.

MedDRA sistem organ sınıfı

MedDRA tercih edilen tanım

Gastrointestinal rahatsızlıklar

Dispepsi

Genel   rahatsızlıklar   ve   uygulama   yeri sorunları

Sırt ağrısı

Advers olay olarak Dispepsi yaşayan hastanın, bu olaya yatkınlık yaratan Gastrointestinal Özofageal Reflü Hastalı ğı'nı içeren bir tıbbi geçmişi mevcuttur.
Maruziyet sonrası profilaksi endikasyonu için hiçbir advers olay bildirimi alınmamıştır.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:
1 mL çözelti içinde:
Hepatit B Immün Globulin (insan) >312 IU/mL

Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Toksikoloji çalışmaları Hepatit B İmmün Globulin (insan) ile yapılmamıştır. Çünkü bu ürün son üründe bulundukları düzeylerde toksik olmayan katkı maddeleri ile formüle edilmiştir.

Hayvan toksisite çalışmaları:
Klinik öncesi veriler ve literatür bilgilerine göre, akut toksisite, teratojenite, genotoksisite ve gelişim veya üreme toksisitesi olarak insanlara özel bir zararı olmadığı tespit edilmiştir.

 

Kontrendikasyonlar

Maruz kalınma sonrası profilaksi endikasyonları için HEPAGAM B intramüsküler olarak uygulanmaktadır. Ciddi trombositopenisi veya intramüsküler enjeksiyonu kontrendike edecek herhangi bir pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, beklenen yararlar muhtemel risklere daha ağır bastığı takdirde HEPAGAM B verilmelidir.

 • Bir anaflaktik öyküsü veya ürünün herhangi bir bileşenine karşı ciddi bir sistem tepkisi gösteren hastalarda,
 • IgA yetersizliği olan hastalarda (HEPAGAM B 40 mikrogram/mL'den daha az IgA içermekle beraber yetersizliği olan hastalar IgA antikorlarını oluşturma potansiyeline sahip olabilir ve bir anaflaktoid reaksiyon gösterebilir) kontrendikedir.

 

Kullanım Yolu
Kas içine veya damar içine uygulanır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
08.08.2012
Müstahzar Adı

HEPAGAM B 312 IU/1 mL IM/IV enjeksiyon/infüzyon için çözelti içeren flakon

Onay Tarihi
08/08/2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

 

 

HEPAGAM B intravenöz veya intramüsküler verilmek üzere formüle edilmiş olmakla beraber karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemek için HEPAGAM B'nin 500 mIU/mL'den daha büyük düzeylerde serum anti-HBs düzeylerine ulaşılması için sadece intravenöz verilmelidir. Yüksek dozlarda verildiği zaman hepatit B immünglobulin (HBIG profilaksinin en fazla etkin olduğu saptanmıştır. İnfüzyon hızı, olumsuz etkilere yol açmaması için dikkatli ayarlanmalıdır.

Akut böbrek hastalığına yatkın veya böbrek yetmezliği olan hastalarda infüzyon hızının azaltılması veya ürünün kullanılmasına devam edilip edilmeyeceğini saptamak için kliniksel kararlardan yararlanılır.

Aşırı hassasiyet reaksiyonları nadiren görülmektedir. Bu reaksiyonlar insan globulinine aşırı duyarlılık veya nadir görülen IgA yetmezliğinde meydana gelebilir. Alerjik veya anaflaktik reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon işlemi derhal durdurulmalıdır. Şok ortaya çıktığında şok tedavisi ile ilgili cari medikal standartlar uygulanmalıdır.
Herhangi bir alerjik reaksiyonun tedavi edilmesi için epinefrin ve difenhidramin bulundurulmalıdır.

Preperat uygulanmadan önce gözle kontrol edilmeli, içinde partikül halindeki madde veya çözeltide bulanıklık varsa kullanılmamalıdır.

 

 HEPAGAM B insan plazmasından yapılmaktadır. İnsan plazmasından yapılmış olan ürünler, virüsler ve teorik olarak Creutzfeldt-Jakob hastalığı ajanı gibi olmak üzere enfeksiyöz ajanlar içerebilir. Bu gibi ürünlerin bir enfeksiyöz ajan bulaştırma riski; belli virüslere maruz kalmadan önce plazma donörlerini titizlikle inceleyerek, belli virüs enfeksiyonlarının bulunup bulunmadığını test ederek ve belli virüsleri etkisiz hale getirerek ve/veya ortadan kaldırarak azaltılmıştır. İmalat sürecinde hem lipit zarlı ve hem lipit zarsız virüsleri ölçülerine bağlı olarak etkin şekilde ortadan kaldıran bir Planova 20 nm virüs filtresi ve hem de lipit tabakasını geriye dönülmez şekilde tahrip ederek lipit zarlı virüsleri etkin şekilde hareketsiz bırakan bir solvent/deterjan işlemi kademesi (tri-n-butilfosfat ve Triton X - 100 kullanarak) yer almaktadır. Bu iki prosesin amacı HIV-HBV-HCV-HAV-dahil virüslerin viral olarak bulaşma riskini azaltarak ürünün güvenirliğini artırmaktır.

Ancak bu tedbirlere rağmen bu ürünler muhtemelen bu hastalıkları yine de bulaştırabilir. Bu gibi ürünlerde bilinmeyen enfeksiyöz ajanların bulunması ihtimali vardır. Plazma veya kan ürünlerini kullanan hastalarda bazı viral enfeksiyonların belirti ve/veya semptomları gelişebilir.

Hastalar açısından HEPAGAM B her uygulandığında, hastayla ürünün seri numarası arasındaki bağlantının korunabilmesi için ürünün adı ve seri numarası kaydedilmelidir.

Pıhtılaşma bozuklukları
Maruz kalınma sonrası profilaksi endikasyonları için HEPAGAM B intramüsküler olarak uygulanmaktadır. Ciddi bir trombositopenisi olan veya intramüsküler enjeksiyonu kontrendike edecek herhangi bir pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, beklenen yararlar muhtemel risklere daha ağır bastığı takdirde HEPAGAM B verilmelidir.

Böbreklerle ilgili
İntravenöz immünglobulin (insan) ürünlerinin akut böbrek hastalığına yatkın olan veya böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu meydana getirdiği rapor edilmiştir. Bu gibi hastalarda intravenöz immünglobulin (insan) ürünlerinin asgari uygulama yoğunluğunda ve infüzyon hızında verilmesi önerilmiştir. Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunduğu çeşitli intravenöz immünglobulin (insan) ürünleriyle birlikte rapor edilmişken, bu raporların ekserisinde bir dengeleyici olarak sükroz kullanan ürünler yer almıştır. HEPAGAM B bir dengeleyici olarak sükroz içermemektedir. Bunlar dikkate alınmaksızın, böbrek fonksiyonunun HEPAGAM B'nin verilmesinden önce ve ilacın verilmesini takip eden uygun aralıklarla değerlendirilmesi, bilhassa akut böbrek bozukluğu riskine sahip hastalar için önerilmiştir. Eğer böbrek fonksiyon bozukluğu meydana gelirse, HEPAGAM B'nin infüzyon hızının azaltılmasının gerekli olup olmadığını veya ürünün kullanımına devam edilip edilmeyeceğini saptamak için klinik çalışmalardan yararlanılır.

Duyarlılık
HEPAGAM B verilmesini takiben alerjik reaksiyonların meydana gelip gelmediği rapor edilmemiş olmakla beraber (Bkz. İstenmeyen etkiler) herhangi bir alerjik reaksiyonun tedavi edilmesi için epinefrin ve difenhidramin bulundurulmalıdır.

Karaciğerle ilgili
Karaciğer nakli yapılan hastalar serum anti-HBs antikor düzeyleri için düzenli olarak izlenmelidir.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

 

 

Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi:

Maruz kalma sonrası profilaksi
Maruz kalma sonrası profilaksi endikasyonlan ile ilgili olarak HEPAGAM B aşağıda belirtilen şekilde olmak üzere intramüsküler verilmektedir:

Enfeksiyöz maddelerin bir kişiden diğerine bulaşmasını önlemek amacıyla her kişi için ayrı bir flakon, steril şırınga ve iğne kullanılması önem arz etmektedir.

HBsAg içeren kana akut maruz kalma
HEPAGAM B, maruz kalındıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde, (7 gün geçtikten sonra değerinin ne olduğu belli olmamaktadır) mümkünse 24 saat içerisinde vücut ağırlığının her kilosu için 0.06 mL'lik enjeksiyon aşağıdaki tabloda önerildiği gibi intramüsküler yapılmalıdır.

HEPAGAM B aynı zamanda (ama farklı bölgeye) veya hepatit B aşısından önce bir aya kadar olmak üzere hepatit B aşısına olan aktif immün tepkiyi azaltmaksızın verilebilir. Canlı atenüe virüs aşılarının etkinliği immünglobulin verilmesiyle zayıflayabilir; yeniden bir aşılama yapılması gerekebilir.

Hepatit B aşısını reddeden veya aşıya karşı tepki göstermeyen kişilere ilk dozdan sonra bir ay içerisinde ikinci doz HEPAGAM B verilmelidir.

Tablo 1 Perkütan veya permukozal maruz kalmayı takiben hepatit B'nin profilaksisi için öneriler

 

Kaynak

Maruz kalan kişi

Aşı olmamış

Aşı Olmuş

HBsAg-pozitif

1.Hepatit B Immün Globulin
(insan) hemen bir kere verin*

2. HB aşı serilerini başlatın t

1.Anti-HBs için teste maruz kalan kişi

2.Eğer antikor yetersizse t, Hepatit B
Immün Globulin (insan) HB aş
ı
güçlendirme dozuyla birlikte derhal 1 kere
verin veya 1 ay sonra Hepatit B
I
mmün
Globulin (insan)* ikinci dozunu verin.

Bilinen kaynak - HBsAg-pozitif için yüksek risk

1.HB aşı serilerini başlatın

2. HBsAg'nın test kaynağı. Pozitif
olursa Hepatit B
I
mmün Globulin
(insan) 1 kere verilmelidir.

1. Eğer maruz kalan kişi aşıya tepki gösteren değilse HBsAg için test kaynağı: eğer kaynak HBsAg-pozitifse hepatit B immünglobulin (insan) HB aşı güçlendirme dozuyla birlikte derhal 1 kere verin veya 1 ay sonra § Hepatit B Immün Globulinin (insan)* ikinci dozunu verin

Bilinen kaynak - HBsAg-pozitif için düşük risk

HB aşı serilerini başlatın

Hiç bir şey gerekmemektedir

Bilinmeyen kaynak

HB aşı serilerini başlatın

Hiç bir şey gerekmemektedir.

 

* Kilogramda 0.06 mL'lik Hepatit B Immün Globulin (insan) dozu.
t Uygun doz için imalatçının önerisine bakın.
t Radyo immünoeseye göre 10 mlU/mL anti-HBs'den daha az, enzim immünoeseye göre negatif.
§ Enaz dört doz aşıdan sonra hiçbir tepki yoksa iki doz Hepatit B Immün Globulin (insan) tercih edilmektedir.

HBeAg'si bulunan veya bulunmayan HBsAg-pozitif olan annelerden doğan çocukların profilaksisi
HBsAg-pozitif olan annelerden doğan çocuklara doğumu takiben 12 saat içerisinde 0,5 mL HEPAGAM B verilmelidir.
Hepatit B aşı serisi eğer kontrendike olmamışsa, aşının ilk dozu HEPAGAM B ile aynı anda fakat farklı bir bölgeden verilerek başlatılmalıdır.
Doğum öncesi bilinmeyen, doğuma alınan kadınların test edilmesi gereklidir. Sonuçlar beklenirken yeni doğan çocuğun doğumu takip eden 12 saat içerisinde hepatit B aşısı olması zorunludur.

Eğer anne daha sonra HBsAg-pozitif olarak bulunursa, çocuğa mümkün olan en kısa sürede (doğumu takip eden 7 gün içerisinde) 0,5 mL HEPAGAM B verilmelidir. Ancak 48 saat geçtikten sonra verilen HEPAGAM B'nin etkinliğinin ne olduğu bilinmemektedir. HBsAg ve anti-HBs için test yapılması çocuk 12 ila 15 aylıkken tavsiye edilir. HBsAg tespit edilemiyorsa ve anti-HBs mevcutsa çocuk korunmuştur.

Tablo 2 Hepatit B virüsü enfeksiyonunun doğum öncesi (perinatal) bulaşmasını önlemek için tavsiye edilen Hepatit B İmmünoprofilaksi Programı

Çocuğun yaşı

İlacın verilmesi

HBsAg-pozitif olarak bilinen anneden doğan çocuk

HBsAg incelemesinden geçmeyen anneden doğan çocuk

ilk aşı*

Hepatit B İmmün Globülin (İnsan) t

Doğumdan sonra (12 saat içerisinde)

Doğumdan sonra (12 saat içerisinde)

Doğumdan sonra (12 saat içerisinde) eğer anne HBsAg-pozitif olarak bulunursa dozu çocuğa hemen ve doğumdan sonra en geç 1 hafta içerisinde verin

ikinci aşı*

1 ay

1 - 2 ay

Üçüncü aşı*

6 ay t

6 ay t

* Uygun doz için imalatçının tavsiyesine bakın.
t Aşı için kullanılan yerden farklı bir bölgeye kas içine verilen 0.5mL
t ACIP (Aşı Uygulama Danışma Komitesi) tavsiyelerine bakın.

HBsAg-pozitif kişilerle cinsel olarak temas kurma
Bu kişilerin tek bir HEPAGAM B (0.06 mL/kg) alması ve eğer kontrendike değilse son cinsel temastan sonra 14 gün içerisinde veya enfekte olan kişi ile cinsel temas devam edecekse, hepatit B aşısı serilerinin başlatılması gereklidir. HEPAGAM B ile birlikte aşının yapılması maruz kalınma sonrası tedavinin etkinliğini artırabilir. Aşının kalıcı koruyuculuğu sağlama gibi bir ilave avantajı vardır.

Akut HBV enfeksiyonlu olan kişilerle ev halkının temas etmesi
Anne veya çocuğun bakıcısı akut HBV enfeksiyonu taşıyan yaşı 12 aydan küçük çocuğu korumak için, 0.5 mL HEPAGAM B ve hepatit B aşısı yapılmalıdır. Diğer ev halkının, akut HBV enfeksiyonu taşıyan endeks hastanın kanı ile tanımlanabilir bir teması olmadıkça ve diş fırçası veya traş jiletini paylaşmadıkça korunması mümkün olmaktadır. Bu gibi temaslar cinsel temaslar gibi nitelendirilmelidir. Eğer endeks hasta HBV taşıyıcısı olursa onunla ev içinde temas eden herkesin hepatit B aşısı olması gerekmektedir.

Karaciğer naklini takiben hepatit B reküransının önlenmesi
Bunun için, HEPAGAM B'nin intravenöz verilmesi gerekmektedir. Bu hastalarda 500 mIU/ mL'den daha yüksek düzeylerde anti-HBs düzeylerine ulaşıldığı zaman hepatit B immünglobulin (HBIG) profilaksinin en fazla etkin olduğu saptanmıştır. Aşağıda tarif edilen dozlama çizelgesi bu amaca yöneliktir.

HEPAGAM B'nin her dozu 35 mL (10,920 IU anti-HBs) intravenöz olarak verilmelidir. İlk doz aşağıdaki tabloda tavsiye edilen şekilde olmak üzere müteakip dozlar ile birlikte nakledilen karaciğere yapılan greftleme (antihepatik faz) işlemiyle aynı anda verilmelidir. Anti-HBs düzeyleri tedavinin ilk haftasını takiben ölçülmelidir.


Tablo 3 HEPAGAM B doz tayini rejimi

Anhepatik faz*

Ameliyat sonrası 1. hafta*

Ameliyat sonrası 1- 3. aylar

Daha sonraki 4. ay

Birinci doz

Gün 1-7'den itibaren günlük

14 üncü günden itibaren 2 haftada bir

Aylık

*Anti-HBs düzeyleri dozajın ilk defa ayarlanmasına izin vermek için tedavinin ilk haftasını takiben ölçülmelidir.

HEPAGAM B doz ayarlama, karaciğer naklini takiben birinci hafta içinde 500 mIU/mL'lik anti-HBs seviyelerine ulaşmayan hastalarda gerekebilir.
Ameliyat kanaması veya karın sıvı dreni (>500 mL) bulunan hastalar veya plazmaferez uygulanan hastalar, dolaşımdaki Anti-HBs'lerin aşırı kaybına karşı bilhassa duyarlıdır. Aşağıda açıklanan doz ayarı tavsiye olunmuştur.

 • Anti HBs hedefine ulaşılana kadar her 6 saatte bir kere dozlama rejimi 5460 IU (17,5 mL IV) seviyesine çıkarılmalıdır.

Serum HBsAg, HBV-DNA ve HBeAg düzenli olarak izlenmesinin yanı sıra anti-HBs antikor düzeyleri üzerinde de izleme HEPAGAM B tedavisine devam etme ve/veya tedavinin ayarlanması üzerinde karar verilmesi amacıyla yapılmalıdır.

HBsAg ile immün presipitasyona giren hepatit B immünglobulinin büyük miktarlarından immün kompleksleri meydana gelebileceği bilhassa erken post operatif devre esnasında olmak üzere tedavi ile ilişkili ters etki vakalarını doğuran hastalarda HEPAGAM B infüzyon hızı düşürülmelidir.

Uygulama şekli:
HEPAGAM B, aseptik şartlar altında intramüsküler ve intravenöz verilmek için hazırlanmış olmalıdır.

ŞİŞEYİ ÇALKALAMAYIN; KÖPÜKLENMESİNDEN KAÇININ.

İlacın verilmesinden önce parenteral ilaçlar, içerisinde partikül halindeki madde ve renk değişimi açısından gözle kontrol edilmelidir.
HEPAGAM B çocuklarda doğumu takiben 12 saat içerisinde, yetişkinlerde ise maruz kalındığında 48 saat içerisinde intramüsküler verilmelidir. Enjeksiyon deltoid kas içine veya miadında doğan çocuklarda anteriolateral uyluk içine yapılmalıdır. Hepatit B aşısı ile birlikte verilirse HEPAGAM B'nin aşının etkisizleşmesini önlemek için farklı bölgeye enjekte edilmesi gerekmektedir.

HEPAGAM B, karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemek amacı ile uygun bir infüzyon seti ile intravenöz verilmelidir. İlaç verme hızı dakikada 2 mL olarak ayarlanmalıdır. Gerekli olan durumlarda dakikada 1 mL veya daha aza indirilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Akut böbrek hastalığına yatkın veya böbrek yetmezliği olan hastalarda pratik olarak mümkün olan en yavaş infüzyon hızıyla uygulanmalıdır.
Karaciğer nakli yapılan hastalar serum anti-HBs antikor düzeyleri için düzenli olarak izlenmelidir.

Pediyatrik popülasyon:
HEPAGAM B, pediatrik popülasyonda hepatit B virüsünün doğrudan bulaşmasını önlemede güvenli ve etkin olarak bulunmuştur. HBsAg-pozitif olan annelerden doğan çocuklarda hepatit B'nin oluşmasına karşı korunma oranı %98 olmuştur. Güvenlikle ilgili hiçbir endişe belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:
65 yaşın üzerindeki hastalarda HEPAGAM B'nin güvenli ve etkin olup olmadığı tespit edilmemiştir.

Raf Ömrü
36 aydır.
Ruhsat Numarası(Ları)
49
Ruhsat Sahibi

RA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş
Kehribar sok.14 /7-8
GOP-ANKARA
Tel:   0312-442 82 70
Faks: 0312- 442 82 77

Ruhsat Sahibi
RA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kehribar sok.14 /7-8
GOP-ANKARA
Tel:   0312-442 82 70
Faks: 0312-442 82 77
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
+2°C - +8°C'de buzdolabında saklanmalıdır.
Dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.
Etiketin üzerindeki gösterilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Terapötik Endikasyonlar

Maruz kalma sonrası koruma:

 • HBsAg-pozitif içeren kan, plazma veya serum gibi materyaller ile gerek parenteral yoldan, gerek iğne batması, ısırık, kazara sıçrama, ağızdan pipetleme gibi durumlarda maruz kalmanın ortaya çıkardığı sonuçların tedavisinde,
 • HBeAg'si (antijen) bulunan veya bulunmayan HBsAg-pozitif olan annelerden doğan çocuklarda ortaya çıkan sonuçların tedavisinde,
 • HBsAg-pozitif kişilerle cinsel temas sonrası ortaya çıkan sonuçların tedavisinde,
 • Anne veya çocuğun bakıcısı HBsAg pozitif olan yaşı 12 aydan küçük çocuklarda ve ev içindeki hastayla kurulan diğer temaslarda ortaya çıkan sonuçların tedavisinde,

Karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önleme:

 • HEPAGAM B, hepatit B'si olan ve HBV replikasyon düzeyi düşük veya hiç olmayan yetişkin hastalarda karaciğer naklini takiben hepatit B'nin nüksetmesini önlemede endikedir. HEPAGAM B'nin yeterliliği Lamivudine gibi antivirallerle birlikte Faz III teyit çalışmasında değerlendirilmiştir. HEPAGAM B'nin bu endikasyon için damar içinden verilmesi gerekmektedir


 

Üretici Bilgileri
CANGENE CORPORATION
155 Innovation Drive Winnipeg, Manitoba
R3T5Y3 / KANADA
Website: www.cangene.com
Yardımcı Maddeler
İnsan plazma proteini (>%96 insan IgG), Maltoz, Polisorbat 80, eser miktarda tri-n-butil fosfat ve Triton x-100 içerir.
Yardımcı Maddelerin Listesi

 

 • İnsan plazma proteini (>%96 insan IgG )
 • Maltoz
 • Polisorbat 80
 • Eser miktarda tri-n-butil fosfat ve Triton X -100