Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka HERNOVIR
Etken Madde Kodu SGKES6-ASIKLOVIR Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06BB03
ATC Açıklaması Asiklovir
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A03591
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Deriden absorpsiyonu sınırlı olduğundan, topikal uygulanan Hernovir % 5’lik Krem’in doz aşımına neden olması beklenmez.

 

Oral yoldan 800 mg’lık asiklovir dozları herhengi bir yan etkiye rastlanmaksızın yedi gün süre ile günde beş kez ( 4g/gün ) uygulanmıştır.

Bu miktarın üzerinde asiklovirin oral yoldan bir defada kullanımı ile ilgili bilgi bulunmadığından, böylesi bir durumda hasta yakından izlenmelidir.

80 mg/kg’a kadar tek intavenöz dozlar yanlışlıkla uygulanmış ve herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

 

Asiklovir hemodiyaliz uygulaması ile vücuttan uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar

Hernovir % 5’lik Krem, ilk ve tekrarlayan genital herpes ve herpes labialis de dahil olmak üzere derinin herpes simpleks virüsü enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 

Asiklovir bir sentetik pürin nükleozid analoğudur ve hem in vitro hem de in vivo olarak tip I ve tip II herpes simpleks virüsü (HSV) ile varisella zoster virüsü (VZV) üzerinde inhibe edici etkinlik gösterir.

Bir ön ilaç olan asiklovir tercihan enfekte konak hücrelerince tutulur ve virüs tarafından kodlanan timidin kinaz enzimi aracılığı ile asiklovir monofosfat’a dönüştürülür. Asiklovir monofosfat daha sonra hücresel kinazlar tarfından asiklovir trifosfat’a dönüştürülür ki, bu ilacın antiviral etkinlik gösteren aktif şeklidir. Asiklovir trifosfat, viral DNA sentezini inhibe eder.

Enfekte olmamış normal hücrelerde, bu hücrelerce asiklovir alınışının az olması, aktif forma çok daha az dönüştürülmesi ve bu aktif forma karşı hücre DNA’larının çok daha az duyarlı olmaları nedeni ile asiklovirin normal hücreler üzerine toksisitesi çok azdır.

Farmakokinetik Özellikler

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 

Asiklovir bir sentetik pürin nükleozid analoğudur ve hem in vitro hem de in vivo olarak tip I ve tip II herpes simpleks virüsü (HSV) ile varisella zoster virüsü (VZV) üzerinde inhibe edici etkinlik gösterir.

Bir ön ilaç olan asiklovir tercihan enfekte konak hücrelerince tutulur ve virüs tarafından kodlanan timidin kinaz enzimi aracılığı ile asiklovir monofosfat’a dönüştürülür. Asiklovir monofosfat daha sonra hücresel kinazlar tarfından asiklovir trifosfat’a dönüştürülür ki, bu ilacın antiviral etkinlik gösteren aktif şeklidir. Asiklovir trifosfat, viral DNA sentezini inhibe eder.

Enfekte olmamış normal hücrelerde, bu hücrelerce asiklovir alınışının az olması, aktif forma çok daha az dönüştürülmesi ve bu aktif forma karşı hücre DNA’larının çok daha az duyarlı olmaları nedeni ile asiklovirin normal hücreler üzerine toksisitesi çok azdır.

Farmasötik Şekli

HERNOVİR % 5 KREM

Formülü

1 g Hernovir Krem 0,05 g asiklovir, koruyucu olarak propilen glikol içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, sistemik olarak uygulanan asiklovirin ortalama plazma eliminasyon yarı ömrünü ve plazma konsantrasyon-zaman eğrisinin altında kalan alanı artırır.

 

Asiklovirin farmakokinetik özelliklerinin böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçlar tarafından etkilenmesi olasılığı bulunmakla birlikte, yapılan klinik çalışmalar sonucunda asiklovir ile başka ilaç etkileşimi saptanmamıştır.

Kontraendikasyonlar

Hernovir % 5’lik Krem, asiklovire aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 

Hernovir % 5’lik Krem, günde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle, yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Hernovir % 5’lik Krem, lezyonlarda veya enfeksiyonun başlamasından sonra belirmesi beklenen lezyonlarda mümkün olduğu kadar erken uygulanmalıdır. Tekrarlayan olgularda tedaviye lezyonlar ilk belirdiği zaman veya prodrom döneminde başlanması özellikle önemlidir. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Eğer 5 günden sonra tam bir iyileşme sağlanmaz ise, tedaviye 5 gün daha devam edilebilir.

 

Hernovir % 5’lik Krem, bütün lezyonları tamamen örtecek şekilde ince bir tabaka halinde sürülür. Enfeksiyonun yayılımını önlemek üzere krem lastik bir eldiven ile uygulanmalıdır.

 

Hernovir % 5’lik Krem tedavisine enfeksiyona ait bulgu ve semptomların ortaya çıkışından sonra mümkün olduğu kadar erken başlanmalıdır.

 

Hernovir % 5’lik Krem haricen kullanılır. Göze sürülmemelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Hernovir 200 mg Tablet ; 25 tabletlik blister ambalajda.

Hernovir 400 mg Tablet ; 25 tabletlik blister ambalajda.

Hernovir 800 mg Tablet ; 25 tabletlik blister ambalajda.

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ  SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Barbaros Bulvarı 76-78

34353 Beşiktaş / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

14/10/1992  162/17

Saklama Koşulları

Çocukların erişemeyecekleri yerlerde, ambalajında, 25°C’nin altında oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Hernovir % 5’lik Krem, 10 g’lık tüpte.

Uyarılar/Önlemler

Hernovir % 5’lik Krem, ağız içi, göz veya vajen iç çeperi gibi mukoz membranlara uygulanmamalıdır.

Hernovir % 5’lik Kremin, yanlışlıkla göze sürülmemesine dikkat edilmelidir.

 

Asiklovirin gebelik döneminde kullanımı ile ilgili tecrübe sınırlı olduğundan Hernovir % 5’lik Kremin hamilelerde kullanımı ancak potansiyel yararların bilinmeyen muhtemel risklere ağır bastığı durumlarda düşünülmelidir.

 

İnsanlarla ilgili olarak eldeki sınırlı bilgiler, asiklovirin sistemik uygulamayı takiben anne sütüne geçtiğini göstermektedir. Bu nedenle ilacın emziren annelerdeki kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Üretim Yeri

NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100

DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Bazı hastalarda uygulama yapılan alanda, geçici hafif yanma, kaşıntı, eritem, deride kuruma ve pullanma görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.