Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka HIPPURIN
Etken Madde Kodu SGKFDE-METENAMIN HIPPURAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01XX05
ATC Açıklaması Metenamin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03620
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 26,91 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 24,03 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
28 ve 56 film tabletlik, PVC/PE/PVDC / Alu. Folyo blister ambalajlarda.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

HİPPURİN’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Metenamin hippurat ya da ilacın içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (HİPPURİN’ in bileşiminde yer alan maddeler kullanma talimatının başında verilmektedir, eğer sizde böyle bir durum var ise HİPPURİN kullanmaya başlamadan önce sizi tedavi eden doktorunuza bildiriniz),
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek hastalığınız varsa (doktorunuz HİPPURİN kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir, doktorunuzun onayı olmadan kullanmayınız),
 • Metabolik asidoz (vücuttaki asit miktarının artması) durumunda,
 • Vücudunuzda ciddi su kaybı söz konusu ise
 • Gut hastalığınız varsa

HİPPURİN’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • HİPPURİN’ i çok yüksek dozlarda kullanırsanız, idrar keseniz tahriş olabilir, ağrılı ve sık idrara çıkmanız söz konusu olabilir, idrarınızda albümin (albüminüri) ve kanama görülebilir.
 • Doktorunuz idrarınızı bazik yapacak yiyecek ve içecekleri kullanmamanızı önerebilir, idrarınızın asitliğini arttırıcı ilaçlar verebilir (HİPPURİN’ in etki gösterebilmesi için idrarınızın asidik olması gerekmektedir.)
 • Doktorunuz bazı durumlarda idrarınızın asit pH’ da olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.
 • Doktorunuz bazı durumlarda, özellikle karaciğer bozukluğunuz var ise periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmasını tavsiye edebilir.

HİPPURİN’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması
HİPPURİN’ i yemeklerden sonra kullanınız.
HİPPURİN kullanırken idrarınızı bazikleştirecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmanız gerekebilir. Hangi yiyecek ve içeceklerden uzak duracağınız konusunda doktorunuza danışınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz gerekli görmedikçe hamilelikte HİPPURİN kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz bir değerlendirme yapıp, ilacı ya da emzirmeyi kesmenizi önerebilir.

Araç ve makine kullanımı
HİPPURİN’ in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • İdrarı bazikleştiren ilaçlar (ör: sodyum ya da kalsiyum içeren antasitler, karbonik anhidraz inhibitörleri, sitratlar ya da sodyum bikarbonat gibi),
 • Tiazid diüretikleri,
 • Sülfonamidler (ör: sülfametizol, sülfatiazin gibi)

Laboratuvar testleri ile etkileşim: HİPPURİN, yaptırdığınız bazı laboratuvar testlerinin hatalı sonuçlar vermesine neden olabilir. HİPPURİN kullanımınız esnasında bir laboratuvar testi yaptıracaksanız, HİPPURİN kullandığınızı doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi HİPPURİN’ in bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, HİPPURİN’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)

 Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HİPPURİN’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflandırma kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:
Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila ≤ 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila ≤ 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila ≤ 1/1.000); çok seyrek (≤ 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) 

 • Bulantı,
 • Hazımsızlık,
 • Güçlükle ya da ağrılı bir şekilde idrar yapma (disüri),
 • Ciltte döküntü ve kaşıntı (raş),
 • İdrar kesesi iritasyonu.

Bunlar HİPPURİN’ in hafif yan etkileridir.
İdrar kesesi iritasyonu yaygın olmamakla birlikte diğer yan etkiler yaygın olarak görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun size önerdiği dozu kullanınız.
HİPPURİN’ in yetişkinler için kullanım dozu sabah – akşam, yemeklerden sonra 1’ er tablet şeklindedir.
Sonda takılan hastalarda günlük kullanım dozu günde 3 defa 1 tablete çıkabilir.
Günde 4 tabletten fazla kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:
HİPPURİN ağız yoluyla kullanım içindir.
Tabletler bölünebilir ya da hastanın tercihine göre bir bardak meyve suyu ya da süt ile birlikte alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
HİPPURİN’ in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.
6 – 12 yaş arası çocuklarda kullanım dozu, doktorunuzun tavsiyesine göre sabah – akşam, yemeklerden sonra yarım veya 1 tablet şeklindedir.
12 yaşından büyük çocuklara yetişkinlerle aynı doz uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:
Doktorunuz karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonlarınızda olası azalmaları, eş zamanlı hastalıkları ve kullandığınız diğer ilaçları dikkate alarak en düşük tedavi dozu ile tedavinize başlayabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği
Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda HİPPURİN kullanılmamalıdır.
Eğer HİPPURİN’ ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HİPPURİN kullandıysanız:
HİPPURİN’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız hemen doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz veya en yakın hastaneye başvurunuz.

HİPPURİN’ i kullanmayı unutursanız:
Unutulan doz hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır, ancak bir sonraki doza yakın zamanda hatırlanırsa dozu atlayın, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HİPPURİN ile tedaviniz sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
HİPPURİN ile tedaviniz sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

 

 • HİPPURİN tabletler; beyaz renkli, oblong, iki yüzü çentikli, film tabletlerdir.
 • HİPPURİN 28 ve 56 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
 • HİPPURİN’ in etkin maddesi olan metenamin hippurat antibakteriyel bir maddedir.
 • HİPPURİN alındığında idrarın asit ortamında, metenamin hippuratın bileşiminde bulunan metenamin parçalanarak antibakteriyel bir madde olan formaldehit meydana getirir. Formaldehit bakterileri tahrip eder ya da büyümelerine engel olur.
  Metenamin hippuratın bileşiminde bulunan hippurik asit ise idrarı asitlendirmeye (HİPPURİN idrar asidik olduğunda etki gösterir) yardım ettiği gibi zayıf bir bakteriyostatik (bakterilerin çoğalmasını engelleyici) etkiye de sahiptir.

HİPPURİN aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Uzun süreli tedavi gerektiren idrar yolu enfeksiyonları (ör: piyelonefrit, sistit, piyelit) ile beraber oluşan bakteriüride (idrarda bakterilerin bulunması) tedavi edici ve koruyucu olarak,
 • Akut idrar yolu enfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun bir antibiyotikle kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak (Akut idrar yolu enfeksiyonlarında tek başına kullanılmamalıdır),
 • Sistit (mesane iltihabı) ve kalıntı idrarın bulunduğu durumlarda (Prostat, nörojenik mesane gibi) uzun süreli tedavi için,
 • Mesanesine sonda takılı olan hastalarda bakterisit (bakteri öldürücü) etki sağlamak amacı ile.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
HİPPURİN’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Nemden ve direkt güneş ışığından koruyarak, 30 ºC’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra HİPPURİN’ i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

 

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
HİPPURİN 1 g FİLM TABLET
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Aşağıdaki ilaçlardan birini içeren kombinasyonlar, bu ilaçla etkileşebilir:

 • İdrarı alkalileştiren ilaçlar (ör: sodyum ya da kalsiyum içeren antasitler, karbonik anhidraz inhibitörleri, sitratlar ya da sodyum bikarbonat gibi)
 • Tiazid diüretikler (idrarı alkalilendirebilirler, bu şekilde formaldehite dönüşmesini engelleyerek metenaminin etkinliğini azaltırlar.
 • Sülfonamidler (sülfametizol ve sülfatiazin gibi sülfonamidler ve formaldehit asit idrarda çözünmeyen çökeltiler oluşturabilir ve kristalüri riski artabilir, bu nedenle metenamin tuzları sülfonamidlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Laboratuvar testleri ile etkileşim:

 • Asit idrarda açığa çıkan formaldehit, hatalı yüksek sonuçlara neden olarak, idrar katekolaminlerinin ve vanilmandelik asidin (VMA) florometrik yollardan tespit edilmesini önler.
 • Formaldehit asit hidroliz tekniği kullanıldığında estriol ile reaksiyona girerek idrardaki estriol seviyesini hatalı olarak düşük gösterir (Enzimatik hidroliz metodu ile çalıştığında böyle bir risk yoktur).
 • Formaldehit, Porter – Silber metodu kullanıldığında 17 - hidroksi kortikostereoid seviyesini hatalı olarak yüksek, nitrozonaftol metodu kullanıldığında renk gelişimini önleyerek, 5 - hidroksiindolasetikasit (5HIAA) seviyesini de hatalı olarak düşük gösterir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Metenamin hippuratın akut toksisitesi üzerine kısıtlı bilgi mevcuttur. Köpekler ve sıçanlar, tek doz IV olarak uygulanan 600 mg / kg metenamin hippuratı toksik etki bulgusu olmadan almışlardır.

Doz aşımı meydana gelirse, kusma indüklenerek ya da gastrik lavaj yolu ile ilacın emilimi en aza indirilmelidir, takiben aktif kömür uygulanmalıdır. Uygun hidrasyon sürdürülmelidir ve oral ya da parenteral sıvı verilmelidir.

 

Etkin Maddeler
Her tablet 1 g metenamin hippurat içermektedir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Üriner kanalda etkili antiinfektifler
ATC kodu: J01XX05

Bir tersiyeramin tuzu olan Metenamin hippurat antibakteriyel bir maddedir. Aktivitesini asit ortamda (asit idrarda) açığa çıkan formaldehitten sağlar. Formaldehit uzun süreli tedavide bile direnç oluşturmayan özgün olmayan bir antibakteriyeldir.

Hippurik asit idrarı asitleştirmeye yardım ettiği gibi zayıf bir bakteriyostatik etkiye de sahiptir.

Üriner formaldehit konsantrasyonu 10 – 25 µg /ml olduğunda bakteriyostatik etki, 28 µg /ml olduğunda da bakterisit etki görülür.

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella aerobacter, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa' ya karşı antibakteriyel aktivite gösterir. Enterobacter aerogenes genellikle dirençlidir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Genel Özellikler

Emilim:
Metenamin hippurat gastrointestinal sistemden kolay emilir.

Dağılım:
Metenamin plasentayı aşar. Süte geçer.
Sağlıklı aç yetişkinlerde metenamin ya da tuzlarının, normal oral tek doz uygulamasını takiben plazmadaki metenamin ve formaldehit konsantrasyonları genellikle çok düşüktür ve plazmadaki antibakteriyel aktivite ihmal edilebilir.

Biyotransformasyon:
Oral metenamin dozunun yaklaşık % 10 – 30’ u mide asidi tarafından formaldehit ve amonyağa hidroliz edilir.

Eliminasyon:
24 saat içinde % 70 – 90’ ı glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yoluyla idrar ile atılır. İdrar asidik olduğunda metenamin formaldehit ve amonyağa hidroliz olur; maksimum hidroliz idrar pH' sı 5.5 olduğunda meydana gelir. Eliminasyon yarılanma ömrü 3 – 6 saattir.

Aç yetişkinlerde metenamin ya da tuzlarının, normal oral tek doz uygulamasını takiben, asit idrarda formaldehit pik plazma konsantrasyonları ortalama 1 – 85 mcg/mL olur ve bu değere iki saatte ulaşılır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek / karaciğer yetmezliği:
Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda birikim yapabilir ve toksik olabilir.

 

Farmasötik Form
Film Tablet
Beyaz renkli, oblong, iki yüzü çentikli, film tabletler.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye:
Gebelik Kategorisi: C

Gebelik dönemi
Sıçanlarda ve tavşanlarda metenamin hippurat ile yapılan üreme çalışmaları, fetüse zarar verdiğine dair bir bulgu ortaya çıkarmamıştır. İnsan dozuna eşit metenamin dozu verilen hamile köpeklerle yapılan bir çalışmada, ölü doğum oranında hafif bir artış ve kilo artışında ve canlı doğan bebeklerin hayatta kalma süresinde azalma rapor edilmiştir. Bu güne kadar gebe kadınlarda methenamin hippurat ile yapılan yeterli ve iyi kontrollü bir çalışma mevcut değildir ve ilaç gebelik döneminde yalnızca kesin olarak gerekli ise kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi
Metenamin süte geçtiğinden ve bebeklerde meydana gelebilecek ciddi advers etki potansiyelinden dolayı, ilacın kadın üzerindeki önemi dikkate alınarak, ilacın mı yoksa emzirmenin mi kesileceğine karar verilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite
Günlük 800 mg / kg dozda uygulanan metenamin hippurat, dişi sıçanlarda fertiliteyi etkilememiştir, erkeklerdeki fertilite üzerine etkileri yeterli şekilde çalışılmamıştır.

Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsatlandırma tarihi: 01.06.1994
Son yenileme tarihi: -
İstenmeyen Etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflandırma kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:
Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila ≤ 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila ≤ 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila ≤ 1/1.000); çok seyrek (≤ 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Gastrointestinal hastalıklar:
Yaygın: Bulantı, dispepsi

Böbrek ve idrar hastalıkları:
Yaygın: Disüri Yaygın olmayan: Mesane iritasyonu, kristalüri (özellikle yüksek dozlarda)

Hepatobiliyer bozukluklar:
Artmış AST/ALT (geri dönüşümlü, nadir)

Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Yaygın: Raş

Önerilen dozlardan daha yüksek dozlarda (3 – 4 hafta boyunca günde 8 gram) metenamin ya da metenamin tuzlarının uygulanmasını takiben, mesane irritasyonu, ağrılı ve sık idrara çıkma, albüminüri ve gross hematüri meydana gelmiştir ve bu reaksiyonlar muhtemelen idrar yolundaki artmış formaldehit konsantrasyonlarına dayanmaktadır. Disüri, dozu ve/veya idrarın asitliğini azaltarak kontrol edilebilir.

Metenamin hippurat alan hastalarda, raş, kaşıntı, ürtiker ve stomatit gibi hipersensitivite reaksiyonları nadiren rapor edilmiştir.

Metanamin tuzları ile rapor edilen diğer yan etkiler şunlardır: baş ağrısı, genel ödem, kulak çınlaması ve kas krampları.

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her tablet 1 g Metenamin hippurat içerir.

Yardımcı madde (ler):
Yardımcı maddelerin listesi için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Mevcut değildir.
Kontrendikasyonlar
HİPPURİN’ in kullanımı aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
 • İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Renal parenkimal enfeksiyon,
 • Metabolik asidoz,
 • Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi ya da GFR ? 10 ml / dak.),
 • Ciddi dehidratasyon,
 • Gut.
GFR mevcut olmadığında, serum kreatinin konsantrasyonu kullanılabilir.
Kullanım Yolu
Ağız yoluyla kullanım içindir.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
25.04.2011
Müstahzar Adı
HİPPURİN 1 g Film Tablet
Onay Tarihi
25.04.2011
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Tavsiye edilen dozun çok üzerine çıkıldığında (3 – 4 hafta boyunca günde 8 g) idrar kesesi tahrişi, ağrılı ve sık idrara çıkma, albüminüri ve kanama yapabilir.

Proteus ve Pseudomonas gibi üre açığa çıkaran organizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda idrarın asit pH’ da olup olmadığı dikkatli olarak kontrol edilmelidir.

Nadir vakalarda serum transaminaz seviyesinin hafifçe yükseldiği fakat ilaca devam edildiğinde normal seviyeye geldiği gözlenmiştir. Bu rapor sebebiyle özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalarda periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji:
Maksimum antibakteriyel aktivite için idrarın asit olması gereklidir (pH 5.5 veya daha az). İdrarı alkali yapıcı ilaç ve yiyecekler yasaklanmalı, askorbik asit gibi asitlendirmeye yardımcı ilaçlar verilmelidir. İdrar pH’ sı asit yapılamıyorsa tedavi kesilmelidir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:
sabah akşam 1’ er tablet yemeklerden sonra alınır.
Kateter takılan hastalarda günlük doz günde 3 defa 1 tablete çıkarılabilir.
Genellikle yetişkinlerde günlük maksimum doz 4 gramdır.

Uygulama şekli:
Yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.
Tabletler bölünebilir ya da hastanın tercihine göre bir bardak meyve suyu ya da süt ile birlikte alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:
Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi ya da GFR ? 10 ml / dak.) ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı kontrendikedir.
Hafif (20 – 50 ml / dak.) ya da orta (10 – 20 ml / dak.) şiddette böbrek yetmezliği mevcudiyetinde kullanılabilir.

Pediyatrik popülasyon:

6 yaşından küçük çocuklarda:
Önerilmez

6 - 12 yaş arası çocuklarda:
sabah akşam 1/2 veya 1 tablet yemeklerden sonra alınır.

12 yaşından büyük çocuklarda:
Yetişkin dozları kullanılır.

Geriyatrik popülasyon:
Metenamin hippurat ile yapılan klinik çalışmalar, geriyatrik hastaların, yetişkinlerden farklı bir yanıt verip vermeyeceğini belirlemek için, 65 yaş ve üstü yeterli sayıda hasta içermemiştir. Rapor edilen diğer klinik deneyimler geriyatrik ve genç yetişkinlerin yanıtlarında farklılık ortaya çıkarmamıştır.

Geriyatrik hastalar için uygulanacak doz, hepatik, renal ve / veya kardiyak fonksiyonlarda yaşa bağlı muhtemel azalmalar, eş zamanlı hastalıklar ve eş zamanlı ilaç tedavilerinden dolayı, genellikle en düşük tedavi dozu ile tedaviye başlanarak dikkatle seçilmelidir.

 

Raf Ömrü
24 ay.
Ruhsat Numarası(Ları)
169/23
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510
Esenyurt / İSTANBUL
Tel:  0212 620 28 50
Fax: 0212 596 20 65
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No. 219
Esenyurt / İSTANBUL
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
Nemden koruyarak, 30 ºC’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
 • Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır.
 • Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir.
  Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmamalıdır.
 • Sistit ve kalıntı idrarın bulunduğu durumlarda (Prostat, nörojenik mesane) uzun süreli tedavi için uygun bir ilaçtır. Sağladığı bakterisit ortam sayesinde yatalak hastalardaki kateter değişme süresini de uzatmaktadır.
Üretici Bilgileri
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No. 219
Esenyurt / İSTANBUL
Yardımcı Maddeler
Mikrokristallin selüloz, Polivinilpirolidon (PVP), Magnezyum stearat, mannitol
Film kaplama maddeleri: Hidroksipropil metilselüloz, Polietilen glikol 4000, Titanyum dioksit, Talk, Etanol
Yardımcı Maddelerin Listesi
Mikrokristallin selüloz, Polivinilpirolidon (PVP), magnezyum stearat, mannitol
Kaplama maddeleri: Hidroksipropil metilselüloz, Polietilen glikol 4000, Titanyum dioksit, Talk, Etanol