Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka HIPPURIN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 56
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01XX05
ATC Açıklaması Metenamin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03621
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,14 TL (3 Ocak 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 18,14 TL (2 Mart 2010)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Formaldehitin etkisi, sodyum bikarbonat gibi alkalinize ilaçlar veya yüksek miktarlarda su ile seyreltilerek daha az etkili hale getirilebilir.   
Zehirlenmeye rastlanmamıştır.
 
Özgün bir antidotu yoktur.
Endikasyonlar

Metenamin Hippurat; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella aerobacter, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa' ya karşı antibakteriyel aktivite gösterir.

Enterobacter aerogenes genellikle dirençlidir.
 
Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir. Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz.
 
Sistit ve kalıntı idrarın bulunduğu durumlarda (Prostat, nörojenik mesane) uzun süreli tedavi için uygun bir ilaçtır. Sağladığı bakterisit ortam sayesinde yatalak hastalardaki sonda değişme süresini de uzatmaktadır.
Farmakodinamik Özellikler
Bir tersiyeramin tuzu olan Metenamin hippurat antibakteriyel bir maddedir. Tesirini asit vasatta açığa çıkan formaldehitle gösterir. Formaldehit uzun süreli tedavide bile direnç oluşturmayan özgün olmayan bir antibakteriyeldir.
 
Hippurik asit idrarı asitlendirmeye yardım ettiği gibi zayıf bir bakteriyostatik  etkiye de sahiptir.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Metenamin hippurat gastrointestinal sistemden kolay emilir.
 
 
Dağılım: Metenamin tuzları fizyolojik pH içeren vücut sıvılarında formaldehit açığa çıkmadığından antibakteriyel aktivite göstermezler. Metenamin hippurat tek doz alımından sonra idrarda antibakteriyel aktivite gösterir. Formaldehidin bir kısmı idrardaki maddelere bağlanır ve dokuları sarar.
 
 
Üriner formaldehitin pH 5.6’da maksimum konsantrasyon zamanı iki saattir.
 
 
Üriner formaldehit konsantrasyonu 10 – 25 µg /ml olduğunda bakteriyostatik etki, 28 µg /ml olduğunda da bakterisit etki görülür.
 
 
Atılım: % 90’ ından fazlası 24 saat içinde idrar ile atılır. Glomerüler filtrasyon ve tübüler salgılama yoluyla 8 saat içerisinde %40 ‘ı değişmemiş ilaç olarak atılır; ciddi renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda birikim yapabilir ve toksik olabilir.
Farmasötik Şekli
Film tablet
Formülü
Metenamin Hippurat 1 g
(Boyar madde:Titanyum dioksit)
İlaç Etkileşmeleri
Tiazid diüretikler, karbonik anhidraz inhibitörler, kristalüriye sebep olacağı için sülfonamidler, idrar pH'sını yükselttiği için sodyum bikarbonat ve asetazolamid ile birlikte verilmemelidir.
Kontraendikasyonlar
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidrasyonda kontrendikedir. İdrardaki ürat kristalleri sebebiyle gut hastalarında da kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 
Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda : sabah akşam 1'er tablet yemeklerden sonra alınır.
 
6 - 12 yaş arası çocuklarda : sabah akşam 1/2 veya 1 tablet yemeklerden sonra alınır.
 
6 yaşından küçük çocuklarda önerilmez.
 
Genellikle yetişkinlerde günlük maksimum doz 4 gramdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi
Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219                                     Esenyurt / İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
01.06.1994   -   169 / 23
Saklama Koşulları
Nemden koruyarak, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
28 ve 56 film tabletlik blister ambalajlarda
Uyarılar/Önlemler
Yüksek dozları (3 - 4 hafta boyunca günde 8 g) idrar kesesi tahrişi, ağrılı ve sık idrara çıkma, albüminüri ve kanama yapabilir.
 
Proteus ve pseudomonas gibi üre açığa çıkaran organizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda idrarın asit pH'da olup olmadığı dikkatli olarak kontrol edilmelidir. Antibakteriyel aktivite için idrarın asit olması gereklidir (pH 5.5 veya daha az). İdrarı alkali yapıcı ilaç ve yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Amonyum klorid ve askorbik asit (C vitamini) gibi asitlendirmeye yardımcı ilaçlar verilebilir. İdrar pH'ı asit yapılamıyorsa tedavi kesilmelidir.
 
Nadir vakalarda serum transaminaz seviyesinin hafifçe yükseldiği fakat ilacın kesilmesine gerek kalmadan normal seviyeye geldiği gözlenmiştir. Bu rapor sebebiyle özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalarda periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir.
 
Hamilelikte alındığında; laboratuvarda asit hidroliz tekniği ile yapılan idrar östriol miktarını çok düşük gösterdiği tespit edilmiştir. İdrarda 17 - hidroksi - kortikosteroid, katekolaminler, vanilmandelik asit, 5 - hidroksi - indol asetik asit testlerini etkileyebilir.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi yoktur.
 
HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
 
Hamilelik Kategorisi : C Kategorisi
 
Hamilelerde fötusa etkisi olup olmadığı ya da üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Kesinlikle  kullanılması gerektiği takdirde, buna hekim karar vermelidir. Düşük miktarda anne sütüne geçebilir, o yüzden emziren annelerde kullanımında önlem alınmalıdır.
Üretim Yeri
Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219                                     Esenyurt / İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Tedavi edilen hastaların % 3.5'tan azında bulantı, mide rahatsızlığı, disüri, kızarıklıklar gibi reaksiyonlar tespit edilmiştir.
 
Metenaminin uzun süreli yüksek dozlarında ( 3 – 4 hafta boyunca günde 8 gram), mesane irritasyonu ve inflamasyonu, ağrılı ve sık idrara çıkma, proteinüri ve ciddi hematüriye sebep olduğu bildirilmiştir.
 
Ciddi olmamasına rağmen tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında da nadiren; ciltte kızarıklık, kristalüri veya hematüri, gastrointestinal rahatsızlıkları(bulantı ve kusma) görülebilir.  
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.