Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka HYDREA
Etken Madde Kodu SGKF55-HIDROKSIURE Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L01XX05
ATC Açıklaması Hidroksikarbamid
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A03698
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 153,46 TL (17 Haziran 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 137,79 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
HYDREA renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarını destekleyici spesifik bir rehber oluşturacak herhangi bir veri yoktur. Hematolojik parametrelerin yakından gözlemlenmesi önerilmektedir.
Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Alu / Alu blister ambalajlarda.
Her bir karton kutu 100 kapsül içermektedir.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
HYDREA’nın araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi incelenmemiştir. HYDREA uyku ve diğer nörolojik etkilere neden olabileceğinden (bkz. İstenmeyen etkiler) dikkat azalabilir. Hastalar araç ve makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
HYDREA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Hidroksiüre’ye veya ilacın diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
Hamile iseniz veya hamile kalmayı ya da emzirmeyi planlıyorsanız kullanmayınız.
 
HYDREA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
 • Herhangi bir kan hastalığı geçirdiyseniz,
 • Böbreğinizle ilgili bir probleminiz varsa,
 • Gut (damla hastalığı) hastalığınız varsa,
 • HIV (insan immün yetmezlik virüsü)’ne karşı bir ilaç kullanmaktaysanız,
 • Halen kanser tedavisi için herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, özellikle interferon tedavisi alıyorsanız
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
HYDREA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
HYDREA’nın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. HYDREA ile tedavi görürken böbreklerinizin iyi çalışması için bol miktarda sıvı tüketiniz. Tedavi altındayken alkol kullanımı hakkında doktorunuza danışınız.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse HYDREA kullanabilirsiniz.
 • HYDREA ile tedavi sırasında hamile kalmaktan kaçınınız ve etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulayınız. Aksi takdirde bebeğiniz ilaçtan zarar görebilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
HYDREA anne sütüne geçtiğinden tedavi gördüğünüz sırada bebeğinizi emzirmeyiniz.
 
Araç ve makine kullanımı
HYDREA uykulu hissetmenize neden olabilir. Doktorunuza danışmadan herhangi bir araç ve makineyi kullanmayınız.
 
HYDREA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse, HYDREA’yı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:
HYDREA ile birlikte bazı ilaçların alınması doz ayarlaması gerektirebilir.
Eğer,
 • Kan ürik asit seviyesini düşüren (ürikozürik) ilaçlar kullanıyorsanız
 • Kemik iliğini baskılayan ilaçlar veya ışın tedavisi alıyorsanız
 • Sitarabin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, HYDREA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa HYDREA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Havale (nöbet)
 • Deri kanseri
 • Nefes almada beklenmedik güçlük veya ateşle birlikte seyreden öksürük
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Bel veya böğürde ağrı
 • Siyah, koyu renkli dışkı veya dışkıda kan
 • Normal dışı kanama veya ezikler
 • Açıklanamayan ateş, üşüme veya boğaz ağrısı
 • El veya ayaklarda hissizlik veya karıncalanma
 • Deri ülseri, özellikle ciddi iltihap ile birlikte
 • Kansızlık
 • Halüsinasyon (olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • İştahsızlık
 • Kuvvetsizlik veya enerji kaybı
 • Bulantı, kusma, ishal
 • Kabızlık, hazımsızlık, sindirim bozukluğu
 • Baş ağrısı
 • Uyku hali, uyuşukluk
 • Sersemlik
 • Dudak veya ağızda yaralar
 • Geçici saç dökülmesi
 • Döküntü
 • Derinin renginde koyulaşma
 • Deri ve tırnak kaybı
 • Deride mor yaralanmalar veya soyulma
 • Karın ağrısı
 • Çevreye uyum sorunu (dezoryantasyon)
 • Titreme
 • Işın tedavisi sonrasında derinin kızarması
 • Zor ya da ağrılı idrar
Bunlar HYDREA’nın hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
HYDREA’yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışınız.
 
Önerilen doz, günde bir kere vücut ağırlığınızın her bir kilogramı için 20-30 miligram veya üç günde bir vücut ağırlığınızın her bir kilogramı için 80 miligram olarak hesaplanmalıdır.
 
Orak Hücreli Anemi:
Önerilen doz günde bir kere vücut ağırlığınızın her bir kilogramı için 15 miligramdır.
 
Doktorunuz vücut ağırlığınıza ve kan değerlerinize bağlı olarak HYDREA’nın başlangıç dozuna karar verecektir. Daha sonra doz, ilacın etkisine dayanıklılık gösterdiğiniz en yüksek doza (kan değerlerinizde ciddi bir düşüşe neden olmayan en yüksek doz) kadar artırılabilir.
 
HYDREA tedavisine başlandıktan sonra doktorunuz belli aralıklarla kan değerlerinizi kontrol edecektir. Sonuçlara göre dozunuz değiştirilebilir veya HYDREA tedavisine bir süre için ara verilebilir.
 
Eğer ışın tedavisi görüyorsanız HYDREA’yı ışın tedavisi uygulanmadan 7 gün önce almalısınız.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Kapsülleri yeterli miktarda su ile alınız. Eğer kapsülleri yutamıyorsanız, kapsül içeriğini bir bardak suya boşaltılıp derhal içerek de alabilirsiniz. Kapsülün içindeki bazı dolgu maddeleri suda çözünmeyerek yüzeyde kalabilir, bu konuda endişelenmeyiniz.
Kapsül içeriğini solumayınız. Eğer toz cildinize temas ederse, derhal siliniz.
 

Değişik yaş grupları

 

Çocuklarda kullanım:
HYDREA’nın 18 yaş altındaki hastalarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir.
 
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı hastalar HYDREA’nın etkilerine daha duyarlı olabilirler ve daha düşük dozda kullanmaları gerekebilir.
 
Özel kullanım durumları
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz HYDREA’nın başlangıç dozunu azaltabilir ve kan değerleriniz yakından izlenmelidir.
 
Eğer HYDREA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla HYDREA kullandıysanız:
Gereğinden fazla HYDREA kullandığınızda derhal doktorunuz ile temas kurmalı ya da en yakın hastaneye başvurmalısınız. İlacınızın kutusunu gösteriniz.
 
HYDREA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 
 
HYDREA’yı kullanmayı unutursanız
HYDREA’yı kullanmayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız ve normal zamanında dozlarınızı almaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
HYDREA ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:
HYDREA genellikle kullanmaya başladıktan altı hafta sonra etki eder. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
HYDREA kapsül, yeşil kapak ve pembe opak gövdeli iki parçadan oluşan sert jelatin kapsüller içinde beyaz toz halindedir.
 
HYDREA 500 mg Kapsül, 100 kapsüllük blister ambalajlarda vekullanma talimatının da yer aldığı karton kutuda takdim edilmektedir.
 
HYDREA, antineoplastikler olarak adlandırılan ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç grubundandır. 
 
HYDREA rahim ağzı kanseri gibi bazı kanser hastalıklarının tedavisinde, kronik miyelositik lösemi adı verilen bir çeşit kan hücrelerinin kanser tedavisinde ve orak hücreli anemi (bir tür kansızlık) tedavisinde  kullanılır.
 
HYDREA kullanmanızın nedenini daha açık olarak öğrenmek için doktorunuza danışınız.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
HYDREA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Hamileler veya hamile kalmayı planlayanlar ilaçla temas etmemelidir. Kapsüller aşırı ısınmamalı ve nemlenmemelidir. Bu nedenle ilacınızı radyatör gibi ısıtıcıların yanında, pencere önünde veya banyoda bırakmayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra HYDREA’yı kullanmayınız.
 
“Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HYDREA’yı kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kapsül içeriğini suya boşaltarak alan hastalar (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli) bunun dikkatli tutulması gereken güçlü bir ilaç olduğu konusunda uyarılmalıdırlar. Hastalar kapsülü açarken tozun deri ve mukoz membranlarla temas etmemesi ve tozun teneffüs edilmemesi konusunda uyarılmalıdırlar. HYDREA kullanmayan kişiler ilaca maruz kalmamalıdırlar. Maruz kalma riskini azaltmak için HYDREA veya HYDREA içeren blisterleri tutarken atılabilir eldiven kullanılmalıdır. HYDREA’ya elle temas eden kişiler blister veya kapsüllere dokunmadan önce ve sonra ellerini yıkamalıdırlar. Eğer toz kazara dökülürse, derhal atılabilir nemli bir bezle silinmeli ve bir plastik poşet gibi kapalı bir kapta boş kapsüller ile birlikte atılmalıdır. HYDREA çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutulmalıdır.
 
Dermal maruz kalma riskini en aza indirmek için, kapsülleri içeren blisterlere elle temas ederken her defasında geçirgen olmayan eldivenler giyiniz. Klinik ortamlar, eczaneler, depolar ve evdeki bakım ortamlarında; ambalaj açma, inceleme, taşıma, doz hazırlama ve uygulama olmak üzere tüm elle temas durumları buna dahildir.
 
Antikanser ilaçlar için uygulanan kullanım ve atma prosedürü dikkatle uygulanmalıdır.
 
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik’lerine uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
HYDREA 500 mg kapsül
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Neoplastik hastalığı olan hastalarda hidroksiürenin diğer miyelosupresif ilaçlarla veya radyoterapiyle birlikte kullanımı kemik iliği baskılanması veya diğer yan etkilerin olasılığını artırabilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve İstenmeyen etkiler).
 
Hidroksiüre serum ürik asit düzeylerini yükseltebileceğinden ürikozürik ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.

In vitro çalışmalarda, hidroksiüreye maruz kalan hücrelerde sitarabinin sitotoksik etkisinde önemli bir artış görülmüştür. Bu etkileşimin klinik uygulamada sinerjik toksisiteye neden olup olmayacağı veya sitarabin dozlarının modifikasyonunun gerekip gerekmediği belirlenmemiştir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi
Önerilen dozun birkaç kat fazlası dozda hidroksiüre alan hastalarda akut mukokütanöz toksisite kaydedilmiştir. Boğaz ağrısı, mor eritem, avuçlarda ve ayak tabanında ödemi takiben el ve ayaklarda pullanma, deride yoğun jeneralize hiperpigmentasyon ve stomatit gözlenmiştir.
Etkin Maddeler

Her bir kapsülde 500 mg hidroksiüre.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Diğer Antineoplastik İlaçlar
ATC kodu: L01XX05
 
Etki mekanizması
 
Etki mekanizması
Hidroksiürenin antineoplastik etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Doku kültürü, sıçanlar ve insanlarda yapılan farklı çalışmalar hidroksiürenin bir ribonükleotid redüktaz inhibitörü gibi etki göstererek, DNA sentezini ribonükleik asit ya da protein sentezine karışmadan inhibe ettiğini desteklemektedir.
 
Baş ve boynun skuamöz hücre (epidermoid) kanserlerinde radyasyon ile hidroksiürenin birlikte kullanımına bağlı etki artışı üç mekanizmayla açıklanmaktadır. (1) Hidroksiüre in vitro Çin hamster hücrelerinde, normalde radyasyona dirençli S evresi hücrelerine öldürücü etki yapmaktadır. (2) Hücre siklusundaki diğer hücreleri, radyasyonun etkilerine daha duyarlı oldukları, G-1 veya DNA sentezi öncesi evrede tutar. (3)Ayrıca, DNA sentezini inhibe ederek, radyasyonla tahribata uğrayan ama ölmeyen hücrelerin normal onarımını engelleyerek ömürlerini kısaltır. RNA ve protein sentezi değişime uğramamaktadır.
 
Orak hücreli anemide, hidroksiürenin etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Hemoglobin F üretiminde artış, nötrofil sayısında azalma, eritrositlerin su içeriğinin artması, orak şeklindeki hücrelerin şekil bozukluğunda artma, ya da kırmızı kan hücrelerinin endotele olan adezyonunda değişme ile bağlantılı olabilir. Hidroksiürenin sitotoksik ve sitoredüktif etkilerinin mekanizması kesin bilinmemektedir.
 
Klinik etkililik ve güvenlilik
 
Klinik Çalışmalar
Hidroksiürenin etkililiği geniş çaplı klinik araştırmalarda değerlendirilmiştir. Çalışma orta ilâ şiddetli hastalığı (yılda ≥ 3 ağrılı kriz) olan 299 yetişkin hastanın (≥ 18 yaşında) değerlendirildiği randomize, çift-kör, plasebo kontrollü bir çalışmadır. Çalışma Veri Güvenlik Gözleme Komitesi tarafından hasta alımı tamamlandıktan sonra ancak bütün hastalarda planlanan 24 haftalık takip tamamlanmadan önce, hidroksiüre alan hastalarda daha az ağrılı kriz gözlenmesi esasına dayandırılmıştır.
 
Plasebo tedavisi (N=147) ile karşılaştırıldığı zaman hidroksiüre tedavisi (N=152) bir yıldaki ağrılı kriz sayısını (ortalama 2.5 ve 4.6 episod, p=0.001), bir yıldaki hospitalizasyon gerektiren ağrılı kriz sayısını (ortalama 1.0 ve 2.5 hospitalizasyon, p=0.0027), göğüs sendromu insidensini (56 ve 101 episod, p=0.003), transfüzyon gereken hasta sayısını (55 ve 79 hasta, p=0.002) ve nakledilen kan ünitesini (423 ve 670 ünite, p=0.003) anlamlı derecede azaltmıştır. Ağrılı kriz bir sağlık merkezine başvuru ile sonuçlanan, 4 saatten daha uzun süren, parenteral narkotik ya da NSAID gerektiren akut oraklaşmaya bağlı ağrı olarak tanımlanır; göğüs sendromu, priapizm ve hepatik sekestrasyon da bu tanıma dahildir. Hidroksiüre gerek birinci (ortalama 2.76 ve 1.35 ay, p=0.014) ve gerekse ikinci (ortalama 6.58 ve 4.13 ay, p=0.0024) ağrılı krizler görülene kadar geçen ortalama süreyi anlamlı oranda arttırmıştır.
 
Hidroksiüre tedavisine bağlı herhangi bir ölüm olmamıştır ve hastaların hiç biri çalışma sırasında neoplastik hastalıklar geliştirmemiştir. Tedavi hidroksiüre ile tedavi edilen 14 hastada (2 hastada miyelotoksisite) ve plasebo ile tedavi edilen 6 hastada medikal nedenlerden dolayı tamamen bırakılmıştır (bkz. İstenmeyen etkiler).
 
Fatal Hemoglobin: Hidroksiüre ile tedavi edilen orak hücreli anemi hastalarında, fatal hemoglobin (HbF) artışları tedavi başladıktan 4 ilâ 12 hafta sonra gözlenmiştir. Genellikle, ortalama HbF düzeyleri doz ve plazma düzeyleri ile orantılıdır, muhtemelen daha yüksek dozlarda plato oluşur. Kriz sıklığında azalma ve HbF ya da F-hücresi düzeyleri arasında kesin bir ilişki kanıtlanmamıştır. Hidroksiürenin özellikle nötrofiller üzerindeki doza bağlı sitoredüktif etkileri azalan kriz sıklığı ile en kuvvetli olarak orantı kurulan faktör olmuştur.
 
Hayvan Toksisitesi: Akut toksikoloji çalışmalarında, hidroksiürenin oral LD50’si farelerde 7330 mg/kg ve sıçanlarda 5780 mg/kg’dır. Sıçanlardaki subakut ve kronik toksisite çalışmalarında en tutarlı patolojik bulgular belirgin bir doza bağlı hafif ilâ orta dereceli kemik iliği hipoplazisi ve pulmoner konjesyon ile akciğerlerde lekelenmelerdir. En yüksek doz düzeylerinde (37 gün 1260 mg/kg/gün daha sonra 40 gün 2520 mg/kg/gün) spermatojenez eksikliği ile testiküler atrofi görülmüştür (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri); pek çok hayvanda, hepatik hücrelerde yağ metamorfozu ile zedelenme görülmüştür. Köpekte, düşük doz düzeyleri dışında, hafif ilâ belirgin kemik iliği depresyonu tutarlı bir bulgu olmuştur.
             
Ayrıca, daha yüksek doz düzeylerinde (12 hafta süreyle her hafta 3 ya da 7 gün 140-240 mg ya da 140-1260 mg/kg/hafta), büyümede yavaşlama, kan glikoz değerlerinde hafif artış ve karaciğer ya da dalakta hemosideroz bulunmuştur; reversibl spermatojenik arrest de görülmüştür. Maymunda, kemik iliği supresyonu, dalakta lenfoid atrofi ve ince ve kalın barsak epitelinde dejeneratif değişiklikler bulunmuştur. Daha yüksek, sıklıkla letal dozlarda (7 ilâ 15 gün 400 ilâ 800 mg/kg/gün) akciğerlerde, beyinde ve idrar yolunda hemoraji ve konjesyon görülmüştür. Nabız, kan basıncı, ortostatik hipotansiyon, elektrokardiyogram değişiklikleri ve hafif hemoliz ve/veya methemoglobinemi klinik olarak kullanılandan daha yüksek dozlarda bazı laboratuvar hayvan türlerinde gözlenmiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
 
Emilim:
Hidroksiüre oral uygulamadan sonra hızla emilir. Pik plazma düzeylerine oral dozdan 1-4 saat sonra ulaşılır. Dozlar arttıkça, orantısız olarak daha büyük ortalama pik plazma konsantrasyonları ve eğri altında kalan alan (EAA) gözlenmiştir. Yemeklerin hidroksiürenin emilimi üzerindeki etkisine dair hiç bir veri yoktur.
 
Dağılım:
Hidroksiüre vücutta hızla ve yaygın olarak dağılır ve tahmin edilen dağılım hacmi toplam vücut suyuna yakındır. Plazma-karın sıvısı oranları 2:1 ilâ 7,5:1 arasında değişmektedir. Hidroksiüre lökosit ve eritrositlerde toplanır ve kan-beyin bariyerini geçer.
 
Biyotransformasyon:
Bir oral dozun %50’si tam olarak açıklanamayan metabolik yollarda değişime uğrar. Yollardan biri muhtemelen satüre edilebilir hepatik metabolizmadır. Diğer bir minör metabolik yol da, barsaktaki bakterilerde bulunan üreaz ile asetohidroksamik aside degradasyonudur.
 
Eliminasyon:
Orak hücreli anemisi olan hastalarda üriner olarak ortalama kümülatif hidroksiüre geri kazanımı uygulanan dozun yaklaşık % 40’ıdır.
 
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:
İnsanlarda hidroksiüre atılımı, doğrusal olarak böbrek yoluyla olması olasıdır.
Malignitesi olan hastalarda renal eliminasyon verilen dozun %30-55’i arasındadır.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
Yaş, cinsiyet ya da ırka bağlı farmakokinetik farklılıklarla ilgili hiç bir bilgi yoktur. Orak hücreli anemi için hidroksiüre tedavisi görmüş olan pediyatrik hastalarla ilgili hiç bir farmakokinetik veri yoktur.
 
Böbrek yetmezliği
Renal atılım bir eliminasyon yolu olduğu için, bu popülasyonda dozun azaltılması düşünülmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda hidrokisürenin başlangıç dozu düşürülmelidir. Orak hücreli anemisi olan hastalar üzerinde yapılan, hidrokisürenin farmakokinetiği ile ilgili tek dozlu, non-randomize, çok merkezli çalışmada böbrek yetmezliğinin etkisi değerlendirilmiştir. Normal (kreatinin klerensi >80ml/dakika), hafif (CrCl 50-80 ml/dakika) veya ciddi (CrCl<30ml/dakika) renal yetmezliği olan hastalarda yapılan çalışmalarda, 200mg, 300mg ve 400mg kapsüllerin kombinasyonu ile tek oral doz 15mg/kg hidroksiüre uygulanmıştır. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarına 7 günde 15mg/kg ayrı iki doz uygulanmıştır. Birinci doz 4 saatlik hemodiyaliz sonrasında, ikinci doz da hemodiyaliz öncesinde verilmiştir. Bu çalışmada kreatinin klerensi < 60ml/dakika olan hastalarda ilaca maruz kalma (EAA) normal kreatinin klerensi olan hastalara göre 64% yüksektir. Bu sonuçlar renal yetmezliği olan hastalarda hidroksiürenin başlangıç dozunun düşürülmesi gerektiğini desteklemektedir.
 
Karaciğer yetmezliği
Hepatik fonksiyonları zayıflamış olan hastalarda doz ayarını destekleyici spesifik rehber oluşturacak hiç bir veri yoktur.
Farmasötik Form
Kapsül.
Kapsül içeriği: Beyaz, ince toz.
Kapsül: Sert jelatin kapsül, yeşil- opak ve pembe- opak iki parçadan oluşmaktadır. Size: 0
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: D
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü
Hidroksiürenin pek çok hayvan türünde güçlü bir teratojenik etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Prenatal hidroksiüre alımını takiben görülen etkilere, embriyo-fötal ölüm, iç organlar ve iskelette pek çok fötal malformasyonlar, büyümede gecikme ve fonksiyonel kusurlar dahildir.
 
HYDREA gebe kadına uygulandığı zaman fötüse zarar verebilir. Hidroksiürenin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Eğer HYDREA gebelik sırasında kullanıldıysa ya da eğer hasta HYDREA tedavisi görmekteyken gebe kalırsa, hasta fötüse gelebilecek olan potansiyel zarar hakkında bilgilendirilmelidir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar HYDREA alırken gebe kalmaktan kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.
 
Gebelik dönemi
HYDREA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Hidroksiüre süte geçmektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da HYDREA tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HYDREA tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Üreme yeteneği (fertilite)
Klinik öncesi güvenlilik çalışmalarında hidroksiürenin hayvanlardaki fertiliteyi azalttığı gösterilmiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Çocuk sahibi olmayı düşünen erkek veya kadın hastalara ilaç verilmeden önce bu olasılık değerlendirilmelidir.
Geçimsizlikler
Geçerli değildir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 24.10.2011
Ruhsat yenileme tarihi: ---
İstenmeyen Etkiler
Fatal ve nonfatal pankreatit ve hepatotoksisite ve ciddi periferal nöropati, özellikle didanosin artı stavudin olmak üzere, antiretroviral ajanlarla kombine olarak hidroksiüre alan HIV enfeksiyonlu hastalarda bildirilmiştir. ACTG 5025 çalışmasında didanosin, stavudin ve indinavir ile kombine olarak hidroksiüre ile tedavi edilen hastaların CD4 hücrelerinde yaklaşık 100/mm3’lük ortalama bir düşüş görülmüştür (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Hidroksiüre ile tedavi sırasında miyeloproliferatif bozukluğu olan hastalarda vaskülitik ülserasyonlar ve gangren dahil olmak üzere kutanöz vaskülitik toksisiteler ortaya çıkmıştır. Bu vaskülitik toksisiteler daha sık olarak interferon tedavisi hikayesi olan veya tedavi görmekte olan hastalarda bildirilmiştir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Neoplastik Hastalıklarda Görülen Yan Etkiler
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları: Kemik iliği supresyonu (lökopeni, anemi, trombositopeni) (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)
Gastrointestinal hastalıklar: Stomatit, anoreksi, bulantı, kusma, diyare ve konstipasyon.
Deri ve deri altı doku hastalıkları: Makulopapüler döküntü, fasiyel eritem, periferal eritem, deri ülseri ve dermatomiyosit benzeri deri değişiklikleri. HYDREA ile bir kaç yıl uzun dönem günlük idame tedavisinden sonra bazı hastalarda hiperpigmentasyon, eritem, deri ve tırnaklarda atrofi, derinin pul pul dökülmesi, mor papüller ve alopesi gözlenmiştir. Alopesi nadiren olur. Ender olarakda deri kanseri bildirilmiştir.
Psikiyatrik hastalıklar: Halüsinasyon, dezoryantasyon,
Sinir sistemi hastalıkları: Havale, sersemlik, periferal nöropati, uyku hali, seyrek olarak baş ağrısı
Böbrek ve idrar hastalıkları: Serum ürik asit, BUN ve kreatinin düzeylerinde artış; nadiren dizüri.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:Ateş, titreme, kırıklık, asteni, karaciğer enzimlerinde artış; nadiren akut pulmoner reaksiyonlar (yaygın pulmoner infiltrasyon/fibroz ve dispne).
 
Kombine HYDREA ve Radyasyon Tedavisi: Kombine HYDREA ve radyasyon tedavisi ile gözlenen yan etkiler tek başına HYDREA kullanıldığında görülen yan etkilere benzerdir; primer olarak kemik iliği baskılanması (lökopeni ve anemi) ve gastrik iritasyon görülmüştür. Yeterli süre kombine HYDREA ve radyasyon tedavisi gören hastaların hemen hemen tümünde lökopeni gelişir. Trombositopeni (<100.000/mm3) nadiren ve genellikle belirgin lökopeni olduğunda gelişir. HYDREA gastrik sıkıntı ve mukozit gibi genellikle tek başına radyoterapi ile görülen bazı yan etkileri güçlendirebilir.      
                                                   
Orak Hücreli Anemi Hastalarında Görülen Yan Etkiler
Orak hücreli anemi hastalarında yapılan çok merkezli bir hidroksiüre çalışmasında en sık rastlanan yan etkiler hematolojik olmuş (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri), nötropeni ve düşük retikülosit ve trombosit düzeyleri hidroksiüre tedavisinin hemen hemen bütün hastalarda geçici olarak kesilmesini gerektirmiştir. Hematolojik iyileşme genellikle iki haftada olmuştur. Muhtemelen hidroksiüre ile bağlantılı bulunan hematolojik olmayan olaylar saç dökülmesi, deri döküntüleri, ateş, gastrointestinal rahatsızlık, kilo alımı, kanama ve paravirüs B-19 enfeksiyonudur; bu olayların sıklığı hidroksiüre ve plasebo ile tedavi edilen hastalarda benzer olmuştur. Orak hücreli anemi tedavisi için hidroksiüre alan hastalarda ayrıca melanonychia da bildirilmiştir.
 
Klinik veya Pazarlama Sonrası Deneyimde Bildirilen Yan Etkiler
Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır:
 
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek (≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Bilinmiyor: Gangren, eriteme infektiosum
 
(Kist ve polipler dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmalar
Bilinmiyor: Cilt kanseri
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Kemik iliği yetersizliği, CD4 lenfositlerde azalma, lökopeni, nötropeni, trombositopeni, platelet sayısında düşüş, anemi, retikülosit sayısında düşüş
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Bilinmiyor: Anoreksi
 
Psikiyatrik hastalıklar
Bilinmiyor: Halüsinasyonlar, dezoryentasyon
 
Sinir sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Havale, sersemlik, periferal nöropati, uyku hali, baş ağrısı
 
Vasküler hastalıklar
Bilinmiyor: Kanama
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Bilinmiyor: Pulmoner fibroz, akciğer infiltrasyonu, dispne
 
 
Gastrointestinal hastalıklar
Bilinmiyor: Pankreatit, bulantı, kusma, diyare, stomatit, konstipasyon, mukozit, mide sıkıntısı, dispepsi, gastrointestinal bozukluk
 
Hepato-bilier hastalıklar
Bilinmiyor: Hepatotoksisite, karaciğer enzimlerinde artış, anormal bromosulftalein testi
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Bilinmiyor: Kütanöz vaskülit, dermatomiyosit, alopesi, makülopapüler döküntü, papüler döküntü, cildin pul pul dökülmesi, cilt atrofisi, döküntü, cilt ülseri, eritem, ciltte hiperpigmentasyon, tırnaklarda bozulma, tırnaklarda renk değişikliği
 
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Bilinmiyor: Dizüri, kan kreatinin seviyelerinin yükselmesi, kan üre seviyelerinin yükselmesi, kan ürik asit seviyelerinin yükselmesi
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Bilinmiyor: Pireksi, asteni, titreme, kırıklık
 
Araştırmalar
Bilinmiyor: Kilo artışı

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Hidroksiüre   500 mg
 
Yardımcı maddeler:
Laktoz        42,2 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Karsinojenez, Mutajenez ve Fertilite Yetersizliği
Hidroksiüre genotoksiktir ve insanları bir karsinojenik risk ile karşı karşıya bırakan bir türlerarası karsinojen olduğu tahmin edilmektedir. Polisitemi vera ve trombositemi gibi miyeloproliferatif hastalıklar için uzun süreli hidroksiüre alan hastalarda sekonder lösemi bildirilmiştir; bu sekonder lökomojenik etkinin hidroksiüreye mi yoksa hastanın altta yatan hastalığına mı bağlı olduğu bilinmemektedir. Uzun süre hidroksiüre alan hastalarda deri kanseri de bildirilmiştir.
 
Bakteri, fungus, protozoa ve memeli hücrelerine in vitro mutajeniktir. In vitro (hamster, insan lenfoblastları) ve in vivo (rodentler) klastojeniktir. Hidroksiüre rotent embriyo hücrelerinin tümörijenik fenotipe dönüşmesine neden olur. 
 
Karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için uzun süreli hayvan çalışmaları yapılmamıştır. Sıçanlarda yüksek dozlarda aspermatojenez, köpeklerde ise reversibl spermatojenik arrest kaydedilmiştir. Hidroksiüre gibi DNA sentezini etkileyen ilaçlar potansiyel mutajen olabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünen erkek veya kadın hastalara ilaç verilmeden önce bu olasılık değerlendirilmelidir.
Kontrendikasyonlar
Hidroksiüreye veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.
Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

HYDREA 500 mg kapsül

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Neoplastik Hastalıklarda
Eğer kemik iliği fonksiyonu baskı altındaysa, yani lökopeni (<2500 /mm3) ya da trombositopeni (<100,000/mm3) ya da ciddi anemi varsa HYDREA tedavisine başlanmamalıdır. HYDREA kemik iliği baskılanması yapabilir ve lökopeni genellikle bunun ilk ve en sık rastlanan göstergesidir. Trombositopeni ve anemi daha seyrek oluşur ve lökopeni olmadan ortaya çıkması pek nadirdir. Kemik iliği baskılanmasının görülme olasılığı, daha önce radyoterapi veya sitotoksik kemoterapi uygulanmış hastalarda daha olasıdır; HYDREA bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Miyelosupresyon, HYDREA tedavisine ara verildiği zaman hızla iyileşir.
 
Şiddetli anemi HYDREA tedavisine başlanmadan önce düzeltilmelidir.
 
Geçmişte radyoterapi görmüş olan hastalarda HYDREA verildiği zaman radyasyon sonrası eritem şiddetlenebilir.
 
Orak Hücreli Anemi Hastalarında
Hidroksiüre sitotoksik ve miyelosupresif bir ajandır. Eğer kemik iliği fonksiyonu belirgin bir şekilde baskılanmışsa, yani nötrofiller <2000 hücre/mm3, trombosit sayımı <80,000/mm3, ve hemoglobin düzeyi <4.5 g/dL, ya da hemoglobin konsantrasyonu <9 g/dL olduğu zaman retikülositler <80,000/mm3 ise (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli) HYDREA verilmemelidir. Nötropeni genellikle hematolojik supresyonun ilk ve en sık rastlanan belirtisidir. Trombositopeni ve anemi daha seyrek görülür ve lökopeni olmadan ortaya çıkması çok nadirdir. HYDREA tedavisi kesildiği zaman miyelosupresyon genellikle çabuk iyileşir.
 
Eritrosit anomalileri: HYDREA tedavisinin başlangıcında sınırlı megaloblastik eritoropoiez sıklıkla görülür. Morfolojik değişiklik pernisiyöz anemide görülene benzer, ama vitamin B12 ya da folik asit eksikliği ile bağlantılı değildir. Makrositoz folik asit eksikliğinin gelişmesini maskeleyebilir, bu yüzden profilaktik folik asit uygulaması yapılabilir. Hidroksiüre plazma demir klerensini de geciktirebilir ve eritrositlerin demir kullanma oranını azaltabilir, ama eritrositlerin ömrünü değiştiriyor gibi görünmemektedir.
 
Diğer
HIVenfeksiyonlu hastalarda, stavudin ile ya da stavudin olmadan, hidroksiüre ve didanosin tedavisi sırasında fatal ve nonfatal pankreatit görülmüştür. Hepatotoksisite ve ölümle sonuçlanan karaciğer yetmezliği hidroksiüre ve diğer antiretroviral ajanlarla tedavi edilen HIV enfeksiyonlu hastalarda pazarlama sonrası gözlemlerde rapor edilmiştir. Fatal hepatik olaylar hidroksiüre, didanosin ve stavudin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda daha sık bildirilmiştir. Bazı vakalarda şiddetli olan periferal nöropati, stavudin ile ya da stavudin olmadan didanosin dahil antiretroviral ajanlarla kombine olarak hidroksiüre alan HIV enfeksiyonlu hastalarda bildirilmiştir(bkz. İstenmeyen etkiler).
 
Hidroksiüre ile tedavi sırasında miyeloproliferatif bozukluğu olan hastalarda vaskülitik ülserasyonlar ve gangren dahil olmak üzere kutanöz vaskülitik toksisiteler ortaya çıkmıştır. Bu vaskülitik toksisiteler daha sık olarak interferon tedavisi hikayesi olan veya tedavi görmekte olan hastalarda bildirilmiştir. Miyeloproliferatif hastalığı olanlarda bildirilen kutanöz vaskülitik ülserlerin potansiyel ciddi klinik sonuçları nedeniyle, kutanöz vaskülitik ülserasyonların gelişmesi halinde hidroksiüre kullanımına son verilmeli ve alternatif sitoredüktif ajanlarla endike olduğu şekilde tedaviye başlanmalıdır.
 
Böbrek yetmezliği
HYDREA renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Orak hücreli anemisi olan hastalar üzerinde yapılan, hidrokisürenin farmakokinetiği ile ilgili tek dozlu bir çalışmanın sonuçlarına göre böbrek yetmezliği olan hastalarda hidroksiürenin başlangıç dozu azaltılmalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).
 
Hastalar yeterli sıvı alımı konusunda uyarılmalıdır.
 
Pediyatrik kullanım
Çocuklarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Orak hücreli anemili pediyatrik hastaların klinik ve hematolojik etki açısından yetişkinlere benzer yanıt verdiklerine dair kanıtlar vardır.
 
Geriyatrik kullanım
Yaşlı hastalar HYDREA’nın etkilerine karşı daha duyarlı olabilir ve daha düşük bir dozaj rejimi gerekebilir.
 
Laktoz
İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
HYDREA'nın tedavi dozu hastanın ideal veya gerçek vücut ağırlığından hangisi daha düşükse ona göre ayarlanır.
 
Neoplastik Hastalıklar
 
Solid Tümörler
 
Aralıklı tedavi: Her üç günde bir tek doz olarak oral yoldan 80 mg/kg uygulanır.
 
Devamlı tedavi
Her gün tek doz olarak oral yoldan 20 - 30 mg/kg uygulanır.
Aralıklı tedavinin avantajı ilacın toksisitesinde (örn. kemik iliği depresyonu) azalma sağlamasıdır.
 
Radyoterapi ile kombine tedavi
(Baş, boyun ve serviks kanserlerinde)
Her üç günde bir tek doz olarak oral yoldan 80 mg/kg uygulanır.
HYDREA, radyoterapiye başlamadan en az 7 gün önce uygulanmaya başlanmalı, radyoterapi süresince ve tedaviden sonra devam edilmeli, hasta sürekli denetim altında   tutularak beklenmeyen ya da şiddetli yan etkiler görülmediği sürece uygulanmalıdır.
 
Dirençli Kronik Miyelositik Lösemi
 
Devamlı tedavi
Her gün tek doz olarak oral yoldan 20 ilâ 30 mg/kg uygulanır.
HYDREA' nın antineoplastik etkinliğini değerlendirmek için 6 hafta yeterli bir süredir. Belirgin klinik cevap alındığında tedaviye devam edilmelidir. Eğer lökosit sayısı 2,500/mm3 ve trombosit sayısı 100,000/mm3'ün altına düşerse tedaviye ara verilmelidir. Bu durumlarda lökosit ve trombosit sayımı 3 gün sonra tekrarlanmalı ve değerler kabul edilebilir düzeylere yükseldiğinde tedaviye devam edilmelidir. Hematopoietik düzelme genellikle hızlıdır. Eğer kombine HYDREA ve radyoterapi tedavisinde hematopoetik düzelme hızlı oluşmazsa, ayrıca radyoterapi de kesilebilir. Anemi şiddetli bile olsa, HYDREA tedavisini kesmeksizin düzeltilebilir.
  
Doz ayarlaması:
Kısa süre önce yoğun radyoterapi veya diğer sitotoksik ilaçlarla kemoterapi görmüş hastalarda HYDREA dikkatle uygulanmalıdır.
Radyoterapi uygulanan bölgelerdeki muköz membranların enflamasyonundan kaynaklanan ağrı ve rahatsızlık genellikle topikal anestezik veya oral analjeziklerle kontrol edilebilir. Reaksiyon şiddetli ise HYDREA tedavisi geçici olarak kesilebilir. Eğer çok şiddetli ise, ayrıca radyoterapi de geçici olarak ertelenebilir.
 
Kombine tedaviye bağlı görülen bulantı, kusma ve anoreksi gibi gastrik rahatsızlıklar, genellikle HYDREA tedavisine geçici bir süre ara verilerek kontrol edilebilir.
 
Orak Hücreli Anemi
HYDREA’nın başlangıç dozu oral yoldan günde tek doz olarak uygulanan 15 mg/kg’dır. Hastanın kan sayımları her 2 haftada bir gözlemlenmelidir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Eğer kan sayımları kabul edilebilir değerler* içindeyse, doz her 12 haftada bir 5 mg/kg/gün arttırılarak tolere edilen maksimum doza (24 hafta süreyle toksik kan sayımı** yapmayan en yüksek doz) ya da 35 mg/kg/gün’lük maksimum doza ulaşılabilir.
 
* kabul edilebilir değerler: nötrofiller ≥ 2500 hücre/mm3, trombositler ≥ 95.000/mm2, hemoglobin > 5,3 g/dL ya da eğer hemoglobin konsantrasyonu < 9g/dL ise retikülositler ≥ 95.000/mm3
** toksik kan sayımları: nötrofiller <2000 hücre/mm3, trombositler <80.000/mm2, hemoglobin <4,5 g/dL, ya da eğer hemoglobin konsantrasyonu <9g/dL ise retikülositler <80.000/mm3
 
Eğer kan sayımları kabul edilebilir değerler ile toksik sınır arasındaysa, doz arttırılmaz. Eğer kan sayımları toksik kabul ediliyorsa, normal değerlere dönene kadar HYDREA tedavisine ara verilir. Değerler normale dönünce, toksisite gözlenen dozdan 2,5 mg/kg/gün daha düşük bir dozla tedaviye kalındığı yerden devam edilebilir. HYDREA dozu daha sonra her 12 haftada bir 2,5 mg/kg/gün artırılarak veya azaltılarak 24 hafta süreyle hematolojik toksisite yapmayan stabil bir doza ulaşılana kadar titre edilebilir. Bir hastanın iki defa hematolojik toksisite geliştirdiği herhangi bir doz bir daha denenmemelidir. Doz 35 mg/kg/gün’ü geçmemelidir.
 
Doz ayarlaması:
HYDREA’nın diğer miyelosupresif ilaçlarla birlikte kullanımı doz ayarı gerektirebilir.
 
Uygulama şekli
Eğer hasta tercih ederse, ya da kapsülleri yutamıyorsa, kapsül içeriği bir bardak suya boşaltılıp derhal içilebilir (Kullanıma hazırlama ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler).Kapsülde taşıyıcı olarak kullanılan bazı inert maddeler çözünmeyebilir ve su yüzeyinde kalabilir.
 
Özel Popülasyonlara İlişkin Ek Bilgiler
 
Böbrek Yetmezliği: Renal atılım bir eliminasyon yolu olduğu için, bu grup hastalarda HYDREA dozunun azaltılması düşünülmelidir.
Orak hücreli anemisi olan yetişkin hastalarda renal fonksiyonun farmakokinetik üzerindeki etkisini araştıran tek dozlu bir çalışmanın sonuçlarına göre renal yetmezliği olan hastalarda hidroksiürenin başlangıç dozu azaltılmalıdır.
Hematolojik parametrelerin yakından gözlemlenmesi de önerilmektedir.
 
Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarını destekleyici spesifik bir rehber oluşturacak herhangi bir veri yoktur. Hematolojik parametrelerin yakından gözlemlenmesi önerilmektedir.
 
Pediyatrik Popülasyon: HYDREA’nın çocuklarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Geriyatrik Popülasyon: Yaşlı hastalarda daha düşük bir dozaj rejimi gerekebilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
Raf Ömrü
36 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
236/22
Ruhsat Sahibi
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1
34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel:    0 212 692 92 92
Faks: 0 212 697 00 24
Ruhsat Sahibi
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1
34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel:    0 212 692 92 92
Faks: 0 212 697 00 24
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Aşırı sıcakta tutmayınız.
Terapötik Endikasyonlar
Neoplastik Hastalıklar:
HYDREA melanom ve dirençli kronik miyelositik lösemi tedavisinde endikedir. Radyoterapi ile birlikte serviks kanseri ve baş ve boyun bölgesindeki (dudaklar hariç) primer skuamöz hücre kanserlerinin tedavisinde kullanılır.
 
Orak Hücreli Anemi:
HYDREA erişkinlerde orak hücreli aneminin tedavisinde endikedir. Ağrılı vazo-oklüzif krizlerin sayısını ve şiddetini azaltır. Hastaneye yatış, kan transfüzyonu gereksinimi ve göğüs sendromu sıklığını azaltır. İlk ve ikinci vazo-oklüzif kriz arasındaki süreyi anlamlı olarak uzatır.
Üretici Bilgileri
Deva Holding A.Ş
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Atatürk mah. Fatih Bulvarı No:26
Çerkezköy/Tekirdağ
Yardımcı Maddeler

Sitrik asit anhidr, sodyum fosfat bibazik anhidr, magnezyum stearat, laktoz, jelatin, eritrosin (E127), indigotin (E132), titanyum dioksit (E171), kinolin sarısı (E104)

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sitrik asit anhidr
 • Sodyum fosfat bibazik anhidr
 • Magnezyum stearat
 • Laktoz
 • Jelatin
 • Eritrosin (E127)
 • İndigotin (E132)
 • Titanyum dioksit (E171)
 • Kinolin sarısı (E104)