Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Johnson And Johnson Sıhhi Malzeme San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka HYPNOMIDATE
Etken Madde Kodu SGKF0P-ETOMIDAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N01AX07
ATC Açıklaması Etomidat
NFC Kodu MC
NFC Açıklaması Parenteral IV Ampüller
Kamu Kodu A03706
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 15,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,49 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Yeşil Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar: Bolus şeklinde verilen aşırı dozda etomidat uykuyu derinleştirir ve solunumun baskılanmasına hatta durmasına neden olabilir. Bu durumda yeterli solunum desteği zorunludur. Bu olgularda hipotansiyon da gözlenmiştir. Aşırı dozaj kortikal salgıları azaltabilir. Bu durum dezoryantasyon ve geç uyanmaya neden olabilir.

 

Tedavi: Destekleyici önlemlere (örneğin: respirasyon) ilaveten 50-100 mg hidrokortizona (ACTH değil) ihtiyaç duyulabilir.

Endikasyonlar
Hypnomidate, genel anestezinin indüksiyonunda kullanılır. Özellikle kısa, tanıya yönelik prosedürlerde veya ayaktan hastalarda ilacın etkisinin çabuk geçmesi istendiğinde kullanıma uygundur. Etomidat’ın tavsiye edilen dozlarda hemodinamik parametrelere çok az etkisi olduğu için (bkz. Uyarılar ve Önlemler; İstenmeyen Etkiler), kardiyak cerrahide ve kardiyovasküler sistem hastalarında kullanım açısından özellikle uygundur. 
Farmakodinamik Özellikler
Etomidat anestezide intravenöz yolla kullanılan kısa etkili bir hipnotiktir.Erişkinlerde vücut ağırlığının kilogramı başına 0.2-0.3 mg Hypnomidate (yaklaşık 10 ml’lik bir ampul) 10 saniye içinde başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren (veya sedatiflerle premedike edilen hastalarda genellikle daha uzun süren) uykuyu indükler. Uyku için yeterli düzeyde etomidat antikonvülsan özellikler gösterir ve beyin dokularını hipoksinin tetiklediği hücre hasarından korur. Ancak herhangi analjezik etkisinin bulunmaması monoanestezik olarak kullanımını engeller. Etomidat çoğunlukla karaciğerde olmak üzere hızla hidrolize olur. Bu nedenle etkinin sonlanması hızlı olup, nadiren uyuklama ve baş dönmesiyle birliktedir. Etomidat kalp ve dolaşım fonksiyonları üzerine minimal etkiye sahiptir. Histamin salgılamadığı gibi karaciğer fonksiyonlarını da değiştirmez.
Farmakokinetik Özellikler
Intravenöz etomidat uygulamasından sonra ilaç hızla plazmadan beyne ve diğer dokulara dağılır. Olasılıkla bir dakika içinde beyin içinde doruk düzeye ulaşır. On saniye içinde uyku gerçekleşir. Etomidatın beyinden hızla atılması, kalıcı santral etkilere neden olmaksızın etkinin kısa sürede sonlanmasını açıklar. Etomidat çoğunlukla karaciğerde metabolize edilir. 24 saat sonra, verilen etomidat dozunun % 78’i idrarla ve % 18’i dışkıyla atılmıştır. Etomidatın yalnızca % 2’si değişmeden idrarla atılır. Yüzde 76.5’i plazma proteinlerine bağlanır. Etomidat’ın zamana karşı plazma düzeyleri üç kompartımanlı bir modelle tanımlanabilir.
 
İlacın beyinden hızla yeniden dağılımının (yarı ömrü yaklaşık 3 dakika) yansıması olarak hipnotik etkisi kısa sürer. Yaklaşık 3-5 saat süren terminal yarı ömrü etomidatın derin periferik kompartımandan yavaşça dağıldığını gösterir. Dağılım hacmi yaklaşık 4.5 l/kg düzeyindedir. Hipnotik etkiye neden olan minimal plazma konsantrasyonu yaklaşık 0.3 µg/ml düzeyindedir.
Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Her bir ml enjeksiyon 2 mg etomidat içerir.

Yardımcı madde: Propilen glikol350 ml, Enjeksiyonluk su: 1 ml’ye yeter miktarda.

İlaç Etkileşmeleri
Sedatif ilaçlar Hypnomidate’in hipnotik etkisini arttırabilir.
Kontraendikasyonlar
Etomidata bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda Hypnomidate kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hypnomidateampullerinin içerisinde 20 mg etomidat içeren 10 ml kullanıma hazır solüsyon bulunmaktadır; bu miktar, solüsyonun her mililitresinde 2 mg etomidata karşılık gelir. Hypnomidate’ın hipnotik etkili dozu, vücut ağırlığının kilogramı başına 0.3 mg’dır. Bu nedenle bir erişkin hastada 4-5 dakikalık uyku için bir ampul genellikle yeterli olur. Bu doz vücut ağırlığına göre ayarlanabilir.
 
Hypnomidate intravenöz yolla yavaşça enjekte edilmelidir. Ek Hypnomidate enjeksiyonlarıyla uykunun süresi uzatılabilir. Toplam 3 ampulden fazla (30 ml) kullanılmamalıdır.
 
Hypnomidate hiçbir analjezik etkiye sahip olmadığından Hypnomidate enjeksiyonundan 1-2 dakika önce intravenöz yolla 1-2 ml fentanil verilmesi önerilir.
 
Dozaj bireysel hasta yanıtı ve klinik etkilere göre ayarlanmalıdır. Yaşlılarda 0.15 - 0.2 mg/kg’lık tek bir doz verilmeli ve daha sonra etkiye göre doz ayarlanmalıdır. (Bkz. Uyarılar Önlemler).
 
Onbeş yaşından küçük çocuklarda dozaj yükseltilmelidir. Erişkinlerde sağlananlara denk uyku derinliği ve süresine ulaşmak için bazen normal erişkin dozunun % 30’una varan bir ek doz gerekir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi
Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No:13 
Kavacık-Beykoz / İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

28.08.2000 – 108/53

Saklama Koşulları

15-250C arasında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her bir ampul 10 ml berrak renksiz solüsyon içerir. Ampuller 5 ampullük ambalajlar halinde karton kutularda ambalajlanır.

Uyarılar/Önlemler
 • Hypnomidate yalnızca intravenöz yolla enjekte edilmelidir.
 • Epilepsi, glokom, porfiri veya malign hipertermisi olduğu bilinen hastalarda Hypnomidate anestezisi ek risklere neden olmaksızın uygulanabilir.
 • Hypnomidate kullanıldığında apne tedavisi için resüsitasyon donanımı hazır bulundurulmalıdır.
 • Adrenokortikal bezin işlev bozukluğunda profilaktik kortizol ilavesi gerekebilir (örn: 50 - 100 mg hidrokortizon). Bu durumda ACTH ile böbrek üstü bezinin uyarılması yararlı değildir.
 • Karaciğer sirozlu hastalarda veya nöroleptik, opioidler veya sedatif ilaç alanlarda etomidat dozunun azaltılması gerekir.
 • Indüksiyondan 1-2 dakika önce intravenöz yolla düşük dozda fentanil verilerek miyoklonus ve ağrılı enjeksiyondan geniş ölçüde kaçınılabilir. (Kullanım Şekli ve Dozu bölümüne bakınız)
 • Önerilenden daha yüksek dozlarda bildirildiği gibi kalp debisinde azalma olasılığı nedeniyle yaşlı hastalarda Hypnomidate dikkatle kullanılmalıdır. (Bakınız Kullanım Şekli ve Dozu bölümünde yaşlılar için önerilen doz).
 •  Hypnomidate herhangi bir analjezik etkiye sahip olmadığından cerrahi işlemler sırasında uygun analjezikler ile desteklenmelidir.
 
Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı: Gebelik Kategorisi: C’dir. Hypnomidate’in doğurganlık üzerinde primer bir etkisi yoktur. Primer embriyotoksik ve teratojenik etkileri de bulunmamaktadır. Sıçanlarda anne için toksik olan dozlarda sağ kalımın azaldığı saptanmıştır. Gebelik sırasında potansiyel yararları fetal risklerini aştığı takdirde Hypnomidate kullanılmalıdır. Etomidat obstetrik anestezi sırasında plasenta bariyerinden geçer. Etomidat almış annelerin yenidoğan bebeklerinin Apgar skorları başka hipnotik ajanların kullanımından sonra doğan bebeklerin skorlarına denktir. Anneye Hypnomidate verildikten sonra yenidoğanın kortizol düzeylerinde yaklaşık 6 saat süren geçici bir düşüş gözlenmiştir. Azalmış değerler normal sınırlar içinde kalmıştır.
Hypnomidate’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak pek çok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren anneye Hypnomidate uygulandığında dikkatli olunmalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanma Üzerine Etkileri: Çok kısa (15 dakikaya kadar) cerrahi uygulamalarda hasta uyandıktan 30-60 dakika sonra normal dikkat durumuna döner.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Etomidat verdikten sonra hastada bulantı ve/veya kusma (çoğunlukla opioidlerle birlikte kullanım sonucunda) veya öksürük, hıçkırık ve/veya titremeler görülebilir.
 
Solunum depresyonu ve apne olasılığı resüsitasyon donanımının bulunmasını gerektirir.
 
Seyrek görülen bronkospazm ve anafilaktoid reaksiyonları içeren allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Hypnomidate ile pazarlama sonrası spontan bildirilen nadir olgular laringospazm, kardiyak aritmiler ve konvülziyonlardan ibarettir.
 
Özellikle herhangi bir premedikasyon verilmediğinde bir veya birden fazla kas grubunda spontan hareketler oluşabilir. Bu hareketler subkortikal inhibisyonun ortadan kalkmasıyla ilişkilendirilmiştir. Hypnomidate.indüksiyonundan 1-2 dakika önce intravenöz yolla küçük dozlarda fentanil, Thalamonal veya diazepam verilerek geniş ölçüde engellenebilirler.
 
Hypnomidate enjeksiyonu sırasında bazen özellikle ince bir damara enjekte edildiğinde venöz ağrı gözlemlenebilir.Bu ağrı da küçük bir fentanil dozuyla büyük ölçüde engellenir. Etomidatın indüksiyon dozları ACTH enjeksiyonuna yanıt vermeyen düşük plazma kortizol düzeyleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu düzeyler yaşamsal bulgularda değişikliklerle veya morbiditenin artmasıyla ilişkilendirilmemiştir.
 
Hypnomidate indüksiyonuna periferik damar direncinde azalmaya bağlı olarak kan basıncında hafif ve geçici düşüş eşlik edebilir (özellikle droperidol verildikten sonra). Hipotansiyonun tehlikeli olabildiği düşkün hastalarda aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 1. İndüksiyondan önce, dolaşımdaki kan hacmini arttırmak için infüzyona başlanmalıdır.
 2. Mümkün olduğu ölçüde diğer indüksiyon ajanlarından kaçınmalıdır.
 3. Hasta sırtüstü yatar durumdayken indüksiyon uygulanmalıdır.
 4. İlaç yavaşça enjekte edilmelidir. (örn: 1 dakikada 10 ml.).
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.