Alfabeye göre sıralama

Hastalık AdıKodu
Amebiyaz A06
Aktinomikoz A42
Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu A60
Akut poliomyelit A80
Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış A94
Arena virüs hemorajik ateşi A96
Akut hepatit A B15
Akut hepatit B B16
Akut viral hepatitler, diğer B17
Aspergilloz B44
Afrika tripanozomiyazı B56
Askariyaz B77
Ağız tabanı malign neoplazmları C04
Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C06
Anüs ve anal kanal malign neoplazmı C21
Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı C31
Adrenal bez malign neoplazmı C74
Ağız ve farinks benign neoplazmı D10
Aplastik diğer anemiler D61
Akut posthemorajik anemi D62
Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda D63*
Anemi, diğer D64
Agranülositoz D70
Adrenogenital bozukluklar E25
Adrenal bezin diğer bozuklukları E27
Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda E35.1*
Askorbik asit eksikliği E54
Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları E70
Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E72
Amiloidozis E85
Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†) F00.2*
Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†) F00.9*
Akut ve geçici psikotik bozukluklar F23
Anksiyete bozuklukları, diğer F41
Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları F43
Alışkanlık ve uyarım bozuklukları F63
Ağır zeka geriliği F72
Alzheimer hastalığı G30
Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer G36
Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) G46.1*
Alt ekstremite mononöropatileri G57
Arpacık ve şalazyon H00
Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H94.0*
Angina pektoris I20
Akut miyokard enfarktüsü I21
Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar I23
Akut iskemik kalp hastalıkları diğer I24
Akut perikardit I30
Akut ve subakut endokardit I33
Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35
Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1*
Akut miyokardit I40
Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu I44
Atrial fibrilasyon ve flutter I48
Ateroskleroz I70
Aort anevrizma ve diseksiyonu I71
Anevrizmalar, diğer I72
Arteriyel embolizm ve tromboz I74
Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77
Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde I79*
Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.0*
Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.1*
Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde I79.8*
Alt ekstremitenin variköz venleri I83
Akut nazofarenjit [nezle] J00
Akut sinüzit J01
Akut farenjit J02
Akut tonsillit J03
Akut larenjit ve trakeit J04
Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit J05
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin J06
Akut bronşit J20
Akut bronşiolit J21
Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J22
Amfizem J43
Astım J45
Akciğer ödemi J81
Akciğer ve mediasten apsesi J85
Akut apandisit K35
Apandisit, diğer K36
Apandisit, tanımlanmamış K37
Appendiksin diğer hastalıkları K38
Abdominal diğer herniler K45
Abdominal herniler, tanımlanmamış K46
Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü K60
Anal ve rektal bölge apseleri K61
Anüs ve rektumun diğer hastalıkları K62
Alkolik karaciğer hastalığı K70
Akut pankreatit K85
Akut lenfadenit L04
Akantolitik diğer bozukluklar L11
Atopik dermatit L20
Allerjik kontakt dermatit L23
Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer L56
Alopesi areata L63
Androjenik alopesi L64
Akne L70
Apokrin ter bozuklukları L75
Akantoz nigrikans L83
Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış L97
Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) M01.2*
Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M01.3*
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda M01.5*
Artrit, mikozlarda (B35-B49†) M01.6*
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M01.8*
Artritis mutilans (L40.5†) M07.1*
Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) M07.4*
Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) M07.5*
Artropatiler diğer, tanımlanmış M12
Artrit, diğer M13
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M14*
Artropati, amiloidozda (E85.-†) M14.4*
Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda M14.5*
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M14.8*
Artrozlar, diğer M19
Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri M20
Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.1*
Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) M36.3*
Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında M36.4*
Ankilozan spondilit M45
Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç M76
Akut nefritik sendrom N00
Akut tübülo-interstisyel nefrit N10
Akut böbrek yetmezliği N17
Alt üriner sistem taşı N21
Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer N93
Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış O16
Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında O28
Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için O32
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda O33
Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde O34
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda O35
Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde O36
Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları O41
Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış O46
Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda O74
Asiste tek doğum, diğer O83
Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda O89
Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta O98
Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka O99
Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen P00
Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan P28
Anensefali ve benzer malformasyonlar Q00
Anoftalmi, mikroftalmi ve makroftalmi Q11
Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonları Q23
Akciğer konjenital malformasyonları Q33
Ayakların konjenital deformiteleri Q66
Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri Q72
Abdominal ve pelvik ağrı R10
Assit R18
Anormal istem dışı hareketler R25
Anüri ve oligüri R34
Ağrı, başka yerde sınıflanmamış R52
Anormal serum enzim düzeyleri R74
Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R91
Ani çocuk ölüm sendromu R95
Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen R96
Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması S90
Ayak bileği ve ayağın açık yarası S91
Ayak kırığı, ayak bileği hariç S92
Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, S93
Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması S94
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması S95
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması S96
Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması S97
Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu S98
Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S99
Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T12
Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13
Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları T25
Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme T41
Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme T42
Alkolün toksik etkisi T51
Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi T53
Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri T64
Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli T93
Araba yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V40
Araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V41
Araç yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla çarpışmada V42
Araç yolcusu yaralanması, araba, kamyonet, minibüsle çarpışmada V43
Araç yolcusu yaralanması, ağır yük aracı veya otobüsle çarpışmada V44
Araç yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V45
Araç yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V46
Araba yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V48
Araba yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında V49
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V60
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V61
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla V62
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V63
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle V64
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V65
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada V66
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle V67
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V68
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma V69
Ağaçtan düşme W14
Aynı seviyeden düşme, diğer W18
Ateşli silahlardan ateş diğer ve tanımlanmamış W34
Asılma ve boğma kazası, diğer W76
Akreplerle temas X22
Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma X30
Aşırı doğal soğuğa maruz kalma X31
Ani ve şiddetli fırtına kurbanı X37
Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X41
Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme X45
Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler X50
Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma X52
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X61
Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme X65
Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme X70
Ateşli silahla kendine zarar verme X72
Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış X74
Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış X83
Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış X84
Ateşli silah ateşiyle saldırı X93
Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı X95
Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış Y08
Araçlarla saldırı, tanımlanmamış Y09
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz Y11
Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y15
Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y20
Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y22
Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y24
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y45
Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y46
Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler Y48
Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y59
Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu Z21
Antenatal tarama Z36
Aile öyküsü diğer durumlar Z84