Alfabeye göre sıralama

Hastalık AdıKodu
Akut nazofarenjit [nezle] J00
Arpacık ve şalazyon H00
Akut nefritik sendrom N00
Akut poliomyelit A80
Akut perikardit I30
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V63
Abdominal diğer herniler K45
Ateroskleroz I70
Araç yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V45
Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış L97
Akut iskemik kalp hastalıkları diğer I24
Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y59
Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J22
Araç yolcusu yaralanması, araba, kamyonet, minibüsle çarpışmada V43
Ayak bileği ve ayağın açık yarası S91
Akreplerle temas X22
Amebiyaz A06
Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler Y48
Apandisit, diğer K36
Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde I79.8*
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma V69
Angina pektoris I20
Atrial fibrilasyon ve flutter I48
Anormal serum enzim düzeyleri R74
Ağrı, başka yerde sınıflanmamış R52
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y45
Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı X95
Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç M76
Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan P28
Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri Q72
Artrit, diğer M13
Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu Z21
Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†) F00.2*
Araba yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında V49
Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış O46
Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77
Akantoz nigrikans L83
Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları F43
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V60
Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı C31
Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer L56
Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları O41
Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T12
Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda M14.5*
Aynı seviyeden düşme, diğer W18
Amiloidozis E85
Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M01.3*
Ani ve şiddetli fırtına kurbanı X37
Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit J05
Artropatiler diğer, tanımlanmış M12
Afrika tripanozomiyazı B56
Akut larenjit ve trakeit J04
Aort anevrizma ve diseksiyonu I71
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V68
Akne L70
Ağız ve farinks benign neoplazmı D10
Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü K60
Ağız tabanı malign neoplazmları C04
Allerjik kontakt dermatit L23
Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y15
Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması S97
Akciğer ödemi J81
Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu A60
Apandisit, tanımlanmamış K37
Alt üriner sistem taşı N21
Anemi, diğer D64
Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma X30
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması S95
Akciğer konjenital malformasyonları Q33
Anüri ve oligüri R34
Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme X45
Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu I44
Aile öyküsü diğer durumlar Z84
Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları E70
Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde O34
Akut bronşiolit J21
Amfizem J43
Alopesi areata L63
Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında O28
Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler X50
Akut apandisit K35
Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması S90
Ateşli silahlardan ateş diğer ve tanımlanmamış W34
Akut posthemorajik anemi D62
Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C06
Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X41
Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma X52
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla V62
Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması S94
Artropati, amiloidozda (E85.-†) M14.4*
Akut hepatit A B15
Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış Y08
Alkolik karaciğer hastalığı K70
Aplastik diğer anemiler D61
Alkolün toksik etkisi T51
Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) M07.4*
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M01.8*
Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda O74
Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen R96
Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda O89
Akut böbrek yetmezliği N17
Akut ve subakut endokardit I33
Aşırı doğal soğuğa maruz kalma X31
Atopik dermatit L20
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda M01.5*
Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E72
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda O33
Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme X65
Anal ve rektal bölge apseleri K61
Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.1*
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda O35
Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonları Q23
Akut sinüzit J01
Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†) F00.9*
Adrenal bezin diğer bozuklukları E27
Androjenik alopesi L64
Ayakların konjenital deformiteleri Q66
Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde O36
Antenatal tarama Z36
Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi T53
Alışkanlık ve uyarım bozuklukları F63
Askariyaz B77
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması S96
Akut pankreatit K85
Anoftalmi, mikroftalmi ve makroftalmi Q11
Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.0*
Araç yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V46
Ani çocuk ölüm sendromu R95
Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda D63*
Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri M20
Araç yolcusu yaralanması, ağır yük aracı veya otobüsle çarpışmada V44
Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış X83
Asılma ve boğma kazası, diğer W76
Araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V41
Anormal istem dışı hareketler R25
Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) M07.5*
Araç yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla çarpışmada V42
Arena virüs hemorajik ateşi A96
Araba yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V48
Ağaçtan düşme W14
Agranülositoz D70
Asiste tek doğum, diğer O83
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada V66
Appendiksin diğer hastalıkları K38
Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1*
Akut tonsillit J03
Anksiyete bozuklukları, diğer F41
Ağır zeka geriliği F72
Akut hepatit B B16
Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında M36.4*
Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13
Artritis mutilans (L40.5†) M07.1*
Adrenogenital bozukluklar E25
Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları T25
Ateşli silahla kendine zarar verme X72
Akciğer ve mediasten apsesi J85
Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S99
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin J06
Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y22
Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış X74
Askorbik asit eksikliği E54
Ankilozan spondilit M45
Aspergilloz B44
Abdominal ve pelvik ağrı R10
Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde I79*
Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka O99
Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış A94
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M14*
Artrit, mikozlarda (B35-B49†) M01.6*
Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış X84
Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H94.0*
Alzheimer hastalığı G30
Akut lenfadenit L04
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V65
Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) M36.3*
Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış O16
Alt ekstremitenin variköz venleri I83
Ayak kırığı, ayak bileği hariç S92
Adrenal bez malign neoplazmı C74
Araçlarla saldırı, tanımlanmamış Y09
Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar I23
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle V64
Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme T42
Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için O32
Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R91
Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri T64
Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme X70
Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) M01.2*
Apokrin ter bozuklukları L75
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X61
Alt ekstremite mononöropatileri G57
Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y46
Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu S98
Akut farenjit J02
Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, S93
Anüs ve rektumun diğer hastalıkları K62
Akantolitik diğer bozukluklar L11
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz Y11
Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.1*
Arteriyel embolizm ve tromboz I74
Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme T41
Aktinomikoz A42
Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y20
Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta O98
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M14.8*
Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35
Akut bronşit J20
Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli T93
Artrozlar, diğer M19
Ateşli silah ateşiyle saldırı X93
Akut miyokard enfarktüsü I21
Anüs ve anal kanal malign neoplazmı C21
Anevrizmalar, diğer I72
Abdominal herniler, tanımlanmamış K46
Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) G46.1*
Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y24
Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda E35.1*
Assit R18
Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen P00
Astım J45
Akut ve geçici psikotik bozukluklar F23
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle V67
Akut miyokardit I40
Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer G36
Akut viral hepatitler, diğer B17
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V61
Anensefali ve benzer malformasyonlar Q00
Akut tübülo-interstisyel nefrit N10
Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer N93
Araba yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V40