Alfabeye göre sıralama

Hastalık AdıKodu
Akut tonsillit J03
Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen P00
Alzheimer hastalığı G30
Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.1*
Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde O36
Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması S90
Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç M76
Alt ekstremite mononöropatileri G57
Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) M07.5*
Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda O89
Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H94.0*
Ayak bileği ve ayağın açık yarası S91
Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) G46.1*
Ağız ve farinks benign neoplazmı D10
Akut bronşit J20
Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y46
Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında M36.4*
Artritis mutilans (L40.5†) M07.1*
Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler X50
Aort anevrizma ve diseksiyonu I71
Akut pankreatit K85
Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış L97
Astım J45
Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme X70
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda O35
Araba yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V40
Alkolün toksik etkisi T51
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M14*
Artrit, mikozlarda (B35-B49†) M01.6*
Akut miyokard enfarktüsü I21
Antenatal tarama Z36
Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1*
Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış Y08
Akreplerle temas X22
Akut poliomyelit A80
Askorbik asit eksikliği E54
Ateşli silahlardan ateş diğer ve tanımlanmamış W34
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada V66
Akciğer ödemi J81
Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış O46
Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C06
Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y22
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla V62
Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda M14.5*
Ağrı, başka yerde sınıflanmamış R52
Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde I79.8*
Alopesi areata L63
Akut larenjit ve trakeit J04
Akut viral hepatitler, diğer B17
Akut apandisit K35
Ani çocuk ölüm sendromu R95
Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta O98
Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.0*
Androjenik alopesi L64
Arteriyel embolizm ve tromboz I74
Aspergilloz B44
Anevrizmalar, diğer I72
Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması S97
Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†) F00.9*
Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer G36
Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†) F00.2*
Amiloidozis E85
Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer N93
Akantolitik diğer bozukluklar L11
Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M01.3*
Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için O32
Akut farenjit J02
Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35
Akut ve subakut endokardit I33
Anemi, diğer D64
Afrika tripanozomiyazı B56
Akut nefritik sendrom N00
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V65
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle V64
Aynı seviyeden düşme, diğer W18
Adrenogenital bozukluklar E25
Akut hepatit B B16
Anormal serum enzim düzeyleri R74
Akut iskemik kalp hastalıkları diğer I24
Anksiyete bozuklukları, diğer F41
Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu I44
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda M01.5*
Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan P28
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması S96
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V61
Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış X84
Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R91
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V68
Aplastik diğer anemiler D61
Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi T53
Artropati, amiloidozda (E85.-†) M14.4*
Amfizem J43
Alt ekstremitenin variköz venleri I83
Ateşli silah ateşiyle saldırı X93
Abdominal ve pelvik ağrı R10
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin J06
Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda D63*
Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış O16
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda O33
Anensefali ve benzer malformasyonlar Q00
Apokrin ter bozuklukları L75
Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları T25
Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer L56
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V63
Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) M36.3*
Ateroskleroz I70
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması S95
Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış X74
Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y24
Appendiksin diğer hastalıkları K38
Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları O41
Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde I79*
Akut sinüzit J01
Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J22
Alışkanlık ve uyarım bozuklukları F63
Assit R18
Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y59
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M01.8*
Akantoz nigrikans L83
Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme X65
Apandisit, diğer K36
Anoftalmi, mikroftalmi ve makroftalmi Q11
Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.1*
Akut böbrek yetmezliği N17
Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme T41
Allerjik kontakt dermatit L23
Ateşli silahla kendine zarar verme X72
Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında O28
Anüri ve oligüri R34
Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E72
Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması S94
Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış X83
Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli T93
Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka O99
Artrit, diğer M13
Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X41
Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler Y48
Arena virüs hemorajik ateşi A96
Anüs ve anal kanal malign neoplazmı C21
Ağaçtan düşme W14
Akut ve geçici psikotik bozukluklar F23
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle V67
Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu Z21
Aile öyküsü diğer durumlar Z84
Akut perikardit I30
Abdominal diğer herniler K45
Araç yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V46
Anormal istem dışı hareketler R25
Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y15
Atopik dermatit L20
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X61
Ağır zeka geriliği F72
Akut tübülo-interstisyel nefrit N10
Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T12
Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme X45
Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S99
Araba yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında V49
Atrial fibrilasyon ve flutter I48
Apandisit, tanımlanmamış K37
Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda E35.1*
Ayakların konjenital deformiteleri Q66
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y45
Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, S93
Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13
Araç yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla çarpışmada V42
Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı C31
Ağız tabanı malign neoplazmları C04
Amebiyaz A06
Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri Q72
Akciğer ve mediasten apsesi J85
Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri T64
Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu A60
Aşırı doğal soğuğa maruz kalma X31
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma V69
Angina pektoris I20
Ayak kırığı, ayak bileği hariç S92
Asılma ve boğma kazası, diğer W76
Arpacık ve şalazyon H00
Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış A94
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M14.8*
Akut miyokardit I40
Ankilozan spondilit M45
Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı X95
Araç yolcusu yaralanması, ağır yük aracı veya otobüsle çarpışmada V44
Anüs ve rektumun diğer hastalıkları K62
Araç yolcusu yaralanması, araba, kamyonet, minibüsle çarpışmada V43
Alt üriner sistem taşı N21
Akut bronşiolit J21
Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit J05
Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde O34
Adrenal bezin diğer bozuklukları E27
Araçlarla saldırı, tanımlanmamış Y09
Artropatiler diğer, tanımlanmış M12
Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y20
Abdominal herniler, tanımlanmamış K46
Ani ve şiddetli fırtına kurbanı X37
Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77
Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme T42
Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu S98
Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen R96
Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma X30
Akne L70
Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonları Q23
Akut nazofarenjit [nezle] J00
Araba yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V48
Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları F43
Araç yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V45
Aktinomikoz A42
Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri M20
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz Y11
Akciğer konjenital malformasyonları Q33
Adrenal bez malign neoplazmı C74
Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar I23
Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü K60
Askariyaz B77
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V60
Artrozlar, diğer M19
Anal ve rektal bölge apseleri K61
Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma X52
Asiste tek doğum, diğer O83
Alkolik karaciğer hastalığı K70
Araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V41
Akut hepatit A B15
Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) M01.2*
Akut posthemorajik anemi D62
Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda O74
Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları E70
Agranülositoz D70
Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) M07.4*
Akut lenfadenit L04