Alfabeye göre sıralama

Hastalık AdıKodu
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V68
Adrenal bezin diğer bozuklukları E27
Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†) F00.2*
Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı C31
Adrenogenital bozukluklar E25
Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde I79*
Ayakların konjenital deformiteleri Q66
Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) M07.4*
Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†) F00.9*
Alışkanlık ve uyarım bozuklukları F63
Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y20
Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R91
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda O35
Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen P00
Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X41
Akut tonsillit J03
Akreplerle temas X22
Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda D63*
Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması S90
Akut sinüzit J01
Ateşli silahla kendine zarar verme X72
Artropati, amiloidozda (E85.-†) M14.4*
Akut tübülo-interstisyel nefrit N10
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle V64
Akne L70
Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış X83
Arpacık ve şalazyon H00
Appendiksin diğer hastalıkları K38
Agranülositoz D70
Aşırı doğal soğuğa maruz kalma X31
Apandisit, tanımlanmamış K37
Anüs ve rektumun diğer hastalıkları K62
Ağız tabanı malign neoplazmları C04
Allerjik kontakt dermatit L23
Akut hepatit B B16
Alopesi areata L63
Araç yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V45
Artrit, diğer M13
Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S99
Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde O36
Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış O16
Aplastik diğer anemiler D61
Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme T41
Araba yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında V49
Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler X50
Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması S97
Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu S98
Artritis mutilans (L40.5†) M07.1*
Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.1*
Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonları Q23
Abdominal herniler, tanımlanmamış K46
Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) M36.3*
Arteriyel embolizm ve tromboz I74
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V63
Akut bronşiolit J21
Aktinomikoz A42
Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77
Alzheimer hastalığı G30
Anemi, diğer D64
Apandisit, diğer K36
Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka O99
Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme X70
Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme T42
Anüs ve anal kanal malign neoplazmı C21
Angina pektoris I20
Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda M14.5*
Aort anevrizma ve diseksiyonu I71
Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y59
Askorbik asit eksikliği E54
Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y46
Afrika tripanozomiyazı B56
Anüri ve oligüri R34
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma V69
Ani ve şiddetli fırtına kurbanı X37
Alt ekstremitenin variköz venleri I83
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M14.8*
Aynı seviyeden düşme, diğer W18
Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda O89
Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması S94
Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde I79.8*
Anoftalmi, mikroftalmi ve makroftalmi Q11
Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış L97
Amiloidozis E85
Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda O74
Ayak bileği ve ayağın açık yarası S91
Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) M07.5*
Akut perikardit I30
Ateşli silahlardan ateş diğer ve tanımlanmamış W34
Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda E35.1*
Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için O32
Akut posthemorajik anemi D62
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y45
Ani çocuk ölüm sendromu R95
Alt ekstremite mononöropatileri G57
Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme X45
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V61
Assit R18
Astım J45
Akut poliomyelit A80
Atopik dermatit L20
Akut viral hepatitler, diğer B17
Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1*
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin J06
Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme X65
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz Y11
Amebiyaz A06
Akut nefritik sendrom N00
Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç M76
Artropatiler diğer, tanımlanmış M12
Akut apandisit K35
Akut iskemik kalp hastalıkları diğer I24
Akut farenjit J02
Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde O34
Artrit, mikozlarda (B35-B49†) M01.6*
Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında O28
Akut hepatit A B15
Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri T64
Abdominal ve pelvik ağrı R10
Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış X84
Arena virüs hemorajik ateşi A96
Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35
Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma X52
Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H94.0*
Akut larenjit ve trakeit J04
Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan P28
Anensefali ve benzer malformasyonlar Q00
Anevrizmalar, diğer I72
Ayak kırığı, ayak bileği hariç S92
Ateroskleroz I70
Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu A60
Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J22
Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma X30
Akut miyokardit I40
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada V66
Akut böbrek yetmezliği N17
Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri Q72
Akciğer konjenital malformasyonları Q33
Aspergilloz B44
Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13
Akut ve geçici psikotik bozukluklar F23
Araba yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V40
Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi T53
Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış O46
Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer N93
Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit J05
Alkolün toksik etkisi T51
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda M01.5*
Akut pankreatit K85
Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y22
Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer G36
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X61
Adrenal bez malign neoplazmı C74
Araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V41
Araç yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V46
Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E72
Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları E70
Anormal serum enzim düzeyleri R74
Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M01.3*
Anormal istem dışı hareketler R25
Akut lenfadenit L04
Araçlarla saldırı, tanımlanmamış Y09
Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu Z21
Ateşli silah ateşiyle saldırı X93
Akciğer ödemi J81
Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen R96
Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) G46.1*
Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları F43
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla V62
Alt üriner sistem taşı N21
Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.1*
Aile öyküsü diğer durumlar Z84
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M01.8*
Akut miyokard enfarktüsü I21
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması S95
Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer L56
Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, S93
Antenatal tarama Z36
Akut ve subakut endokardit I33
Abdominal diğer herniler K45
Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri M20
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle V67
Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y24
Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y15
Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu I44
Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta O98
Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü K60
Akut nazofarenjit [nezle] J00
Ağrı, başka yerde sınıflanmamış R52
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması S96
Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T12
Anksiyete bozuklukları, diğer F41
Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış X74
Akantoz nigrikans L83
Amfizem J43
Ankilozan spondilit M45
Akciğer ve mediasten apsesi J85
Asılma ve boğma kazası, diğer W76
Artrozlar, diğer M19
Androjenik alopesi L64
Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında M36.4*
Akut bronşit J20
Araç yolcusu yaralanması, araba, kamyonet, minibüsle çarpışmada V43
Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış A94
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda O33
Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları T25
Askariyaz B77
Alkolik karaciğer hastalığı K70
Apokrin ter bozuklukları L75
Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları O41
Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) M01.2*
Araç yolcusu yaralanması, ağır yük aracı veya otobüsle çarpışmada V44
Araç yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla çarpışmada V42
Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar I23
Akantolitik diğer bozukluklar L11
Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.0*
Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli T93
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V65
Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler Y48
Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C06
Atrial fibrilasyon ve flutter I48
Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış Y08
Ağız ve farinks benign neoplazmı D10
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V60
Araba yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V48
Ağır zeka geriliği F72
Anal ve rektal bölge apseleri K61
Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı X95
Asiste tek doğum, diğer O83
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M14*
Ağaçtan düşme W14