Alfabeye göre sıralama

Hastalık AdıKodu
Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu S98
Akut sinüzit J01
Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış X74
Akut ve subakut endokardit I33
Adrenal bezin diğer bozuklukları E27
Akut tonsillit J03
Akut iskemik kalp hastalıkları diğer I24
Artritis mutilans (L40.5†) M07.1*
Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†) F00.9*
Araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V41
Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü K60
Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, S93
Alt ekstremitenin variköz venleri I83
Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35
Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu I44
Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) M07.4*
Araç yolcusu yaralanması, ağır yük aracı veya otobüsle çarpışmada V44
Afrika tripanozomiyazı B56
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V63
Alışkanlık ve uyarım bozuklukları F63
Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde I79.8*
Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması S97
Akut nazofarenjit [nezle] J00
Ateroskleroz I70
Alzheimer hastalığı G30
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda M01.5*
Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer L56
Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) G46.1*
Atrial fibrilasyon ve flutter I48
Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda M14.5*
Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.1*
Akciğer konjenital malformasyonları Q33
Aşırı doğal soğuğa maruz kalma X31
Ankilozan spondilit M45
Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H94.0*
Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T12
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla V62
Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri Q72
Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen R96
Akut nefritik sendrom N00
Ağaçtan düşme W14
Akut posthemorajik anemi D62
Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E72
Antenatal tarama Z36
Anüs ve anal kanal malign neoplazmı C21
Anormal serum enzim düzeyleri R74
Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) M01.2*
Ateşli silahlardan ateş diğer ve tanımlanmamış W34
Aynı seviyeden düşme, diğer W18
Anüs ve rektumun diğer hastalıkları K62
Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi T53
Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış O16
Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y46
Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için O32
Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) M36.3*
Arteriyel embolizm ve tromboz I74
Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma X52
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M14*
Akut apandisit K35
Akne L70
Atopik dermatit L20
Alkolik karaciğer hastalığı K70
Anemi, diğer D64
Astım J45
Akut farenjit J02
Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J22
Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı X95
Akut perikardit I30
Anensefali ve benzer malformasyonlar Q00
Akut viral hepatitler, diğer B17
Aort anevrizma ve diseksiyonu I71
Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda D63*
Ağrı, başka yerde sınıflanmamış R52
Anormal istem dışı hareketler R25
Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı C31
Akciğer ödemi J81
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması S95
Appendiksin diğer hastalıkları K38
Akut bronşiolit J21
Akut hepatit A B15
Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları E70
Angina pektoris I20
Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme T42
Anksiyete bozuklukları, diğer F41
Akreplerle temas X22
Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer G36
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada V66
Alopesi areata L63
Aplastik diğer anemiler D61
Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C06
Asiste tek doğum, diğer O83
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz Y11
Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme X45
Ayak bileği ve ayağın açık yarası S91
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y45
Akut bronşit J20
Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y15
Abdominal ve pelvik ağrı R10
Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1*
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma V69
Agranülositoz D70
Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış X83
Artropati, amiloidozda (E85.-†) M14.4*
Araba yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V40
Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit J05
Anal ve rektal bölge apseleri K61
Aile öyküsü diğer durumlar Z84
Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında M36.4*
Ağız ve farinks benign neoplazmı D10
Androjenik alopesi L64
Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka O99
Artrit, diğer M13
Alt üriner sistem taşı N21
Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde O36
Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta O98
Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış O46
Ateşli silah ateşiyle saldırı X93
Arpacık ve şalazyon H00
Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan P28
Askorbik asit eksikliği E54
Ani ve şiddetli fırtına kurbanı X37
Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme T41
Araç yolcusu yaralanması, araba, kamyonet, minibüsle çarpışmada V43
Adrenogenital bozukluklar E25
Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma X30
Akut lenfadenit L04
Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme X65
Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.0*
Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme X70
Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar I23
Amfizem J43
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda O35
Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen P00
Artrozlar, diğer M19
Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları F43
Ağır zeka geriliği F72
Abdominal herniler, tanımlanmamış K46
Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış X84
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V68
Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış A94
Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde O34
Anoftalmi, mikroftalmi ve makroftalmi Q11
Ayak kırığı, ayak bileği hariç S92
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle V64
Araç yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla çarpışmada V42
Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri T64
Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış L97
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda O33
Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler X50
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V65
Araçlarla saldırı, tanımlanmamış Y09
Akantolitik diğer bozukluklar L11
Araba yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında V49
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X61
Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması S94
Aktinomikoz A42
Apandisit, diğer K36
Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu A60
Assit R18
Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S99
Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları T25
Akut miyokardit I40
Akciğer ve mediasten apsesi J85
Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†) F00.2*
Akantoz nigrikans L83
Artrit, mikozlarda (B35-B49†) M01.6*
Ayakların konjenital deformiteleri Q66
Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y24
Artropatiler diğer, tanımlanmış M12
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle V67
Alt ekstremite mononöropatileri G57
Anevrizmalar, diğer I72
Ani çocuk ölüm sendromu R95
Arena virüs hemorajik ateşi A96
Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması S90
Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış Y08
Akut böbrek yetmezliği N17
Akut tübülo-interstisyel nefrit N10
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması S96
Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda E35.1*
Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri M20
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V61
Akut ve geçici psikotik bozukluklar F23
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V60
Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77
Anüri ve oligüri R34
Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y20
Allerjik kontakt dermatit L23
Apokrin ter bozuklukları L75
Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X41
Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler Y48
Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu Z21
Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13
Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M01.3*
Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y22
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M01.8*
Abdominal diğer herniler K45
Araba yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V48
Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.1*
Adrenal bez malign neoplazmı C74
Askariyaz B77
Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R91
Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları O41
Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında O28
Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli T93
Akut hepatit B B16
Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda O74
Akut poliomyelit A80
Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde I79*
Ateşli silahla kendine zarar verme X72
Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda O89
Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonları Q23
Akut pankreatit K85
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin J06
Amebiyaz A06
Apandisit, tanımlanmamış K37
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M14.8*
Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer N93
Araç yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V46
Ağız tabanı malign neoplazmları C04
Asılma ve boğma kazası, diğer W76
Akut larenjit ve trakeit J04
Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y59
Aspergilloz B44
Araç yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V45
Amiloidozis E85
Akut miyokard enfarktüsü I21
Alkolün toksik etkisi T51
Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç M76
Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) M07.5*