Alfabeye göre sıralama

Hastalık AdıKodu
Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış X83
Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y24
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda O35
Alkolik karaciğer hastalığı K70
Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri M20
Akantoz nigrikans L83
Assit R18
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X61
Anüs ve anal kanal malign neoplazmı C21
Akut ve subakut endokardit I33
Anüri ve oligüri R34
Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda O74
Akut farenjit J02
Apokrin ter bozuklukları L75
Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış L97
Araç yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla çarpışmada V42
Akut bronşit J20
Alt üriner sistem taşı N21
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda M01.5*
Araçlarla saldırı, tanımlanmamış Y09
Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X41
Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.0*
Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme X70
Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y59
Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T12
Akut ve geçici psikotik bozukluklar F23
Afrika tripanozomiyazı B56
Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y20
Atopik dermatit L20
Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77
Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında M36.4*
Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M01.3*
Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme T42
Arteriyel embolizm ve tromboz I74
Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları F43
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle V64
Aşırı doğal soğuğa maruz kalma X31
Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1*
Allerjik kontakt dermatit L23
Ağır zeka geriliği F72
Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları O41
Adrenal bezin diğer bozuklukları E27
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma V69
Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri T64
Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer G36
Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma X52
Apandisit, tanımlanmamış K37
Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması S97
Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonları Q23
Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri Q72
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada V66
Askorbik asit eksikliği E54
Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli T93
Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması S94
Akut apandisit K35
Adrenogenital bozukluklar E25
Akut sinüzit J01
Akut nazofarenjit [nezle] J00
Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka O99
Araç yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V45
Anensefali ve benzer malformasyonlar Q00
Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan P28
Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H94.0*
Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar I23
Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler Y48
Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu S98
Anal ve rektal bölge apseleri K61
Adrenal bez malign neoplazmı C74
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle V67
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması S95
Aynı seviyeden düşme, diğer W18
Asiste tek doğum, diğer O83
Ateşli silah ateşiyle saldırı X93
Artrit, diğer M13
Ayak bileği ve ayağın açık yarası S91
Araç yolcusu yaralanması, araba, kamyonet, minibüsle çarpışmada V43
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda O33
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla V62
Akut poliomyelit A80
Akut posthemorajik anemi D62
Aplastik diğer anemiler D61
Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için O32
Akciğer ve mediasten apsesi J85
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V61
Akut hepatit A B15
Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış Y08
Araba yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V48
Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı X95
Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) M01.2*
Ağaçtan düşme W14
Ankilozan spondilit M45
Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları E70
Akantolitik diğer bozukluklar L11
Agranülositoz D70
Alt ekstremitenin variköz venleri I83
Alkolün toksik etkisi T51
Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma X30
Aile öyküsü diğer durumlar Z84
Arpacık ve şalazyon H00
Aktinomikoz A42
Akreplerle temas X22
Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde O36
Artritis mutilans (L40.5†) M07.1*
Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme T41
Akut miyokardit I40
Anormal istem dışı hareketler R25
Ateroskleroz I70
Akut nefritik sendrom N00
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz Y11
Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı C31
Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme X45
Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde I79*
Artrit, mikozlarda (B35-B49†) M01.6*
Ayakların konjenital deformiteleri Q66
Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları T25
Akut pankreatit K85
Amebiyaz A06
Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış X74
Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R91
Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit J05
Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†) F00.2*
Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y22
Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†) F00.9*
Abdominal ve pelvik ağrı R10
Astım J45
Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y46
Androjenik alopesi L64
Akut larenjit ve trakeit J04
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V68
Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer L56
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V65
Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında O28
Amiloidozis E85
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin J06
Akut bronşiolit J21
Abdominal diğer herniler K45
Ateşli silahlardan ateş diğer ve tanımlanmamış W34
Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y15
Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C06
Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme X65
Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü K60
Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda E35.1*
Ayak kırığı, ayak bileği hariç S92
Ağrı, başka yerde sınıflanmamış R52
Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış O46
Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu Z21
Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış A94
Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen R96
Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda M14.5*
Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.1*
Alzheimer hastalığı G30
Ani ve şiddetli fırtına kurbanı X37
Anevrizmalar, diğer I72
Ateşli silahla kendine zarar verme X72
Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) G46.1*
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması S96
Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu I44
Artropati, amiloidozda (E85.-†) M14.4*
Alt ekstremite mononöropatileri G57
Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç M76
Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13
Angina pektoris I20
Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda D63*
Ani çocuk ölüm sendromu R95
Araba yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V40
Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde O34
Amfizem J43
Akut böbrek yetmezliği N17
Akut perikardit I30
Aort anevrizma ve diseksiyonu I71
Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) M07.4*
Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler X50
Alopesi areata L63
Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S99
Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) M07.5*
Anemi, diğer D64
Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.1*
Artropatiler diğer, tanımlanmış M12
Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) M36.3*
Ağız ve farinks benign neoplazmı D10
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M01.8*
Araba yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında V49
Akne L70
Akciğer konjenital malformasyonları Q33
Araç yolcusu yaralanması, ağır yük aracı veya otobüsle çarpışmada V44
Anksiyete bozuklukları, diğer F41
Abdominal herniler, tanımlanmamış K46
Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış O16
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M14.8*
Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu A60
Askariyaz B77
Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen P00
Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer N93
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V63
Akut miyokard enfarktüsü I21
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M14*
Akut viral hepatitler, diğer B17
Artrozlar, diğer M19
Ağız tabanı malign neoplazmları C04
Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta O98
Atrial fibrilasyon ve flutter I48
Akut iskemik kalp hastalıkları diğer I24
Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması S90
Apandisit, diğer K36
Akut tübülo-interstisyel nefrit N10
Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi T53
Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J22
Akut hepatit B B16
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y45
Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35
Akciğer ödemi J81
Akut tonsillit J03
Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, S93
Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış X84
Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E72
Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda O89
Antenatal tarama Z36
Anüs ve rektumun diğer hastalıkları K62
Asılma ve boğma kazası, diğer W76
Appendiksin diğer hastalıkları K38
Arena virüs hemorajik ateşi A96
Araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V41
Akut lenfadenit L04
Araç yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V46
Alışkanlık ve uyarım bozuklukları F63
Anormal serum enzim düzeyleri R74
Aspergilloz B44
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V60
Anoftalmi, mikroftalmi ve makroftalmi Q11
Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde I79.8*