Alfabeye göre sıralama

Hastalık AdıKodu
Aktinomikoz A42
Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y15
Aile öyküsü diğer durumlar Z84
Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda E35.1*
Anoftalmi, mikroftalmi ve makroftalmi Q11
Akut böbrek yetmezliği N17
Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit J05
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz Y11
Assit R18
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma V69
Aspergilloz B44
Ayak bileği ve ayağın açık yarası S91
Ağrı, başka yerde sınıflanmamış R52
Akantolitik diğer bozukluklar L11
Afrika tripanozomiyazı B56
Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması S97
Ağır zeka geriliği F72
Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S99
Araç yolcusu yaralanması, araba, kamyonet, minibüsle çarpışmada V43
Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış X84
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V65
Araba yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında V49
Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme X70
Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması S94
Akut posthemorajik anemi D62
Allerjik kontakt dermatit L23
Androjenik alopesi L64
Askorbik asit eksikliği E54
Akut nazofarenjit [nezle] J00
Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) M07.4*
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda O33
Ağız ve farinks benign neoplazmı D10
Asiste tek doğum, diğer O83
Akut bronşit J20
Appendiksin diğer hastalıkları K38
Ani ve şiddetli fırtına kurbanı X37
Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T12
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada V66
Alt üriner sistem taşı N21
Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y22
Artritis mutilans (L40.5†) M07.1*
Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†) F00.9*
Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta O98
Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E72
Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri Q72
Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R91
Akut miyokard enfarktüsü I21
Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler Y48
Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları O41
Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.0*
Araba yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V40
Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1*
Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme X45
Akut sinüzit J01
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle V64
Akciğer ödemi J81
Araç yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V45
Amfizem J43
Ani çocuk ölüm sendromu R95
Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu Z21
Adrenal bez malign neoplazmı C74
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda M01.5*
Anüri ve oligüri R34
Araçlarla saldırı, tanımlanmamış Y09
Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda O89
Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı X95
Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J22
Ateroskleroz I70
Abdominal ve pelvik ağrı R10
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V63
Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu S98
Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonları Q23
Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar I23
Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları F43
Apokrin ter bozuklukları L75
Apandisit, tanımlanmamış K37
Ağız tabanı malign neoplazmları C04
Akciğer ve mediasten apsesi J85
Ayak kırığı, ayak bileği hariç S92
Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç M76
Anormal istem dışı hareketler R25
Akut ve subakut endokardit I33
Alt ekstremitenin variköz venleri I83
Akut miyokardit I40
Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi T53
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması S96
Alkolik karaciğer hastalığı K70
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle V67
Akut tonsillit J03
Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde O34
Ağaçtan düşme W14
Artropatiler diğer, tanımlanmış M12
Anevrizmalar, diğer I72
Akut bronşiolit J21
Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları T25
Artrozlar, diğer M19
Akut perikardit I30
Aort anevrizma ve diseksiyonu I71
Akne L70
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V61
Angina pektoris I20
Akciğer konjenital malformasyonları Q33
Ateşli silahlardan ateş diğer ve tanımlanmamış W34
Akut hepatit B B16
Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) M07.5*
Akut lenfadenit L04
Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış L97
Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde I79*
Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda M14.5*
Anensefali ve benzer malformasyonlar Q00
Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli T93
Anal ve rektal bölge apseleri K61
Akreplerle temas X22
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M14.8*
Ayakların konjenital deformiteleri Q66
Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.1*
Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen P00
Adrenogenital bozukluklar E25
Akut pankreatit K85
Alışkanlık ve uyarım bozuklukları F63
Akantoz nigrikans L83
Araç yolcusu yaralanması, ağır yük aracı veya otobüsle çarpışmada V44
Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X61
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla V62
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y45
Akut viral hepatitler, diğer B17
Artrit, mikozlarda (B35-B49†) M01.6*
Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde O36
Anemi, diğer D64
Anksiyete bozuklukları, diğer F41
Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y59
Asılma ve boğma kazası, diğer W76
Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer G36
Anüs ve anal kanal malign neoplazmı C21
Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y20
Alkolün toksik etkisi T51
Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme T41
Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V60
Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları E70
Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y46
Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış X83
Antenatal tarama Z36
Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka O99
Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer N93
Amiloidozis E85
Artrit, diğer M13
Akut nefritik sendrom N00
Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda O35
Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu I44
Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer L56
Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış O16
Alopesi areata L63
Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y24
Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme T42
Abdominal herniler, tanımlanmamış K46
Akut ve geçici psikotik bozukluklar F23
Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.1*
Agranülositoz D70
Ateşli silah ateşiyle saldırı X93
Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda O74
Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35
Akut tübülo-interstisyel nefrit N10
Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış O46
Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C06
Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması S90
Akut apandisit K35
Astım J45
Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı C31
Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen R96
Atopik dermatit L20
Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler X50
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin J06
Alt ekstremite mononöropatileri G57
Atrial fibrilasyon ve flutter I48
Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış A94
Araba yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V48
Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde I79.8*
Araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V41
Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77
Apandisit, diğer K36
Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu A60
Artropati, amiloidozda (E85.-†) M14.4*
Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması S95
Amebiyaz A06
Aplastik diğer anemiler D61
Ankilozan spondilit M45
Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) G46.1*
Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında M36.4*
Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H94.0*
Aynı seviyeden düşme, diğer W18
Arena virüs hemorajik ateşi A96
Anormal serum enzim düzeyleri R74
Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13
Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış X74
Anüs ve rektumun diğer hastalıkları K62
Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış Y08
Abdominal diğer herniler K45
Araç yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla çarpışmada V42
Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında O28
Adrenal bezin diğer bozuklukları E27
Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M14*
Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) M01.2*
Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X41
Akut hepatit A B15
Arteriyel embolizm ve tromboz I74
Akut poliomyelit A80
Akut larenjit ve trakeit J04
Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma X30
Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M01.8*
Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma X52
Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†) F00.2*
Aşırı doğal soğuğa maruz kalma X31
Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme X65
Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V68
Ateşli silahla kendine zarar verme X72
Arpacık ve şalazyon H00
Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda D63*
Akut iskemik kalp hastalıkları diğer I24
Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, S93
Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri T64
Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü K60
Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) M36.3*
Akut farenjit J02
Araç yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V46
Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için O32
Alzheimer hastalığı G30
Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri M20
Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M01.3*
Askariyaz B77
Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan P28