Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Orva İlaç Sanayi Ve Tic. A.Ş
Marka IMAZOL
Etken Madde Kodu SGKF4N-HEKZAMIDIN IZOTIONAT+KLOTRIMAZOL Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D01AC01
ATC Açıklaması Klotrimazol
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A03752
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,78 TL (9 Ocak 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,78 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İmazol Krem’in topikal uygulanması sonucu akut doz aşımı gözlemlenmemiş olup, hayatı tehlikeye sokacak bir duruma yol açması söz konusu değildir.

Endikasyonlar
  • Parmak arası mikozlar, özellikle ayak mantarları, deri kıvrımlarına ait mikozlar.
  • Pityriasis Versicolor
  • Eritrasma
Farmakodinamik Özellikler

Klotrimazol, mantar hücre membranındaki fosfolipidlere bağlanarak hücre membranının permeabilitesini azaltır. Polien antibiyotiklerinin aksine (örn. amfoterisin B) Klotrimazol’ün etkisi, hücre membranındaki sterole daha az bağımlıdır. Permeabilitenin azalmasına bağlı olarak hücre membranının selektif bariyer görevini yerine getirmesini önleyerek etkisini gösterir. Buna bağlı olarak hücredeki potasyum ve diğer hücre bileşenleri kaybolur. Heksamidindiizethionat’ın hem bakterisid hem de bakteriyostatik etkisi vardır. Bakterilerin oksidasyon mekanizmalarını inhibe ederler. Bunun sonucunda bakteri ortamdan oksijen alamadığı için ölür. Bakteriyostatik etkisi, bakterisid etkisine göre daha güçlüdür. Aynı düzeyde bakterisid etkisini elde etmek için daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılması gerekir. Gram (+) ler üzerine Gram (-) lere göre daha hassastır. Candida ve patojen mantar üzerine etkilidir.

 

Klotrimazol’ün etki alanına Dermatofitler, Candida türlerinin çoğu, Küf Mantarları ve Gram Pozitif Bakteriler dahildir. İmazol Krem’in bileşimindeki Heksamidin, Klotrimazol’ün Candida üzerine olan etkisini potansiyalize eder ve Gram Negatif Ayak Enfeksiyonun (Athlete’s Foot) da büyük rol oynayan Gram Negatif bakterilerin de preparatın etki alanına girmesini sağlar. Tek İmidazol preparatlarının bazen etkisiz kaldığı ayak parmaklarının arasındaki ıslak enfeksiyonlarda bu kombinasyon çok etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Topikal uygulamayı takiben çok düşük miktarda Klotrimazol, sistemik dolaşıma geçer. Topikal uygulamadan sonra, Klotrimazol yüksek konsantrasyonlarda stratum korneumda ve daha düşük konsantrasyonlarda stratum spinosum ve papilar ve retikular dermiste bulunur.

Topikal uygulamayı takiben Heksamidindiizethionat, sistemik etki göstermeyecek kadar düşük oranda absorbe edilebilmektedir.

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü
1 g kremde (yağ / su emülsiyonu) : Klotrimazol 10 mg, Heksamidindiizethionat 2,5mg.
Koruyucular: Disodyum edetat, Butilhidroksianisol.
İlaç Etkileşmeleri
Klotrimazol ve Nystatin veya Amfoterisin B veya Flusitosin arasında Candida Albicans üzerine etki açısından sinerjik veya antagonist etki tespit edilmemiştir. Antikoagülan etkili ilaçlar ile birlikte kullanıldığı takdirde antikoagülan etki artabilir.
Kontraendikasyonlar

İmazol Krem’in bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet gösteren kişilerce kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yıkanıp iyice kurulandıktan sonra hastalıklı bölgeye yeterli miktarda sürülmek suretiyle kullanılır.
Enflamasyonun aşırı olduğu vakalarda tedaviye kortikoid ihtiva eden bir preparatla başlanır, böylece kaşıntı ve enfeksiyonun artışı bastırılmış olur. Tamamen iyileşme ve tekrarı önlemek açısından tedavinin yeterince sürdürülmesi gerekir ki bu süre Candida enfeksiyonlarında 2 hafta, Dermatofit’lerde 6 haftadır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. İmazol Krem ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 g ihtiva eden aluminyum tüpte, prospektüsü ile birlikte karton kutuda.

Uyarılar/Önlemler

HARİCEN KULLANILIR.

İmazol Krem göze uygulanmamalıdır.İrritasyon veya hassasiyet reaksiyonları görüldüğü takdirde, tedaviye ara verilip hekime danışılmalıdır.

 

Gebelikte kullanım B kategorisi: Klotrimazol’ün dermal uygulama sonucu absorbsiyonu çok zayıftır. Klotrimazol’ün topikal kullanımı sonucunda, bu açıdan risk teşkil etmediği bildirilmiştir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, dolayısıyla hamileler tarafından kullanımında bu hususun dikkate alınması gerekmektedir. Gerektiği takdirde doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Çocuklarda hekim tavsiyesine göre kullanıldığı takdirde etkili ve güvenli olduğu tespit edilmiştir.

 

REÇETE İLE SATILIR. Doktor kontrolünde kullanılır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klotrimazol ihtiva eden preparatların kullanımından sonra, eritem, yanma ve batma, deride kızarıklık, soyulma, ödem, kaşıntı, ürtiker, yanma ve deride genel irritasyon görülebileceği belirtilmektedir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.