Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri San. ve Tic. Şti
Marka IMEX
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06AA04
ATC Açıklaması Tetrasiklin
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 90,44 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 80,77 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Imex’e ait bir doz aşımı bilgisi yoktur.
Endikasyonlar
İnflamatuvar formları başta olmak üzere, topikal akne tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Akne patogenezi konusunda hekimler arasındaki genel bilgi, pilo sebase bez kanallarının tıkanması sonucu aknenin gelişmesi şeklindedir. Bu, foliküler kanalın defektif keratinizasyonu sonucu ortaya çıkar.

Tetrasiklin’in akne gelişiminde rol alan bütün faktörlere karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır:

 • Propionibakterium aknes’de lipazların redüksiyonu
 • Polimorf nükleer lökositlerin kemotaksis inhibisyonu
 • Polimorf nükleer lökositlerin serbest oksijen radikallerin salınımının blokajı
 • Kalmodulin aktivitesinin antagonizması

Tetrasiklin’in topikal uygulamadan sonra etkili olabilmesi için uygulama bölgesinde 0,05 mikrogram/ml’den 100 mikrogram/ml düzeyine kadar bulunması gerekir.
Imex uygulama sonrası tetrasiklin foliküler konsantrasyonunun 64 mikrogram/ml’ye eşit veya fazla olduğu gösterilmiştir.

Aknenin şiddetli formları, şekil bozukluğuna neden olan skarlarla sonuçlanan süregen inflamatuvar nodüllerle karakterlidir. Bu lezyonların histolojik incelenmesi, yoğun lenfositik ve histolojik infiltrasyon ile granülomların formasyonunu göstermiştir. Granülom formasyonu için uyarının Propionibakterium aknes’den geldiği düşünülür. Belki tetrasiklin’in akne tedavisindeki iyi bilinen etkisi kısmen antigranülom aktivitesine bağlı olabilir. Granülom formasyonunun inhibisyonu, in-vitro olarak Protein Kinaz C inhibisyonuna bağlı görünmektedir.

Granüloma üzerine etkili olmayan antibiyotiklerin (ampisilin, sefalatin, eritromisin ve klindamisin) Protein Kinaz C üzerine ya hiç ya da çok az etkisi vardır.

Imex’deki tetrasiklin’in en yüksek konsantrasyonda dahi korium’a girmediği saptanmıştır. Imex’in, penetrasyon mediyatörü içermediği için, absorbe olması ve sistemik etki göstermesi muhtemel değildir.

Farmakokinetik Özellikler

Akne patogenezi konusunda hekimler arasındaki genel bilgi, pilo sebase bez kanallarının tıkanması sonucu aknenin gelişmesi şeklindedir. Bu, foliküler kanalın defektif keratinizasyonu sonucu ortaya çıkar.

Tetrasiklin’in akne gelişiminde rol alan bütün faktörlere karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır:

 • Propionibakterium aknes’de lipazların redüksiyonu
 • Polimorf nükleer lökositlerin kemotaksis inhibisyonu
 • Polimorf nükleer lökositlerin serbest oksijen radikallerin salınımının blokajı
 • Kalmodulin aktivitesinin antagonizması

Tetrasiklin’in topikal uygulamadan sonra etkili olabilmesi için uygulama bölgesinde 0,05 mikrogram/ml’den 100 mikrogram/ml düzeyine kadar bulunması gerekir.
Imex uygulama sonrası tetrasiklin foliküler konsantrasyonunun 64 mikrogram/ml’ye eşit veya fazla olduğu gösterilmiştir.

Aknenin şiddetli formları, şekil bozukluğuna neden olan skarlarla sonuçlanan süregen inflamatuvar nodüllerle karakterlidir. Bu lezyonların histolojik incelenmesi, yoğun lenfositik ve histolojik infiltrasyon ile granülomların formasyonunu göstermiştir. Granülom formasyonu için uyarının Propionibakterium aknes’den geldiği düşünülür. Belki tetrasiklin’in akne tedavisindeki iyi bilinen etkisi kısmen antigranülom aktivitesine bağlı olabilir. Granülom formasyonunun inhibisyonu, in-vitro olarak Protein Kinaz C inhibisyonuna bağlı görünmektedir.

Granüloma üzerine etkili olmayan antibiyotiklerin (ampisilin, sefalatin, eritromisin ve klindamisin) Protein Kinaz C üzerine ya hiç ya da çok az etkisi vardır.

Imex’deki tetrasiklin’in en yüksek konsantrasyonda dahi korium’a girmediği saptanmıştır. Imex’in, penetrasyon mediyatörü içermediği için, absorbe olması ve sistemik etki göstermesi muhtemel değildir.

Farmasötik Şekli
Merhem
Formülü

100 gram IMEX Merhem’de etken madde olarak 3.0g Tetrasiklin hidroklorid bulunur.
Yardımcı Maddeler olarak beyaz vazelin, orta zincirli trigliserid, titanium oksid, kahverengi demir oksid, kırmızı demir oksid bulunur.

 

İlaç Etkileşmeleri
Bugüne kadar topikal uygulanan Imex’in diğer ilaçlarla bir geçimsizliği bildirilmemiştir.
Kontraendikasyonlar
Imex, tetrasikline karşı bilinen bir hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise etkilenmiş deri bölgesine günde 1-3 kez sürülüp, cilde hafifçe masaj yapılarak yedirilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi
ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
26.11.2001, 111/25
Saklama Koşulları
25oC'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
IMEX Merhem, 20, 50 ve 100 gram’lık aluminyum tüplerde bulunmaktadır.
Uyarılar/Önlemler

Imex, son kullanım tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Tıbbi tedavinin yanında mevcut bilgilere göre aşağıdaki önlemlerin de hasta tarafından alınması önerilir:

 • Tercihen alkali içermeyen sabunlarla cildin aşırı olmayan bir şekilde ancak düzenli olarak temizlenmesi önerilir.
 • Komedonların çıkarılabilmesine, temizlenmesine rağmen inflamasyonlu, püstüllü akneleri skar formasyonuna neden olmamak için açmayın.
 • Sebase glandların yeniden tıkanmasına neden olmamak için makyaj yapmayın, pudra kullanmayın.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
Bugüne kadar Imex kullanımına ilişkin teratojenik etki veya belirtiye ait bir bilgi bulunmamasına rağmen hamilelerde ve emziren hanımlarda yapılmış kontrollü çalışma sonuçları bulunmamaktadır. Bu nedenle bütün ilaçlarda olduğu gibi hamilelerde kullanılması önerilmemektedir.

Üretim Yeri
Merz & Co. GmbH. Frankfurt, Almanya
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Lokal olarak tetrasiklin kullanımına ilişkin bugüne kadar herhangi anlamlı bir yan etki bildirimi yoktur. Hastalar tarafından çok iyi tolere edilmektedir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.