Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka INFANRIX
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu J07AJ52
ATC Açıklaması Boğmaca, saflaştırılmış antijen, toksoidlerle kombinasyonları
NFC Kodu ND
NFC Açıklaması Parenteral Kullanıma Hazır IM Enjektörler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 49,4 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 44,09 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

InfanrixTM   2 aylıktan itibaren difteri, tetanoz ve boğmacaya karşı aktif primer bağışıklama için endikedir. InfanrixTM   rapel doz olarak daha önce üç ya da dört doz difteri, tetanoz ve aselüler boğmaca (DTPa) ya da difteri, tetanoz ve tam hücreli boğmaca (DTPw) ile bağışıklanmış çocuklar için endikedir.

Endikasyonlar

InfanrixTM   2 aylıktan itibaren difteri, tetanoz ve boğmacaya karşı aktif primer bağışıklama için endikedir. InfanrixTM   rapel doz olarak daha önce üç ya da dört doz difteri, tetanoz ve aselüler boğmaca (DTPa) ya da difteri, tetanoz ve tam hücreli boğmaca (DTPw) ile bağışıklanmış çocuklar için endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

InfanrixTM ile primer bağışıklamayı izleyen bağışıklık yanıtı:

Yaşamlarının ilk 6 ayında InfanrixTM ile üç dozluk primer aşılama şemasına göre aşılanan infantların %99’undan fazlasında aşılamayı takiben bir ay içinde difteri ve tetanoza karşı oluşan antikor titreleri 0,1 IU/ml’nin üzerine çıkmıştır. Aşının içerdiği PT, FHA ve pertaktin antijenlerinin boğmacaya karşı korunmada önemli bir yere sahip oldukları düşünülmektedir. Klinik çalışmalarda boğmaca antijenlerine karşı aşının yanıtı %95’in üzerinde olmuştur.

InfanrixTM ile rapel bağışıklamayı izleyen bağışıklık yanıtı:

Yaşamlarının ikinci yılında (13-24 aylar) uygulanan InfanrixTM rapel dozunun ardından primer aşıları InfanrixTM ile yapılmış olan bütün infantlarda difteri ve tetanoza karşı oluşan antikor titreleri 0,1 IU/ml’nin üzerindedir. İnfantların %96’sından fazlasında boğmaca antijenlerine karşı rapel yanıtı tespit edilmiştir.

InfanrixTM ’in koruyucu etkinliği:

Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı tipik boğmacaya (laboratuvar bulguları ile doğrulama ve paroksizmal öksürüğün 21 gün ve daha fazla sürmesi) karşı Infanrix’in boğmaca bileşeninin koruyucu etkinliği aşağıdaki çalışmalarda gösterilmiştir :

 • Almanya’da (3,4,5 aylık aşılama şeması ile) prospektif, kör bir ev içi çalışması yapılmıştır. Tipik boğmacası olan kişilerin sekonder ilişkili olduğu bireylerden elde edilen verilere göre, aşının koruyucu etkinliği %88.7’dir. Herhangi tipteki öksürüğün 14 gün veya daha fazla sürmesi olarak tanımlanan hafif şiddetteki hastalığa karşı koruma % 73 iken hastalık, herhangi bir tipteki öksürüğün 7 gün veya daha fazla sürmesi olarak tanımlandığında ise % 67’dir.
 • 2, 4, 6 aylık aşılama şeması ile İtalya’da NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü ABD) sponsorluğunda yapılan etkinlik çalışmasında aşının etkinliği % 84 olarak bulunmuştur. Boğmacanın tanımı, öksürüğün süresi ve tipine göre daha hafif vakaları da içerecek şekilde genişletildiğinde Infanrix’in etkinliği, öksürüğün 7 günden fazla olduğu vakalarda % 71, 14 günden fazla olduğu vakalarda ise % 73 olarak hesaplanmıştır.
Farmakodinamik Özellikler

InfanrixTM ile primer bağışıklamayı izleyen bağışıklık yanıtı:

Yaşamlarının ilk 6 ayında InfanrixTM ile üç dozluk primer aşılama şemasına göre aşılanan infantların %99’undan fazlasında aşılamayı takiben bir ay içinde difteri ve tetanoza karşı oluşan antikor titreleri 0,1 IU/ml’nin üzerine çıkmıştır. Aşının içerdiği PT, FHA ve pertaktin antijenlerinin boğmacaya karşı korunmada önemli bir yere sahip oldukları düşünülmektedir. Klinik çalışmalarda boğmaca antijenlerine karşı aşının yanıtı %95’in üzerinde olmuştur.

InfanrixTM ile rapel bağışıklamayı izleyen bağışıklık yanıtı:

Yaşamlarının ikinci yılında (13-24 aylar) uygulanan InfanrixTM rapel dozunun ardından primer aşıları InfanrixTM ile yapılmış olan bütün infantlarda difteri ve tetanoza karşı oluşan antikor titreleri 0,1 IU/ml’nin üzerindedir. İnfantların %96’sından fazlasında boğmaca antijenlerine karşı rapel yanıtı tespit edilmiştir.

InfanrixTM ’in koruyucu etkinliği:

Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı tipik boğmacaya (laboratuvar bulguları ile doğrulama ve paroksizmal öksürüğün 21 gün ve daha fazla sürmesi) karşı Infanrix’in boğmaca bileşeninin koruyucu etkinliği aşağıdaki çalışmalarda gösterilmiştir :

 • Almanya’da (3,4,5 aylık aşılama şeması ile) prospektif, kör bir ev içi çalışması yapılmıştır. Tipik boğmacası olan kişilerin sekonder ilişkili olduğu bireylerden elde edilen verilere göre, aşının koruyucu etkinliği %88.7’dir. Herhangi tipteki öksürüğün 14 gün veya daha fazla sürmesi olarak tanımlanan hafif şiddetteki hastalığa karşı koruma % 73 iken hastalık, herhangi bir tipteki öksürüğün 7 gün veya daha fazla sürmesi olarak tanımlandığında ise % 67’dir.
 • 2, 4, 6 aylık aşılama şeması ile İtalya’da NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü ABD) sponsorluğunda yapılan etkinlik çalışmasında aşının etkinliği % 84 olarak bulunmuştur. Boğmacanın tanımı, öksürüğün süresi ve tipine göre daha hafif vakaları da içerecek şekilde genişletildiğinde Infanrix’in etkinliği, öksürüğün 7 günden fazla olduğu vakalarda % 71, 14 günden fazla olduğu vakalarda ise % 73 olarak hesaplanmıştır.
Farmakokinetik Özellikler

-

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Farmasötik Şekli

IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Formülü

Aşının 0,5 ml’lik dozu Boğmaca toksoidi (PT) 25 mg, Filamentöz hemaglutinin (FHA) 25 mg ve Pertaktin 8 mg, Difteri toksoidi(DT) en az 30 IU, Tetanoz toksoidi (TT)  40 IU, ve yardımcı madde olarakAlüminyum hidroksit0.5 mg, sodyum klorür 4.5mg, 0.5ml’ye tamamlayacak ölçüde enjeksiyonluk su içerir.

Formülü

Aşının 0,5 ml’lik dozu Boğmaca toksoidi (PT) 25 mg, Filamentöz hemaglutinin (FHA) 25 mg ve Pertaktin 8 mg, Difteri toksoidi(DT) en az 30 IU, Tetanoz toksoidi (TT)  40 IU, ve yardımcı madde olarakAlüminyum hidroksit0.5 mg, sodyum klorür 4.5mg, 0.5ml’ye tamamlayacak ölçüde enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

InfanrixTM   diğer çocukluk aşıları ile birlikte, daha önce ya da sonra uygulanabilir. InfanrixTMHaemophilus influenzae tip b aşısı, PRP-T Hib aşıları ile aynı enjektörde karıştırılabilir. Değişik enjektabl aşılar daima farklı aşılama bölgelerine uygulanmalıdır. İmmüno-supresif tedavi uygulanan ya da immün yetmezliği olan hastalarda aşılamanın ardından yeterli immün yanıt elde edilemeyebilir.

İlaç Etkileşmeleri

InfanrixTM   diğer çocukluk aşıları ile birlikte, daha önce ya da sonra uygulanabilir. InfanrixTMHaemophilus influenzae tip b aşısı, PRP-T Hib aşıları ile aynı enjektörde karıştırılabilir. Değişik enjektabl aşılar daima farklı aşılama bölgelerine uygulanmalıdır. İmmüno-supresif tedavi uygulanan ya da immün yetmezliği olan hastalarda aşılamanın ardından yeterli immün yanıt elde edilemeyebilir.

Kontraendikasyonlar

InfanrixTM ,aşının herhangi bir bileşenine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan ya da daha önceki InfanrixTM , difteri ve tetanoz aşıları ve DTPw uygulaması ardından aşırı duyarlılık göstermiş olan bireylere uygulanmamalıdır. InfanrixTM, bir önceki aşılamada boğmaca bileşeni içeren aşının uygulanmasını takiben 7 gün içerisinde etyolojisi bilinmeyen ensefalopati geçiren çocuklarda kontrendikedir. Bu durumda aşılama difteri ve tetanoz aşısı ile devam ettirilmelidir.

Kontraendikasyonlar

InfanrixTM ,aşının herhangi bir bileşenine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan ya da daha önceki InfanrixTM , difteri ve tetanoz aşıları ve DTPw uygulaması ardından aşırı duyarlılık göstermiş olan bireylere uygulanmamalıdır. InfanrixTM, bir önceki aşılamada boğmaca bileşeni içeren aşının uygulanmasını takiben 7 gün içerisinde etyolojisi bilinmeyen ensefalopati geçiren çocuklarda kontrendikedir. Bu durumda aşılama difteri ve tetanoz aşısı ile devam ettirilmelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

InfanrixTM  derin intramüsküler enjeksiyon şeklinde uygulanır. InfanrixTM, trombositopeni veya diğer kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyonu takiben kanama olabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır. Enjeksiyon bölgesine en az iki dakika süreyle ovalamadan hafif basınç uygulanmalıdır.

Aşının önerilen dozu (0,5 ml) uygulanmalıdır. Aşılama takvimleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği için her ülke için o ülkedeki ulusal öneriler göz önüne alınmalıdır. Primer aşılama şeması 3 dozdan oluşmakta ve ikinci ve altıncı yaşlarda rapel dozları buna eklenmektedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

InfanrixTM  derin intramüsküler enjeksiyon şeklinde uygulanır. InfanrixTM, trombositopeni veya diğer kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyonu takiben kanama olabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır. Enjeksiyon bölgesine en az iki dakika süreyle ovalamadan hafif basınç uygulanmalıdır.

Aşının önerilen dozu (0,5 ml) uygulanmalıdır. Aşılama takvimleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği için her ülke için o ülkedeki ulusal öneriler göz önüne alınmalıdır. Primer aşılama şeması 3 dozdan oluşmakta ve ikinci ve altıncı yaşlarda rapel dozları buna eklenmektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

InfanrixTM  2-8 oC arasında saklanmalıdır.

AŞIYI KESİNLİKLE DONDURMAYINIZ. Eğer aşı donmuşsa kullanmadan atınız.

BUZDOLABINDA, ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Saklama Koşulları

InfanrixTM  2-8 oC arasında saklanmalıdır.

AŞIYI KESİNLİKLE DONDURMAYINIZ. Eğer aşı donmuşsa kullanmadan atınız.

BUZDOLABINDA, ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Kullanıma hazır enjektörde DTPa aşısı ve steril iğne.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Kullanıma hazır enjektörde DTPa aşısı ve steril iğne.

Uyarılar/Önlemler

Bağışıklama öncesi bireyin tıbbi geçmişinin gözden geçirilmesi (özellikle daha önceki bağışıklama olgularına ve istenmeyen etkilerin sıklığına bakılması) ve bireyin klinik muayenesi iyi klinik uygulamaların bir parçasıdır.

Diğer aşılarda da olduğu gibi akut ateşli hastalığı olan bireylerin InfanrixTM-IPV+Hib ile aşılanması ertelenmelidir. Minör bir enfeksiyonun varlığı ise bağışıklama için kontrendikasyon oluşturmaz. InfanrixTM-IPV+Hib, trombositopeni ya da kanama hastalığı olan kişilere intramüsküler uygulamanın ardından kanama görülebileceğinden dikkatle uygulanmalıdır. InfanrixTM-IPV+Hib eser miktarda neomisin ve polimiksin içerdiğinden; aşı bu antibiyotiklere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Bütün enjektabl aşılarda olduğu gibi aşının uygulaması sonrasında ortaya çıkabilecek nadir anafilaktik reaksiyonlar için gerekli tıbbi tedavi olanakları hazır bulundurulmalıdır.

5 yaşın üzerindeki çocuklarda, adolesanlarda ve erişkinlerde InfanrixTM-IPV+Hib’in kullanımı önerilmez. Bütün difteri, tetanoz ve boğmaca aşılarında olduğu gibi aşı derin intramüsküler enjeksiyon şeklinde anterolateral uyluğa uygulanmalıdır. Arka arkaya yapılan dozlar tercihen farklı aşılama bölgelerine uygulanmalıdır. İmmün yetmezliği olan hastalarda (örn. İmmünosupresif tedavi uygulanan hastalar) aşılamanın ardından yeterli immün yanıt elde edilemeyebilir. Aşağıdaki olguların herhangi biri DTP-içeren aşının uygulanmasına bağlı olarak ortaya çıkarsa boğmaca bileşenini taşıyan aşının daha sonraki dozlarının verilmesi kararı dikkatle gözden geçirilmelidir. Bu olgular :

 • Rektal ateşin aşılamayı izleyen 48 saat içinde belirli bir neden olmaksızın > 40,0°C’ye yükselmesi.
 • Aşılamayı izleyen 48 saat içinde kolaps ya da şok durumu (hipotonik-hiporesponsif episod).
 • Aşılamayı izleyen 48 saat içindesürekli, teselli edilemeyen ve > 3 saat süren ağlama.
 • Aşılamayı izleyen 3 gün içinde ateşli ya da ateşsiz konvülsiyon.

Ancak bu olgular kalıcı sekeller olmadığından elde edilecek faydanın potansiyel risklerden daha üstün olduğu durumlar (boğmaca insidansının yüksek olması gibi) olabilir. Hib aşısı uygulaması ardından kapsüler polisakkarid antijeninin idrar ile atıldığı tanımlanmıştır. Bu nedenle Hib hastalığından şüphe edilen durumlarda aşılamadan sonraki 1-2 hafta içinde antijen tespiti tanısal bir değer taşımayabilir.

Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımı:

Gebelik kategorisi: C.

InfanrixTM-IPV+Hib’in erişkinlerde kullanımı olmadığı için gebelik ve süt verme döneminde kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Makine ve taşıt kullanımı üzerine etkisi:

Geçerli değildir.

InfanrixTM-IPV+Hib kesinlikle damar içine uygulanmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler

Bağışıklama öncesi bireyin tıbbi geçmişinin gözden geçirilmesi (özellikle daha önceki bağışıklama olgularına ve istenmeyen etkilerin sıklığına bakılması) ve bireyin klinik muayenesi iyi klinik uygulamaların bir parçasıdır.

Diğer aşılarda da olduğu gibi akut ateşli hastalığı olan bireylerin InfanrixTM-IPV+Hib ile aşılanması ertelenmelidir. Minör bir enfeksiyonun varlığı ise bağışıklama için kontrendikasyon oluşturmaz. InfanrixTM-IPV+Hib, trombositopeni ya da kanama hastalığı olan kişilere intramüsküler uygulamanın ardından kanama görülebileceğinden dikkatle uygulanmalıdır. InfanrixTM-IPV+Hib eser miktarda neomisin ve polimiksin içerdiğinden; aşı bu antibiyotiklere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Bütün enjektabl aşılarda olduğu gibi aşının uygulaması sonrasında ortaya çıkabilecek nadir anafilaktik reaksiyonlar için gerekli tıbbi tedavi olanakları hazır bulundurulmalıdır.

5 yaşın üzerindeki çocuklarda, adolesanlarda ve erişkinlerde InfanrixTM-IPV+Hib’in kullanımı önerilmez. Bütün difteri, tetanoz ve boğmaca aşılarında olduğu gibi aşı derin intramüsküler enjeksiyon şeklinde anterolateral uyluğa uygulanmalıdır. Arka arkaya yapılan dozlar tercihen farklı aşılama bölgelerine uygulanmalıdır. İmmün yetmezliği olan hastalarda (örn. İmmünosupresif tedavi uygulanan hastalar) aşılamanın ardından yeterli immün yanıt elde edilemeyebilir. Aşağıdaki olguların herhangi biri DTP-içeren aşının uygulanmasına bağlı olarak ortaya çıkarsa boğmaca bileşenini taşıyan aşının daha sonraki dozlarının verilmesi kararı dikkatle gözden geçirilmelidir. Bu olgular :

 • Rektal ateşin aşılamayı izleyen 48 saat içinde belirli bir neden olmaksızın > 40,0°C’ye yükselmesi.
 • Aşılamayı izleyen 48 saat içinde kolaps ya da şok durumu (hipotonik-hiporesponsif episod).
 • Aşılamayı izleyen 48 saat içindesürekli, teselli edilemeyen ve > 3 saat süren ağlama.
 • Aşılamayı izleyen 3 gün içinde ateşli ya da ateşsiz konvülsiyon.

Ancak bu olgular kalıcı sekeller olmadığından elde edilecek faydanın potansiyel risklerden daha üstün olduğu durumlar (boğmaca insidansının yüksek olması gibi) olabilir. Hib aşısı uygulaması ardından kapsüler polisakkarid antijeninin idrar ile atıldığı tanımlanmıştır. Bu nedenle Hib hastalığından şüphe edilen durumlarda aşılamadan sonraki 1-2 hafta içinde antijen tespiti tanısal bir değer taşımayabilir.

Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımı:

Gebelik kategorisi: C.

InfanrixTM-IPV+Hib’in erişkinlerde kullanımı olmadığı için gebelik ve süt verme döneminde kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Makine ve taşıt kullanımı üzerine etkisi:

Geçerli değildir.

InfanrixTM-IPV+Hib kesinlikle damar içine uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kontrollü klinik çalışmalarda, her doz aşı uygulaması ardından aşılananlarda görülen belirti ve semptomlar aktif olarak izlenmiş ve kaydedilmiştir. Aşağıdaki tablo, karşılaştırmalı çalışmaların sonuçlarından çıkarılmış olup aşılamayı takiben 48 saat içinde bildirilen semptomları uygulanan dozların bir yüzdesi olarak özetlemektedir.

 

Lokal Semptomlar (%)

 

 

 

 

 

 

 

Ağrı

 

Kızarıklık (>2 cm)

 

Şişme (>2 cm)

 

Primer aşılama

 

 

Rapel

InfanrixTM

(1275 doz)

 

DTPw

(455 doz)

InfanrixTM,

primer

InfanrixTM

ardından

(269 doz)

DTPw,

primer

DTPw ardından

(92 doz)

InfanrixTM,

primer

DTPw ardından

(273 doz)

DTPw,

primer

DTPw ardından

(91 doz)

 

2.5

 

0.1

 

0

 

19.1

 

1.1

 

1.3

 

15.6

 

4.5

 

3.0

 

55.4

 

3.3

 

7.6

 

15.8

 

2.2

 

1.5

 

59.3

 

5.5

 

5.5

     

Aynı karşılaştırmalı çalışmalarda ve aynı zaman aralığında bildirilen diğer semptomlar ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

Lokal Semptomlar (%)

Primer aşılama

Rapel

 

InfanrixTM

 

DTPw

InfanrixTM

primer

InfanrixTM

ardından

DTPw,

primer

DTPw ardından

InfanrixTM,

primer

DTPw ardından

DTPw,

primer

DTPw ardından

ateş ³ 38oC (rektal)

9.9

42.2

26.8

64.1

29.3

63.7

ateş ³ 39.5oC (rektal)

0.2

1.3

0.4

4.3

0.7

4.4

Olağan dışı ağlama

5.2

11.9

8.6

14.7

2.6

11.0

Kusma

3.0

4.4

3.3

7.6

2.6

2.2

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kontrollü klinik çalışmalarda, her doz aşı uygulaması ardından aşılananlarda görülen belirti ve semptomlar aktif olarak izlenmiş ve kaydedilmiştir. Aşağıdaki tablo, karşılaştırmalı çalışmaların sonuçlarından çıkarılmış olup aşılamayı takiben 48 saat içinde bildirilen semptomları uygulanan dozların bir yüzdesi olarak özetlemektedir.

 

Lokal Semptomlar (%)

 

 

 

 

 

 

 

Ağrı

 

Kızarıklık (>2 cm)

 

Şişme (>2 cm)

 

Primer aşılama

 

 

Rapel

InfanrixTM

(1275 doz)

 

DTPw

(455 doz)

InfanrixTM,

primer

InfanrixTM

ardından

(269 doz)

DTPw,

primer

DTPw ardından

(92 doz)

InfanrixTM,

primer

DTPw ardından

(273 doz)

DTPw,

primer

DTPw ardından

(91 doz)

 

2.5

 

0.1

 

0

 

19.1

 

1.1

 

1.3

 

15.6

 

4.5

 

3.0

 

55.4

 

3.3

 

7.6

 

15.8

 

2.2

 

1.5

 

59.3

 

5.5

 

5.5

     

Aynı karşılaştırmalı çalışmalarda ve aynı zaman aralığında bildirilen diğer semptomlar ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

Lokal Semptomlar (%)

Primer aşılama

Rapel

 

InfanrixTM

 

DTPw

InfanrixTM

primer

InfanrixTM

ardından

DTPw,

primer

DTPw ardından

InfanrixTM,

primer

DTPw ardından

DTPw,

primer

DTPw ardından

ateş ³ 38oC (rektal)

9.9

42.2

26.8

64.1

29.3

63.7

ateş ³ 39.5oC (rektal)

0.2

1.3

0.4

4.3

0.7

4.4

Olağan dışı ağlama

5.2

11.9

8.6

14.7

2.6

11.0

Kusma

3.0

4.4

3.3

7.6

2.6

2.2

{"@context": "http://schema.org","@type": "Drug","name": "INFANRIX","url":"https://www.ilachakkinda.com/infanrix-3435","description":"INFANRIX yan etkileri, ilaç fiyatı, ilaç prospektüsü, kullanım talimatları, ne için kullanılır ve nasıl kullanılır","manufacturer": {"@type": "Organization","name": "GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş."}}