Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Orva İlaç Sanayi Ve Tic. A.Ş
Marka ISODERM
Etken Madde Kodu SGKEUU-BUFEKSAMAK Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu M02AA09
ATC Açıklaması Bufeksamak
NFC Kodu VL
NFC Açıklaması Topikal Harici Emülsiyon Jeller
Kamu Kodu A09504
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,91 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,91 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Geniş yüzeylere uygulama sonucu ve 6 aydan daha uzun kullanım hakkında olası riskleri ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Endikasyonlar

İSODERM Emülsiyojel, deri enflamasyonlarında kendini gösteren pruritlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
İSODERM Emülsiyojel, Bufeksamak ihtiva eden O/W (Su içinde Yağ) türü bir müstahzardır.
Bufeksamak, antienflamatuvar, analjezik ve antiflojistik (UV-Eritem, Karragenin ödemi) etkilidir. Topikal kullanımlı nonsteroidal antienflamatuvardır. Enflamasyon mekanizması ve ona bağlı olan pruritler üzerinde etkilidir. Çoğu nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi, Bufeksamak siklooksijenaz yolağını inhibe ederek, prostaglandin sentezini önler. Prostaglandinin ağrılarda ve enflamasyonlarda önemli rolü olduğu bilinmektedir.
Bufeksamak kelat yapıcı özelliği dolayısıyla, membran stabilize edici fonksiyon gösterip, böbrek üstü bezlerini stimüle etmeden lokal antienflamatuvar etkisini gösterir.
Farmakokinetik Özellikler

Bufeksamak topikal uygulamadan sonra stratum corneumu geçerek 7 x 10-9 mol/cm2/saat oranında absorbe olur. İnsanlarda 5g, % 5’lik kremin topikal uygulanması sonucu, idrarla atılan Bufeksamak ve metabolitlerin konsantrasyonu gaz kromatografisi ile ölçülebilecek konsantrasyonun altında kalmaktadır.

Farmasötik Şekli

Emülsiyojel

Formülü

1 g Emülsiyojelde; Bufeksamak 50 mg (% 5),

Koruyucu : Poliheksanid

İlaç Etkileşmeleri

Bilinen veya tespit edilmiş bir etkileşim mevcut değildir.

Kontraendikasyonlar
 • Ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye özellikle Bufeksamak’ a karşı hassasiyet oluştuğu takdirde
 • Enfeksiyöz veya sürenfekte lezyonlarda
 • Akıntılı lezyonlarda
 • Çocuk bezi dermatitlerinde
 • Yanıklarda
 • Kontak ekzemalarda
 • Atopik dermatitlerde
kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde İSODERM Emülsiyojel, günde 2 veya 3 defa deriye lokal olarak ovmak suretiyle uygulanır. Bufeksamak içeren preparatlar devamlı olarak (6 ay’ı geçmemek şartıyla) kullanılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
İSODERM Merhem, 50g
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. İSODERM Emülsiyojel, kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50g polipropilen şişede, pompalı kafası ve prospektüsü ile birlikte karton kutuda.

Uyarılar/Önlemler

Uyarılar: 

 • Haricen kullanılır. Gözlerle ve mukozalarla temasından sakınınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Prurit sadece bir semptomdur. Tüm durumlarda etiolojisinin  araştırılması ve tedavisi gerekir. 
 • Bufeksamak allerjen etki gösterebileceğinden, beklenen yarar girilen riske göre tartışılmalıdır.Alerji durumunda tedaviye son verilmelidir.
 • Geniş yüzeylere ve lezyonlu bölgelere kapalı bandaj altında tekrarlanarak uygulanması, etken maddenin sistemik dolaşıma geçmesi sonucu yan etkilere neden olabilir. Bu etkiler yüzey/ağırlık oranı, cilt kıvrımları, çocuk bezi altında spontan oklüzyonlardan dolayı, özellikle süt çocuklarında ve küçük çocuklarda dikkate alınmalıdır.

Önlemler:

 • Bakteriyolojik veya mikolojik sürenfeksiyon durumunda, İSODERM Emülsiyojel kullanmadan önce spesifik bir tedavi uygulanmalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI

Gebelikte kullanım B kategorisi : Hamilelikte, emzirme döneminde ve süt çocuklarında bugüne kadar negatif etkiler gözlenmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ve düşük oranda emilmesi nedeniyle kullanıcı için bir risk teşkil etmez. İSODERM Emülsiyojel’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

REÇETE İLE SATILIR. Doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
 • Kontak ekzema olasılığı vardır.
 • Lokal uygulamalarda, özellikle lezyonlu bölgelerde, kutan alerjik bazen geniş veya yaygın kutan reaksiyonlar görülmüştür.
 • Bufeksamak’ ın transkutan emilimi az olmasına rağmen, nonsteroidal antienflamatuvarlara bağlı olarak sistemik yan etkiler göz ardı edilmemelidir (bkz. Uyarılar / Önlemler)

Ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı hassasiyet oluştuğu takdirde kullanıma ara verip doktorunuza başvurunuz.

BEKLENMEYEN  BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.