Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka ISODEXOL IE ULAGAY
Etken Madde Kodu SGKEWG-DEKSTROZ (GLUKOZ)+SODYUM KLORUR 1/3 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00279
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 5,81 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,19 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,5 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu XE321C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Fazla doz uygulaması, diüretiklerle tedavi edilebilen hipervolemiye yol açabilir.

Endikasyonlar

1/3 İSODEXOL İnfüzyon Solüsyonu,

  • Vücudun çeşitli nedenlerle ortaya çıkan önemli su ve düşük oranda elektrolit eksikliklerini karşılamada,
  • Kan transfüzyonu ile birlikte sıvı vermede,
  • Ameliyat öncesi ve sonrasında ilk hidrasyon solüsyonu olarak kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

1/3 İSODEXOL İnfüzyon Solüsyonu, izotonik bir sodyum klorür çözeltisinin 1/3'ü oranında sodyum klorür içerir. Bu düşük konsantrasyondaki sodyum klorür çözeltisi gerekli miktar dekstroz ilavesi ile izotonik hale getirilmiştir. Özellikle az elektrolit kaybı ile görülen hipertonik dehidratasyon durumlarında bol su ve beraberinde düşük oranda Na+ ve Cl-  iyonlarını IV yolla dolaşıma vermede çözeltiyi izotonik hale getirme zorunluluğunu karşılayan dekstroz ile vücuda aynı zamanda enerji (kalori) vermek de mümkün olur.

Farmakokinetik Özellikler

İzotonik olarak  IV yolla infüze edilen çözeltinin dekstroz bileşeni vücutta metabolize olarak dolaşımdan uzaklaştığından, dolaşımda bu çözeltiden geriye  düşük konsantrasyonda Na+ ve Cl - iyonları ve su kalmış olur.

Farmasötik Şekli

1/3 İSODEXOL İNFÜZYON SOLÜSYONU İzotonik - Steril - Apirojen

Formülü

Her 100 mL'de:

           Dekstroz monohidrat                        3.3  g

           Sodyum klorür                                  0.3  g

           Enjeksiyonluk su                  q.s.      100  mL

 

Elektrolit konsantrasyonları (mEq/L) = Na+ 51; Cl-  51

Osmolarite (mOsm/L) = 287

İlaç Etkileşmeleri

Serum içerisine konan herhangi bir ilacın kandaki terapötik seviyesinin değişme olasılığına karşı perfüzyon solüsyonuna direkt ilavesi yerine tedavi gerektiriyorsa perfüzyon kanülüne enjekte edilerek verilmesi tavsiye edilir.

Buna rağmen infüzyon içine başka ilaç ilavesi düşünülürse 1/3 İSODEXOL İnfüzyon Solüsyonu pH değeri (3.5 - 6.5) göz önünde  bulundurulmalıdır. Karıştırma işleminden sonra çökelme veya renk değişikliği gibi görünür bir geçimsizlik olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Siyanokobalamin, kanamisin sülfat ve warfarin ile geçimsizdir.

Kontraendikasyonlar
  • Hipervolemi, hipernatremi, kalp yetmezliği,             
  • Böbrek yetmezliği,
  • Hiperglisemi,
  • Ödem ve asitli siroz vakalarında kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

l/3 İSODEXOL İnfüzyon Solüsyonu'nun uygulama hacmi hastanın klinik durumuna, yaşına ve vücut ağırlığına göre doktor tarafından tespit edilir.

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Büyüklerde doz günde 500 - 3000 mL ve damar içine uygulama hızı 300 - 500 mL / saattir.

Çocuklarda doz çocuğun yaşına, sıvı ve enerji ihtiyacına göre özel olarak  saptanır.

Duruma göre bebeklerde 100 - 1000 mL ve küçük çocuklarda 200 - 2000 mL 1/3  İSODEXOL

İnfüzyon Solüsyonu kullanmak gerekebilir.

Uygulamadan önce her şişe gözden geçirilmeli, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır.

Uygulama sonrasında şişede kalan çözelti kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

1/3 İSODEXOL İNFÜZYON SOLÜSYONU SETLİ

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 mL'lik vakumlu şişelerde, setli veya setsiz.

Uyarılar/Önlemler

Hipertonik dehidratasyon (hipernatremi) durumunda başlangıçta elektrolitsiz veya düşük elektrolitli solüsyonlarla tedaviye başlanır. Bu amaçla % 5'lik dekstroz infüzyonu ya da 1/3 İSODEXOL infüzyonu verilmesi durumunda, tespit edilen su eksikliğinin ilk yarısı ilk birkaç saatte ve daha sonra geri kalan yarısı 24-48 saat ve hatta daha uzun bir süre içinde verilir. Aksi takdirde infüzyonun hızlı uygulanması beyin hücrelerinin aşırı hidratasyonuna ve serebral ödeme neden olabilir. Hızlı infüzyonla hipoglisemi olabileceği göz önünde tutulmalıdır (reaktif hipoglisemi).

1/3 İSODEXOL İnfüzyon Solüsyonu, bir elektrolit çözelti olarak sadece Na+ ve Cl- iyonlarını içerdiğinden diğer iyonları gerektiren durumlarda gerekli iyonların başka infüzyon çözeltileri ile karşılanması gerekir.

Hiperglisemik hipertonik dehidrasyonlarda insülin tedavisi ile kan şekeri düşürüldükten sonra  1/3 İSODEXOL infüzyonu verilmelidir.

Diyabetik kimselere uygulama zorunluğu varsa 1/3 İSODEXOL ile verilmiş şeker miktarının diyetten düşürülmesi gerekir (Devamlı verilecekse, diyabet dengesi bakımından göz önünde bulundurulması gereken şeker ihtiva etmelidir).

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:

Hamilelik kategorisi C: Tıbbi açıdan zorunlu olmadıkça hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

1/3 İSODEXOL İnfüzyon Solüsyonu, verilen endikasyonlarda ve uygun şekilde kullanıldığında herhangi bir yan etkisi yoktur.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.