Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka ISOPTIN
Etken Madde Kodu SGKFV4-VERAPAMIL HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08DA01
ATC Açıklaması Verapamil
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03958
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,3 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,56 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 3,42 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E074C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Verapamil zehirlenmelerinde entoksikasyon semptomlarının seyri alınmış olan doza, müdahalenin zamanına ve myokardın kontraktilite fonksiyon yetisine (yaşla orantılı) bağlıdır.

Şu semptomlar öncelikle görülür:

Kan basıncının düşmesi (bazı vakalarda ölçülemeyen değerlere kadar), şok semptomları, şuur kaybı, I. ve II. dereceden AV-blok (sıklıkla ektopik ritmlerin oluştuğu veya oluşmadığı Wenckebach periodikli), komple AV-blok (total AV-disosiyasyonu ile birlikte), ektopik ritm, asistoli, sinüs durması. 

Verapamil'in alınmış olduğu zamana ve semptomların tip ve ağırlık derecesine göre, tedavi önlemleri alınmalıdır.

 

Genel önlemler:

Mide yıkanması; eğer mide-barsak kanalında motilite tespit edilemiyorsa, ilacın alınmasından sonra 24 saat geçmiş olsa dahi midenin yıkanması önerilir.

Ekstratorakal kalp mesajı, suni teneffüs, defibrilasyon veya pace-maker terapisi gibi reanimasyon önlemleri.

 

Spesifik önlemler:

Kardiyodepressif etkiler, hipotoni ve bradikardinin tedavisi: Spesifik antidot olarak Kalsiyum, örn.: % 10’luk kalsiyum glukonat  solusyonunun 10-20 ml’si  intravenöz uygulanmalıdır. (2,25-4,5 mmol), gerekirse bu doz tekrarlanır veya infüzyon olarak (örn.: 5 mmol/saat) sürdürülür.

Gerekebilecek ek önlemler:


II. ve III. dereceden AV-blok’ta, sinüs bradikardisi’nde, sinüs durmasında:

Atropin, İsoprenalin,  Orsiprenalin veya pace-maker tedavisi.


Hipotansiyonda:

Dopamin, dobutamin; Noradrenalin.


Kalp yetmezliği devam ediyorsa:

Dopamin, dobutamin; gerekirse Kalsiyum  enjeksiyonunun  tekrarı.

Endikasyonlar

  • Kronik koroner yetmezlik: Angina pectoris’in, koroner spazmlarının ve vazospastik anjin’in uzun süreli tedavisi.
  • Myokard enfarktüsü sonrası angina pectoris tedavisi.
  • Taşikardik kalp ritm bozuklukları, örn: paroksismal supraventriküler taşikardi; atriyal fibrilasyon, yüksek ventrikül frekansı ile beraber atriyal flatter (WPW-sendromu hariç), supraventriküler ekstrasistoli; mykard iskemi nedenli ventriküler ekstrasistoli 
  • Kronik atrial fibrilasyonlu hastalarda, sinüs ritmin sağlanması ve sürdürülmesi için kinidin ile birlikte eletrokardioversiyondan residif profilaksisi için.
  • Esansiyel hipertansiyonn

Farmakodinamik Özellikler

İsoptin  40 mg’ın etkin maddesi kalsiyum antagonisti verapamil, koroner yetmezlikte kalp kası hücrelerinde enerji tüketimine ilişkin metabolik süreçleri etkileyerek doğrudan ve perifer direnci düşürerek dolaylı yoldan, myokardiyal oksijen gereksinmesini azaltır.

Damar düz kaslarında tonüs azalması sonucu koroner spazmlar da önlenir. Bu iyi bilinen ve kanıtlanmış antiiskemik etkinliğin yanında, verapamilin kalp hızını düşürücü etkisi de, özellikle myokard enfarktüsü geçmiş hastalarda özel bir önem taşımaktadır.

Verapamilin yüksek kan basıncı değerlerini, perifer kan damarlarını genişleterek, normal değerlere indirir ve perifer direncin düşmesiyle, aynı zamanda kalbin yükünü hafifletir.

Verapamil, özellikle supraventriküler kalp ritm bozukluklarında, bariz bir antiaritmik etkiye sahiptir. AV düğümünde uyarı iletimi yavaşlar; sinüs ritmi yeniden oluşur ve/veya ventrikül frekansı normale döner.

Farmakokinetik Özellikler

Verapamil çabuk ve yaklaşık %90-92 oranında absorbe olur. Biyoyararlılık, tek doz uygulamasından sonra atrial fibrilasyonlu hastalarda %35, angina pectoris’li hastalarda %22, sağlıklı deneklerde ise %22 olarak bulunmutur(ortalama değerler).

Biyoyararlılık kronik uygulamada 2 kat artmaktadır. Verapamil %90 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Verapamil öncelikle (%70’e kadar) böbrekten atılır. 

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablet, 40 mg verapamil hidroklorür içerir.

Yardımcı madde olarak kalsiyum fosfat dibazik dihdirat, mikrokristal selüloz, kolloidal silikon dioksit, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, Opadry YS-1-2136 içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

İsoptin  40 mg ve diğer kalp ilaçları (örn.: Beta blokerler, antiaritmikler) ve inhalasyon anestetiklerinin birlikte kullanımında, kalp ve dolaşım üzerine olan etkilerde artma olabilir (AV-blok, bradikardi, hipotansiyon, kalp yetmezliği).

Kinidin’le kombinasyonda, hipertrofik obstrüktif kardiomyopatili hastalarda tek tük hipotoni ve akciğer ödemi bildirilmiştir.

İsoptin  40 mg’la tedavide intravenöz beta bloker uygulamasından kaçınılmalıdır. 

İsoptin 40 mg kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini arttırabilir. 

Birlikte uygulandığında verapamilin Digoksin plazma düzeylerini yükselttiği bildirilmiştir. Bu nedenle, Digoksin aşırı dozaj semptomlarının özenle izlenmesi, gerektiğinde Digoksin düzeyi tayini ve glikozid dozajının azaltılması yoluna gidilmelidir. 

Literatürde çok nadir olarak Karbamazepin’le (etki artışı), Lityum’la (etki azalması, nörotoksisite artışı),Siklosporin, Teofilin(plazma düzeyi yükselmesi) ve Rifampisin’le (Verapamil’in etkisinin azalması) etkileşme bildirilmiştir.

Narkoz sırasında kullanılan kas gevşeticilerin etkisi artabilir.

Kontraendikasyonlar

İsoptin  40 mg, kardiojenik şokta, taze komplike enfarktüste (bradikardi, bariz hipotansiyon, sol ventriküler yetmezlik),ağır yukarı iletim bozukluklarında(II. ve III. dereceden AV-Blok; SA-blok), sinüs düğümü sendromunda(bradikardi-taşikardi sendromu) uygulanmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

İsoptin  40 mg hekimin önerdiği dozlarda düzenli olarak ve çiğnenmeden bir miktar mayi ile,  tercihen yemek esnasında veya yemekten hemen sonra alınmalıdır.

Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, yetişkinler günde 3 kez 1-2 İsoptin 40 mg tablet alırlar. Daha yüksek dozlar gerekli ise İsoptin 80 mg tabletlerden yararlanılmalıdır.

Sürekli tedavi için günlük doz 480 mg’ı aşmamalıdır. Ancak hekimin kesin önerisi ile kısa süreli doz arttırımı mümkündür. Taşikardi aritmilerde süt çocukları ve küçük çocuklar günde 2-3 kez ½ tablet, daha büyük çocuklar günde 2-3 kez 1-3 tablet alırlar.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

İsoptin 80 mg Film Tablet: 50 Film-tabletlik blister ambalajda

İsoptin SR 240 mg Film Tablet : 50 Film-tabletlik blister ambalajda

İsoptin KKH 120 mg Film Tablet: 50 Film-tabletlik blister ambalajda

İsoptin Ampul: 2 ml’lik beheri 5 mg Verapamil hidroklorür içeren 5 ampüllük kutu

Ruhsat Sahibi
ABBOTT Laboratories – ABD lisansı ile,
ABBOTT Laboratuarları İth.İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekinciler Cad. Hedef Plaza 
Kavacık-Beykoz, 34810 İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
07.12.2001-198/64
Saklama Koşulları

25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 film tabletlik blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

İsoptin  40 mg,  hipertansiyon tedavisi hekim kontrolünü gerektirir.

 

Bireysel farklı reaksiyonlara bağlı olarak bazen araba veya diğer makinaları kullanma yetisi azalabilir. Bu özellikle tedavi başlangıcında, ilaç değişikliğinde ve alkol alınması halinde geçerlidir.

 

Dikkatli uygulanması gereken durumlar:

Hafif uyarı ileti bozuklukları (I. dereceden AV-blok), sinüs bradikardisi (50 vuru/dakika’nın altında), bariz hipotoni (sistolik  90 mmHg’nın altında), Preeksitasyon sendromu ile birlikte atrial fibrilasyon ve flatterde örn;WPW sendromu gibi; ventrikül taşikardisi başlatma riski mevcuttur; kalp yetmezliği (İsoptin 40 mg’la tedaviye başlanmadan önce kompanse edilmelidir).

 

GEBELERDE VE EMZİRENLERDE KULLANIMI

Gebelik sırasında (özellikle ilk ÜÇ ayda) ve süt verme döneminde İsoptin  40 mg ancak hekimin kesin önerisi İLE alınmalıdır.

Ön hasarlarda, istenen terapötik etkinin dışına taşabilir.

Üretim Yeri

PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topkapı/İstanbul'da üretilmiştir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Verapamil çeşitli kalp ve dolaşım etkileri, bazen, özellikle yüksek dozlarda veya müsait Kalp frekansında yavaşlama (AV-blok, sinüs bradikardisi), kan basıncının düşmesi (hipotoni), kontraktilite gücünün azalması (yetmezlik semptomlarının şiddetlenmesi) gibi.

 

Kabızlık sık görülebilir. Nadiren bulantı, baş dönmesi veya sersemlik, baş ağrısı, yüz kızarması, yorgunluk, gerginlik ve mafsal ödemleri görülebilir.

 

Tek tük alerjik deri belirtileri (kızarıklık, kaşıntı, eritem) ve ayrıca herhalde alerjik bir hepatitis sonucu transaminazlarda ve/veya alkalik fosfatazlarda geçici yükselmeler bildirildi.

Yaşlı hastalarda uzun süreli tedavide çok ender olarak jinekomasti gözlenmiştir ve belirtiler tedavi kesildikten sonra tamamen kaybolmuştur.

Son derece seyrek olarak uzun süreli tedavide gingiva hiperplazisi oluşabilir ve tedavi kesildikten sonra tamamen kaybolur.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ!