Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka IZOLEN
Etken Madde Kodu SGKEZ1-ELEKTROLIT SOL serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA30
ATC Açıklaması Elektrolit kombinasyonları
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A04057
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,56 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,53 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 3,51 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E215B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
1.Ağız yoluyla su, elektrolit alamayan kimselerde endikedir.
 
2.Kısa süreli parenteral sıvı ve elektrolit tedavisi için,Hasta akut olarak su ve elektrolit alamayacak veya elektrolit kaybeden duruma girmişse henüz plazma ve ekstrasellüler sıvıda derin elektrolit dengesizlikleri belirmeden örneğin; postoperatif dönem,diare,kusma, yanıklar,travma gibi durumlarda endikedir.
 
3.Muhtelif dehidratasyon hallerinde endikedir.
 
4.Hafif metabolik asidozda, asidozun hafif ve orta şekillerinde;özellikle organik asit üretimi ve birikimi artmamışsa,bikarbonat vermeden,sitrat,asetat,laktat veya glükonatla daha emniyetli bir şekilde tedavi edilebilir. Çünkü bikarbonat infüzyonlarının yarattığı geçici alkaloz,serum potasyum ve kalsiyumunda ani düşmelere neden olur. Kronik hafif asidoz tipleri,kronik böbrek yetmezliği, renal tübüler asidozis, bikarbonat kaybıyla beraber olan gastrointestinal sıvı kayıplarında görülür.
Farmakodinamik Özellikler
Sodyum, ekstrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Vücut sıvılarının osmotik basıncı, sıvı - elektrolit dengesi ve su dağılımının kontrolü başlıca görevidir.
 
Sodyum aynı zamanda asit-baz dengesinin düzenlenmesinde klorür ve bikarbonat ile birlikte çalışır.
 
Klorür, ekstrasellüler sıvının başlıca anyonudur. Sodyumun fizyolojik düzenini takip eder ve vücuttaki asit-baz dengesindeki değişiklikler serumdaki klorür konsantrasyonundaki değişiklikler tarafından açıklanır.
 
Kalsiyum, kapiler geçirgenlik, hücre membranları, iskelet sistemi, adeleler ve sinirlerin fonksiyonel bütünlüğünün sağlanması için karakteristik olan önemli bir katyondur. Kalsiyum birçok önemli reaksiyonlarda önemli bir aktivatördür. Sinir iletimi, düz ve iskelet kasları ile kalp kasılmalarında, böbrek fonksiyonlarında, solunum ve kanın pıhtılaşması gibi birçok fizyolojik proseste gereklidir. Kalsiyum, hormonlar ve nörotransmitterlerin depolanması ve salınımı, aminoasitlerin bağlanması ve koparılması, siyanokobalamin’in ( Vitamin B12 ) absorbsiyonu ve gastrin salgılanmasında düzenleyici rol oynar.
 
Magnezyum, çok sayıda enzimatik reaksiyonlarda kofaktör olarak protein ve karbohidrat metabolizması ile birlikte, enerji transferi ve depolanmasını içeren fizyolojik proseslerde,iskeletin gelişiminde,sinir iletiminde ve kas kasılmalarında rol oynayan önemli bir katyondur. Vücuttaki magnezyumun yarısından fazlası kemiklerde bulunur. Yaklaşık % 40’ı kaslarda ve yumuşak dokuda sadece % 1’lik kısmı intrasellüler sıvıda bulunur.
 
Potasyum, intrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Hücrenin elektrodinamik özelliği , izotoniklik ve asit-baz dengesinin sağlanması için karakteristiktir.
 
Potasyum birçok enzimatik reaksiyonlarda önemli bir aktivatördür. Potasyum, sinir iletimimde,düz ve iskelet kasları ile kalp kasılmalarında,gastrik sekresyonda,böbrek fonksiyonlarında,doku sentezlerinde ve karbohidrat metabolizmasında gereklidir. İzolen dengeli elektrolit solüsyonunun ihtiva ettiği potasyum miktarı ise normal plazmanınkinin iki katıdır.
 
Asetat ve sitrat organik iyonlar olup hidrojen ile birleşme yeteneği taşıyan kimyasal maddelerdir. Asetat, bikarbonat prekürsörü olup vücutta bikarbonata dönüşür ve alkali rezervini artırarak asidoza karşı bir etki gösterir.
Farmakokinetik Özellikler
Sodyum : Sıvı hacminde meydana gelen değişmeler vücuttaki sodyum miktarı ve tutulmaları ile ilişkilidir. Sodyum ile potasyum arasında karşılıklı bir denge ilişkisi vardır. Böbreklerde sodyum , potasyumun yerine geri emilir,hücre içi sıvısının potasyumunun eksildiği durumlarda,sodyum hücre içine girer. Serumdaki bikarbonat düzeyi, hücre içi sıvısındaki sodyum miktarı ile ilişkili olarak değişir. Solüsyonla birlikte alınan sodyumun hemen hemen hepsi idrarla atılır. Feçes ile günde 1-3 mEq Sodyum atılır.
 
Klorür : Vücuttaki sodyum kayıplarını klorür kayıpları izler. Klorür eksikliğinin dengelenmesi için bikarbonat düzeyi artar. Klorür yoğunluğundaki değişmeler asit-baz dengesinin durumunu yansıtır. Klorür, ayrıca eritrositlerle plazma arasındaki klorür-bikarbonat alışverişinde de önem kazanır. Kanın oksijenasyonu sırasında bikarbonat plazmadan eritrositlere geçerken, klorür de eritrositlerden plazmaya geçerek osmotik dengeyi sağlar.
 
Potasyum: Potasyum tuzları,gastrointestinal kanaldan kolayca absorbe olur, öncelikle ekstrasellüler sıvıya girer sonra hücreye taşınır. Potasyumun hücreye taşınmasını dekstroz,hidrojen ve insülin kolaylaştırır. Potasyumun serumdaki yoğunluğu ekstrasellüler sıvıdaki potasyum miktarına aittir,hücre içi potasyum yoğunluğunu göstermez. Potasyumun hücre içlerine girmesi, glikoz utilizasyonuna ve homeostatik metabolizmaya bağlıdır.
 
Kalsiyum : Yetişkin vücutlarda Kalsiyum içeriği 1,2 kg’dır. Yaklaşık % 99’u vücut iskeletinde birleşik halinde bulunur ve sinir sistemi,kan pıhtılaşması , kas faaliyetleri için önemlidir.
 
Plazmadaki kalsiyum konsantrasyonu normal bir mekanizmada paratiroid hormon, kalsitonin ve Vitamin D tarafından normal olarak dar bir aralıkta ( toplam kalsiyum miktarı yaklaşık litrede 2,15-2,60 mmol ) tutulur. Plazmadaki yaklaşık % 47’si fizyolojik olarak iyonize olmuştur. ( Genel oranı yaklaşık 1,00-1,25 mmol /L ). Yaklaşık % 6’sı anyonlarla birlikte kompleks oluşturmuştur. ( Örneğin : fosfat ve sitrat ile ), geri kalanı ise protein ve albumine bağlıdır. Plazmadaki albumin konsantrasyonu yükselirse ( dehidrasyon ) veya düşerse ( kötü huylu tümöre dönüşme eğilimi ) iyonize kalsiyum oranını etkileyecektir. Toplam plazma kalsiyum konsantrasyonu ,genellikle plazma albumini için ayarlanır.
 
Kalsiyum çoğunlukla feçes ile atılır. Normal rejim uygulayan sağlıklı yetişkinlerde üriner kalsiyum itrahı günde 250-300 mg’a kadar çıkabilir. Kalsiyumun üriner yolla atılması yaşlanmayla yavaşlamaktadır. Endojen kalsiyumun feçes ile atılması yaşlanmaya bağlı olarak değişmez. Kalsiyum ter bezleri ile de atılmaktadır.
 
Magnezyum : Magnezyumun vücutta tutulmasında böbreklerin önemli görevi vardır. Magnezyum tuzlarının absorbsiyonu ince barsaktan olur. Absorbsiyonu,bir Vitamin D bileşeni olan kalsitriolü arttırır. Magnezyum tuzlarının çoğu idrarla çok az miktarı da feçes ile atılır.
 
Asetat: Asetat,bikarbonat prekürsörü olup vücutta bikarbonata dönüşür. Organizmaya sodyum tuzu şeklinde ,infüzyon yoluyla verilen asetat,bir hidrojen alarak,tüketilen her asetat iyonu yerine bir bikarbonat iyonu sağlar ve hızla karbonhidrat ve suya metabolize olur.
 
Sitrat : Sodyum sitratın aktivitesi bikarbonata dönüşmesine bağlıdır. Sitrat tuzları vücutta okside olarak bikarbonat oluştururlar.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
Her 100ml'lik solüsyonda

Sodyum asetat 3 H2O.................................................0.640    g

Sodyum klorür............................................................0.500    g

Potasyum klorür.........................................................0.075   g

Sodyum sitrat 2H2O.................................................. 0.075   g

Kalsiyum klorür 2 H2O................................................0.035   g

Magnezyum klorür 6H2O.............................................0.031 g

Enjeksiyonluk su.........................................................100 mL k.m  

Elektrolit Yoğunlukları (mEq/L) 

Sodyum                  140                   

Klorür            103

Potasyum               10                               

Asetat            47

Kalsiyum                4,8                     

Sitrat             7,65

Magnezyum            3 

İlaç Etkileşmeleri
Çözeltinin pH’sı 4.0-8.0 arasında olup, genellikle bütün ilaçlar için tek tek olmak üzere uygundur. Ancak Kalsiyum içerdiğinden elektrolit çözeltilerine tetrasiklin ilave edilemez. Sodyum bikarbonat kalsiyum içeren elektrolit çözeltileri ile geçimsizdir.
 
Potasyum içeriği az olan diüretikler,ACE inhibitörleri,cyslosporin ve penicilin potasyum tuzları gibi ilaçlar,serum potasyum konsantrasyonunu arttırabileceğinden potasyum içeren elektrolit çözeltileri ile birlikte dikkatle kullanılmalıdır.
 
Kalsiyum tuzları ile birlikte tiyazid diüretik veya vitamin D kullanıldığında hiperkalsemi meydana gelir. Vitamin D ,kalsiyumun gastrointestinal absorbsiyonunu azaltırken ,tiyazid diüretikler idrar ile dışarıya atılmasını azaltırlar. Kalsiyum tuzları diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında, plazma kalsiyum konsantrasyonu izlenmelidir. Buğday kepeği kalsiyumun gastrointestinal absorbsiyonunu azaltır. Kortikosteroidler kalsiyum absorbsiyonunu azaltır. Kalsiyum digital glikozidlerin kalp hastalıklarındaki etkisini arttırır ve süratle digital zehirlenmesi oluşabilir. Parenteral kalsiyum tedavisinde kardiak glikozidlerin alımından kaçınılmalıdır. Kalsiyum tuzları, bifosfonat, florür,bazı fluorokinon ve tetrasiklinler gibi bazı ilaçların absorbsiyonunu azaltır bu nedenle uygulanımları arasında en az 3 saat olmalıdır.
Kontraendikasyonlar
1-Potasyum muhtevası sebebiyle bu solüsyon, anüri, ağır oligüri, böbrek yetmezliği ,Crush sendromu, ağır hemoliz hallerinde,
 
2-Sürrenal korteks yetmezliğinde,
 
3-Kalp blokunda,
 
4-Plazmadaki potasyumun esasen yüksek olduğu durumlarda kontrendikedir.
 
5-Solüsyon ayrıca plazma bikarbonat değerinin iki mislini temsil ettiğinden,alkalozda kontrendikedir. Bu solüsyonun tatbik edildiği hastalarda plazma CO2 tayin edilmelidir
Kullanım Şekli Ve Dozu
İZOLEN Dengeli Elektrolit Solüsyonu intravenöz uygulanıma yönelik steril, apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur. İnfüzyon hızı 1.5 saat için 500 ml’yi geçmemelidir.
 
TAVSİYE EDİLEN MUTAD DOZ; Hastanın günlük su ve elektrolit ihtiyacı klinik durumuna göre bireysel olarak tayin edilmelidir. Hastanın laboratuar ve klinik bulgularına göre (Kalp-damar, böbrek fonksiyonları, dehidratasyon derecesi, idrardaki elektrolit miktarı,özellikle potasyum ve asit- baz dengesi) 24 saatlik miktar 1-3 litre arasındadır. Çocuklarda daha küçük dozlar kullanılmalıdır.
 
Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Böbrek fonksiyonu düzgün ve plazma potasyum seviyesi normal veya düşük olan hastalarda ;1300ml/m2 /saat ile 3000 ml/ m2 /saat miktarları arasında verilebilir. Çocuklarda bu doz,kg başına 50-100 ml arasındadır.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;Bir kısmı kullanılmış olan solüsyonun geri kalanını kullanmayınız.
 
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında ( 25°C’de ) saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 ml,1000 ml’lik PVC torbalarda
Uyarılar/Önlemler
1-Solüsyondaki potasyum miktarı,normal plazmadakinin iki misli olduğundan uygulama hızı yavaş olmalıdır.
2-Plazmadaki CO2 ve potasyum miktarının tayini ile elektrokardiyografik tetkikler isteğe bağlı olarak yapılabilir.
3-Ağır hipopotasemi ve asidozda hastaya ayrıca potasyum ve laktat verilmelidir.
4-Solüsyonun içerdiği kalsiyum  ve magnezyum miktarı çok düşük olduğundan,bu iyonların eksikliğinde yerine koyma maksadıyla kullanılamaz.
5-İzotonik sodyum klorür solüsyonu su ve tuz retansiyonu yaptığı halde, Polifleks İzolen Dengeli Elektrolit Solüsyonu su ve tuz diürezine yol açar.
6-Magnezyum tuzlarını içeren parenteral solüsyonlarının,kalp bloku ve şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Daha düşük şiddetteki böbrek bozukluğu ve miyasteniagravis hastalarında dikkatle kullanılabilir.
7- Potasyum tuzları içeren parenteral solüsyonlar, kalp hastalıkları, hiperkalemiye neden olabilecek renal veya adrenokortikal bozukluklar, akut dehidrasyon veya şiddetli yanıkların neden olduğu kapsamlı doku yıkımı gibi durumlarda dikkatle uygulanmalıdır. Özellikle böbrek bozukluğu ve kalp ile ilgili problemi olan hastalarda,potasyum tedavisinde klinik değerlendirmeler,serum elektrolitleri ve ECG kontrol edilmelidir.
8- Sodyum klorürün intravenöz uygulanımı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, periferal veya pulmoner ödem, gebeliğin son aylarında gelişebilen, kan basıncının yükselişi,proteinüri ve yaygın ödemle belirgin gebelik toksikozuna yol açabilir. 
9- Kalsiyum klorür içeren solüsyonlar tahriş edicidir. İntravenöz enjeksiyonu sırasında damar dışına çıkmasından korunmak için dikkatle kullanılmalıdır. Kalsiyum tuzları içeren solüsyonlar şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan veya hiperkalsemi ile birlikte oluşabilen sarkoidoz ve bazı kötü huylu tümör rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek taşı geçmişi olan veya böbrek taşı bulunan hastalarda kalsiyumun kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca kalsiyum klorür asidik olduğundan  hastalarda solunumla ilgili asidoz, solunum yetersizliği ve böbrek yetersizliğine sebep olabileceğinden hipokalsemi’nin tedavisinde kullanılması uygun değildir. Böbrek yetersizliği olan hastalarda, parenteral uygulanım sırasında ve yüksek dozda Vitamin D ile birlikte kullanılmış ise plazma kalsiyum konsantrasyonu dikkatle izlenmelidir.
 
Hamilelik ve Emzirme Döneminde kullanım :
Hamilelik Kategorisi C : İzolen Dengeli Elektrolit Solüsyonu ile deneysel üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. İzolen Dengeli Elektrolit Solüsyonu,ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
 
Asetatın solunum merkezi üzerindeki depresif solunum adaleleri yavaşlatıcı ve pulmoner vazodilatasyon yapıcı etkileri tam olarak tanımlanmamasına rağmen doğumdan evvel(normal veya sezeryan) kullanılmamalıdır.
 
Magnezyum plasentaya geçer. Hamile kadınlarda kullanıldığında,fetüsün kalp atım hızı kontrol edilmeli ve enjeksiyon süresi 2 saat olmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Asetatın miyokart kontraktilitesi ve kan basıncı üzerine depresif etkisi vardır. Normalde asetat karaciğerde HCO3-‘a dönüştüğünden karaciğer hastalarında asetatın metabolize olması yavaşlamaktadır. Bu gibi tablolarda kan asetat düzeyi yükselir, serum HCO3- düzeyi ve pCO2 ‘ te düşme olur,dolayısıyla çözelti hızla infüze edildiğinde bulantı, kusma ve hipotansiyon sıkça görülen semptomlardır.
 
Kalsiyum tuzlarını içeren parenteral solüsyonların kullanımı irritasyona neden olabilir. Özellikle kas içi veya deri altı yoluyla enjeksiyon hafif veya ciddi lokal reaksiyonlar veya deride doku ölümüne sebep olabilirler. Kalsiyum klorür içeren solüsyonlar tahriş edicidir ve kas içi veya deri altı yoluyla enjeksiyonu tavsiye edilmez.
 
Magnezyum tuzlarının aşırı parenteral yüklenmesi hipermagnesemiye neden olur.
 
Potasyumun aşırı yüklenmesi hiperkalemiye ve böbrek bozukluğuna sebep olur. Özellikle yüksek konsantrasyonda periferal yolla intravenöz uygulanımı sırasında ağrı veya flebit görülebilir.
 
Sodyum klorürün fazla miktarda uygulanımı hipernatremi ile sonuçlanır. Hipernatremi aşırı su kaybı veya yetersiz su alımı birleştiğinde de meydana gelebilir. Hipernatremi’nin en ciddi etkisi dehidrasyon,koma,solunum yetersizliği ve ölümdür. Aşırı miktarda klorür bikarbonat kaybına yol açar,dolayısıyla asitleştirici bir etkiye sahiptir. Hastalarda aşırı sodyum,oral yolla su alımı ve sodyum alımının kısıtlanması ile tedavi edilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.