Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka IZOLEN
Etken Madde Kodu SGKEZ1-ELEKTROLIT SOL serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A09947
Patent
Satış Fiyatı 7,79 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,96 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 0 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E325A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Potasyumlu solüsyonların aşırı dozajında infüzyon durdurulup potasyumu azaltıcı şu önlemler alınmalıdır. Her 20g ünite kristalize insülin katılmış %10 ‘luk Dekstroz solüsyonundan 300-500ml uygulanır. Hemodializ veya peritoneal dializ yapılır. Potasyum içeren ilaçlar ve besinlerin alımına son verilir.
Endikasyonlar
1- Oral yolla su ve besin alamayan kimselerde hastanın günlük su ve elektrolit ihtiyacını i.v. olarak karşılanmasında.
 
2-Hipertonik dehidratasyon; serum sodyumu yüksek veya normalse, su kaybı elektrolit kaybından fazlaysa, nefrojenik diabetis insipidus, kronik böbrek yetmezliği, beyin travması, gibi hastalıklarda verilecek solüsyonların hipotonik olması gereklidir.
 
3- Kısa süreli parenteral sıvı ve elektrolit tedavisi; hasta akut olarak su ve elektrolit alamayacak veya kaybeden durumdaysa, henüz plazma ve ekstrasellür sıvıda derin elektrolit dengesizlikleri oluşması durumunda
 
4-Asidozun hafif ve orta şekilleri bikarbonat vermeden asetat, sitrat, laktat veya glukonatla daha emniyetli bir şekilde tedavi edilir çünkü bikarbonat infüzyonlarının yarattığı geçici alkoliz serum potasyum ve kalsiyumundan ani düşmelere yol açar.
Farmakodinamik Özellikler
İzolen-M vücudun ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış elektrolit solüsyondur.Bir litresi 170kcal dir. Osmolaritesi 400 mosm/L dir. Sodyum ekstrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Sodyum metabolizmasındaki bozukluklarda genellikle klorür metabolizması da bozulur. Vücuttaki sodyum ve klorür kayıpları birbirini izler.Klorür eksikliğinin dengelenmesi için bikarbonat düzeyi artar.Kanın oksijenerasyonu sırasında ,bikarbonat plazmadan eritrositlere geçerken klorür de eritrositlerden plazmaya geçerek osmotik dengeyi sağlar.Solüsyonla birlikte alınan sodyumun hemen hepsi idrarla atılır. Feçes ile günde 1-3 mEq sodyum çıkar.
Farmakokinetik Özellikler
Potasyum intrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Protein sentezinde ve karbonhidratların kullanımında görev alarak bütün dokularının yapısını etkiler.Potasyum sinir iletiminde ,kas kasılmasında ,asit baz dengesinde ve genel hücre metabolizmasında gereklidir. Potasyum böbrekler yoluyla vücuttan atılır.Diürez sırasında vücuttan atılan potasyumu böbreklerin tutabilme kabiliyeti yoktur. Fosfor ,fosfat şeklinde intraselllüler sıvının başlıca anyonudur.Vücuttaki fosforun önemli bir bölümü kemiklerde bulunur.
 
Karbonhidrat,lipit ve protein metabolizmasındaki biyokimyasal olayların düzenli devam etmesi için fosfatın uygun yoğunluklarda olması gerekir. Fosfat düzeyleri organizmadaki asit –baz dengesini değiştirebilir. Çünkü fosfat iyonları , plazmanın ve hücre içi sıvıların önemli tampon sistemidir. Ayrıca hidrojen iyonlarının böbrekler vasıtasıyla atılmasında önemli rolleri vardır.Dekstroz organizmanın başlıca enerji kaynağıdır.İnsan kanında bulunan şeker dekstrozdur. Dekstroz kolayca metabolize olur ve kandaki glukoz konsantrasyonunu artırarak kalori sağlar. Fazlası yağa çevrilerek depo edilir.Eksikliğinde ise yağ asitleri mobilize olarak oksidasyona uğrar ve ketoasidoz görülebilir. Dekstroz vermekle bu önlenir.Dekstroz eksikliğinde enerji açığını kapamak için protein yıkımı da artar . Bunun için dekstrozun protein koruyucu etkisi de vardır.
 
Dekstroz ,bütün hücreler tarafından kolaylıkla alınır ve kullanılır.
 
Beyin dokusunun tek okside edebildiği karbonhidrat glukozdur.
 
Sodyum asetat asetik asit tuzlarından biridir. Kaslarda ve diğer periferik dokularda hızla metabolize edilerek vücutta alkali kaynağı olarak etki eder. Kandaki Asetat, yağ asidi sentezinde nihai karbon kaynağı olan asetil-koenzim A ‘ya çevrildikten sonra Krebs siklusunda tam oksidasyona uğrayarak metabolize edilir.Organizmaya sodyum tuzu şeklinde infüzyon yolu ile verilen asetat, bir hidrojen iyonu olarak ,tüketilen her asetat iyonu yerine bir bikarbonat iyonu sağlar ve hızla karbonhidrat ve suya metabolize olur. Asetatın metabolize edilmediği durumlarda asit-baz dengesinde değişiklik olmaz. Asetat iyonu ilk olarak kaslar ve diğer periferik dokularda metabolize edildiğinden,karaciğer metabolizmasının iyi işlemediği durumlarda dahi alkalileştirici olarak etki eder.
 
İzolen – M böbrek işlevi yeterli olduğu takdirde vücudun tolere edebileceği miktarda elektrolit içerir ve elektrolit gereksinimini karşılar.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
 Her 100 ml’lik solüsyonda
 
DEKSTROZ MONOHİDRAT.........................5 g

SODYUM ASETAT TRİ HİDRAT...................0.28 g

POTASYUM KLORÜR...................................0.15 g

DİBAZİK POTASYUM FOSFAT.....................0.13g

SODYUM KLORÜR.......................................0.091g

SODYUM BİSÜLFİT.....................................0.021 g

ENJEKSİYONLUK SU k.m...........................100 mL 

Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)

sodyum 40,potasyum 35,klorür 40,fosfat 15,asetat 20 2. Milimol konsantrasyonları(mEq/L): Dekstroz monohidrat 252.5 g,sodyum asetat trihidrat 20.57 g,potasyum klorür 20.13 g, sodyum klorür 15.5 g, dibazik potasyum fosfat 7.46 g,sodyum bisülfit 1.1 g

İlaç Etkileşmeleri
İçerdiği potasyum klorürden dolayı, spirinolaktan, triamteren ve amilorid gibi Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanıldığında hiperpotasemi oluşabilir.
Kontraendikasyonlar
1-Preparattaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda
 
2-Potasyum içermesi nedeni ile anüri, ağır oligüri, böbrek ve adreno kortikal yetmezliği olanlarda, su entoksikasyonu, diabetes insipidus ,hiperfosfatemi durumlarında , sülfitlere duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hastanın günlük su ve elektrolit ihtiyacına göre ayarlanır. Plazma potasyumu ve böbrek fonksiyonu normal ve düşük olan hastalarda 1300ml/m2 /24 saat ile 3000ml/m2 /saattir.
 
DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
 
Hamilelik Kategorisi C :İzolen M-% 5 Dekstrozlu Solüsyon ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. İzolen M-% 5 Dekstrozlu Solüsyonun içerdiği potasyum süte geçer. Ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında (25°C’ın altında) saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
250cc, 500cc, 1000 cc’lik PVC torbalarda
Uyarılar/Önlemler
Ağır asidoz vakaları, bikarbonat enfüzyonuna ihtiyaç gösterebilir. İçerdiği potasyum miktarı fazla olduğundan uygulama yavaş yapılmalıdır. İzolen –M kalsiyum, magnezyum içermez. Uzun süren parenteral tedavilerde bu katyonlar verilmelidir. Tedaviye başlamadan önce hipopotasemi olup olmadığı araştırılmalı, hastanın böbrek fonksiyonları ve kandaki potasyum düzeyi saptanmalıdır. Böbrek fonksiyonları normale dönmesi için hastaya diürez başlayana kadar %5 dekstroz %0.2 sodyum klorür solüsyonu verilmelidir. İçerdiği sülfite bağlı olarak özellikle astımlı hastalarda anafilaksi dahil olmak üzere allerjik reaksiyonlara yol açabilir. İçerdiği potasyum süte geçer. Çok gerekli olmadıkça emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Solüsyondaki herhangi bir kontaminasyon veya periferik uygulama tekniği nedeniyle enjeksiyon bölgesinde, enfeksiyon, venöz tromboz veya flebit oluşabilir. Bu tür reaksiyonlar ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır. Potasyum içermesi sebebiyle bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare görülebilir. Potasyum intoksikasyona bağlı olarak ekstremitelerde paresteziler, refleks kaybı, kas ve solunum felci, halsizlik, hipotansiyon, kalp aritmileri, kalp bloğu, EKG’de anormallikler ve kalp durması görülebilir. Potasyum eksikliği ise nöromüsküler bozukluk barsak dilatasyonu ve ileusla belli olur. Klorür iyonları fazla miktarda verildiğinde, bikarbonat iyonlarının azalması sonucu asitleştirici etkisi oluştururlar. Uygulama sırasında yan etki ortaya çıktığında infüzyon durdurulmalı, hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun terapötik önlemler alınmalıdır.